Επίθεση του Προέδρου της Ε.ΣΥ. ΚΑΒΑΛΑΣ 2 Γιαννη Μόμτσου προς συγκεκριμένους δικηγόρους

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 4/7/2015)