14-03-16 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΣΟ ΚΙΛΚΙΣ (Χ.MAYΡΙΔΗΣ – Π.ΙΑΚΩΒΟΥ)

Advertisements

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΤΟΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.3 ΤΡΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ