Η νομοθεσία του Σόλωνα για την ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα

Τι ακριβώς συνέβαινε στην αρχαία Ελλάδα και τι προέβλεπαν οι νόμοι για όσους προέβαιναν σε ομοφυλοφιλικές σχέσεις; 

«Αν τις Αθηναίος εταιρήση, με έξεστω αυτω των εννέα αρχόντων γενέσθαι, μηδέ ιερωσύνην ιερώσασθαι, μηδέ συνδικήσαι τω δήμω, μηδέ αρχήν αρχέτω μηδεμιάν, μήτε ενδημον, μήτε υπερόριον, μήτε κληρωτήν, μήτε χειροτονητήν, μηδέ επικυρήκειαν αποστελλέσθω, μηδέ γνώμην λεγέτω, μηδέ εις τα δημοτελή ιερά εισίτω, μηδέ εν ταις κοιναίς σταφονοφορίες σταφανούσθω, μηδέ εντός των της αγοράς περιρραντηριων πορευέσθω. Εάν δε ταύτα τις ποιή, καταγνωσθέντως αυτού εταιρείν, θανάτω ζημιούσθω».

Δηλαδή, αν κάποιος Αθηναίος συνάψει ομοφυλοφιλική σχέση με άλλον θα έχει τις εξής κυρώσεις:

1. Δεν του επιτρέπεται να γίνει μέλος των 9 αρχόντων.

2. Δεν του επιτρέπεται να εκλεγεί ιερέας.

3. Δεν του επιτρέπεται να είναι συνήγορος του λαού.

4. Δεν επιτρέπεται να ασκεί εξουσία εντός ή εκτός της Αθήνας.

5. Δεν επιτρέπεται να σταλεί ως κήρυκας πολέμου.

6. δεν επιτρέπεται να εκθέσει γνώμη (ως άμουσος – ανισόρροπος).

7. Δεν επιτρέπεται να μπει σε (δημόσιους) Ναούς.

8. Δεν επιτρέπεται να στεφανωθεί στις στεφανοφορίες.

9. Δεν επιτρέπεται να μπαίνει στον ιερό χώρο της αγοράς. Όποιος λοιπόν έχει καταδικαστεί ως ομοφυλόφιλος αλλά ενεργήσει αντίθετα των διατάξεων του νόμου θα τιμωρείται με Θάνατο!

nomothesia-solona-gia-tin-omofilofilia-stin-archea-ellada

Πηγή

H Ινδιάνικη φυλή των Cherokee μιλούσε Ελληνικά και κατάγονται από την Ανατολική Μεσόγειο !

Τρία δείγματα πετρογλυφικών βρέθηκαν στην Βόρεια Αμερική, όπου ερευνήθηκαν και αποδόθηκαν στο ότι είναι Ελληνικά. Η πέτρα Possum Creek Stone ανακαλύφθηκε από την Gloria Farley στην Oklahoma το 1970. Όπως εξηγεί η ίδια στην πέτρα απεικονίζεται ένας Έλληνας αθλητής επάνω σε βάθρο νίκης με επιγραφή που γράφει HO-NI-KA-SA η o nikasa (ο νικητής)
Η πέτρα Thruston Stone ερμηνεύεται ως μία ανάμιξη πολλών πολιτισμών οπως Ελληνικής, Τσερόκι, Ινδιάνικης, Αιγυπτιακής και Εβραίκης. Η πολιτισμική κοινότητα των Cherokee, Keetoowah Society επισήμανε, όπως το επιβεβαιώνει και το όραμα του Eloh, ότι προέρχονται από τους Πτολεμαίους που έφτασαν με υπερατλαντικά ταξίδια μαζί με Εβραίους και Φοίνικες στην κοιλάδα του Ohio γύρω στο 100 π.Χ.
Το Red Bird Petroglyph είναι Ελληνική επιγραφή που χρονολογείται ανάμεσα στον 2ο και 3ο αιώνα π.Χ. και όχι όπως ανακοίνωσε τελευταία το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής και η New York Times ότι είναι του 1800.
Η γλώσσα των Cherokee περιέχει πολλές λέξεις ελληνικής προέλευσης, ιδιαίτερα στο πεδίο της ιεραρχίας, στρατιωτικής ορολογίας, μυθολογίας, αθλητισμού και τελετουργίας.
Επίσης η μουσική των Cherokee αντανακλά τις ελληνικές τους ρίζες. Οι ινδιάνοι Cherokee είναι στην κυριολεξία οι Έλληνες της αρχαίας Αμερικής.
Στην μνήμη της Gloria Farley
Donald N. Yates

Ελληνικές λέξεις που ταιριάζουν με των Cherokee

Greek
Meaning
Cherokee
Meaning
alomenoi
dakos
dasis
tynchana
etheloikeoi*
gennadas
huios Dios
illo, illas*
kakotechneo
kanon
karanos
kateis*
kerux
mona*
neika*
Ogyges
ouktenna
oulountata
skia
stix
tanawa*
(hoi en) telei
theatas*
theatron
Thrax
typho
wanderers (in a hopeless sense)
noxious, devouring beast, whale
hairy, shaggy like a beast
things that befall
volunteer settlers
noble
Son of Zeus (title of Herakles)
wrap, twist; rope
base arts, perjury, fraud
straight-edge used by athletes
a chief
assembly
herald
stopping place, way-station
contest
titan of Greek mythology
one not killed
declared healthy
ghost, shade
abominable
astronomical instrument
those in authority
spectator in a play
theater, assembly
 Thracian
raise a smoke, make sacrifice
eloh’; elohi
dakwa
dachi
tikano
eshelokee
kanat(i)
Su-too Jee
kilohi
kaktunta
kanuga
Koranu**
cahtiyis
skarirosken**
mona
anetcha
Ootschaye
Uktena
oolungtsata
atchina
Stichi
Tchlanua
tilihi
tetchata
tetchanun
tchaskiri**
Tathtowe,
  Tistoe
migrants, wanderers; earth
mythic great fish
hairy water monster
history
Cherokee; original people
doctor, hunter
mythic strong man
twisted hair clan (cf. Hawaiianhilo)
taboo regulation
scraper used by ballplayers
war chief title
assembly house
speaker, herald
land where the Elohi tarried
ballplay
rival of Sutoo Jee (Herakles)
name of a dragon or serpent
divining crystal for health
ghost; cedar
name of dangerous serpent
Great Hawk
brave, warrior
Playful Cherokee fairy
ceremonial enclosure
sorcerer, Stoneclad
ceremonial title; firecracker  (smoke) bringer (Santa Claus)

Αρχαίοι Έλληνες στην Αμερική

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ένας άνδρας που λεγοταν Manfred Metcalf βρήκε μια πέτρα στην πολιτεία της Georgia, η οποία έφερε μια επιγραφή παρόμοια με την αρχαία γραφή της Κρήτης

Η πέτρα αυτη έπεσε στα χέρια του Cyrus Gordon (Αμερικάνος Αρχαιολόγος και Γλωσσολόγος με ειδικότητα στις γλώσσες της Εγγύς Ανατολής) ο οποίος και δήλωσε:

«Αφου ερεύνησα την επιγραφή, ήταν προφανές για μένα πως η γραφή ηταν ίδια με αυτή της Μινωικής Γραμμικής Α και Μυκηναικής Γραμμικής Β. Συνεπώς υπήρχε μια επαφή μεταξύ Αμερικής και Αιγαίου στην στην Εποχη του Χαλκού κοντά στις Νότιες, Δυτικές και Βόρειες ακτές στον Κόλπο του Μεξικού. Αυτό δεν μπορεί να ειναι τυχαίο! Η Αρχαίες επιγραφές των πολιτισμών του Αιγαίου σε τρεια διαφορετικά σημεία του Κόλπου αντανακλά τα υπερατλαντικά ταξίδια μεταξύ της Μεσογείου και του Νέου Κόσμου γύρω στα μέσα της 2ης χιλιετίας«

i-zoi-enos-taxiideoti.blogspot.com

Αστρική Προβολή : Ύστερα από μία μικρή διαδικτυακή έρευνα πάνω στο πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα, βρήκαμε αυτήν την ιστοσελίδα, η οποία φαίνεται να είναι και η πηγή του παραπάνω άρθρου...

http://dnaconsultants.com/announcements/cherokees-spoke-greek-and-came-from-east-mediterranean

Όταν ο Σωκράτης περιέγραφε την γή ..από ψηλά – 23 αιώνες πριν την πρώτη πτήση του ανθρώπου

socrates_louvre_0

Στο παρακάτω απόσπασμα θα δείτε το Σωκράτη να αναφέρει για την στρογγυλή Γη σαν να την είχε δει από ψηλά. Κάποτε οι ιστορικοί θα πρέπει να μας εξηγήσουν πως διέθεταν αυτές τις γνώσεις οι Αρχαίοι Έλληνες. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με την συμβατική ιστορία που μας διδάσκουν.

[110b]έγεται τοίνυν, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, πρῶτον μὲν εἶναι τοιαύτη ἡ γῆ αὐτὴ ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωθεν θεῷτο, ὥσπερ αἱ δωδεκάσκυ- τοι σφαῖραι, ποικίλη, χρώμασιν διειλημμένη, ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἶναι χρώματα ὥσπερ δείγματα, οἷς δὴ οἱ γραφῆς [110c] καταχρῶνται. ἐκεῖ δὲ πᾶσαν τὴν γῆν ἐκ τοιούτων εἶναι, καὶ πολὺ ἔτι ἐκ λαμπροτέρων καὶ καθαρωτέρων ἢ τούτων∙ τὴν μὲν γὰρ ἁλουργῆ εἶναι [καὶ] θαυμαστὴν τὸ κάλλος, τὴν δὲ χρυσοειδῆ, τὴν δὲ ὅση λευκὴ γύψου ἢ χιόνος λευκοτέραν, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων χρωμάτων συγκειμένην ὡσαύτως, καὶ ἔτι πλειόνων καὶ καλλιόνων ἢ ὅσα ἡμεῖς ἑωράκαμεν. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα τὰ κοῖλα αὐτῆς, ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἔκπλεα [110d] ὄντα, χρώματός τι εἶδος παρέχεσθαι στίλβοντα ἐν τῇ τῶν ἄλλων χρωμάτων ποικιλίᾳ, ὥστε ἕν τι αὐτῆς εἶδος συνεχὲς ποικίλον φαντάζεσθαι.

[μετάφραση:]

Λέγεται λοιπόν, ω συνομιλητή, πως η γη είναι, αν την έβλεπε κανείς από ψηλά, σαν τις σφαίρες που είναι από δώδεκα κομμάτια διαφορετικού δέρματος .

Δηλαδή είναι πολύχρωμη σφαίρα και τα μέρη της ξεχωρίζουν από τα χρώματα που έχει το καθένα, ενώ τα χρώματα που χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι μας εδώ, δεν είναι παρά απομιμήσεις εκείνων των χρωμάτων.

Εκεί λοιπόν όλη η γη είναι χρωματισμένη απ’ αυτά τα χρώματα, που είναι πιο λαμπερά και καθαρά από τα εδώ. Κάποιο μέρος της είναι πορφυρό και καταπληκτικό στην ομορφιά, ένώ άλλο χρυσωπό, άλλο λευκότερο από το γύψο και το χιόνι, και έτσι είναι χρωματισμένη και με τα άλλα χρώματα, και ακόμα περισσότερα, και ωραιότερα από όσα εμείς έχουμε δει. Γιατί ακόμα και οι κοιλότητές της που είναι γεμάτες αέρα και νερό, παίρνουν μια απόχρωση λαμπερή μέσα στην ποικιλία των άλλων χρωμάτων, ώστε να δίνει την εντύπωση μιας ενιαίας εικόνας πολύχρωμης.
Έργο «ΦΑΙΔΩΝ» ή «περί ψυχής»

Πηγή

Το υπερατλαντικό ταξίδι του Ηρακλέους που δεν διδάσκεται στα σχολεία

Το-υπερατλαντικό-ταξίδι-του-Ηρακλέους

Έφτασε χίλια χρόνια πριν από τον Μεγάλο Αλέξανδρο στον Ινδό ποταμό. Πέρασε από την Αιθιοπία, έφτασε ώς τη Γροιλανδία και ίσως να πάτησε πρώτος το πόδι του στην Αμερική.

Ένας από τους πιο γνωστούς ήρωες της παγκόσμιας μυθολογίας- ο Ηρακλής- δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος υδραυλικός, μηχανικός και υδρογεωλόγος, όπως μαρτυρούν πολλοί από τους δώδεκα άθλους του, αλλά και ο πρώτος που έκανε πράξη την παγκοσμιοποίηση και ο αρχιτέκτονας της μυκηναϊκής κοσμοκρατορίας, όπως υποστήριξε χθες το βράδυ σε ομιλία του, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας και μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου Ηλίας Μαριολάκος.

«Ο Ηρακλής δεν είναι ένα πρόσωπο για να διασκεδάζουν τα παιδιά. Ούτε η ελληνική μυθολογία ένα παραμύθι για έναν φανταστικό κόσμο», λέει στα «ΝΕΑ» ο Ηλίας Μαριολάκος. «Ο Ηρακλής είναι ένα ιστορικό- και όχι μυθικό- πρόσωπο, ένας άγνωστος μεγάλος κατακτητής, ήρωας- ιδρυτής πόλεων, πρώτος συνδετικός κρίκος του κοινού πολιτισμικού υποστρώματος των Ευρωπαίων, του μυκηναϊκού και κατά συνέπεια του ελληνικού πολιτισμού. Και η μυθολογία είναι η ιστορία του απώτερου παρελθόντος των κατοίκων αυτού του τόπου, που πολύ αργότερα θα ονομαστεί Ελλάς».

Πρώτος στο μικροσκόπιο του καθηγητή μπήκε ο άθλος με την αρπαγή των βοδιών του Γηρυόνη, του τρικέφαλου και τρισώματου γίγαντα που ζούσε στα Γάδειρα, το σημερινό Κάντιθ της Ισπανίας, κοντά στο στενό του Γιβραλτάρ.

«Οι περισσότεροι πιστεύουν πως ο Ηρακλής ταξίδεψε ώς την Ιβηρική Χερσόνησο για να φέρει μια καλή ράτσα βοδιών στην Πελοπόννησο», εξηγεί ο κ. Μαριολάκος. «Αν διαβάσουμε με προσοχή τον Στράβωνα, που έζησε τον 1ο αι. π.Χ. όμως, θα διαπιστώσουμε πως σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν έχει βρεθεί τόσος πολύς χρυσός, άργυρος, χαλκός και σίδηρος. Και τα βόδια δικαιολογούνται διότι υπήρχαν μαρτυρίες ότι το “κοσκίνισμα” του χρυσού από την άμμο γινόταν πάνω σε δέρματα βοδιών».

Η ίδρυση δε της πόλης από τον Ηρακλή μνημονεύεται στον θυρεό της πόλης και σήμερα. Ο Ηρακλής ολοκληρώνει τον άθλο του και συνεχίζει βόρεια προς την Κελτική και ιδρύει την Αλέσια (γνωστή και ως πόλη του Αστερίξ), το όνομα της οποίας προέρχεται από τη λέξη άλυς (= περιπλάνηση). Πόλη με στρατηγική σημασία, καθώς συνδέεται μέσω πλωτών ποταμών προς τη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό, τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα, όπου ο Ιούλιος Καίσαρας κατατρόπωσε τους Γαλάτες. Ακόμη ιδρύει το Μονακό και την Αλικάντε – η ποδοσφαιρική της ομάδα ονομάζεται Ηρακλής.

Τι γύρευε στη Γαλατία ο Ηρακλής; «Χρυσό», απαντά ο κ. Μαριολάκος, «αφού ο Διόδωρος μας λέει πως στη Γαλατία υπάρχουν πλούσια χρυσοφόρα κοιτάσματα». Ο Ηρακλής όμως φέρεται- σύμφωνα με τον Πλούταρχο- να έφτασε και ώς την Ωγυγία που απέχει πέντε ημέρες δυτικά της Βρετανίας. «Πέντε ημέρες ισοδυναμούν με 120 ώρες. Αν η μέση ταχύτητα ενός πλεούμενου της εποχής ήταν 4 μίλια την ώρα, τότε η απόσταση είναι 890 χλμ., άρα πρόκειται για τη σημερινή Ισλανδία και συνέχισε ώς τη Γροιλανδία, ενώ το Κρόνιο Πέλαγος, που αναφέρεται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς ταυτίζεται με τον Βόρειο Ατλαντικό»

«Για να φέρει τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων (ήτοι τον χρυσό) ο Ηρακλής από την Αίγυπτο έφτασε ώς την Αιθιοπία κι έπειτα στον Καύκασο- για να ζητήσει τη βοήθεια του Προμηθέα- και στη Λιβύη προτού επιστρέψει στις Μυκήνες»

Ο Ηρακλής έφτασε, σύμφωνα με τον καθηγητή Ηλία Μαριολάκο, ώς την Αμερική. «Στις πηγές διαβάζουμε πως εγκατέστησε ακολούθους του “ώς τον κόλπο που το στόμιό του βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το στόμιο της Κασπίας”. Ένας κόλπος μόνον καλύπτει αυτές τις προϋποθέσεις: του Αγίου Λαυρεντίου στο Τορόντο του Καναδά». Μαρτυράται δε πως έμειναν «σε νησιά που βλέπουν τον ήλιο να κρύβεται για λιγότερο από μία ώρα για 30 ημέρες»- δηλαδή στον πολικό κύκλο.
Τι γύρευε εκεί;

Η απάντηση βρίσκεται στα ευρήματα των ανασκαφών που γίνονται γύρω από τη λίμνη Σουπίριορ στο Μίτσιγκαν. Αρκεί να σκεφτείτε πως έχουν εξορυχθεί πάνω από 500.000 τόνοι χαλκού στην περιοχή, όταν στην κατ΄ εξοχήν πηγή χαλκού- την Κύπρο- εξορύχθηκαν 200.000 τόνοι.
Η εξόρυξη έγινε την περίοδο 2.450 π.Χ.- 1050 π.Χ., σταματάει ξαφνικά, όταν καταρρέει ο μυκηναϊκός πολιτισμός. Και όλα αυτά σε μια περιοχή όπου οι γηγενείς βρίσκονταν στη λίθινη εποχή!

 

Ιστορικό πρόσωπο που έφτασε ώς τον Καναδά ήταν ο Ηρακλής της ελληνικής μυθολογίας, σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωλογίας Ηλία Μαριολάκο.

Πηγή

Ο υπόγειος κόσμος των ινδιάνων Μακούξι

Οι ινδιάνοι Μακούξι του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία διαθέτουν παραδόσεις που μιλούν για μία εποχή που ήτα επιφορτισμένοι με την μυστική γνώση της πύλης στο υπόγειο βασίλειο του εσωτερικού της Γης. Οι Μακούξι είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την μυστική χώρα σε ορισμένες περιπτώσεις και να αλληλεπιδρούν με τους γίγαντες που κατοικούσαν εκεί. Είχαν υποσχεθεί ότι εάν τηρούσαν τα καθήκοντα της φύλαξης πιστά θα τους επιτρεπόταν να μετενσαρκωθούν στις ειρηνικές σφαίρες του εσωτερικού κόσμου.

Δυστυχώς, όταν ο λευκός άνθρωπος της Ευρώπης ήρθε και έκλεψε τα εδάφη από τους γηγενείς κατοίκους της βόρειας και νότιας Αμερικής , ήταν απαραίτητο το κλείσιμο αυτής της πύλης για να προστατευθούν τα κρυμμένα εδάφη από τις καταστροφικές τάσεις κατάκτησης των λευκών εθνών. Οι Μακούξι είχαν προειδοποιηθεί να καταφύγουν στον εσωτερικό χώρο. Όσοι έμειναν, βασανίστηκαν από τους κατακτητές και ζουν σήμερα με μνήμες και τις ιστορίες ενός χαμένου παραδείσου.

Οι τελευταίοι Μακούξι (του βορείου Αμαζονίου) μας λένε ότι μέχρι το 1907 εισέρχονταν σε μία σπηλιά και περπατούσαν 13-15 ημέρες μέχρι να φτάσουν στο εσωτερικό. Εκεί, στην άλλη πλευρά του κόσμου ζουν οι μεγάλοι άνθρωποι που μετρούνται από 10 μέχρι 11.6 πόδια (3 με 4 μέτρα). Είναι πραγματικά ευγενείς και φιλήσυχοι αλλά πρέπει να ακολουθούνται οι υποδείξεις τους.

Το κύριο μέλημα των Μακούξι αυτού του τόπου ήταν να φυλάνε την είσοδο της σπηλιάς κρατώντας έξω όλους όσοι δεν ήταν μέλη της φυλής. Όταν ο μεγάλος άνεμος που έρεε μέσα από το τούνελ με ρυθμό 5 ημερών έξω και άλλων 5 προς τα μέσα μπορούσαν να ξεκινήσουν να κατεβαίνουν τις σκάλες.

Οι σκάλες τελείωναν την 3η ημέρα (κρατούσαν αρχείο των ημερών βάση χρόνου ύπνου και ωρών διατροφής με απόλυτη ακρίβεια). Άφησαν εκεί τις δάδες από ραβδιά εμποτισμένα με πίσσα από κοντινές λίμνες πετρελαίου και μεταφέρονταν με φώτα. Κάθε ημέρα που περνούσε αυτοί περπατούσαν γρηγορότερα αφού έχαναν βάρος και σωματική μάζα. Περνούσαν από 5 σημαδεμένα σημεία και γούρνες κάποιων τεραστίων σπηλαίων των οποίων οι οροφές δεν ήταν ορατές. Υπήρχαν όμως σε κάποιους από τους θαλάμους ακτίνες σαν του ηλίου αδύνατο να τις κοιτάξεις με απευθείας αλλά όχι τόσο δυνατές όσο ο ήλιος.

Σε αυτό το μέρος αναπτύσσονταν μερικά δέντρα με καλούς καρπούς όπως “cajues” , βελανιδιές, μάνγκο, μπανανιές και κάποια μικρότερα φυτά. Συγκρίνοντας με μέρη των Μακούξι, αυτός ο θάλαμος είχε έκταση περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων βατής και επιφάνειας με βλάστηση. Κάποιοι άλλοι τομείς ήταν πολύ μακριά και πολύ επικίνδυνοι με βραστές πέτρες και άλλα υλικά. Μετά από 5 τεράστιους θαλάμους σε ένα σημείο πέρα τη μισή διαδρομή, σκαρφάλωναν σε τοίχους και προχωρούσαν προσεκτικά επειδή πετούσαν (βρίσκονταν σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας όπως οι αστροναύτες)

Ο άνεμος που ξεκινούσε να φυσάει προς τα έξω δεν ήταν εμπόδιο όταν ξεκινούσαν την πτώση αλλά εάν επιχειρούσαν προς τα πίσω, η αναταραχή του ανεμοστρόβιλου θα μπορούσε να τους σύρει στην αβυσσαλέα σύραγγα και το σώμα θα χτυπούσε 1000 φορές συνεχόμενα για μία ημέρα μέχρι το προηγούμενο μονοπάτι στο σπήλαιο. Υπολογίζοντας αυτόν τον κύκλο, ξεκινούσαν την πορεία τους κατά τον άνεμο (για την δική τους ασφάλεια) κατεβαίνοντας 3 ημέρες σε σκάλες και μετά από 2 ημέρες βάδισης σε μία στενή σκάλα που ήταν μικρότερη από σήραγγα. Ο άνεμος φυσούσε προς τα μέσα και ως εκ τούτου παρακολουθούσαν τα βήματά τους ώστε να μην αφήνουν πίσω τους πέτρες που θα μπορούσαν να τους χτυπήσουν. Κατά την 7η ή 8η ημέρα της πορείας έφθαναν στο μέρος όπου τα πάντα πετούσαν το οποίο είναι το κέντρο του φλοιού της Γης. (το κέντρο της μάζας, το οποίο δεν είναι το γεωμετρικό κέντρο της Γης, αλλά κάθε σημείο στη μέση του πάχους του φλοιού.)

Μερικές φορές ο άνεμος ήταν τόσο ισχυρός και αντί να χρησιμοποιούν τα τείχη για να βοηθηθούν έπρεπε να το κάνουν για να σταματήσουν και να μην δεχθούν χτύπημα. Η διαδρομή δίχως βαρύτητα διαρκούσε συνήθως το πολύ 36 ώρες. Μερικές φορές απαιτούνταν να κρέμονται στις βραχώδεις άκρες σε μεταλλικά κομμάτια που ήταν στο βράχο πριν περάσουν και να περιμένουν 2 μέρες μέχρι να κοπάσει ο άνεμος. Στη συνέχεια ακολουθούσαν τον δρόμο από κολπίσκους με κρύο νερό που περνούσε μέσα από το σπήλαιο και έφτανε σε κενό, μεγαλύτερο από τα προηγούμενα όπου υπήρχαν αντικείμενα με το ίδιο σχήμα των κυψελών με διάμετρο 10 μέτρων τοποθετημένα πάνω από ένα δενδρύλλιο σε ένα ασαφές ύψος βάση των περιγραφών που δίνουν οι Μακούξι.

Οι ταξιδιώτες κέρδιζαν και πάλι το βάρος αλλά όχι όλο, επειδή βγήκαν στην γη της άλλης πλευράς όπου τα πάντα είναι ελαφρύτερα, ο ήλιος κόκκινος και διαρκεί όλη τη μέρα δίχως νύχτα, αστέρια και φεγγάρι. Παρέμεναν εκεί μερικές ημέρες απολαμβάνοντας τις κοντινές παραλίες και γίνονταν νεότεροι με το πέρασμα του χρόνου. (Αυτό θυμίζει τον Απόλλωνα που ταξίδεψε στον Όλυμπο για να γίνει νεότερος). Οι Μακούξι γνώριζαν τέλεια τον Ατλαντικό δεδομένου ότι ήταν 200 μίλια έξω από την ακτή και αυτή δεν ήταν η θάλασσα. Οι γίγαντες τους έδιναν μερικά μεγάλα και νόστιμα ψάρια που το κρέας τους δεν σάπιζε μέχρι 2-3 μήνες μετά την αλίευση. Με αυτό το πολύτιμο φορτίο , μήλα μεγαλύτερα από ανθρώπινο κεφάλι και σταφύλια μεγέθους γροθιάς εκτός από μεγάλη σωματική ενέργεια , συνοδεύονταν από μερικούς γίγαντες που τους βοηθούσαν να μεταφέρουν το τεράστιο βάρος. Το ταξίδι της επιστροφής ξεκινούσε με το φύσημα του ανέμου στις πλάτες ώστε να τον έχουν πάλι εκεί στο τελευταίο στάδιο του ταξιδιού όταν ανέβαιναν τις σκάλες τις 3 τελευταίες ημέρες , τα ερείπια των οποίων υπάρχουν και σήμερα.

Η πεποίθηση ή γνώση των Μακούξι είναι ότι αν ακολουθήσετε τους κανόνες που δίδονται από τους γίγαντες, μετά τον θάνατό τους στο εξωτερικό, θα πρέπει να ξαναγεννηθείτε εκεί ανάμεσά τους. Λένε ότι κάποιοι Μακούξι δεν είχαν πεθάνει αλλά μεταμορφώθηκαν κατά το ήμισυ σε γίγαντες και έμειναν μέσα. Αυτό που απαιτούνταν κυρίως ήταν να μην έχουν απογόνους στο εξωτερικό.

Η τραγωδία των Μακούξι συνέβη το 1907. 3 Βρετανοί εξερευνητές , έφτασαν στο όνομα της βασίλισσας αναζητώντας διαμάντια. Τα εδάφη των Μακούξι έχουν διαμάντια ακόμα και σήμερα αλλά η αξιοποίησή τους δεν είναι συμφέρουσα. Όταν οι άγγλοι ήρθαν ήταν αρκετά για να ευχαριστηθεί η βασίλισσα και πολλοί άπληστοι άνθρωποι που έγιναν πλούσιοι εκμεταλλευόμενοι τη φύση αλλά ένας μη εξουσιοδοτημένος ταξιδιώτης προς το κέντρο της Γης έκανε ένα τρομερό λάθος παραβιάζοντας το μυστικό και είπε στους ξένους για τον τόπο εισόδου.

Ένας εκ αυτών έστειλε επιστολή προς τη βασίλισσα, επαλαμβάνοντας μία ιστορία όπως αυτή με κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Παραλίες στα εσωτερικά εδάφη, αφθονία διαμαντιών, ορυχεία άνθρακα με σερπεντίνη, αρχαίοι ηφαιστειακοί άξονες όπως είναι σήμερα στον εσωτερικό τους κόσμο. Οι 3 άνδρες πήγαν για εξερεύνηση αλλά δε γύρισαν ποτέ. Στη θέση τους βγήκαν οι γίγαντες, τιμώρησαν τους Μακούξι και τους απαγόρευσαν την είσοδο στο εσωτερικό.

Μετά από 2 χρόνια φτώχειας και άγχους επέλεξαν να επιχειρήσουν μία νέα επαφή με τους γίγαντες παρά την απαγόρευση. Ταξίδεψαν με ελπίδα για 2 ημέρες αλλά έφτασαν σε ένα σημείο στη διαδρομή όπου ο άνεμος ήρθε από ένα σπήλαιο που δεν ήξεραν. Η αρχική διαδρομή είχε καταρρεύσει. Μερικοί επέστρεψαν αμέσως αλλά κάποιοι άλλοι επέλεξαν να ακολουθήσουν ένα νέο και άγνωστο μονοπάτι. Μερικούς μήνες αργότερα, ένας από αυτούς ήρθε πίσω και είπε στους άλλους πως μπορούν να έρθουν μέσα, αλλά να μην επιστρέψουν ποτέ πίσω διότι πολλοί Άγγλοι θα έρθουν και θα τους βλάψουν. Κάποιοι αρνήθηκαν να πάνε , διότι ο τόπος που τους είχε ανατεθεί ήταν μία από τις τεράστιες σπηλιές. Κάποιοι δέχθηκαν και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Χρόνια αργότερα οι garampeiros ξεκίνησαν να καταφθάνουν , να μολύνουν τα ποτάμια και να καταστρέφουν τα μυαλά των Μακούξι που έμειναν πίσω με ναρκωτικά. Θόλωναν τα μυαλά τους με μαστίγωμα και ρύπαιναν τη φυλή τους, βίαζαν και τις γυναίκες τους. Κατά τον Ιούνιο με Ιούλιο του 1946 υπήρξε μία τεράστια κατάρρευση της σήραγγας, καταστρέφοντας όλες τις σκάλες. Σήμερα υπάρχουν μόνο κάποια βήματα στην αρχή και μία τεράστια λακκούβα όπου ο άνεμος φυσάει με διαφορετικούς ρυθμούς. Μερικοί παλιοί Μακούξι που διέφυγαν το μαστίγιο των Άγγλων , εξακολουθούν να ζουν μετρώντας την ηλικία τους σε φεγγάρια και δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια να ξεχαστεί ο χαμένος παράδεισος. Η κατάλληλη φράση γιατί τον ήξεραν και …..τον έχασαν.

Πηγή / Μετάφραση Επιστημονικός

Όταν ο Φωτοφόρος Απόλλωνας – Ηλίου έγινε το «Άγαλμα της Ελευθερίας»

Όταν ο Φωτοφόρος Απόλλωνας - Ηλίου έγινε το "Άγαλμα της Ελευθερίας"

Το Άγαλμα της Ελευθερίας, του οποίου η επίσημη ονομασία είναι «Η Ελευθερία φωτίζοντας τον κόσμο» (αγγλιστί «Liberty enlightening the World» γαλλιστί «la Liberte eclairant le monde»), είναι ένα κολοσσιαίο… άγαλμα πάνω στην ομώνυμη νησίδα και μέσα στο άνω τμήμα του Κόλπου της Νέας Υόρκης. Το άγαλμα αυτό στήθηκε σε ανάμνηση της φιλίας των λαών των ΗΠΑ και της Γαλλίας.

Το συνολικό του ύψος είναι 93 μέτρα (302 πόδια) μαζί με το βάθρο, και κατά την εκδοχή της εγκυκλοπαίδειας Μπριτάννικα παρουσιάζει μια γυναίκα να κηρύττει την ελευθερία.
Η γυναίκα αυτή κρατάει έναν πυρσό στο υψωμένο δεξί της χέρι και μια ενεπίγραφη πλάκα στο αριστερό όπου αναγράφεται η ημερομηνία 4 Ιουλίου 1776.

Ένας ανελκυστήρας ανεβάζει έως το ύψος του εξώστη και μια ελικοειδής σκάλα οδηγεί σε μιαν εξέδρα παρατηρήσεως πάνω στο στέμμα που φοράει η Ελευθερία.

 0 πυρσός που κρατάει βρίσκεται σε 93 μέτρα ύφος πάνω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Στην βάση του αγάλματος βρίσκεται το Αμερικανικό Μουσείο της Μεταναστεύσεως (American Museum of Immigration).

Την πρόταση για την κατασκευή του αγάλματος διατύπωσε ένας Γάλλος ιστορικός, ο Εντουάρ ντε Λαμπουλάϊγ, μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο πόλεμο. Συγκεντρώθηκε ένας ικανός αριθμός χρημάτων με εισφορές του γαλλικού λαού και το έργο άρχισε στη Γαλλία το 1875, υπό την διεύθυνση του γλύπτη Φρεντερίκ-Ωγκύστ Μπαρτολντί.

Το άγαλμα κατασκευάστηκε από φύλλα χαλκού, που σφυρηλατήθηκαν με το χέρι για να πάρουν το επιθυμητό σχήμα και συναρμολογήθηκαν πάνω σε έναν σκελετό από τέσσερα γιγάντια χαλύβδινα υποστηρίγματα, τον οποίο είχε σχεδιάσει ο διάσημος από την κατασκευή του Πύργου του Άιφελ, Αλεξάντρ-Γκυστάβ Άιφελ.Το 1885 το περατωμένο άγαλμα, που είχε ύψος 46 μέτρα περίπου (151 πόδια και 1 ίντσα) και ζύγιζε 225 τόνους, αποσυναρμολογήθηκε και φορτώθηκε για να μεταφερθεί στην Πόλη της Νέας Υόρκης. Το βάθρο, που κατασκευάστηκε μέσα από τα τείχη του φρουρίου Γουντ στη νησίδα Μπέντλο, περατώθηκε αργότερα. Το άγαλμα στήθηκε στο βάθρο του και στις 28 Οκτωβρίου 1886 αφιερώθηκε στον πρόεδρο Κλήβελαντ.

Την διαχείριση και φροντίδα του αγάλματος είχε στην αρχή η Επιτροπή Φάρων, επειδή ο φωτεινός πυρσός θεωρήθηκε ως είδος φάρου για τους ναυτιλλομένους. Επειδή όμως το φρούριο Γουντ εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό, το άγαλμα μεταφέρθηκε το 1901 στο υπουργείο των Στρατιωτικών. Το 1924 ανακηρύχθηκε εθνικό μνημείο.

Το 1937 το φρούριο Γουντ αποστρατιωτικοποιήθηκε και το υπόλοιπο νησί ενσωματώθηκε στο μνημείο ως περιβάλλων χώρος. Το 1956 το νησί Μπέντλο μετονομάσθηκε σε «Νησί της Ελευθερίας» (Liberty Island) και το 1965 προστέθηκε στο συγκρότημα η γειτονική νησίδα ‘Ελις, άλλοτε σταθμός μεταναστών. Η συνολική έκταση του χώρου του μνημείου έφθασε έτσι τα 23,63 εκτάρια.

Είπαμε ανωτέρω ότι κατά την εκδοχή της εγκυκλοπαίδειας «Μπριτάννικα» το άγαλμα παρουσιάζει μια γυναίκα να κηρύττει την ελευθερία, υπονοώντας ότι η γυναίκα αυτή είναι προσωποποιημένη η Ελευθερία.Αποκρύπτουν όμως συστηματικά ότι και σε αυτό το σημείο η αθάνατος Ελλάς έχει δώσει για μία ακόμη φορά τα φώτα της. Πράγματι αυτός που σχεδίασε το άγαλμα της ελευθερίας κάπου αλλού είχε δει την μορφή αυτή.

Και η μορφή αυτή είναι η μορφή του Φωτοφόρου Απόλλωνος – Ηλίου!…
Ο φωτοφόρος Απόλλων απεικονίζεται με αυτήν ακριβώς την μορφή. Και ευτυχώς για μας η αθάνατη ελληνική γη της Κορινθίας μας διέσωσε αυτή την εικόνα για να μπορούμε σήμερα να γνωρίζουμε την αλήθεια.

Η μορφή του φωτοφόρου Απόλλωνος βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο της Κορίνθου, περνά όμως απαρατήρητη για τον επισκέπτη που δεν είναι υποψιασμένος.

Βρίσκεται σε μία τρίπτυχη πλάκα μαζί με άλλες δύο παραστάσεις. Η μία, στο αριστερό τμήμα, απεικονίζει έναν Άγγελο, μορφή όμοια και ίδια με αυτήν της Χριστιανικής πίστεως, και είναι κατά τους αρχαιολόγους η μορφή της θεάς Εκάτης. Στο δεξιό τμήμα απεικονίζεται ρόδακας. Και στην μέση ω του θαύματος!!! Η μορφή του φωτοφόρου Απόλλωνος, ίδια με αυτήν του αγάλματος της Ελευθερίας! Η πνευματική ιδιοκτησία είναι πασιφανές σε ποιόν ανήκει.
Λέγεται από ανθρώπους της Κορίνθου που γνωρίζουν ότι ο διευθυντής της Αμερικανικής Αρχαιολογικής αποστολής, σώφρων και έντιμος άνθρωπος, έχει δηλώσει ότι οι Αμερικανοί πρέπει να έρχονται να προσκυνούν στον χώρο του Μουσείου όπου η μορφή του φωτοφόρου Απόλλωνος, διότι είναι η πηγή του εθνικού τους συμβόλου. (Στην φωτογραφία αριστερά, βλέπετε το γλυπτό με την παράσταση του ζωοδώτη Απόλλωνα – Ηλίου με το πύρινο άρμα του)

Ας ενημερωθούν λοιπόν μερικοί.. ότι το εθνικό τους σύμβολο, το οφείλουν στην Ελλάδα και στους Έλληνες.Δεν θα είναι εξ άλλου οι μόνοι. Πάρα πολλά απο τα σύμβολα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί απο άλλους λαούς ,είναι Ελληνικά. Οι Τούρκοι πήραν την ημισέληνο από το νόμισμα των Βυζαντίων που απεικόνιζε την νίκη τους επί του Φιλίππου σε μία νύχτα που το χάσικο φεγγάρι με το αστέρι ενεφανίσθησαν με την ίδια ακριβώς απεικόνιση στον ουρανό.
Ο Αδόλφος Χίτλερ οικειοποιήθηκε την περίφημη «τετραγάμμα», την κοσμούσα το ιμάτιο της Αθηνάς του Παρθενώνος, ένα από τα κατ’ εξοχήν ωραιότερα σύμβολα των Ελλήνων και του έδωσε μιαρή χροιά ονομάζοντας το «σβάστικα» και κάνοντας το σύμβολο του ναζισμού.

Οι σκοπιανοί οικειοποιήθηκαν το αστέρι της Βεργίνας, οι δε υπόλοιποι βόρειοι γείτονές μας τον Δικέφαλο Αετό του Βυζαντίου.

Στις ημέρες μας όμως οι Έλληνες δεν γνωρίζουν και δεν θυμούνται. Η παγκοσμιοποίηση έχει παίξει καλά το παιχνίδι της. Άλλοτε αποκρύπτει, άλλοτε παραποιεί, άλλοτε διαστρεβλώνει τα γεγονότα.

Είναι αυτό που έχει γράψει ο μεγάλος Θουκυδίδης στο Γ,82,4: «Και την ειωθυίαν αξίωσιν των ονομάτων ες τα έργα αντήλλαξαν τη δικαιώσει», που αποδίδεται «για να δικαιολογούν τις πράξεις τους άλλαζαν ακόμα και την σημασία των λέξεων».

Έτσι δεν γίνεται σήμερα; Απλό παράδειγμα, και δεν είναι το μόνο, αποτελεί ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνος, έργο του Φειδία. Έχουμε φθάσει σήμερα σε τέτοιο σημείο διαστρεβλώσεως, που τα γλυπτά του Παρθενώνος είναι γνωστά παγκοσμίως με τον όρο ελγίνεια μάρμαρα. Τα περίφημα γλυπτά του Παρθενώνος, τα γλυπτά του Φειδία, δεν είναι γνωστά με το όνομα του δημιουργού αλλά με το όνομα του κλέφτη.!

Προς το παρόν να γνωρίζουν οι συνέλληνες και ιδιαιτέρως οι συμπατριώτες μας των ΗΠΑ, και να το μεταφέρουν στους Αμερικανούς, ότι το εθνικό τους σύμβολο, το άγαλμα της Ελευθερίας, έλκει την καταγωγή τής μορφής του από την Ελλάδα και ιδιαιτέρως από την μορφή του φωτοφόρου Απόλλωνος.

Τούτο δε μπορούν να το αποδείξουν αλλά και να το θαυμάσουν στο Μουσείο της Κορίνθου, το οποίο τους καλούμε να επισκεφθούν το συντομότερο.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

cf87cf81cf89cebcceb1cf84ceb9cebaceae-ceb1cebdceb1cf80ceb1cf81ceaccf83cf84ceb1cf83ceb7

Τα σπίτια στην αρχαία Ελλάδα είχαν να αντιμετωπίσουν λίγο πολύ τα προβλήματα που έχουν και τα δικά μας σήμερα με βασικότερα την ζέστη και το κρύο. Ας δούμε όμως τι έκαναν σοφά οι αρχαίοι Έλληνες κι εμείς συνήθως δεν μπαίνουμε στον κόπο ούτε καν να αντιγράψουμε…

 

θερμομόνωση – χρήση φυτών για κλιματισμό – μόνο όσος ήλιος χρειάζεστε -θερμοανακλαστικό χρώμα – δίκτυο ύδρευσης – δίκτυο
αποχέτευσης – ενδοδαπέδια θέρμανση – κατασκευή θόλου – igloo – σχεδίαση θεάτρων  – Μυκηναϊκή οδοποιία -Μυκηναϊκές τοξωτές γέφυρες – Παρθενώνας – περιστρεφόμενος ναός – μεγάλη πυραμίδα – στεγανωτικά – Ρωμαϊκό ασανσέρ – Ρωμαϊκές θερμαινόμενες πισίνες – θέρμανση με μαζούτ – κυκλώπεια κτίσματα – γιγάντιοι πρόγονοι – υγροποίηση βράχων; -κατασκευές σε πλανήτες;

 

Θερμομόνωση

 

Οι τοίχοι των σπιτιών φτιαχνότανε συνήθως από λάσπη και από πέτρες. Μιας και δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα το τσιμέντο για μαζική χρήση, χρησιμοποιούσαν για καλύτερο «δέσιμο» και αντοχή της λάσπης αυγά και μαλλιά από κατσίκες. Ο βόρειος τοίχος γινόταν παχύτερος και με τα ελάχιστα δυνατά ανοίγματα. Η είσοδος συνήθως βρισκόταν στην ανατολική και σπανιότερα στην νότια πλευρά.

 

 

Xρήση φυτών για κλιματισμό

 

Στην βόρεια πλευρά του σπιτιού συνήθως φυτευότανε κάποια αειθαλή δέντρα, όπως ελιές, ώστε με το φύλλωμά τους να εμποδίζουν τον χειμωνιάτικο κρύο βόρειο άνεμο να πέσει απ’ ευθείας πάνω στο σπίτι. Στην νότια πλευρά συνήθως υπήρχαν φυλλοβόλα δένδρα, που τον χειμώνα χωρίς φύλλα δεν εμπόδιζαν τον ήλιο από το να ζεστάνει το σπίτι, αλλά το καλοκαίρι προσφέρανε όλη τους την σκιά.

Σήμερα ξανασυναντάμε σε κάποια σχέδια τις παλιές ιδέες για φυσική δροσιά στα κτίσματα με την βοήθεια φυτών, αλλά και πολλές φορές για να βελτίωση την ηχομόνωσης απ’ τους θορύβους του περιβάλλοντος.

Αλλά οι αρχαίοι Έλληνες δεν σταματήσανε μόνο στην χρήση φυτών για κλιματισμό. Χρησιμοποιούσαν πάνω από τις νότιες πόρτες και παράθυρα μία προέκταση της σκεπής με προσεκτικά σχεδιασμένο μέγεθος. Το μέγεθος αυτής της προέκτασης ήταν υπολογισμένο με τέτοιο τρόπο που το καλοκαίρι ο ήλιος εμποδιζόταν από το να πέσει μέσα στο σπίτι αλλά το χειμώνα που έχει χαμηλότερη τροχιά αυτή η προέκταση δεν τον εμπόδιζε απ’ το να ζεσταίνει και το εσωτερικό του σπιτιού.

 

Μία άλλη έξυπνη εναλλακτική κίνησή τους ήταν η χρήση κληματαριάς συγκεκριμένου ύψους και πλάτους. Πετύχαιναν σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα και τρώγανε και τα σταφύλια! Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι οικολογικά ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι αρχιτέκτονες ξαναεφαρμόζουν παρόμοιες λύσεις για πελάτες που είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την ποιοτική διαφορά. Μπορείτε να ανακατασκευάσετε κάτι παρόμοιο για ένα νότιο παράθυρό σας; Δοκιμάστε να ρυθμίσετε και το ύψος της τέντας σας ανάλογα!

 

 

Θερμοανακλαστικό χρώμα

 

Και φυσικά όπως μπορείτε να δείτε μέχρι και σήμερα στα περισσότερα παραδοσιακά Ελληνικά σπίτια, το χρώμα παραμένει λευκό! Αυτό συναντάται κυρίως στα ηλιόλουστα νησιά και χρησιμοποιείται για να ελαχιστοποιήσει την ζέστη απ’ τον ήλιο.

Επίσης ο ασβέστης που χρησιμοποιείται ειδικά στα νησιά του Αιγαίου για λεύκανση των τοίχων διαθέτει και μια σειρά άλλων ευεργετικών ιδιοτήτων όπως η απολύμανση και η απορρόφηση της υγρασίας, αποτροπή εντόμων κλπ.

Αυτή η απλή και οικονομική ιδέα μπορεί να βοηθήσει κάθε κτίσμα να λιγοστέψει την θερμότητα που του προσθέτει ο ήλιος αλλά σχεδόν κανένας δεν δείχνει να ενδιαφέρεται. Προτιμάμε να ξοδεύουμε τα χρήματά μας στην χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα τόσο με την θερμότητα που παράγουν όσο και με τους χλωροφθοράνθρακες (CFC) που χρησιμοποιούν. Μεταθέτουμε το πρόβλημα λίγα μέτρα μακριά μας και νομίζουμε ότι δεν είναι πια δικό μας…

Σαν παράδειγμα, ένα λευκό αυτοκίνητο ίδιου τύπου με ένα μαύρο, σταθμευμένα στο ίδιο ηλιόλουστο σημείο μπορούν να έχουν διαφορά εσωτερικής θερμοκρασίας πάνω από 10 βαθμούς. Μπορείτε να παρατηρήσετε όταν μετά από βροχή βγει ήλιος πόσο πιο γρήγορα στεγνώνουν τα σκούρα αυτοκίνητα!

Μια παρατήρηση όσον αφορά το «λευκό» χρώμα. Η ανακλαστικότητα δεν οφείλεται μόνο στο ίδιο το λευκό χρώμα αλλά και σε επιμέρους χαρακτηριστικά εγγενή σε κάθε υλικό όπως: Εκτός από το ορατό φάσμα πόσο υπέρυθρο αντανακλά το υλικό; Το υπέρυθρο φως μεταφέρει αρκετά μεγάλα ποσά ενέργειας!. Αόρατο στο γυμνό μάτι αποκαλύπτει την ύπαρξή του στην υπέρυθρη φωτογράφηση και όπως ξέρει όποιος έχει ασχοληθεί με αυτήν, τα πράγματα γύρω μας, τόσο τα φυσικά αντικείμενα όσο και οι τεχνητές κατασκευές, έχουν διαφορετική όψη στο υπέρυθρο φάσμα.

 

 

Δίκτυο ύδρευσης

 

Το πρώτο γνωστό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης για ολόκληρη πόλη το συναντάμε στην Κνωσό. Οι ανασκαφές του ‘Αρθουρ Έβανς στις αρχές του αιώνα έφεραν στο φως ένα εντυπωσιακό σύστημα ύδρευσης. Το νερό μεταφερόταν μέσα σε πήλινες σωλήνες από αρκετά μακριά απ’ τις περιοχές Κουναβων και Αρχανών στο υδραγωγείο της πόλης και από εκεί διανεμόταν στα σπίτια. Τα σπίτια ήταν ξύλινα, πέτρινα και μαρμάρινα και μερικά απ’ αυτά με τρεις, λιγότερα με τέσσερις αλλά και λίγα, όπως το παλάτι, με πέντε ορόφους. Κάποια δημόσια κτήρια, μάλλον αποθήκες τροφίμων, είχαν επενδυμένους τοίχους με κεραμικά πλακάκια παρόμοια με τα σημερινά.

 

 

Σχέδιο αρχαίων σωλήνων και ενώσεων

 

Υδραυλικά στο παλάτι της Κνωσού στην Κρήτη από την Πρώτη ΜεσοΜινωική περίοδο περίπου 2000 π.Χ. Τα τμήματα (πήλινων σωλήνων) από ψημένο πηλό είχαν κατασκευαστεί με τρόπο που να εγκαθιστώνται εύκολα. Επικάλυψη των άκρων χρησιμοποιούταν για ομαλές ενώσεις, εξασφαλίζοντας ελεύθερη ροή του νερού και ελάχιστο στροβιλισμό. Πριονωτή διαμόρφωση των ενώσεων διατηρούσε την ένωση σίγουρη. Έτσι όπως είναι δεν λέει και πολλά, αλλά βλέπουμε κατασκευή πήλινων σωλήνων με κατάλληλα διαμορφωμένα άκρα που επέτρεπαν συνδέσεις με μέγιστη ασφάλεια αλλά και βέλτιστη ροή. Είναι προφανές ότι για τέτοια ακρίβεια συνδέσεων θα χρησιμοποιούσαν καλούπι στις κατασκευές που θα εξασφάλιζε τόσο ομοιογένεια και τυποποίηση σωλήνων όσο και ταχύτητα παραγωγής. Το σχήμα δείχνει να έχει μπει πηλός για σφράγισμα της ένωσης όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Τουλάχιστον ενδιαφέρον!

Άλλο ενδιαφέρον σημείο που έγινε γνωστό μόνο μετά από την σύγχρονη επανεφεύρεσή του, είναι σημεία του συστήματος υδρεύσεως σχεδιασμένα έτσι που με στροβιλισμό λόγω ροής μέσα από σπειροειδούς σχήματος σωληνώσεις να ανεβάζουν την πίεση ή την ταχύτητα του νερού ανάλογα με την ανάγκη σε κάθε σημείο. Απλός τρόπος καθαρισμού ήταν τα ενδιάμεσα φρεάτια συντήρησης του δικτύου όπου έπεφτε η πίεση του νερού και μπορούσαν να επιπλεύσουν ή να βυθιστούν οι όποιες ακαθαρσίες πριν το νερό συνεχίσει την πορεία του.

Ο Αυστριακός αινιγματικός επιστήμονας Βίκτωρ Σαουμπέργκερ στις αρχές του 20ού αιώνα ασχολήθηκε αρκετά με τις δυνάμεις του νερού και τις ιδιότητές του με φημολογούμενα εντυπωσιακά αποτελέσματα αλλά η δουλειά του εξαφανίστηκε μετά τον 2o παγκόσμιο πόλεμο και τα ίχνη του χάνονται στι ΗΠΑ το ’50.

 

 

Δίκτυο αποχέτευσης

 

Στην Κνωσό συναντάμε για πρώτη φορά η χρήση σιφωνίου στην αποχέτευση. Η ποιότητα ζωής και προφανώς η γνώση κανόνων υγιεινής μέσα στο σπίτι δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με ανεπιθύμητες οσμές απ’ το δίκτυο αποχέτευσης. Το ξανασυναντάμε και στην Θήρα με οργανωμένο αποχετευτικό δίκτυο.

Πανάρχαιο δίκτυο αποχέτευσης αναφέρεται στον πολιτισμό των Αζτέκων όπου τα ανθρώπινα περιττώματα συλλέγονταν και χρησιμοποιούνταν για λίπασμα, τα δε ούρα στην παρασκευή βαφών (?), αλατιού… Η πόλη του Τενοκτιτλάν εθεωρείτο καθαρότατη και χίλια άτομα κάθε ημέρα καθάριζαν τους δρόμους της και μόνο.

 

Εξαιρετικές πληροφορίες με εκτενή βιβλιογραφία βρίσκονται στο http://ift.tt/1bSbEWO.

 

Χρειάζεται να φτάσουμε στα 1589, όταν το αποχωρητήριο με καζανάκι και βόθρο φέρνει με την βοήθεια του Τζ. Χάρινκτον «σύγχρονες ανέσεις» στην πολιτισμένη πια Αγγλία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το διάσημο για τον πλούτο του παλάτι των Βερσαλλιών δεν είχε αποχέτευση.

 

 

Ενδοδαπέδια θέρμανση

 

Παλάτι Κνωσού

 

Άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την εξελικτική ανωτερότητα της Κνωσού σε σχέση με τα υπόλοιπα γνωστά κτίσματα της εποχής εκείνης είναι ο τρόπος θέρμανσης κάποιων δωματίων του παλατιού. Υπήρχαν κάτω από το δάπεδο σωλήνες μέσα από τις οποίες πέρναγε ζεστό νερό θερμαίνοντας όλο τον χώρο.

Ο Μ.Τρίβαλντ στην Σουηδία το 1716 ξαναδίνει μια νέα πνοή στην χρήση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης κι έτσι αρκετοί χώροι ιδιωτικοί και δημόσιοι θερμαίνονται με αυτό τον τρόπο σήμερα. Στην Ολλανδία χρησιμοποιείται μέχρι και σε γέφυρες για να λιώνει τον πάγο τον χειμώνα αλλά και να ψύχει την άσφαλτο το καλοκαίρι!

Την εποχή της ακμής της υπολογίζεται ότι η Κνωσός είχε σχεδόν 100.000 κατοίκους. Σε μια τοιχογραφία παρατηρούμε λευκό αξιωματικό και μαύρους «μισθοφόρους», πράγμα μας που δίνει στοιχεία για την ισχύ της και την επιρροή της στο τότε ευρύτερο περιβάλλον της.

Και μετά απ’ τις επιρροές της Αρχιτεκτονικής επιστήμης στον πολύ κόσμο ας δούμε τι μπορούσε να κάνει για τους λίγους!

 

 

Κατασκευή θόλου

 

Είσοδος θολωτού τάφου Ατρέως

 

Αν πάμε στις Μυκήνες θα δούμε τον περίφημο «Θησαυρό του Ατρέα», μια θολωτή κατασκευή ενός πολιτισμού που ήκμασε από το 1600 μέχρι το 1200 π.Χ. Η θολωτή αυτή κατασκευή που χρησιμοποιήθηκε σαν τάφος έχει 14.6 μέτρα διάμετρο και 13.4 μέτρα ύψος. Είναι κατασκευασμένη από προσεκτικά κομμένες πέτρες που δεν συνδέονται μεταξύ τους με κανένα συνδετικό υλικό. Κρατιούνται στην θέση τους απ’ την βαρύτητα και από την πίεση που ασκεί ο λόφος χώματος που βρίσκεται από πάνω τους. Αν δηλαδή κάποιος αφαιρούσε το χώμα του λόφου είναι πολύ πιθανόν η κατασκευή να κατέρρεε! Η κατασκευαστική δυσκολία που παρουσιάζει μία τέτοια κατασκευή την κάνει ιδιαίτερα σπάνια.

Στην είσοδό της υπάρχει πάνω απ’ την πόρτα του θολωτού τάφου, κατάλληλα επεξεργασμένος ογκόλιθος 122 τόνων. Πάνω απ’ αυτόν υπάρχει κενό ανακουφιστικό τρίγωνο που προφυλάσσει έξυπνα την πόρτα απ’ το υπερβολικό φορτίο! Οι γνώσεις που απαιτεί η κατασκευή ενός μνημείου τέτοιου μεγέθους και μάλιστα συνδυασμένες με τα υλικά και τον τρόπο σύνδεσής τους προκαλούν τουλάχιστον σεβασμό για τους αρχιτέκτονες που σχεδίασαν και υλοποίησαν μία τέτοια κατασκευή.

Κυκλοφορεί συχνά η λανθασμένη αντίληψη ότι το τόξο, η αψίδα, η καμάρα και ο θόλος αποτελούν ρωμαϊκή εφεύρεση. Αυτό μοιάζει σχεδόν σωστό αν παραμείνουμε στην επιφάνεια της ιστορίας αλλά και της γης! Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν κυκλικές κατασκευές χωρίς κανένα πρόβλημα τουλάχιστον απ’ την Μυκηναϊκή περίοδο αλλά σχεδόν αποκλειστικά για κατασκευές εντός της γης, χθόνιες. Τις βρίσκουμε σε τάφους, νεκρομαντεία κλπ.

Οι Ρωμαίοι έβγαλαν στην επιφάνεια αυτές τις κατασκευές και τις χρησιμοποίησαν κατά κόρον. Οι διαστάσεις του «Θησαυρού του Ατρέα» ξεπεράστηκαν από αντίστοιχη κυκλική κατασκευή στο γνωστό Πάνθεον της Ρώμης κατασκευασμένο απ’ τον Απολλόδωρο τον Δαμασκηνό, 1350 χρόνια αργότερα…!

 

 

Τοξωτή πύλη Παλαιομάνινας

 

Στην Παλαιομάνινα Αιτωλοακαρνανίας, σχεδόν 55 χιλιόμετρα απ’ την πόλη του Αστακού, σώζεται τμήμα αρχαίων τειχών με την αρχαιότερη γνωστή τοξωτή πύλη. Η ηλικία της υπολογίζεται περίπου 5.000 ετών και αποτελεί τμήμα των τειχών πόλης με περίμετρο σχεδόν 5 χιλιομέτρων. Η αρχαία πόλη είχε δύο ακροπόλεις, αρκετούς πύργους και σώζεται τμήμα του λιθόστρωτου δρόμου που συνέδεε την πόλη με τον Αχελώο.

Τον Αύγουστο του 1997 το Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκίνησε ανασκαφικές εργασίες υπό την επίβλεψη της κυρίας Ρένας Παπά.

 

 

Igloo

 

Οι Eσκιμώoι φτιάχνουν απ’ τα πολύ παλιά χρόνια το θολωτά τους σπίτια από κύβους κομμένου χιονιού. Η κατασκευή είναι αρκετά δύσκολη ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι πρέπει να βάζουν χτίζοντας κάθε σειρά όλο και πιο μέσα ώστε να μπορεί να κλείσει σε λογικό ύψος χωρίς να καταρρεύσει στο εσωτερικό. Ένα τρυκ που ανακάλυψαν και χρησιμοποιούν είναι το χτίσιμο όχι σε επάλληλες σειρές αλλά σε μια μονοκόμματη σπείρα που κάνει ευκολότερο το χτίσιμο. Με αυτό τον τρόπο ένα άτομο μπορεί να φτιάξει το igloo μόνο του αρκετά σύντομα, αν φυσικά έχει την κατάλληλη εμπειρία.

 

 

Σχεδίαση θεάτρων

 

Θέατρο Επιδαύρου

 

Άλλος εντυπωσιακός τύπος οικοδομημάτων της αρχαιότητας ήταν τα θέατρα. Τα μεγαλύτερα γνωστά είναι της Εφέσου με χωρητικότητα 24.000 θέσεων, της Μεγαλόπολης 22.000 θέσεων, του ‘Αργους 20.000 θέσεων, της Κορίνθου 18.000 θέσεων. Πολλά από αυτά ήταν φτιαγμένα με τρόπο που να χρησιμοποιεί φυσικά κοιλώματα λόφων, αλλά στα περισσότερα από αυτά υπήρξε τεχνητή διαμόρφωση του εδάφους και πολλές κατασκευαστικές προσθήκες. Και το ενδιαφέρον μας δεν εξαντλείται μόνο στις διαστάσεις και την αισθητική τους αλλά προχωράει σε τεχνικά θέματα όπως η οπτική και η ακουστική τους. Η ακουστική των θεάτρων μάλιστα θεωρείται σχεδόν μυστήριο επίτευγμα. Σχεδιαζόταν με τέτοιο τρόπο που όλοι οι θεατές να μπορούν άνετα να βλέπουν στην σκηνή αλλά και να ακούν εξίσου καλά τι λεγόταν απ’ τους ηθοποιούς.

Κάποια θέατρα (όπως του Γυθείου) διέθεταν την επονομαζόμενη «χαρώνειο κλίμακα», που ήταν μια σήραγγα κάτω απ’ την σκηνή μέσω της οποίας εμφανιζόταν στην παράσταση οι ηθοποιοί που υποδύονταν τα πνεύματα του κάτω κόσμου. ‘Αλλη κατασκευή σαν γερανός παρουσίασε τους ουράνιους Θεούς να κατεβαίνουν στην σκηνή (από μηχανής Θεός). Σε κάποια θέατρα (όπως της Σπάρτης και της Μεγαλόπολης) η σκηνή ήταν τροχήλατη και μεταφερόταν μετά την παράσταση σε ασφαλέστερο στεγασμένο μέρος. Δεν ξέρουμε σίγουρα αν χρησιμοποιούταν και εναλλακτικές μεταφερόμενες σκηνές ανάλογα με το είδος της παράστασης.

Επίτευγμα για την εποχή ήταν και οι ναυμαχίες που γινόταν (κατά τους Ρωμαϊκούς κυρίως χρόνους) με μικροσκοπικά πλοία σε κάποια θέατρα όπως του ‘Αργους και του θεάτρου του Διονύσου κάτω απ’ την Ακρόπολη της Αθήνας.

 

Κάποια θέατρα ήταν ασυνήθιστα μελετημένα κατασκευαστικά. Σαν παράδειγμα το μεγάλο θέατρο της Επιδαύρου κατασκευάστηκε στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. και το πάνω διάζωμα προστέθηκε στα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα. Η ορχήστρα του είναι ένας τέλειος κύκλος, ενώ το κοίλον του αποτελεί τμήμα σφαίρας! 34 σειρές καθισμάτων στο κάτω διάζωμα και 21 στο πάνω δίνουν 55 σειρές συνολικά. Το άθροισμα των πρώτων 10 αριθμών (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) δίνει 55. Το άθροισμα των πρώτων 6 (1+2+3+4+5+6) δίνει 21, και το άθροισμα των 4 τελευταίων (7+8+9+10) δίνει 34. Ο χρυσός αριθμός Φ παρουσιάζεται και πάλι μιας και η αναλογία σειρών των δύο διαζωμάτων 21 / 34 = 0,618 = Φ, αλλά και η αναλογία του κάτω διαζώματος πρός το σύνολο των σειρών 34 / 55 = 0,618 = Φ. Απ’ ότι φαίνεται λοιπόν υπήρχε γνώση, μελέτη και διαχρονική συνέχεια σε τέτοιες κατασκευές.

Εντύπωση προκαλεί η παρουσία αρχαίων θεάτρων σχεδόν σε όλη την λεκάνη της μεσογείου. Κάποιοι πιστεύουν ότι το πλήθος των αρχαίων θεάτρων όσο και η θέση τους δεν δικαιολογούν την μεγάλη χωρητικότητά τους και το κόστος κατασκευής τους και ίσως να προοριζόταν και για άλλες χρήσεις…

 

 

Μυκηναϊκή οδοποιία

 

Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός ανέπτυξε ένα από τα πρώτα δίκτυα ύδρευσης αλλά και ένα από τα πρώτα οδικά δίκτυα στην Ευρώπη. Τον 14ο αιώνα π.Χ. οι Μυκηναϊκές άμαξες ταξίδευαν σε δρόμους μέχρι 5 μέτρων πλάτους περνώντας πάνω από κατασκευασμένες γέφυρες όπου ο χώρος το απαιτούσε. Το οδικό δίκτυο της αρχαίας Αργολίδας σώζεται ακόμη σε πολλά σημεία. Στους αρχαίους δρόμους συναντάμε και ζεύγη αυλακώσεων βάθους 7-10 εκ. και πλάτους περίπου 20 εκ. με απόσταση μεταξύ τους 1.4μ. ή 1.8μ. που εξυπηρετούσαν τα τροχοφόρα οχήματα της εποχής.

Υπάρχουν αναφορές ότι την κατασκευή και σχεδίαση νέων δρόμων αναλάμβαναν οι Αμφικτύονες που χρέωναν ανάλογα και τις πόλεις για την κατασκευή. Πολλές φορές κάποιοι πλούσιοι της εποχής χορηγούσαν τα έξοδα κατασκευής κάποιων δρόμων.

 

 

Μυκηναϊκές τοξωτές γέφυρες

 

Η γέφυρα της Βαλύρας (άνω Πάμισος), η οποία χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα, επιβεβαιώνει την συνέχιση της αρχαίας ελληνικής γνώσης οικοδομικής χρήσης της καμάρας και μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ.

Άλλη μυκηναϊκή γέφυρα είναι στο Αρκαδικό Αργολίδος στην θέση Καζάρμας στον δρόμο από το Ναύπλιο στην Επίδαυρο. Στο Αρκαδικό και στο Γαλούση υπάρχουν δύο ακόμα αρχαίες γέφυρες. Εντυπωσιακό παραμένει το μέγεθος των ογκολίθων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις γέφυρες κατατάσσοντας τες στα κυκλώπεια κτίσματα.

Εξαιρετικά διατηρημένη είναι και η γέφυρα στην Ελεύθερνα της Κρήτης. Χρονολογείται από τον 4ο αιώνα π.Χ.

 

Για περισσότερα : περιοδικό Experiment – Γαιόραμα, Οκτώβριος 1997

Ένθετο εφημερίδας «Καθημερινή» 13-2-2000

 

 

Παρθενώνας

 

Ο Παρθενώνας κατασκευάστηκε μεταξύ 447 και 438 π.Χ. και χρειάστηκαν άλλα 5 χρόνια για τα γλυπτά του. Από τότε προκαλεί τον θαυμασμό με τις διάφορες ιδιότητές του. Κατασκευάστηκε με μάρμαρο από την Πεντέλη, (από εκεί που σήμερα βρίσκεται η σπηλιά του Νταβέλη με τις παράξενες ενεργειακές ιδιότητες) και κάθε τμήμα κίονα έχει βάρος από 80 μέχρι 100 τόνους. Η 19 χιλιομέτρων μεταφορά τους και το σκάλισμά τους δεν θεωρήθηκε τίποτε αξιομνημόνευτο για την εποχή (αν και κάθε κομμάτι του είναι μοναδικό έχοντας την δική του θέση στο κτίσμα) αλλά το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει μέχρι σήμερα.

Στο σχέδιο του Παρθενώνα δεν υπάρχει ούτε μία ευθεία γραμμή αλλά παντού συναντάμε απαλές καμπύλες. Στις αναλογίες του συναντάμε τον χρυσό αριθμό Φ και την σχέση α/2α+1. Το οπτικό αποτέλεσμα είναι εκτός από αρμονικό πολλές φορές και απροσδόκητο, μιας και ο Παρθενώνας καταφέρνει να δείχνει εντυπωσιακά μεγαλύτερος από το πραγματικό του μέγεθος χωρίς όμως να βαραίνει τον χώρο! Αν συγκρίνετε το μέγεθός του (69,54μ. μήκος, 30,78μ. πλάτος, 20μ. ύψος) με διάφορα σύγχρονα κτήρια θα δείτε την τεράστια διαφορά που προκαλεί η οπτική εντύπωση. Λέγεται από κάποιους ότι εν μέρει οφείλεται στην ενέργεια που εκπέμπει και μοιάζει με την αντίστοιχη της σελήνης που επίσης την κάνει να μας μοιάζει κάποιες στιγμές τεράστια.

Αλλά και η ίδια η κατασκευή του δεν είναι ακόμα πλήρως γνωστή μιας και υπάρχει πλήθος ενδείξεων μη συμπαγούς θεμελίωσής του σε ασυνήθιστο βάθος 11 μέτρων με ίσως σημαντικό υπόγειο τμήμα ή και θάλαμο. Κάποια σκαλιά που οδηγούν σήμερα στο πουθενά και μια παραλληλογραμμη καθίζηση του πατώματος του ναού, επιμένουν να θυμίζουν ότι υπήρχαν και άλλοι χώροι και χρήσεις άγνωστες πια σήμερα.

Οι κίονες του Παρθενώνα δεν είναι κάθετοι αλλά αν προεκταθούν νοητά προς τα επάνω συναντώνται στα 1852 μέτρα. Ο όγκος της νοητής πυραμίδας που σχηματίζεται είναι ο μισός της μεγάλης πυραμίδας της Αιγύπτου, 45.000.000 ελληνικά κυβικά πόδια.

Το πλάτος της βάσης του Παρθενώνα (100 ελληνικά πόδια) αντιστοιχεί σε γωνία ενός δευτερολέπτου της μοίρας στην Ισημερινό.

Σημαντικό επίτευγμα αποτελεί η αντισεισμική κατασκευή του Παρθενώνα που του επέτρεψε να αντέξει πλήθος σεισμών από την κατασκευή του μέχρι σήμερα. Ο τρόπος που είναι ενωμένα τα τμήματά του με λιωμένο μολύβι στις κατάλληλα διαμορφωμένες ενώσεις των μαρμάρων είναι μέρος μόνο της απάντησης… Έχουμε ακόμα να μάθουμε πολλά από τις ξεχασμένες γνώσεις που εφαρμόστηκαν στην εποχή της κατασκευής του.

 

 

Περιστρεφόμενος ναός

Ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνος στις Βάσσες Αρκαδίας

 

Ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνος στις Βάσσες Αρκαδίας χτίστηκε από τον Ικτίνο με καθοδήγηση των Ιερέων των Δελφών μετά το 438 π.Χ. και έχει διαστάσεις 39,8 x 16,1 μέτρα. Η πλαγιά που χτίστηκε ο ναός διαμορφώθηκε τεχνητά σε οριζόντιο επίπεδο τμήμα αλλά ο ναός τοποθετήθηκε έκκεντρα αφήνοντας ελεύθερο χώρο βόρεια και δυτικά. Ο προσανατολισμός του δεν ακολουθεί την αρχαία συνήθεια ανατολής – δύσης αλλά βορά – νότου. Η είσοδος βρίσκεται στην βόρεια πλευρά, σαν να βλέπει στους Δελφούς! Εξωτερικά είναι Δωρικού ρυθμού αλλά εσωτερικά είναι Ιωνικού ρυθμού και οι κίωνες κοσμούνται με Κορινθιακού τύπου κιονόκρανα δίνοντας εντελώς ασυνήθιστο σύνολο. Τα περισσότερα τμήματα του ναού είναι κατασκευασμένα από τοπικό γκρίζο ασβεστόλιθο, αλλά τα γλυπτά τμήματα που απαιτούσαν λεπτομέρεια έγιναν μαρμάρινα.

Ο Στέλιος Πετράκης ανακάλυψε ότι ο ναός είναι έτσι χτισμένος που κάθε χρόνο να γλιστράει πάνω στην ειδική βάση του με γωνία τέτοια που να στρέφεται κατά 50.2 δευτερόλεπτα της μοίρας κάθε χρόνο στοχεύοντας στο ίδιο αστρικό σημείο λόγω της κίνησης του άξονα της γης.

Ο ναός λεηλατήθηκε απ’ τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αύγουστο που αφαίρεσε και τα γλυπτά του, αλλά και από άλλους αργότερα που αφαιρούσαν μέταλλα απ’ την ειδικά κατασκευασμένη βάση του. Κάποια απ’ τα γλυπτά αυτά με την Αμαζονομαχία και την Κενταυρομαχία βρίσκονται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα με την ίδια ακρίβεια την προκαθορισμένη του τροχιά προσανατολιζόμενος στο ίδιο αστρικό σημείο, που (αν δεν κάνω λάθος) ήταν ο Σείριος…

Εργασίες συντήρησης της περιόδου 1902-1908 δημιούργησαν λάθη τα οποία προγραμματίζεται να διορθωθούν με 15ετές (τουλάχιστον) πρόγραμμα συντήρησης. Σήμερα (Φεβρουάριος 2001) ο ναός παραμένει σκεπασμένος με σκαλωσιές και νάιλον (από το 1984) και σε πρόγραμμα διάλυσης και ανακατασκευής!! Ομοίως και η προσπάθεια αποκατάστασης του Παρθενώνα τον περιβάλει με πλέγμα μεταλλικών σκαλωσιών για σχεδόν 20 χρόνια… Και στις δύο περιπτώσεις η πρόοδος είναι σχεδόν αμφισβητήσιμη…

 

Για περισσότερα: «Η εκδίκηση των Ε» του Α.Κεραμυδά

και «Η Μυστική Ελλάδα», Π. Γιαννόπουλου.

 

Ο άξονας περιστροφής της γης έχει μια κλίση 23.5° Αυτός ο άξονας κινείται αργά διαγράφοντας κύκλο κάθε 25.920 χρόνια. Σαν παράδειγμα αναφέρω ότι σε 14.000 χρόνια το άστρο Vega θα έχει πάρει την θέση του σημερινού Πολικού Αστέρα που βλέπουμε στο βόρειο ημισφαίριο πάντα στον βορρά. Προφανώς αυτόν τον κύκλο συνυπολόγισαν στην κατασκευή οι κατασκευαστές του ναού.

Ξαναπαίζοντας με αριθμούς 60 x 432 = 25.920

 

 

Στεγανωτικά

 

Ο τρόπος με τον οποίον στεγανοποιούταν αρχαίες δεξαμενές και υδραγωγεία παραμένει ένα ακόμη μυστικό προς εξιχνίαση. Χωρίς την χρήση τσιμέντου πετύχαιναν εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα. Υπάρχουν αναφορές για ενίσχυση της ποιότητας και αντοχής της οικοδομικής λάσπης με χρήση υλικών όπως αυγά, ασβέστης, μαλλιά από κατσίκες, αλλά μόνα τους δεν είναι αρκετά για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος.

Σε αρκετές περιπτώσεις η οικοδομική λάσπη που χρησιμοποιήθηκε ήταν έτσι φτιαγμένη που να προσεγγίζει ή και να ξεπερνάει σε ιδιότητες το σημερινό τσιμέντο. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, όπως σε δεξαμενές νερού στο Λαύριο, πέτυχαν και ένα τύπο μπετόν που είναι αδιαπέραστο από την ραδιενέργεια αλλά και από άλλες ακτινοβολίες. Το μυστικό πιθανώς να ήταν η υψηλή περιεκτικότητα της λάσπης σε μόλυβδο που εξωρυσσόταν από τα γειτονικά ορυχεία.

Στην ναυτιλία χρησιμοποιήθηκαν σαν στεγανωτικά κυρίως ρετσίνι από δένδρα και αργότερα πίσσα ή άλλα βαριά πετρελαιοειδή που συλλεγόταν από επιφανειακές πετρελαιοπηγές. Επίσης φυτικά προϊόντα σαν την γνωστή «τζίβα» που έχουν την ιδιότητα να διογκώνονται με το νερό σφραγίζοντας το πέρασμά του χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ.

Πηγή

Πώς εκλέγανε οι Αθηναίοι τους άρχοντες τους

Η Αθηναϊκή Δημοκρατία έφτασε στον κολοφώνα της στα μέσα του 5ου αιώνα και η ακμή αυτή κράτησε τριάντα περίπου χρόνια, περίοδος που έμεινε στην ιστορία σαν ο χρυσός αιώνας του Περικλή. Όμως το πολίτευμα με τους ξεχωριστούς θεσμούς του υπήρχε ήδη σαράντα χρόνια πριν από τον Περικλή και θα επιβίωνε ως την εποχή των Μακεδόνων, διακόσια χρόνια αργότερα. Έζησε δηλαδή σχεδόν τρεις αιώνες, όσο καμιά άλλη σύγχρονη ή αρχαία δημοκρατία. Τη μεγάλη αντοχή στο χρόνο της αθηναϊκής δημοκρατίας την αποδίδουν οι μελετητές όχι μόνο στους σωστούς θεσμούς αλλά και στη μεγάλη προσαρμοστικότητα και εξελικτικότητα τους. Οι θεσμοί γεννήθηκαν από τις ανάγκες της ζωής και γιαυτό προσαρμόζονταν εύκολα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Δεν υπήρξαν εγκεφαλικά δημιουργήματα κάποιας σοφής κεφαλής, έστω κι αν αυτή ανήκε στο Σόλωνα.

Η προσαρμοστικότητα των θεσμών φαίνεται από την εξέλιξη του θεσμού του βασιλιά. Σε πλήρη δημοκρατία, τον καιρό του Περικλή, κληρωνόταν κάθε χρόνο ο άρχων βασιλεύς, μακρυνός απόηχος των μυκηναίων ανάκτων, που τελευταίος τους υπήρξε ο Κόδρος. Ο θεσμός δεν καταργήθηκε. Εξελίχτηκε σε ένα ανώδυνο για τη δημοκρατία αξίωμα με θρησκευτικές τελετουργικές αρμοδιότητες.

Μπορεί να θεωρείται ο Κλεισθένης ιδρυτής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, βασίστηκε όμως στη νομοθεσία που θέσπισε ο Σόλων, που είναι χωρίς αμφιβολία ο πατέρας της Δημοκρατίας. Όταν ο Σόλων συνέταξε τους νόμους του δεν είχε και πολλές αυταπάτες για την αποτελεσματικότητα τους. “Ο νόμος” έλεγε “μοιάζει με τον ιστό της αράχνης. Τα μικρά και τα αδύνατα πιάνονται σ’αυτόν, ενώ τα ισχυρά τον σχίζουν και περνούν”. Ακόμα ένα δείγμα ευθύτητας και παρρησίας, που χαρακτήριζαν το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.

Η Δημοκρατία που καθιέρωσε ο Κλεισθένης, μετά την εκδίωξη των Πεισιστρατιδών, ήταν σχετικά πλουτοκρατικό και ολιγαρχικό σύστημα, είχε όμως σωστούς και εξελίξιμους θεσμούς και με τις μεταρρυθμίσεις που έκαναν ο Εύβουλος, ο Εφιάλτης και ο Περικλής, μεταμορφώθηκε σε πραγματικά «λαοκρατικό» καθεστώς.

Το πολίτευμα λοιπόν της αρχαίας Αθήνας όπως διαμορφώθηκε μετά τις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, του Εφιάλτη και του Περικλή, ήταν η Άμεση Δημοκρατία.
Η Εκκλησία του Δήμου ήταν η κύρια Δημοκρατική Συνέλευση στην αρχαία Αθήνα, και πραγματοποιούνταν στο λόφο της Πνύκας, στην Αγορά ή στο Θέατρο του Διονύσου. Η Συνέλευση ήταν ανοιχτή σε όλους τους άρρενες πολίτες (που είχαν πολιτικά δικαιώματα) με ηλικία μεγαλύτερη των 20 ετών

Η Εκκλησία του Δήμου ήταν η κύρια Δημοκρατική Συνέλευση στην αρχαία Αθήνα, και πραγματοποιούνταν στο λόφο της Πνύκας, στην Αγορά ή στο Θέατρο του Διονύσου. Η Συνέλευση ήταν ανοιχτή σε όλους τους άρρενες πολίτες (που είχαν πολιτικά δικαιώματα) με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών

Η Εκκλησία του Δήμου, δηλαδή η Λαϊκή Συνέλευση όλων των Αθηναίων πολιτών από 18 χρονών και πάνω, μετά το 462 πΧ είχε συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες και τις ασκούσε με τα διάφορα όργανα, που αυτή όριζε ή έλεγχε. Είχε όχι μόνο νομοθετικές εξουσίες αλλά και εκτελεστικές και σε ορισμένες περιπτώσεις, (εσχάτη προδοσία, ασέβεια κ.α,), μεταβαλλόταν σε ανώτατο δικαστήριο, πράγμα πού έκανε τον Αριστοτέλη να τη χαρακτηρίσει «μυριοκέφαλη τυραννία».

Στην Εκκλησία του Δήμου, που συνεδρίαζε 40 φορές το χρόνο, μπορούσε να πάρει το λόγο ο κάθε πολίτης και όσο μιλούσε και ό,τι κι αν έλεγε, κανείς δε μπορούσε να τον διακόψει ή να τον σταματήσει. Ήταν η περίφημη ισηγορία..

Η Εκκλησία του Δήμου εξέλεγε τα 500 μέλη της Βουλής. Οι βουλευτές βγαίναν με κλήρο από 1000 εκπρόσωπους των 170 δήμων της Αττικής, (100 για κάθε φυλή), που ονομάζονταν πρόκριτοι και εκλέγονταν με μυστική ψηφοφορία για ένα χρόνο. Οι 500 που δεν κληρώνονταν βουλευτές, μέναν αναπληρωματικοί και ονομάζονταν επιλαχόντες.

Από τους 500 βουλευτές, που παίρναν μια μικρή χρηματική αποζημίωση τριών οβολών τη μέρα, κληρωνόταν η πρυτανεία, από 50 μέλη, η οποία για διάστημα 35 ημερών αποτελούσε την κυβέρνηση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Οι πρυτάνεις όσο καιρό ασκούσαν τα καθήκοντα τους έμεναν στο Πρυτανείο με έξοδα του κράτους. Ένας από αυτούς οριζόταν για μια ή δυο το πολύ μέρες Γραμματεύς της Βουλής, δηλαδή πρωθυπουργός.

Η Βουλή ήταν το συμβουλευτικό όργανο της Εκκλησίας του Δήμου. Κάθε νόμος για να ψηφιστεί από την τελευταία έπρεπε να προετοιμαστεί και να συζητηθεί από τη Βουλή, που έβγαζε το προβούλευμα. Γιαυτό τα νομοθετήματα που ψήφιζε η Εκκλησία του Δήμου άρχιζαν πάντα με τη φράση: ΕΔΟΞΕ Τωι ΔΗΜΩι ΚΑΙ Τηι ΒΟΥΛΗι, (δηλαδή, φάνηκε σωστό στο Λαό και στη Βουλή).
Ένα από τα δύο κύρια όργανα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Η Βουλή των 500. Αυτή αποτελεί την επιτροπή του Συλλόγου και έχει διάρκεια ενός έτους. Είναι η προϊστάμενη αρχή και λογοδοτεί στην Εκκλησία του Δήμου στο τέλος της θητείας της. Δεν ελέγχεται από καμία άλλη αρχή. Κύριο μέλημά της είναι η κατάρτιση προβουλευμάτων, θεμάτων δηλαδή προς συζήτηση στην Εκκλησία του Δήμου και διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Εκτός αυτού εποπτεύει και ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων της Εκκλησία. Τα μέλη της βουλευτές έχουν ηλικία 30 και άνω αφού απαιτείται σχετική ωριμότητα και πείρα για να φέρουν σε πέρας το έργο της. Κληρώνεται και ένα αναπληρωματικό σε περίπτωση που κάποια θέση μείνει κενή κατά την διάρκεια του έτους. Βουλευτής μπορεί να κληρωθεί κάθε μέλος μέχρι δύο φορές. Η Βουλή αρχικά στοχεύει σε 50 μέλη. Από κάθε φυλή θα κληρώνονται 5 μέλη με εποπτεία του ετήσιου άρχοντα της φυλής.

Ένα από τα δύο κύρια όργανα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Η Βουλή των 500. Αυτή αποτελεί την επιτροπή του Συλλόγου και έχει διάρκεια ενός έτους. Είναι η προϊστάμενη αρχή και λογοδοτεί στην Εκκλησία του Δήμου στο τέλος της θητείας της. Δεν ελέγχεται από καμία άλλη αρχή. Κύριο μέλημά της είναι η κατάρτιση προβουλευμάτων, θεμάτων δηλαδή προς συζήτηση στην Εκκλησία του Δήμου και διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Εκτός αυτού εποπτεύει και ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων της Εκκλησία. Τα μέλη της βουλευτές έχουν ηλικία 30 και άνω αφού απαιτείται σχετική ωριμότητα και πείρα για να φέρουν σε πέρας το έργο της. Κληρώνεται και ένα αναπληρωματικό σε περίπτωση που κάποια θέση μείνει κενή κατά την διάρκεια του έτους. Βουλευτής μπορεί να κληρωθεί κάθε μέλος μέχρι δύο φορές. Η Βουλή αρχικά στοχεύει σε 50 μέλη. Από κάθε φυλή θα κληρώνονται 5 μέλη με εποπτεία του ετήσιου άρχοντα της φυλής.

Ανακεφαλαιώνοντας βλέπουμε ότι πηγή και φορέας όλων των εξουσιών ήταν η Λαϊκή Συνέλευση, η Εκκλησία του Δήμου.

Ότι όλα τα αξιώματα ήταν συνήθως ενιαύσια και προσιτά σε όλους τους πολίτες.
Ότι πολλοί άρχοντες βγαίναν με κλήρωση, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που κάποιος γεννήθηκε Αθηναίος πολίτης είχε εν δυνάμει εκλεγεί σε πολλά αξιώματα και απλά περίμενε πότε θα κληρωθεί σε ένα από αυτά.
Σημαίνει επίσης ότι όλοι οι πολίτες, πλούσιοι ή φτωχοί, θα ερχόταν κάποτε η ώρα να κληρωθούν ή να εκλεγούν σε κάποιο αξίωμα

Τις δικαστικές αρχές αποτελούσαν δύο μεγάλα δικαστήρια, ο Άρειος Πάγος, το παλιό ανώτατο δικαστήριο, που στα χρόνια της δημοκρατίας είχε χάσει πολλές από τις αρμοδιότητές του και η Ηλιαία το λαϊκό δικαστήριο, που το απάρτιζαν 6000 μέλη τα οποία βγαίναν με κλήρωση από όλους τους πολίτες για ένα χρόνο και παίρναν επίσης ημερήσια αποζημίωση τριών οβολών.

Η Ηλιαία χωριζόταν σε δέκα τμήματα από 600 δικαστές το καθένα και επιλαμβανόταν με όλες τις ποινικές και αστικές περιπτώσεις. Υπήρχαν όμως και μικρότερα ή και ειδικά δικαστήρια.

Τις διοικητικές αρχές της Αθηναϊκής Δημοκρατίας τις όριζε επίσης, με κλήρωση ή με ψηφοφορία, η Εκκλησία του Δήμου. Τις αποτελούσαν:

Οι εννέα άρχοντες, που που μετά το 462 πΧ είχαν χάσει κάθε ουσιαστική εξουσία και ασκούσαν μόνο τελετουργικά καθήκοντα. Οι εννέα άρχοντες κληρώνονταν ανάμεσα στους πλούσιους, (πεντακοσιομέδιμνους) και ήταν: Ο επώνυμος άρχων, ο άρχων βασιλεύς, ο πολέμαρχος και οι έξι θεσμοθέται. Μετά τη θητεία τους, που ήταν για ένα χρόνο, γίνονταν ισόβια μέλη του Αρείου Πάγου.

Οι δέκα αστυνόμοι, που είχαν καθήκοντα τήρησης της τάξης και είχαν υπό τις διαταγές τους ένοπλα τμήματα σκυθών ή θρακών δούλων.

Οι δέκα επισκευασταί των ιερών, που φρόντιζαν για τη συντήρηση των ναών, οι πέντε οδοποιοί, οι πέντε νεωροί, ο επιμελητής των κρηνών, υπεύθυνος για την ύδρευση της πόλης και οι αρχιτέκτονες επί τας ναυς, που ευθύνονταν για τη ναυπήγηση και συντήρηση των πολεμικών σκαφών.

Οι οικονομικές αρχές της αθηναϊκής δημοκρατίας ορίζονταν επίσης με κλήρωση για ένα χρόνο από την Εκκλησία του Δήμου και ήταν:

Οι δέκα ελληνοταμίαι
Οι δέκα ταμίαι της Αθηνάς
Οι δέκα ταμίαι των άλλων θεών
Ο επί των θεωρικών
Οι δέκα σιτοφύλακες
Οι δέκα πωληταί και
Οι δέκα αποδέκται.

Τέλος τις στρατιωτικές αρχές τις αποτελούσαν οι δέκα στρατηγοί, που εκλέγονταν, (ένας για κάθε φυλή), για ένα χρόνο χωρίς δικαίωμα επανεκλογής, (αυτό το τελευταίο καταργήθηκε μετά το 440 πΧ), οι δέκα ταξίαρχοι, οι δέκα φύλαρχοι, οι δύο ίππαρχοι και ο ταμίας των στρατιωτών.

Στρατηγοί μπορούσαν να εκλεγούν από όλες τις τάξεις. Σε σπάνιες περιπτώσεις μεγάλων εθνικών κινδύνων, ένας στρατηγός περιβαλλόταν με μεγάλες, σχεδόν δικτατορικές, εξουσίες, πάντα με απόφαση της Εκκλησίας του Δήμου και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και τότε ονομαζόταν στρατηγός αυτοκράτωρ.

Τα κύρια θεσμικά γνωρίσματα της δημοκρατίας όμως δεν ήταν τα αξιώματα αλλά οι λειτουργίες της:

Η μικρή διάρκεια της εξουσίας (το πολύ ένα χρόνο, αν και οι πρυτάνεις κυβερνούσαν μονάχα λίγες βδομάδες και ο γραμματέας της Βουλής, δηλαδή ο πρωθυπουργός, μια ή δύο μέρες!).

Η συνεχής εναλλαγή προσώπων στην εξουσία.

Το προσιτό της εξουσίας σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από καταγωγή ή περιουσία.

Η αιρετότητα των αρχόντων, με μυστική ψηφοφορία ή κλήρωση.

Η γραπτή νομοθεσία, με νόμους που επεξεργαζόταν η Βουλή και ψήφιζε η λαϊκή συνέλευση.

Η ανεξαρτησία και η λαϊκή βάση της δικαιοσύνης

KLIROTIDA

Κληρωτίδες με μηχανισμό χοανοειδή σωλήνα και χρωματιστές μπάλες

Το σημείο G της αυθεντικής Δημοκρατίας

Υπήρχαν όμως κι άλλοι θεσμοί που δίναν στην Αθηναϊκή Δημοκρατία τα χαρακτηριστικά της πολιτείας του δικαίου και της ευνομίας.
Ένας από αυτούς ήταν ο θεσμός των δοκιμασιών: Κανείς πολίτης δε μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα για να εκλεγεί σε κάποιο αξίωμα αν προηγουμένως δεν περνούσε ευνοϊκά από έξι δοκιμασίες.

Συγκεκριμένα έπρεπε να αποδείξει:
– Ότι είναι γνήσιος Αθηναίος πολίτης.
– Ότι υπηρέτησε στο στρατό και πήρε μέρος σε εκστρατείες.
– Ότι πλήρωνε ταχτικά τους φόρους.
– Ότι ήταν έντιμος και δεν είχε καταδικαστεί ποτέ για ατιμωτικό αδίκημα.
– Ότι ήταν ευσεβής.
– Ότι η συμπεριφορά του προς τους γονείς του ήταν άψογη.

Οι δοκιμασίες αυτές ήταν ουσιαστικές και εξονυχιστικές και γίνονταν οι τρεις πρώτες από τη Βουλή και οι άλλες τρεις από τα δικαστήρια. Με τις δοκιμασίες αυτές είναι φανερό πως πολλοί φαύλοι αποκλείονταν εξ αρχής από τη δυνατότητα να εκλεγούν.

Ένας άλλος σημαντικός θεσμός ήταν των λειτουργιών, που ήταν ένα είδος τιμητικής φορολογίας. Η Εκκλησία του Δήμου ανέθετε σε κάποιον πλούσιο πολίτη να εξοπλίσει ένα πολεμικό σκάφος, να χρηματοδοτήσει το ανέβασμα μιας τραγωδίας (από εκεί βγήκε και όρος χορηγός) και γενικά να κάνει κάποιο κοινωφελές έργο χωρίς ελπίδα κέρδους εκτός από την αναγραφή του ονόματός του σε τιμητική στήλη.
Ο οριζόμενος είχε δικαίωμα να αρνηθεί, αλλά με τον όρο να υποδείξει άλλον, πλουσιότερο κατά τη γνώμη του, που κι αυτός με τη σειρά του μπορούσε να ζητήσει την ανταλλαγή των περιουσιών τους αν ισχυριζόταν πως δεν ήταν τόσο πλούσιος. Η ανταλλαγή αυτή λεγόταν αντίδοσις.

Τρίτος τέλος θεσμός ήταν ο οστρακισμός, με τον οποίον μπορούσε η Δημοκρατία να απομακρύνει από την πολιτική σκηνή όποιον η κοινή γνώμη θεωρούσε πως με την πολιτεία του ή και απλώς λόγω εξαιρετικής δημοφιλίας, μπορούσε να γίνει επικίνδυνος για τους θεσμούς και το πολίτευμα.

Ο οστρακισμός καθιερώθηκε το 508 από τον Κλεισθένη για να αποκλείσει την επανάληψη της τυραννίας. Αποφασιζόταν ύστερα από σχετική δημόσια καταγγελία από την Εκκλησία του Δήμου, που εκτάκτως συνεδρίαζε στην Αγορά και όχι στην Πνύκα. Ακολουθούσε ψηφοφορία όλων των πολιτών που γράφανε το όνομα του υποψήφιου για οστρακισμό πάνω σε κομμάτια πήλινων σκευών, (όστρακα).
Οστρακισμός : Κάθε πολίτης κατέγραφε σε όστρακο το όνομα όποιου θεωρούσε επικίνδυνο για το πολίτευμα της δημοκρατίας. Σε ειδική συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήμου, με μυστική ψηφοφορία, αποφάσιζαν οι Αθηναίοι την απομάκρυνση ή όχι για δέκα (10) χρόνια από την πόλη εκείνου που το όνομά του είχε γραφεί στο μεγαλύτερο αριθμό οστράκων.

Οστρακισμός : Κάθε πολίτης κατέγραφε σε όστρακο το όνομα όποιου θεωρούσε επικίνδυνο για το πολίτευμα της δημοκρατίας. Σε ειδική συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήμου, με μυστική ψηφοφορία, αποφάσιζαν οι Αθηναίοι την απομάκρυνση ή όχι για δέκα (10) χρόνια από την πόλη εκείνου που το όνομά του είχε γραφεί στο μεγαλύτερο αριθμό οστράκων.

Αν τα γραμμένα όστρακα ήταν περισσότερα από το μισό των ψηφισμάτων ο καταδικασμένος έπρεπε να φύγει σε τρεις μέρες από την Αττική και να μείνει σε υπερορία για δέκα χρόνια, μετά τα οποία ξαναγύριζε, χωρίς άλλες συνέπειες στα πολιτικά του δικαιώματα, στην περιουσία ή στην οικογένειά του.
***

Ήταν λοιπόν ο Δήμος Αθηναίων αληθινή Δημοκρατία; Πολλοί το αρνούνται, προβάλλοντας ισχυρά επιχειρήματα. Όμως τί είναι Δημοκρατία; Στο ερώτημα αυτό απαντά ο Περικλής στον “Επιτάφιο”:

“Το να κυβερνάν όχι οι λίγοι αλλά οι πολλοί, αυτό το λέμε Δημοκρατία”,

( τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ’ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται).

Το ζήτημα είναι τι εννοούμε λέγοντας “πολλοί”.

Το αντίθετο της Δημοκρατίας είναι η ολιγαρχία, στην οποία κυβερνούν οι λίγοι. Η αντίληψη ότι δεν είναι σωστό να κυβερνούν την πολιτεία οι πολλοί, ο όχλος, ο αδαής λαός, αλλά οι λίγοι εκλεκτοί, οι άριστοι, είναι πανάρχαιη και εκφράστηκε πιο καθαρά από τον Πλάτωνα.

Το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί οι άριστοι, από πού αντλούν το δικαίωμα να κυβερνούν και βάσει ποιας λογικής αρνούνται το δικαίωμα αυτό στον απλό λαό.

Οι κάθε είδους και ονομασίας ολιγαρχικοί δέχονται ως κριτήριο για να καταταγεί κάποιος στους αρίστους είτε την καταγωγή είτε τον πλούτο είτε τη μόρφωση και υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα να κυβερνούν οι άριστοι το παίρνουν είτε από τους θεούς, είτε από την ιστορική ή κοινωνική αναγκαιότητα είτε από άλλες εξ ίσου νεφελώδεις και αυθαίρετες πηγές. Στην πραγματικότητα μοναδική πηγή της εξουσίας των αρίστων ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων η απροκάλυπτη ή συγκεκαλυμμένη βία.

Στις διάφορες μορφές Δημοκρατίας αντίθετα, αυτοί που κυβερνούν εκλέγονται από κάποιους άλλους. Ο τρόπος που εκλέγονται και ο αριθμός αυτών που έχουν το δικαίωμα εκλογής ποικίλει φυσικά, ανάλογα με τη μορφή της Δημοκρατίας, πάντως όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των εκλεγόντων, όσο πιο μεγάλη είναι η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πολλούς υποψήφιους κι όσο πιο εύκολη είναι η διαδικασία, τόσο πλατύτερη είναι η Δημοκρατία.

Βέβαια η Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν ήταν κάποιο ιδανικό πολίτευμα. Είχε πολλά και σοβαρά τρωτά και μειονεκτήματα, όχι όμως αυτά που τονίζουν ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας ή ο Ξενοφώντας. Ο πρώτος ήταν προκατειλημμένος εναντίον της κι οι άλλοι δύο απροκάλυπτοι εχθροί της.

Αυτούς τους ενοχλούσε η παντοδυναμία της Εκκλησίας του Δήμου, το ευμετάβλητο των διαθέσεων και αποφάσεων του λαού και το νεωτεριστικό πνεύμα που κυριαρχούσε παντού.

Τα πραγματικά μειονεκτήματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, που την οδήγησαν τελικά στην ήττα, με δραματικές συνέπειες για όλον τον ελληνισμό ήταν άλλα.

Πρώτα πρώτα ήταν ο αποκλεισμός των γυναικών από κάθε είδους κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα. Οι Αθηναίες δεν είχαν κανένα πολιτικό και ελάχιστα κοινωνικά δικαιώματα, σε αντίθεση με τις γυναίκες της Σπάρτης, του Άργους, της Λέσβου, της Κρήτης και άλλων ελληνικών περιοχών.

Ακόμα η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν φιλοπόλεμη και επεκτατική. Δε μπορούσε να κάνει αλλιώς. Στην αρχαιότητα το κυριότερο μέσο παραγωγής ήταν η γη. Η Πολιτεία έχοντας για στήριγμα της τους ελεύθερους μικροκαλλιεργητές, έπρεπε να φροντίζει να έχουν όλοι τους επαρκείς κλήρους γης. Όταν η γη της Αττικής δεν επαρκούσε πια, η Δημοκρατία έκανε πολέμους, προσαρτούσε νέα εδάφη και εγκαθιστούσε σ’αυτά Αθηναίους κληρούχους. Οι συνεχείς όμως πόλεμοι, που δεν τους έκανε με μισθοφορικά στρατεύματα αλλά με δικό της στρατό από Αθηναίους πολίτες, υπονόμευε την ίδια την κοινωνική της βάση, γιατί οδηγούσαν τους πολίτες στην οικονομική καταστροφή.

Τέλος η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν υπερβολικά τοπικιστική. Μολονότι της δόθηκε η ευκαιρία να συνενώσει σε μια πολιτική ενότητα το σύνολο σχεδόν της Ελλάδας, δεν είχε την διορατικότητα, την ευρύτητα του πνεύματος και την οργανωτική ικανότητα να το κάνει, αρετές που αργότερα μόνο η Ρώμη επέδειξε. Ακόμα και οι ξένοι που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα και που στο τέλος του 5ου αιώνα αποτελούσαν σχεδόν τους μισούς κατοίκους του Άστεως, δεν απόχτησαν ποτέ δικαιώματα Αθηναίου πολίτη.

Αυτά τα σοβαρά μειονεκτήματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας την οδήγησαν σε αδιέξοδα και προκάλεσαν την παρακμή της. Παρ’όλα αυτά ήταν το πιο γόνιμο σε θεσμούς και ιδέες, (που γνώρισαν παγκόσμια ακτινοβολία και έχουν διαχρονική ισχύ), πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς της ιστορίας.

Πηγή

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙ-END

Ομιλία στην END Χανίων στις 18/12/2013

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΟΜΑΔΑ : EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

Ei-End Μνημοσύνη στο facebook

Ei-End Mnemosyne International

LAMPRAKIS.jpg

 

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: 

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ

                                         ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ.jpg


ΟΙ ΚΑΖΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Φαντάζομαι ότι μαθαίνετε τα νέα ότι η αγαπητή μας κυβέρνηση, μας ετοιμάζει δώρο για τα Χριστούγεννα τις κατασχέσεις της πρώτης κατοικίας. Έχετε πάρει το μήνυμα και το τι ακριβώς θα γίνει;

Θα σας πω τι λέει η νομοθεσία . 

Όποιος έχει 16.000 ευρώ στο λογαριασμό του, αυτομάτως είναι ένοχος και πρέπει να κρεμαστεί. Πρέπει να του πάρουν την πρώτη κατοικία. Κατ’αρχήν πρέπει να σας πω ότι η αντικειμενική αξία πρέπει να είναι πάνω από 200.000 ευρώ και η συνολική περιουσία τού ατόμου να είναι λιγότερη από 270.000 ευρώ. 

Δεν προστατεύεται από τον πλειστηριασμό κάποιος ο οποίος έχει  περισσότερο από 270.000 περιουσία – με αντικειμενική αξία 270.000.  Τα άτομα, λέει, με αναπηρία 67% κι επάνω, προσαυξάνεται το όριο κατά 10%, που σημαίνει ότι εάν είναι ανάπηρα μπορούν να έχουν και άλλα 27 χιλιάρικα παραπάνω περιουσία. Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Δηλαδή όποιος έχει, λέει, πάνω από 15.000 ευρώ και χρωστάει στην τράπεζα το στεγαστικό δάνειο, που το πήρε όταν είχε δουλειά και μπορούσε και πλήρωνε, τώρα θα του πάρουν το σπίτι. Οι υπόλοιποι δανειολήπτες που πληρούν αυτά τα κριτήρια, θα πρέπει να καταβάλουν δόσεις ίσες με το 10% του καθαρού τους εισοδήματος εάν αυτό είναι μέχρι 15.000 ευρώ και από εκεί και έπειτα το ποσοστό αυξάνεται στα 20.000 ευρώ.  Δηλαδή, εάν κάποιος πληροί τα κριτήρια, δηλαδή είναι κάτω από 200.000 η αντικειμενική αξία του σπιτιού και το εισόδημά του είναι λιγότερο από 35.000, αλλά 15.000  και άνω, πρέπει να καταβάλει  το 10% του ακαθαρίστου εισοδήματος  για την αποπληρωμή του δανείου.

Αυτά όλα βεβαίως είναι Καζάρικες συνταγές. Είναι  το σχέδιο το οποίο είχαν ξεκινήσει οι Καζάροι από το 1984 και αυτή τη στιγμή φτάνει σε ένα τελικό στάδιο.


ΟΛΑ ΘΑ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ

Εκείνο που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι οτι ο λόγος που το πιέζουν αυτή τη στιγμή είναι γιατί υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στο παγκόσμιο χρηματο-οικονομικό σύστημα και προσπαθούν να προλάβουν να έχουν τετελεσμένα γεγονότα. Σκεφτείτε όμως ότι κανένας δεν μπορεί να σηκώσει το σπίτι και να σας το πάρει να το πάει στην Κίνα. Δεν μπορεί να το σηκώσει να το πάει στην Ελβετία, να το πάει στην Αγγλία. Τι σημαίνει αυτό : Εάν όλες αυτές οι ενέργειες ακυρωθούν από το Συνταγματικό Δικαστήριο σαν αντισυνταγματικές, αργά ή γρήγορα, ας πάρει και έναν και δύο και τρεις μήνες, όλα αυτά θα ανατραπούν. 

Έχει σημασία να μην απογοητευτείτε από αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Αυτός ο νόμος υπεβλήθη από τον πατριώτη μας σήμερα, δεν έχει ακόμη ψηφιστεί, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ειδεχθή μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, τα παίρνει με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Εδώ υπάρχει μια λεπτή ισορροπία την οποία πρέπει να καταλάβετε. 

Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν ισχύουν πάνω από 40 ημέρες σύμφωνα με το σύνταγμα. Επίσης πρέπει να θυμάστε ότι ο μόνος λόγος για να γίνει μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να υπάρχει τέτοια μεγάλη ανάγκη και να μην είναι διαθέσιμη η Βουλή να λύσει το πρόβλημα.  

Πώς προσπαθούν να το δικαιολογήσουν συνταγματικά: Εννέα στις δέκα πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχουν περάσει , δεν είναι σύννομες διότι δεν πέρασαν από τη Βουλή εντός 40 ημερών. Από τη στιγμή που περάσουν 40 ημέρες, είναι αδύνατον να ισχύει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εκτός εάν έχουν ψηφιστεί από τη βουλή

Με τον κατάλογο που έχουμε στην διάθεσή μας, 37 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχει περάσει αυτή η κυβέρνηση. Από τα στοιχεία που έχουμε, μόνον δύο είναι σύννομες. Οι υπόλοιπες είναι όλες παράνομες.  Ποιά είναι η διαφορά, τι πιστεύουν αυτοί, πώς μπορούν να το περάσουν στον Ελληνικό λαό, είναι ότι με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις  το Ελληνικό Σύνταγμα έχει καταργηθεί. Με αυτό το λόγο λοιπόν επιχειρούν να επιβάλουν μια δικτατορική διοίκηση στην Ελλάδα, η οποία υπακούει στον νόμο των Καζάρων. Τι σημαίνει αυτό, τόσο του Ελληνικού όσο και του Διεθνούς δικαίου που αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να συλληφθούν και θα συλληφθούν και θα παραπεμφθούν στην Ελληνική δικαιοσύνη. Διότι αυτήν τη δικαιοσύνη βιάζουν. Πέραν του οτι βιάζουν το Διεθνές δίκαιο, βιάζουν και την Διεθνή νομοθετική τάξη.

Εδώ θέλω να συζητήσουμε κάτι το οποίο το είχαμε αφήσει στη μέση την προηγούμενη φορά.  Από πλευράς επικαιρότητος να αναφέρω μερικά πραγματάκια. Στην Κύπρο γίνεται μια ανίερη συμφωνία μεταξύ του Αναστασιάδη, του Νταβούτογλου και του Βενιζέλου , όπου προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα τετελεσμένο γεγονός όσον αφορά τον διαχωρισμό του νησιού. Επαναφέρουν βεβαίως το σχέδιο Ανάν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι και οι δύο πλευρές αδυνατούν να βρουν συμφωνία, να βρουν ένα σύμφωνο όπου μπορούν να κάτσουν κάτω και να το συζητήσουν.


ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Ο Ζ. ΜΠΡΕΖΙΝΣΚΥ

Η στρατηγική, γιατί το αναφέρω σε αυτή τη στιγμή,  είναι πάρα πολύ κομβικό σημείο διότι αν επικυρωθεί ο διαχωρισμός του νησιού, μπαίνει σε εφαρμογή το έβδομο σκέλος  της παγκόσμιας διακυβέρνησης, δηλαδή του δόγματος Μπρεζίνσκυ το οποίο εκπονήθηκε το 1974

Το πρώτο στάδιο που ετέθη σε εφαρμογή ήταν ο διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας. Αυτό, εάν θυμάμαι καλά από τις μυστικές συμφωνίες, έφερε το κωδικό όνομα «ΜΑΡΙΤΑ». Κατόπιν αυτού πήγαμε Λιβύη , Τυνησία, Αίγυπτο, Ιράκ, πήγαμε Αφγανιστάν,  Συρία. Αυτή ήταν η συμφωνημένη οδός. Θα μου πείτε, τι ακριβώς είναι αυτή η συμφωνημένη οδός;  Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χάραξε ο  Ζίγκνιου Μπρεζίνσκυ το 1974 και, όπως έχουμε εξηγήσει προηγουμένως,  με την ανοχή και συνενοχή των ‘μεγάλων Εθνοπατέρων’  του Έθνους, Παπανδρέου και Καραμανλή των πρεσβυτέρων, οι οποίοι συμφώνησαν στον διαμελισμό της Ελλάδος και ακούστε τώρα ποιό είναι το σημαντικό : Το σημαντικό είναι ότι θα παραμείνουν Ελληνικά τα εδάφη – π.χ. της Μακεδονίας.  Δηλαδή να σας πω ακριβώς τι έχουν σχεδιάσει: Για την Γιουγκοσλαβία το είδατε. Για τα υπόλοιπα βλέπετε τι έχει γίνει. Εκεί που τους χάλασε πάρα πολύ η διαδικασία και το σχέδιο που είχαν, ήταν ότι ο Πούτιν έκανε μια πραγματική κίνηση  ΜΑΤ  στη Συρία και έχει αλλάξει όλο το σχεδιασμό του Χαζάρικου κατεστημένου, το οποίον άρχισε από το 1974.

Zbigniew Brzezinski
 

Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ & ΤΟ ΑΝΙΕΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ

Πρέπει να σας πω ότι η επιτυχία του Πούτιν στη Συρία είναι πιο σημαντική από τη νίκη του Στάλινγκραντ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε που οι Ρώσοι αντιμετώπισαν και νίκησαν τον Χίτλερ στο Στάλινγκραντ, η σημασία της νίκης εκείνης είναι μικρότερη από τη νίκη της Συρίας με τον Πούτιν. Να εξηγηθώ. 

Το κέντρο του πλανήτη είναι το Αιγαίον Πέλαγος. Σκεφτείτε να δείτε ότι όλες οι αντιπαραθέσεις  γίνονται γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο. Το άλλο ήμισυ της σφαίρας που λέγεται Γαία, είναι ο Ειρηνικός Ωκεανός. Το κέντρο αυτού του μισού είναι ακριβώς το Αιγαίο. Όταν λέμε ότι στους Δελφούς είναι ο ομφαλός της Γης, δεν είναι σχήμα λόγου ή ένας διανοητικός συμβολισμός. Είναι πραγματικά γεωγραφικός συμβολισμός και έχει μεγάλη σχέση με τα ενεργειακά πεδία της Γης.  Επομένως σκεφτείτε τώρα οι τέσσερις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες αυτή τη στιγμή διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο. Η Γερμανία, η Κίνα, η Ρωσία και η Αμερική. 

Σκεφτείτε ότι και οι τέσσερις έχουν βάλει χέρι στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως δε στην Ελλάδα. Οι μεν Κινέζοι έχουν πάρει τον Πειραιά και τώρα θέλουν να πάρουν και τη Θεσσαλονίκη για να έχουν είσοδο προς την Ευρώπη τα προϊόντα τους. Οι Ρώσοι με την στρατηγική κίνηση που έκαναν προχθές, δηλαδή μην νομίζετε και μην ηρεμείτε ότι ο Αβραμόπουλος έκανε τη συμφωνία με τον Πούτιν για να έχει πρόσβαση στα Ελληνικά λιμάνια ο Ρωσικός στόλος. Αυτό ήταν μια μεγαλοφυής κίνηση του Πούτιν, διότι για λόγους ψυχολογικούς και για λόγους διαπραγματευτικούς, ο Αβραμόπουλος έπρεπε να κάνει την κίνηση με τα S300. 

Τα S300 είναι πραγματικά μια θαυμάσια διπλωματική κίνηση , αλλά αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι άλλαξε η νοοτροπία του Αβραμόπουλου προς τους Καζάρους, αλλά απλώς επειδή ήταν η ευκολότερη λύσις, ζήτησε από τον Πούτιν την ενεργοποίηση του συστήματος. Και ο Πούτιν- και καλώς έκανε- απαίτησε την πρόσβαση ελλιμενισμού του Ρωσικού στόλου στα Ελληνικά λιμάνια. Έφτασε δε και στο σημείο να πει ότι εάν επιτεθεί η Τουρκία στην Ελλάδα, θα παρέμβει ο Ρωσικός στόλος για να σταματήσει αυτή την επίθεση. Γι αυτό το λόγο λοιπόν, ο Πούτιν δεν σημαίνει ότι έκανε στρατηγική συμμαχία και μπήκε σφήνα στο τρίγωνο Τουρκία-Ελλάδα- Ισραήλ. Για πάρα πολύ καιρό τώρα αυτό το τρίγωνο, το ανίερο τρίγωνο, Ισραήλ- Ελλάδα -Τουρκία είναι ο στόχος του κατεστημένου του Καζάρικου.


ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΚΡΑΤΟΣ

Γνωρίζετε σαφώς ότι  ο πληθυσμός της Τουρκίας, δηλαδή οι Μογγόλοι  που είναι το μικρότερο ποσοστό, αυτοί σύμφωνα με μία έρευνα της CIA,  μόνον το 2,7% του πληθυσμού της Τουρκίας είναι πραγματικοί Μογγόλοι.  Οι υπόλοιποι είναι Κούρδοι, Αρμένιοι, Αλεβίτες  και Αλαουίτες. Τι είναι αυτοί. Αυτοί οι Αλεβίτες  και Αλαουίτες για το σύστημα των Καζάρων είναι η Αχίλλειος πτέρνα του Τουρκικού κατεστημένου. Για τους Κούρδους το ξέρουμε πολύ καλά. Το Κουρδιστάν θα ξαναγίνει κράτος. 

Το Κουρδιστάν τώρα αποτελείται από το Περσικό Κουρδιστάν, το Ιρακινό Κουρδιστάν, το Συριακό Κουρδιστάν και το Τουρκικό Κουρδιστάν. Εάν όλα αυτά τα βάλετε μαζί, κάνετε ένα τεράστιο κράτος το οποίο έχει πραγματικά θεαματικά ενεργειακά αποθέματα. Το πολύ σημαντικό όμως για το Ισραήλ είναι ότι έχει πάρα πολύ νερό. Το νερό αυτό είναι απαραίτητο για το Ισραήλ  το οποίο δεν έχει νερό. Επομένως θα διαπιστώσετε ότι όταν φτιαχτεί το Κουρδιστάν – που δεν είναι μακριά-  το Κουρδιστάν αυτό θα έχει άριστες σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ.

 Το Ισραήλ λοιπόν, η Τουρκία και η Ελλάδα με τον σημερινό σχηματισμό, με τον σημερινό πραγματισμό του κατεστημένου, αποτελούν ένα αρραγές τρίγωνο το οποίο εμποδίζει την Ρωσική κάθοδο προς το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι Καζάροι θέλουν να φέρουν το πρόβλημα «μουσουλμανισμός» μέσα στο σπίτι του Πούτιν.

Ο Πούτιν θέλει να λύσει αυτό το θέμα των μουσουλμάνων, θέλει να το λύσει εκτός Ρωσίας. Γι αυτό το λόγο λοιπόν έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να κερδίσει το πόλεμο στη Συρία,  τον οποίο κέρδισε κατά κράτος. Έκανε δηλαδή μία ρωγμή σε αυτό το τρίγωνο.


Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ & Ο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ

Είδατε λοιπόν ότι ενόσω το Ισραήλ και η Τουρκία είχανε άριστες σχέσεις, ήταν αδύνατο για την Ελλάδα να συνάψει σχέσεις με το Ισραήλ. Τι έκαναν λοιπόν οι Καζάροι;  Έκαναν αυτή την τεχνητή αντιπαράθεση των Ισραηλινών και των Τούρκων και για ένα-ενάμισι χρόνο δεν μιλάγανε υποτίθεται ο Ερντογκάν με τους Εβραίους, για να δοθεί η ευκαιρία στους Έλληνες Καζάρους, τον Βενιζέλο και τον Αβραμόπουλο και τον Σαμαρά, να συνάψουν τις συμφωνίες τους με το Ισραήλ. Έτσι λοιπόν ο σχεδιασμός που είχε βάλει ο Μπρεζίνσκυ, βρίσκεται σ’ ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι κομβικό αυτή τη στιγμή. 

Το κομβικό σημείο ποιό είναι: Θέλουν να κάνουν την Τουρκία και την Ελλάδα όπως ακριβώς έκαναν και την  Γιουγκοσλαβία. Αυτό είναι το ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό σημαίνει ότι το κατεστημένο των Καζάρων , η Αμερική, βασικά, (διότι από την Αμερική κατευθύνεται το σχέδιο αυτό) θέλει να έχει συμμαχίες με μικρότερα κράτη, όχι με ισχυρά κράτη όπως την Τουρκία. Η Τουρκία ουσιαστικά αποτελεί απειλή για το Καζάρικο κατεστημένο, με τα 75 ή 100 εκατομμύρια πληθυσμό. 

Πολλοί θα θέλανε να έχουν τέσσερα κομμάτια την Τουρκία και τέσσερα κομμάτια την Ελλάδα, για να υπάρχει η πολιτική του «ίσου δρόμου», θα λέγαμε.  

Έχουν λοιπόν σχεδιάσει το εξής : 

  • Έχουν σχεδιάσει η Θράκη – η Ανατολική και η Δυτική – να ενωθεί και να γίνει ένα ανεξάρτητο κράτος, από Κωνσταντινούπολη μέχρι Θεσσαλονίκη. 
  • Έχουν σχεδιάσει να δώσουν τη μεγάλη Μακεδονία με τα Σκόπια, να ενωθούν τα Σκόπια, το νότιο κομμάτι της Βουλγαρίας και η Μακεδονία να γίνει το δεύτερο κομμάτι της περιοχής, το οποίο  δεν σημαίνει ότι δεν θα κατοικείται από Έλληνες, απλώς θα είναι ιδιαίτερο κράτος, ανεξάρτητο κράτος. 
  • Το τρίτο κομμάτι θα μείνει η Ελλάδα της Μελούνας, 
  • και η Κρήτη θα είναι αυτόνομη. 

Αυτός είναι ο σχεδιασμός για την Ελλάδα.


Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΖΑΡΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ : ΣΟΡΟΣ, ΜΠΡΕΖΙΝΣΚΥ, ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ.

Πάμε τώρα στην Τουρκία. Στην Τουρκία έχουν σχεδιάσει να φτιάξουν το Κουρδιστάν, το οποίο θα έχει διέξοδο προς τη Μεσόγειο. Οι Αλεβίτες θα πάρουν τα παράλια της Μικράς Ασίας  και θα συνεχίσουν και μέχρι τον Πόντο. Η Τουρκία θα περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό ηπειρωτικό κομμάτι με διάνοιξη προς την Μαύρη θάλασσα και θα δημιουργηθεί η Αρμενία, θα πάρει δηλαδή και η Αρμενία μία λωρίδα να βγει στη Μεσόγειο, και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που το ονομάζουν «Αράμ»  στους σχεδιασμούς τους. Υπάρχουν χάρτες για αυτά.

Και τι σχεδιάζει τώρα το Καζαρο-αμερικάνικο κατεστημένο. Όταν λέω Αμερικανοί, θέλω να ξέρετε ότι οι Αμερικανοί, ο αγαθότερος λαός του κόσμου, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τους σχεδιασμούς αυτούς. Όλα αυτά είναι οι Εβραίοι Καζάροι της Αμερικής οι οποίοι έχουν σχεδιάσει, ο Μπρεζίνσκυ δηλαδή, ο Κίσινγκερ, ο Σόρος

Ο Σόρος έχει αναλάβει την πραγματική εκτέλεση του σχεδίου. Η αγορά της Τραπέζης Πειραιώς πριν από μία εβδομάδα από τον Σόρο είναι ακόμα ένα βήμα  από το σχέδιο που έχει εκπονηθεί από το 1974. Με αυτή την αγορά λοιπόν ο Σόρος αυτή τη στιγμή ελέγχει όλη την αγροτική γη, ιδιαιτέρως της Θράκης. Με αυτόν τον τρόπο και με τους Καλλικρατικούς δήμους, μπορούν ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσουν ένα τετελεσμένο στη Θράκη για να αρχίσει αυτή η διαδικασία.

Ο οριστικός διαχωρισμός της Κύπρου είναι  το πρώτο βήμα. Οι Τούρκοι δεν το καταλαβαίνουν. Ο Νταβούτογλου νομίζει ότι είναι ευφυής  και ότι θα μπορεί να ξεπεράσει το σχέδιο των Καζάρων, το οποίο είναι γνωστό βεβαίως. Είναι αφελέστατος και παρ’όλο το γεγονός ότι πολλοί από εσάς νομίζετε ή τον θεωρείτε ευφυΐα στην εξωτερική πολιτική, είναι ένας μεγάλος βλαξ. Δεν ξέρει καθόλου τι του γίνεται, γιατί νομίζει ότι η Τουρκία είναι κράτος, έθνος ισχυρό και ότι θα ανταπεξέλθει σε όλα αυτά και να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.


ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ: ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Εδώ θέλω να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το ίδιο ακριβώς σχέδιο εξυπηρετεί και τους Ρώσους.  Όμως οι Ρώσοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό τόξο. Θέλουν να δημιουργήσουν το Ορθόδοξο τόξο.  Οι Τούρκοι δηλαδή, η Τουρκία όπως φτιάχτηκε από τον Βενιζέλο, γιατί  η Τουρκία από τον Βενιζέλο φτιάχτηκε και από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Βενιζέλος και ο Κεμάλ Ατατούρκ ήτανε μέρος  αυτού του σχεδίου. Δηλαδή η θεωρία, το πώς θα δημιουργηθεί η νέα τάξις πραγμάτων και η παγκόσμια διακυβέρνηση,  ξεκίνησε από το 1920. Πάντα και για να υπάρξει μια παγκόσμια στρατηγική, μια αλλαγή σκηνικού δηλαδή, πάντα υπάρχει μία θεωρία πίσω από αυτό.  *(Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΠΟΤΕ! (μάθετε την τώρα…)


ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ, ΚΡΗΤΗ 9ος ΑΙΩΝΑΣ & 12 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Εδώ θα βάλω μία παρένθεση και θα σας εισάγω σε μια ιστορική  συγκυρία – και αυτό πάει στον ένατο αιώνα – όταν ο Νικηφόρος  Φωκάς  κατέλαβε την Κρήτη το 961 μ.χ.χ. και την απελευθέρωσε από τους Αγαρηνούς. 

Εκείνο που συνέβαινε τότε ήταν ότι η Κρήτη είχε 270.000 κατοίκους και ο λόγος που είχε τόσους, ήταν γιατί είχαν κατασφαγεί από τους Αγαρηνούς. Γι αυτό λοιπόν ο Νικηφόρος Φωκάς εξεστράτευσε από το Βυζάντιο, δεν ήταν ακόμα αυτοκράτωρ, ήτο ναύαρχος, στρατηγός.

Απελευθέρωσε την Κρήτη από τους Αγαρηνούς και αργότερα, όταν έγινε αυτοκράτορας, έστειλε τον 10ο  και 11ο αιώνα στην Κρήτη αυτές τις δώδεκα περίφημες οικογένειες του Βυζαντίου, στις οποίες έδωσε κλήρο. Εμοίρασε τις περιουσίες που κρατούσαν οι Αγαρηνοί και τις έδωσε κλήρο σε αυτές τις δώδεκα οικογένειες. Για την ιστορία του πράγματος δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει να μάθετε τα ονόματα αυτών των δώδεκα οικογενειών.

Η πρώτη όμως οικογένεια η οποία ήταν και η οικογένεια που ουσιαστικά κρατούσε τα σκήπτρα όλης αυτής της εκστρατείας των Βυζαντινών, ήταν η οικογένεια του ίδιου του Νικηφόρου Φωκά και έστειλε τον Ιωάννη Φωκά, ο οποίος ήταν αδελφός του, και είχε εννέα γιούς. Πήρανε έναν τεράστιο κλήρο γης σε όλη την Κρήτη. Οι περισσότερες από αυτές τις οικογένειες κατέληξαν στο Αμάρι Ρεθύμνου, μερικές στα Χανιά και τρεις ή τέσσερις στο Λασίθι. 

Η οικογένεια του Ιωάννη Φωκά, αργότερα όταν οι Ενετοί κατέλαβαν την Κρήτη, μετονομάστηκε σε οικογένεια Καλλέργη. Όλα τα επίθετα Καλλέργης στην Κρήτη είναι η αυτοκρατορική, η βυζαντινή οικογένεια των Φωκάδων. Το όνομα Φωκάς λοιπόν μετετράπη στο όνομα Καλλέργη. 

Οι άλλες οικογένειες ήταν του Μαρίνου Σκορδίλη ο οποίος ήταν πρώτος ανηψιός του αυτοκράτορα, ήταν ο Φίλιππος Γαβαλάς, Θωμάς Αρχόλαος, Ευστάθιος Χορτάτζης, Λεόν Μουσούρης, Κωνσταντίνος Βαρούχας, ο Ανδρέας Μελισσηνός, ο Λουκάς Λίθιος, ο Νικηφόρος Αργυρόπουλος, το επίθετο αυτό άλλαξε αργότερα σε επίθετο Αγιοστεφανίτηςο Δημήτριος Βλαστός και ο Ματθαίος Καλαφάτης

Αυτές ήταν οι δώδεκα οικογένειες λοιπόν, οι οποίες έφτασαν από το Βυζάντιο στην Κρήτη για να εποικιστεί πάλι η Κρήτη και να έρθει στον πληθυσμό τον κανονικό  που διαχρονικά είχε και ήταν γύρω στις 550.000. Σήμερα βεβαίως είναι πολύ υψηλότερος ο πληθυσμός αλλά ιστορικά μιλώντας, τα τελευταία δύο-τρεις χιλιάδες χρόνια, με εξαίρεση τον 9ο και 10ο αιώνα, η Κρήτη είχε πάνω από 550.000 πληθυσμό.

 

Ο ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΧΩΦ ΚΑΛΛΕΡΓΗ, ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ & Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

Γιατί το ανέφερα αυτό. Διότι η θεωρία πίσω από την παγκόσμια τάξη πραγμάτων οφείλεται σε έναν πρίγκιπα Καλλέργη

Ο πρίγκιπας αυτός λεγόταν Ρίτσαρντ Νικολάους Γκούντενχωφ Καλλέργη (Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi). Αυτός γεννήθηκε τον 19ο αιώνα. Βασικά ήταν Ουγγρικής και Ελληνικής καταγωγής, έτσι αναφέρουν οι ιστορικές πηγές. 

Ο πατέρας του ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Θεόδωρο Χέρτσλ (Hertzl). Ο Θεόδωρος Χέρτσλ ήταν εκείνος ο οποίος το 1897 εκάλεσε πανευρωπαϊκό Εβραϊκό συνέδριο στην Βασιλεία της Ελβετίας. Εκεί λοιπόν δρομολογήθηκε και φτιάχτηκε το καταστατικό και το σύνταγμα που ονομάστηκε αργότερα τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. 

Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών είναι ένα σύνταγμα εικοσι-τεσσάρων άρθρων το οποίο περιγράφει πώς το Εβραϊκό στοιχείο ανά τον πλανήτη θα καταλάβει την εξουσία την οικονομική, την στρατιωτική, την εκπαιδευτική, την πολιτική κ.λ.π. 

Ο πατέρας λοιπόν του Γκούντενχοβ Καλλέργη, ήταν επιστήθιος φίλος με τον Θεόδωρο Χερτσλ και παρ’όλο που ο ίδιος δεν ήταν Εβραίος, δηλαδή ο Καλλέργη δεν ήταν Εβραίος, παντρεύτηκε μια Εβραία ηθοποιό της εποχής εκείνης, έκανε δύο γιους, χώρισε και ξαναπαντρεύτηκε πάλι άλλες δύο Εβραίες. Όμως το 1923 εξέδωσε το βιβλίο «Πρακτικός Ιδεαλισμός». 

Ο Πρακτικός Ιδεαλισμός είναι ουσιαστικά ο χάρτης για το πώς θα καταλάβουν οι Εβραίοι τον πλανήτη. Αυτό το βιβλίο ο Πρακτικός Ιδεαλισμός είναι ένα βιβλίο απαγορευμένο στη Γερμανία (γράφτηκε στα Γερμανικά βεβαίως). Είναι απαγορευμένο γιατί είναι τόσο προκλητικό, είναι τόσο επεξηγηματικό για το τι συμβαίνει σήμερα. 

Το 1990 προσπάθησαν να το επανεκδώσουν στην Γερμανική γλώσσα και αφού πρώτα εδημοσίευσαν μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο, εδέχθησαν μία επίθεση από την αστυνομία η οποία κατήσχε τα δύο τελευταία αντίτυπα του βιβλίου βάσει των οποίων θα εγίνετο η ανατύπωσις. Απαγορεύεται λοιπόν στη Γερμανία. Παρ’όλο που δεν είναι στον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων, δεν θα το βρείτε πουθενά στη Γερμανία – παρ’όλο που είναι γραμμένο στη Γερμανική γλώσσα.


ΠΑΝΕΥΡΩΠΗ 1823 – Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ

Λοιπόν θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά πράγματα από αυτά που είπε ο αγαπητός Γκούντενχοβ Καλλέργη, ο οποίος ίδρυσε μια οργάνωση που ονομάζεται «Πανευρώπη».  Ήταν ο πρώτος πρόεδρος αυτής της οργανώσεως. Το 1823 έγραψε τον πρακτικό ιδεαλισμό και κατόπιν αυτού προώθησε σθεναρά  σε όλους τους ηγέτες της Ευρώπης την ιδέα του πανευρωπαϊσμού.

http://www.paneuropa.org/

Τι ακριβώς λέει αυτό το βιβλίο, θα σας διαβάσω ελάχιστα μόνον από την θεωρία του Γκούντενχοβ Καλλέργη για να καταλάβετε ότι αυτό που περνάτε σήμερα δεν είναι ατύχημα, δεν είναι κάτι επειδή ξαφνικά κάποιος σηκώθηκε το πρωί και αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο είναι προγραμματισμένο και στην τελευταία του λεπτομέρεια από τους Σιωνιστές της Ευρώπης.

Εδώ θα ήταν πολύ καλό να εξηγήσουμε τι σημαίνει Σιωνισμός. Σιωνισμός είναι ο πατριωτισμός των Εβραίων. Θα σας δώσω μια γενική άποψη για το πώς έχουν συμπεριφερθεί  οι Εβραίοι διαχρονικά. 

Ήταν δική τους επιλογή να μην έχουν κράτος. Εκείνο το οποίο έκαναν οι Εβραίοι, το οποίο ήταν ιδιαιτέρως ευφυές, ήταν ότι ισχυροποίησαν τον θρησκευτικό νόμο, και όπως έχουμε εξηγήσει προηγουμένως, έχουν ενσωματώσει το θρησκευτικό νόμο μέσω της Τόρα  και του Ταλμούδ, δηλαδή της Πεντατεύχου και του Ταλμούδ, έχουν ενσωματώσει στον θρησκευτικό νόμο και τον κοσμικό νόμο. Δηλαδή, καμία άλλη θρησκεία δεν ασχολείται με σχέσεις ανθρώπων, με σχέσεις της ύλης και του ανθρώπου, με το πώς γίνονται τα συμβόλαια και το πώς γίνονται τα διαζύγια, με το ποιός μπορεί να κλέψει ποιόν, με το ποιός μπορεί να βιάσει ποιόν κ.λ.π. Αυτά μόνον στην Τόρα και το Ταλμούδ τα βρίσκουμε. Για ποιό λόγο; Δεν είναι τυχαίο. 

Έτσι δημιούργησαν ένα έθνος χωρίς σύνορα, διότι απαγορεύεται ρητώς από τον μωσαϊκό ή τον εβραϊκό νόμο να υπάρξει ανάμειξη με άλλους λαούς και θρησκείες. Εκείνοι οι οποίοι είναι πραγματικά ρατσιστές είναι οι ίδιοι οι Εβραίοι και το δείχνουν και στο Ισραήλ σήμερα. Το γεγονός ότι έφτιαξαν το Ισραήλ, δεν το έκαναν από υπερβολικό πατριωτισμό, γι αυτό εξ’άλλου το ονόμασαν και Σιωνισμό. Έχουμε εξηγήσει τι σημαίνει Σιωνισμός. Είναι καθαρά Ελληνική λέξη γιατί στα αγγλικά γράφεται με το ‘Ζ’ : Ζionism – από το Ζίον: Ναός του Διός, ο Δίας δηλαδή. Του Διός είναι. Ακόμα προσπαθούν να κλέψουν τους Ελληνικούς συμβολισμούς. 

Ο Σιωνισμός λοιπόν αντιπροσωπεύει για όλο τον πλανήτη τον πατριωτισμό των Εβραίων. Ενώ το Ισραήλ φτιάχτηκε για να είναι μόνον το μεγάλο κανόνι στην περιοχή. Ξέρετε, είπαμε ότι το ανατολικό Αιγαίο γεωπολιτικά είναι το κέντρο του πλανήτη.

 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ-ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ – ΙΣΡΑΗΛ- DAVID ROTHSCHILD

Έπρεπε λοιπόν να έχουμε ένα μεγάλο κανόνι δίπλα στο κέντρο του πλανήτη. Αυτό ήταν το Ισραήλ. 

Η γη του Ισραήλ εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια ανήκει στους Παλαιστινίους. Το όνομα Παλαιστίνιος παραπέμπει στους Φιλισταίους της διαθήκης, οι οποίοι όπως είπαμε και πάλι ήταν μετανάστες από την Κρήτη, την Κύπρο και την Σπάρτη. Έτσι διαχρονικά η αντιδικία ακόμα και για τη γη της Παλαιστίνης είναι μεταξύ των Ελλήνων και των Εβραίων. Αυτή είναι η διαχρονική αντιπαράθεσις. Τι έκαναν λοιπόν : Για δύο χιλιάδες χρόνια θωράκισαν με τον μωσαϊκό νόμο το ταλμούδ και την τόρα, θωράκισαν τον Εβραϊκό πληθυσμό σαν έθνος χωρίς σύνορα, διεσπάρησαν σε όλες τις κοινωνίες και τώρα, τον 20ο αιώνα, που έπρεπε τελικά να έρθει το σχέδιο σε εφαρμογή, η παγκόσμια δηλαδή επιβολή του Γιαχβέ. 

Όσοι έχετε διαβάσει τα πρωτοκόλλα της Σιών θα καταλάβετε ακριβώς πού πάει το σχέδιο. Το Ισραήλ λοιπόν είναι το κανόνι. Για να επικρατήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο τι χρειάζεσαι; Χρειάζεσαι εξουσία, δύναμη και χρήμα. Οι Καζάροι έχουν καταλάβει το 92% των θέσεων εξουσίας και το 95% του χρήματος του πλανήτη. Έχουν λοιπόν και τη δύναμη διότι έχουν το Ισραήλ σαν το μεγάλο κανόνι και έχουν και καβάντζα τον Αμερικανικό στρατό, ο οποίος δεν είναι και τόσο υπάκουος τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν έχουν και τα τρία χαρακτηριστικά σε αυτή την ιστορική στιγμή για να επιβάλουν την παγκόσμια κυβέρνηση και τον David Rothschild τον οποίον τον είχαν έτοιμο να τον επιβάλουν το 2012 σαν τον παγκόσμιο ηγέτη. Όμως τα πράγματα χαλάσανε, δεν πήγαν ακριβώς όπως τα είχαν σχεδιάσει.

Όταν μιλήσουμε για την θεωρία της παγκοσμιοποίησης σε μια άλλη συνάντηση, θα σας πω για τον πρακτικό ιδεαλισμό του Καλλέργη Γκούντενχοβ γιατί σήμερα, για να μην ξεφύγουμε από το πρόγραμμά μας, θα πρέπει να επανέλθουμε στην γεωπολιτική μας ανάλυση της ανατολικής Μεσογείου για να καταλάβετε γιατί γίνονται αυτά που γίνονται.


ΙΣΡΑΗΛ – ΟΙ ΕΣΚΕΝΑΖΥ ΕΒΡΑΙΟΙ & ΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Μπρεζίνσκυ από το ’74 το Ισραήλ είναι είπαμε το μεγάλο κανόνι, είναι η δύναμις. Εάν το πάρετε σαν κράτος, το Ισραήλ δεν είναι κράτος γιατί δεν έχει σύνταγμα, έτσι; Το Ισραήλ είναι το μόνο κράτος στη Μέση Ανατολή που δεν έχει σύνταγμα

Αρνούνται λέει οι Εσκενάζυ εβραίοι οι οποίοι είναι το  90% των Εβραίων στο Ισραήλ, οι Καζάροι δηλαδή, αρνούνται να αποδεχτούν σύνταγμα διότι δεν θέλουν ο θρησκευτικός νόμος να υποσκελιστεί από τον κοσμικό νόμο. Έτσι έχουν ενσωματώσει όλες τις διοικητικές τους ανάγκες στο Ταλμούδ και εφαρμόζοντας το Ταλμούδ διοικούν τη χώρα. 

Η χώρα δηλαδή σήμερα διοικείται μόνο από τη διακήρυξη Μπάλφορ (Balfour Declaration) που γράφτηκε το 1916. Με την διακήρυξη Μπάλφορ και με τον ταλμουδικό νόμο, διότι το Ταλμούδ σύμφωνα με την πλειοψηφία των κατοίκων του Ισραήλ υπερτερεί της Πεντατεύχου.

Το Ταλμούδ αρχίζει σαν ένα κομμάτι Βαβυλωνιακό ταλμούδ το οποίο γράφτηκε τον 3ο και 4ο αιώνα π.χ.χ., επειδή όμως αυτό ήταν πολύ μικρό, έχουμε τώρα περίπου 74 με 75 βιβλία στο ταλμούδ – διαχρονικά οι απόψεις του κάθε αρχιραββίνου και οι επεξηγήσεις του για το τι λέει ακριβώς ο Μωσαϊκός νόμος. Αυτό συμπεριλαμβάνεται σαν ένα κομμάτι του Ταλμούδ. Είναι ευφυές το σχέδιο διότι διαχρονικά, δεν παραπέμπουν στην ερμηνεία κάποιου πριν από 2.000 χρόνια, αλλά εξακολουθούν ενεργά σήμερα και επανερμηνεύουν το Μωσαϊκό νόμο. Σας δίδω τώρα τα χαρακτηριστικά της επιτυχίας των Εβραίων σε παγκόσμια κλίμακα. Έχουν καταφέρει να έχουν στα χέρια τους την εξουσία, το χρήμα και την δύναμη. Με αυτά τα τρία, ναι μπορείς να επιβάλεις παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα έκαναν οι Εγγλέζοι, αυτό οι «Αμερικανοί», αυτός ήταν και ο σχεδιασμός της Μεγάλης Αικατερίνης.  Αυτό κάνανε οι Κινέζοι. Αυτό η αυτοκρατορία των ΕΛ, που έτσι ξεκίνησε ο πλανήτης η αυτοκρατορία των ΕΛ είχε τη δύναμη, την εξουσία και το χρήμα. Διαχρονικά λοιπόν αυτά είναι τα τρία συστατικά που χρειάζεται κάποιος για να γίνει παγκόσμιος ηγέτης.


ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εδώ λοιπόν τώρα οι δύο θεωρητικές απόψεις της παγκόσμιας ηγεσίας είναι: Εκείνη του Ελληνισμού και εκείνη του Εβραϊσμού. Δεν υπάρχει τρίτη. Όπου και να γυρίσεις στον πλανήτη αυτές οι δύο είναι. Επομένως ο σχεδιασμός που έγινε το ΄74 για τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, όπως έγινε, της Τουρκίας και της Ελλάδας μπαίνει τώρα σε εφαρμογή. 

Εάν ο Αναστασιάδης, ο μεγάλος αυτός προδότης των Ελληνικών δικαίων, υπογράψει αυτό που συμφώνησε ο Βενιζέλος με τον Νταούτογλου, αρχίζει το σχέδιο διαμελισμού Ελλάδας και Κύπρου. Εάν ο Νταούτογλου και ο Ερντογκάν δεν το καταλαβαίνουν, πρέπει να είναι ζώα ή πράκτορες των Καζάρων. Δεν γίνεται αλλιώς.

Οι Ρώσοι τώρα έχουν κι αυτοί το ίδιο σχέδιο κατά νου, εκείνο που θέλουν όμως είναι να δημιουργήσουν μία μεγάλη Ελλάδα, για να υπάρχει ένα ορθόδοξο τόξο ούτως ώστε να έχουν απόλυτη επιρροή στην ανατολική Μεσόγειο και να έχουν ένα διηνεκές φράγμα στην  επέκταση του μουσουλμανισμού στη μεγάλη Ρωσία. Οι Κινέζοι θέλουν είσοδο στην Ευρώπη μέσω των Ελληνικών λιμανιών και οι Γερμανοί έχουν καταλάβει την οικονομία της Ελλάδος.

 Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο σημείο του πλανήτη; Καταλαβαίνετε ότι τέσσερις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες διεκδικούν την επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο, όλες θέλουν ένα κομμάτι από σας; Σας δίδω λοιπόν μια ανάλυση για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα και γιατί εφαρμόζοντας ο καθένας τα σχέδιά του, ο τελικός αποδέκτης είναι πάντα ο Ελληνικός Λαός. 

Χρειάζεται λοιπόν ένας ηγέτης μεγάλος και χρειάζεται και ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να αναλύσει την κατάσταση. Με αυτό το δίδυμο λοιπόν θα μπορούμε να επαναφέρουμε, γιατί και εμείς έχουμε μεγάλη απαίτηση από την ιστορία της ανθρωπότητας, και η αυτοκρατορία των ΕΛ πρέπει να σας πω ήταν αυτή που δημιούργησε αυτές τις προϋποθέσεις για να έχουν αυτοί την δυνατότητα να κάνουν σοβαρό παιγνίδι στο κέντρο της Γης που είναι η Ελλάδα.


Η ΝΕΓΡΟ-ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΦΥΛΗ, ΓΙΑΧΒΕ, ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ & Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ένα από τα χαρακτηριστικά του δόγματος Γκούντενχοβ Καλλέργη, πάνω στο οποίο βασίστηκε η παγκόσμια διακυβέρνηση και η νέα τάξη πραγμάτων, ήτανε ότι πρέπει να δημιουργηθεί, λέει, μία Νεγρο-ασιατική νεγροειδής φυλή με τη μετακίνηση πληθυσμών, αφού πρώτα ελέγξουμε τις γεννήσεις στις χώρες που υπάρχουν αμιγείς πληθυσμοί. Αυτά όλα είναι προγραμματισμένα τώρα από το 1923. 

«Αφού ελέγξουμε τις γεννήσεις όπου υπάρχουν αμιγείς πληθυσμοί, θα μετακινήσουμε άλλες φυλές και άλλες θρησκείες ούτως ώστε να μην μπορεί κανένας λαός πλέον να ισχυρίζεται ότι είναι αμιγής» *( ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ..) . Αυτά είναι από το βιβλίο Πρακτικός Ιδεαλισμός του Καλλέργη, του Γκούντενχοβ ο οποίος βέβαια ήταν φερέφωνο του Θεοδώρου Χερτσλ. Λοιπόν τι λέει επιπλέον, δίνει και ένα παράδειγμα: Ο πληθυσμός, λέει, της Ευρώπης πρέπει να είναι ακριβώς όπως ο πληθυσμός της Αρχαίας Αιγύπτου. Τώρα εδώ βρήκαμε κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ ξαναπάμε πίσω στη δική μας ιστορία.

Αναλύουμε τον Τίμαιο, τον Κριτία του Πλάτωνα, όπου μας λέει  πώς ο Σόλων πήρε τις πληροφορίες από τους Αιγυπτίους ιερείς, και βλέπουμε ότι ο πληθυσμός της Αιγύπτου ήταν ένας πληθυσμός ανάμεικτος, των Ελλήνων και των οπαδών του Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ κατέβηκε ως επιβήτορας. 

Όλοι οι ιχθυο-σαυρικοί κατέβηκαν στην Ατλαντίδα. Όταν βυθίστηκε η Ατλαντίδα από τους Ηρακλειδείς ήταν ήδη 1500 χρόνια υπό την κατοχή του Γιαχβέ. Όταν λοιπόν βυθίστηκε η Ατλαντίδα είχε δημιουργηθεί μία ανάμειξη του πληθυσμού, οπότε ο πληθυσμός ο οποίος διέφυγε προς την Αίγυπτο και ο πληθυσμός ο οποίος διέφυγε προς τις αμερικανικές ακτές, ο οποίος αργότερα ήταν οι <Μουρ>, αυτοί που έχουμε εξηγήσει.

 Οι δύο λοιπόν αυτοί πληθυσμοί ήσαν πληθυσμοί ανάμεικτοι, είχαν δηλαδή γενετικά χαρακτηριστικά τόσο από την πλευρά των Ελλήνων όσο και από την πλευρά του Γιαχβέ. Ήσαν πληθυσμοί οι οποίοι στην αρχαία Αίγυπτο, λέει ο Γκούντενχοβ Καλλέργη, δεν είχαν εθνική υπόσταση και συνείδηση, άρα ήταν πάρα πολύ εύκολο να διοικηθούν από τους Φαραώ.  Και, αν θυμάστε, κάθε Φαραώ ένας -στις διάφορες απεικονίσεις- έχει κεφάλι πουλιού, άλλος έχει κεφάλι λύκου. Όλοι έχουν σώμα ανθρώπου και κεφάλια διαφορετικά. Να μην πάμε τώρα σε αυτή την ανάλυση. 

Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι επιδιώκουν την ανυπαρξία του Ελληνισμού, των Ελλήνων δηλαδή σαν ιδιαίτερη φυλή προσπαθώντας να διασταυρώσουν το DNA όλων των νεγροειδών μουσουλμανικών και αραβικών φυλών της Αφρικής και της Ασίας για να εξαφανιστούν στην Ευρώπη οι αυτόχθονες πληθυσμοί και ιδιαιτέρως ο Ελληνικός πληθυσμός, γιατί το κέντρο εκεί είναι.  Αυτό είναι το θεωρητικό σχέδιο με το οποίο ξεκίνησαν την νέα τάξη πραγμάτων και σήμερα έχετε την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου που έγινε το ’74 επί προεδρίας Τζίμη Κάρτερ στην Αμερική.


ΟΙ ΚΑΖΑΡΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΥΣΤΡΟΦΙΑ ΟΥΤΕ ΕΥΦΥΪΑ

Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο εδώ να έχουμε δυο πλάνα γεωπολιτικά. Το ένα των Καζάρων, το οποίο λέει ότι πρέπει να κόψουμε Ελλάδα και Τουρκία σε 8 κομμάτια για να έχουμε μία συμμαχία των οκτώ κομματιών και να εμποδίζουμε τον Ρώσο να κατεβαίνει στην ανατολική Μεσόγειο, ή τον Κινέζο να μπαίνει από την άλλη μεριά. Αγνοούν όμως ότι οι Γερμανοί μόλις βρήκαν ελάχιστο ζωτικό χώρο μπήκαν στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της Ελλάδας είναι η αντιπαράθεση ευρώ-δολαρίου, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 

Το ευρώ πρέπει να σας πω είναι ένα νόμισμα καταδικασμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να επιβιώσει με τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να το κάνουν τόσο άτσαλα, τόσο αλόγιστα. Γιατί πρέπει να σας πω ενώ το δόγμα Γκούντενχοβ λέει ότι  έχει δημιουργηθεί μια πνευματική ελίτ, λέει, από τους Εβραίους, επειδή τους πιέζουν όλοι οι πληθυσμοί, τα τελευταία 2000 χρόνια, λέει, όπου και να πάνε τους πιέζουν οι πληθυσμοί και έτσι αυτοί αναγκάζονται από τις πιέσεις να γίνονται ευφυέστεροι και ευστροφότεροι. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν μετά λόγου γνώσεως ότι ούτε ευστροφία έχουν, ούτε ευφυΐα έχουν, διότι δεν έχουν διαλογισμό έχουν μόνον λογισμό.


Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ

Ο Γιαχβέ γιατί προσπαθεί να αναμείξει το DNA με το πραγματικό DNA, το ουράνιο DNA. Διότι είναι αδύνατον οι ιχθυο-σαυρικοί,  οι ρεπτίλιανς είναι αδύνατον να αποκτήσουν τη δυνατότητα του ανθρώπινου DNA. Γι αυτό το λόγο προσπαθούν με κάθε τρόπο τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια με γενετικά πειράματα, με ανάμειξη πληθυσμών, με μεταφορά DNA, προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να αλλοιώσουν  και να εξαφανίσουν οριστικώς από το πρόσωπο της γης  το αμιγές Ελληνικό DNA. Αυτός είναι ο στόχος. 

Όταν λέμε για Ελληνικό DNA μιλάμε για την πεμπτουσία του πολιτισμού στη γη. Φτάσανε στο σημείο να δώσουν τεχνολογία στον άνθρωπο. Ο Χίτλερ δεν ήταν καμιά ιδιοφυία, δεν ήταν τίποτα. Απλώς έκανε μια συμφωνία με τους Γκρέις (Grayς), πήρε κάποια συγκεκριμένη αλλά πολύ σημαντική τεχνολογία το 1933 και το ίδιο έκαναν και οι Αμερικανοί το 1954 με τον Αϊζενχάουερ. Ό,τι βλέπετε σήμερα δηλαδή, ιντερνέτ, αυτά τα όπλα, τα αεροπλάνα, ό,τι τεχνολογία βλέπετε δεν είναι δημιούργημα του ανθρωπίνου νοός, είναι δοσμένη τεχνολογία, γι αυτό το λόγο η τεχνολογία έχει επιβληθεί στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ενώ αν ήταν παράγωγο του ανθρωπίνου εγκεφάλου, θα μπορούσε να το ελέγχει. Ό,τι φτιάχνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί και το ελέγχει. Το γεγονός ότι η τεχνολογία ελέγχει τη διανόηση των ανθρώπων σημαίνει ότι δεν την έφτιαξε ο άνθρωπος. Είναι απόλυτα λογικό. Έφτασαν  στο σημείο, για να εξαφανίσουν το DNA το Ελληνικό, για να εξομοιώσουν προς τα κάτω όλες τις φυλές της γης, έφτασαν στο σημείο να δώσουν τεχνολογία στο ανθρώπινο γένος που δεν μπορούσε το ίδιο να δημιουργήσει, με σκοπό να γίνει το ανθρώπινο γένος δούλος της τεχνολογίας που εδόθη από τους ιχθυο-σαυρικούς. 


ΟΙ ΓΚΡΕΪΣ (GRAYS) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & Η ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ιχθυο-σαυρικοί δεν εμφανίζονται βεβαίως, έχουνε την υποφυλή των Γκρέις και στην Ελλάδα πρέπει να σας πω, οι περισσότεροι υποχθόνιοι είναι γκρέις, δεν είναι ιχθυο-σαυρικοί ελάχιστοι είναι ιχθυο-σαυρικοί. Είναι περισσότεροι οι γκρέις, οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως ευφυή όντα, έχουν τηλεπάθεια και μπορούν με μεγάλη ευκολία να διακρίνουν το τι σκέπτεσαι. Αν περάσεις δίπλα από έναν από αυτούς, διότι όπως ξέρετε έχουν και τη δυνατότητα αλλαγής μορφής, οπότε είναι δυνατόν να περνάς δίπλα από κάποιον, να σκέπτεσαι κάτι κακό και ξαφνικά να γυρίσει να σε δει στα μάτια. Σας έχει τύχει φαντάζομαι πολλές φορές να σκεφτείτε κάτι εντελώς ανάποδο για κάποιον που περνάει δίπλα και χωρίς καμία προειδοποίηση γυρνάει και σας βλέπει. Αυτό είναι τηλεπαθητική επικοινωνία. Αυτή λοιπόν τη δυνατότητα την έχουν οι Γκρέις και απ αυτούς ουσιαστικά πέρασε η τεχνολογία στο ανθρώπινο γένος. Κατ’ αρχήν στον Χίτλερ και μετά στους Αμερικανούς.

Γιατί τα λέω σήμερα παιδιά όλα αυτά; Γιατί είμαστε σε κομβικό σημείο. Σας τα λέω σήμερα γιατί πρέπει να αφυπνιστούμε όλο και περισσότερο για να καταλάβουμε το τι ακριβώς διακυβεύεται στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Διακυβεύεται αυτή καθ’αυτή η ύπαρξη, η συντήρηση και η διαιώνιση του Ελληνισμού και του Ελληνικού DNA. Γι αυτό λοιπόν το λόγο ο Ελληνισμός διαχρονικά, είδατε αποδέχτηκε αυτούς τους ιχθυο-σαυρικούς του Γιαχβέ τους αποδέχτηκε στον Ελληνικό χώρο και σήμερα ακόμη τους έχει κάνει πρωθυπουργούς, υπουργούς οικονομικών, τους έχει κάνει κυβερνήτες, βουλευτές και τα λοιπά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να υπενθυμίσει σε αυτούς τους επισκέπτες, είναι επισκέπτες στον Ελληνικό χώρο αυτοί, δεν είναι αυτόχθονες.


ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΔΙΠΛΟ ΕΨΙΛΟΝ – ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

Οι αυτόχθονες Έλληνες δεν λειτουργούν όπως λειτουργεί ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Αβραμόπουλος. Οι αυτόχθονες Έλληνες είναι Ελληνοκεντρικοί. Είναι άνθρωποι της αρετής και όχι της ύλης

Αυτό που είπαμε στις προηγούμενες συνομιλίες μας με το Α.Δ.Ε.Ι. είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά από μακριά, χωρίς εποπτικά μέσα είναι αδύνατον να καταλάβετε τις δύο πλευρές του Ελληνισμού τα δύο ανάποδα Έψιλον. Εάν τραβήξετε τα δύο έψιλον από τη μέση προς τα άκρα, θα σχηματίσετε έναν κύκλο. Τα δύο έψιλον είναι τα δύο ημίσεα ενός κύκλου. Άρα  λοιπόν το ένα είναι το πνευματικό έψιλον και το άλλο το υλικό – αυτό που είπαμε υπέρ την φύσιν και υπό την φύσιν. 

Μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο υπάρχουν δύο αδένες ενδοκρινείς. Ο ένας λέγεται υπόφυσις και  ο άλλος λέγεται επίφυσις. Η υπόφυσις ελέγχει όλα τα αισθητά, ενώ η επίφυσις ελέγχει όλα τα συνειδητά, τα υπερφυσικά δηλαδή. Αυτή είναι η υφή του Έλληνα. Αυτή είναι η υφή του ανθρώπου. Αυτό είναι το προϋποθέτειν για να κατέλθει η ψυχή σε αυτό το υλικό κατασκεύασμα. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να ενθυμείστε ότι υπάρχει σαφές θεωρητικό υπόβαθρο για τον Ελληνισμό το οποίο είναι εντελώς αντίθετο με εκείνο του Εβραϊσμού. 

Εμείς διακινούμεθα στον χώρο της λογικής, εκείνοι διακινούνται στο χώρο του συναισθήματος και του ενστίκτου. Συναίσθημα και ένστικτο έχουν και τα ζώα, έχει και το πρόβατο και ο γάϊδαρος και ο σκύλος και η γάτα. Έχουν συναίσθημα και ένστικτο. Λογική δεν έχουν. Η λογική είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Εκείνοι λοιπόν ελέγχουν τον άνθρωπο χρησιμοποιώντας το συναίσθημα και το ένστικτο, ενώ ο Ελληνισμός αντιθέτως προσπαθεί να διοικήσει την ανθρώπινη κοινωνία με τον Λόγο. «Εν αρχή είναι ο Λόγος» λέει στην Αποκάλυψη. «Αρχή λόγου φύσης ανθρώπου» λέει το Α. Έτσι λοιπόν θέλω να πάρετε μια γεύση, μια μικρή έστω γεύση για το θεωρητικό υπόβαθρο αυτών των δύο αντίρροπων δυνάμεων στον πλανήτη και να ευαισθητοποιηθείτε και να ξυπνήσετε, να τσιμπηθείτε και να πείτε εγώ είμαι αυτός που λειτουργεί στο λογικό επίπεδο, το αίτιον και το αιτιατόν.  

Το αίτιον και το αιτιατόν είναι η αρχή του Ελληνισμού, αυτό εξάλλου είναι και η αρχή της μαθηματικής επιστήμης, είναι η αρχή με την οποία λειτουργεί όλο το σύμπαν. Οι σχέσεις των πλανητών, οι σχέσεις των ενεργειακών πεδίων είναι όλες μαθηματικές, λογικές σχέσεις. 

Είναι μεγάλη υπόθεσις να αντιληφθείτε ότι δεν μπορεί να διοικηθεί ανθρώπινη κοινωνία με παράγοντες μεταβλητούς. Δηλαδή δεν μπορεί να δημιουργηθεί νομοθεσία, η οποία να έχει διαχρονική ισχύ με μεταβλητούς παράγοντες. Όταν δημιουργείς νομοθεσία και σύνταγμα με βάση το συναίσθημα, το οποίο εκφράζεται από κάθε ψυχή διαφορετικά, αργά ή γρήγορα θα υπάρξει πρόβλημα. Επομένως η θεωρητική λοιπόν αξία του Ελληνισμού πρέπει να προβληθεί κατά κόρον αυτή τη στιγμή και η θεωρητική βάση του Εβραϊσμού ή της Καζάρικης ιδεολογίας, του περιουσίου λαού, πρέπει να προβληθεί επίσης για να μπορέσει ο πραγματικός ανθρώπινος νους να διαχωρίσει και να πάρει θέση. Διότι αυτή τη στιγμή καλείται όλη η ανθρωπότητα να πάρει θέση.  Γι αυτό το λόγο σήμερα άρχισα, έστω και επιφανειακά, να κάνω έναν διαχωρισμό της θεωρητικής βάσεως των δύο αντίρροπων δυνάμεων. 

 

ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΚΑΖΑΡΟΥΣ – ΠΑΣΟΚ & ΝΔ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΖΑΡΟΥΣ

Γεωπολιτικά, όπως είπαμε, αυτοί είναι οι σχεδιασμοί. Έχουμε λοιπόν τον σχεδιασμό τον Ρωσικό, έχουμε και τον σχεδιασμό των Καζάρων από την Αμερική. Αυτή τη στιγμή αυτό που λειτουργεί, λειτουργούσε τουλάχιστον μέχρι και προ έξι μηνών, ήταν το σχέδιο των Αμερικανο-καζάρων  οι οποίοι θέλανε Ισραήλ, Τουρκία, Ελλάδα σε μία συμμαχία για να εμποδίσουν τη Ρωσική κάθοδο. 

Με τη μεγαλοφυή κίνηση του Πούτιν στην Συρία, άνοιξε ένα ρήγμα στην ανατολική Μεσόγειο και αυτή τη στιγμή η Ελληνική ηγεσία η οποία ήταν πάντα μικρότερη των περιστάσεων και ιδιαιτέρως τώρα προσκολλημένη  στο άρμα των Αμερικανο-καζάρων και των Γερμανών. 

Θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο τάσεις. Το κόμμα που υπηρετεί κατ’εξοχήν τους Αμερικανούς Καζάρους είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα που εκπροσωπεί τα Γερμανικά συμφέροντα είναι το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, πολύ απλά. Επομένως, αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε, ο μεν ΣΥΡΙΖΑ λέει σαν μαγνητόφωνο ό,τι του πει ο Αμερικάνος, ο δε Βενιζέλος και Σαμαράς λέει σαν μαγνητόφωνο ό,τι του πει ο Γερμανός. Και το γεγονός οτι κατέβηκε ο Ρώσος, οτι έκανε μια σφήνα ο Ρώσος, αυτό δεν προέρχεται από εδώ! Η εποχή κατά την οποία έγινε αυτό ήταν όταν αγοράστηκαν τα S300 από την Κύπρο. Δεν θέλω να πάμε εκεί, γιατί το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε μια ανακοίνωση χθες και είπε οτι ήταν Ελληνικός σχεδιασμός η αγορά των S300 από την Κύπρο. Για να μην έχουν αντίρρηση οι Αμερικανοί Καζάροι όταν θα πέρναγαν από την Κύπρο στην Κρήτη και ακολούθως θα ενεργοποιούνταν. Είναι δηλαδή ένα μακροχρόνιο σχέδιο το οποίο ο Πούτιν με πολύ μεγάλη μαεστρία έφερε σε πέρας και είναι ο αδιαφιλονίκητος νικητής της τελευταίας αναμέτρησης. Δηλαδή με τη νίκη του στην Συρία ο Πούτιν ουσιαστικά σταμάτησε απότομα, όπως ένα τραίνο που τρέχει με 150 μίλια και σταματάει απότομα και μπορεί να εκτροχιαστεί, αυτό ακριβώς συνέβη στη Συρία αυτή τη στιγμή. Το γεγονός είναι ότι αποδέκτες όλων αυτών των τάσεων και των επιθέσεων είναι ο Ελληνικός λαός!  

Οι Γερμανοί προσπαθούν να σου πάρουν το σπίτι, Καζάροι και αυτοί αλλά η Γερμανία έχει το δικό της μαγαζί. Είπαμε ότι πάντα δημιουργούν τρία-τέσσερα μαγαζιά για να ελέγχουν πάντα τις ανθρώπινες κοινωνίες. Οι Γερμανοί λοιπόν με την οικονομική επιβολή, οι Ρώσοι με την στρατιωτική κάθοδο,  οι Κινέζοι με τα λιμάνια και οι Αμερικανοί γεωπολιτικά.


Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΗΓΕΤΗΣ & Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος ηγέτης, ο οποίος να μπορεί να διαχωρίσει όλες αυτές τις τάσεις και ροπές και να κάτσει κάτω με ένα επιτελείο αληθινών ελλήνων και να πάρει αποφάσεις πώς πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα: Πρώτον για να προλάβει τον διαμελισμό της. Δεύτερον για να  επανακαταλάβει τον ιστορικό γεωφυσικό χώρο του Ελληνισμού που είναι η Μικρά Ασία. 

Η Ελλάδα δεν είναι μόνον ο γεωφυσικός χώρος που έχουμε σήμερα. Ελλάδα είναι η Σμύρνη, ο Πόντος, είναι η Κωνσταντινούπολη ή το Βυζάντιο όπως θέλουν να το λένε οποιοιδήποτε. Ο Ελληνικός πολιτισμός είναι η γη της Ιωνίας. Αυτός ο οποίος θα είναι ηγέτης πρέπει να χρησιμοποιήσει τις τάσεις και τις ροπές ούτως ώστε μέσα από την αντιπαράθεση των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων να καταφέρει να δημιουργήσει την Μεγάλη Ελλάδα. Είναι ώρα. 

Νομίζετε ότι αυτό είναι ουτοπία, αλλά είναι η ιστορική στιγμή για να επανέλθει η Ελλάδα στο προσκήνιο το παγκόσμιο. Μην απατάσθε και μην φοβάστε ότι όπου να’ναι καταστρεφόμαστε. Εκείνο το οποίο συμφέρει την Ελλάδα είναι το σχέδιο του Πούτιν, αλλά γεωπολιτικά την συμφέρει να είναι με τους Αμερικανούς, με το δολάριο δηλαδή όταν λέμε Αμερικανούς σημαίνει δολάριο/ ευρώ.

Εκείνος ο οποίος είναι ο εχθρός και ουδέποτε πρόκειται να αλλάξει ροπή, είναι ο Γερμανός. Τον Γερμανό δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να τον εμπιστευτείτε! Διότι, είτε με την οικονομική, είτε με την στρατιωτική ισχύ, πάντα θα θέλει να καταλάβει την ανατολική Μεσόγειο. Επομένως πρέπει να αποκοπεί η ιδέα της Μεγάλης Ελλάδας  από τον Γερμανικό άξονα. Το παιχνίδι δηλαδή πρέπει να παιχτεί μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής. 

Μας συμφέρει το μεν στρατηγικό σχέδιο της Ρωσίας, το δε γεωπολιτικό σχέδιο της Αμερικής. Δηλαδή μπορούμε εμείς σαν Μεγάλη Ελλάδα, έχοντας τα δύο τρίτα της Μικράς Ασίας, όπως τα έχει σχεδιάσει ο Μπρεζίνσκυ, έτσι τα έχει σχεδιάσει. Έχει σχεδιάσει να αφαιρέσει από τους Μογγόλους – τους Καζάρους, να αφαιρέσει τα δύο τρίτα της Μικράς Ασίας και όταν δείτε τους χάρτες τους οποίους έχουν ετοιμάσει, έχουν κάνει πάρα πολύ σκούρο το κομμάτι τα δύο τρίτα της Μικράς Ασίας και στο βάθος, χωρίς να φαίνεται, γράφει Greece. Μιλάω για τον Μπρεζίνσκυ.


ΣΧΕΔΙΟ Α & Β
  

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους αυτοί έχουν τη λύση Α και τη λύση Β. Είναι δηλαδή δυνατόν, θα σκεφτόταν ο Οδυσσέας ο πολυμήχανος, είναι δυνατόν το σχέδιο Α και το σχέδιο Β να προέρχεται από τα ίδια μυαλά, αλλά για να μην φανεί ότι εμείς πάμε να δημιουργήσουμε μια Μεγάλη Ελλάδα, θα προβάλουμε το σχέδιο Α που λέει ότι πρέπει να γίνει διαμελισμός και των δύο χωρών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Οπότε κάποια στιγμή μπορεί να επιβιώσει το σχέδιο Β όπου δηλαδή θα υπάρξει το τόξο το χριστιανικό, το οποίο θα προλάβει το σχέδιο του Γκούντενχοβ Καλλέργη δηλαδή την καινούργια νεγροειδή φυλή της Ευρώπης, θα προστατέψει τη Ρωσία από την επέκταση του μουσουλμανισμού, θα περιορίσει τους Εβραίους στον χώρο ο οποίος τους ανήκει. 

Εμείς ως Έλληνες ουδέποτε ευχηθήκαμε, ή προσπαθήσαμε να επιφέρουμε κακό σε καμία φυλή. Αναγνωρίζουμε πέραν πάσης αμφιβολίας το δικαίωμα όλων, ακόμα και των ιχθυο-σαυρικών που βρίσκονται σε αυτόν τον πλανήτη, αναγνωρίζουμε το δικαίωμά τους να ζουν εν ηρεμία και με ειρήνη με τους υπολοίπους λαούς. Δεν αναγνωρίζουμε όμως σε κανέναν τον εξανδραποδισμό της Ελληνικής φυλής, του Ελληνικού DNA με ανάμειξη με νεγροειδείς ή άλλες φυλές. Αυτά είναι γενετικά πειράματα τα οποία τα κάνουν για πολλά χρόνια. Ο Ελληνισμός με κανέναν τρόπο δεν πρέπει ποτέ να λάβει μέρος σε τέτοιες διεργασίες. Καταλαβαίνετε, ελπίζω να σας δίνω ένα στίγμα του πραγματικά οριακού σημείου που έχουν φέρει τα πράγματα οι τέσσερις μεγάλες δυνάμεις στην Ελλάδα.

Επαναλαμβάνω και πάλι, για μένα προσωπικά – μπορεί και να κάνω λάθος – η προσωπική μου εκτίμηση όμως είναι ότι ο χειρότερος εχθρός της Ελλάδας ανέκαθεν ήσαν οι Γερμανοί. Όχι οι Τούρκοι, όχι οι Εβραίοι, οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι αδίστακτοι όταν αποφασίσουν να φτιάξουν αυτοκρατορία. Δια πυρός και σιδήρου – το διαπιστώσατε παρ’όλο που ήταν χρηματοδοτούμενοι από τους Καζάρους. 

Ξέρετε ότι ο Χίτλερ ήταν και αυτός Καζάρος ήταν ο εγγονός του Άμσελ Ροθτσάιλντ. Επομένως δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ποτέ το γεγονός ότι  ο μεγαλύτερος κίνδυνος πάντα θα προέρχεται από τη μεριά της Γερμανίας. Όσον αφορά την Τουρκία, νομίζετε ότι είναι ένα δυνατό κράτος. Δεν είναι δυνατό, διότι δεν είναι έθνος, δεν είναι αμιγές. Μεγάλη αδυναμία της Τουρκίας είναι ότι υπάρχουν 15 ισχυρές εθνότητες μέσα στον γεωφυσικό της χώρο και είναι αδύνατον ποτέ όλες αυτές οι ψυχές ενσυνείδητα να ταχθούν πίσω από μία ιδέα. Αυτή είναι η κοινωνία την οποία θέλουν να δημιουργήσουν σε όλη την Ευρώπη. Καταλάβατε; Για να μην μπορεί καμία συγκεκριμένη ομάδα να ισχυριστεί:  Α, εμείς είμαστε Έλληνες και πρέπει να κάνουμε εκείνο και θέλουμε τη δική μας αυτοδιάθεση. Σαφώς λέει ότι δεν πρέπει να δίνετε σε κανέναν λαό το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας του Γκούντενχοβ Καλλέργη.


Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Επανερχόμεθα λοιπόν στον Ελληνικό γεωφυσικό χώρο. Πρώτον θα καταλάβετε ότι από αυτούς που διακινούν και διοικούν την Ελληνική πολιτεία, δεν είναι δυνατόν – ακόμα και αν όλους τους στύψεις μαζί – να έχουν και την παραμικρή έστω αντίληψη ή άποψη για το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Είναι τσιράκια του ενός ή του άλλου κατεστημένου. 

Η Ελληνική κυβέρνησις καθ’ ολοκληρίαν αυτή τη στιγμή είναι τσιράκι των Γερμανο-καζάρων, ενώ από την άλλη μεριά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας (θα μου επιτρέψετε να το κρατήσω αυτή τη στιγμή μυστικό- ας το πούμε μυστικό) το οποίον έχουν οι Αμερικανοί Καζάροι. Καζάροι από δω, Καζάροι κι από εκεί. Όμως πρέπει να θυμάστε ότι και οι δύο, είτε Αμερικανοί είναι, είτε Γερμανοί, διακυβεύουν ακριβώς την τύχη του Ελληνικού λαού. 

Έχουμε λοιπόν μία διχοτόμηση μεταξύ του συναισθήματος του λαϊκού. Το 70 με 80% του Ελληνικού λαού είναι αντισιωνιστές. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο Σιωνισμός είναι ο πατριωτισμός των Εβραίων. Μας συμφέρει εμάς σαν Έλληνες να έχουν τον δικό τους γεωφυσικό χώρο, για να μπορούν πάντα να υφίστανται την πίεση «Δεν σου αρέσει εδώ; Πήγαινε στη χώρα σου».

Πριν από μερικές μέρες είδα ένα βίντεο νομίζω από έναν αρχιραββίνο στην Ελλάδα που λέγεται Φραζής Κάπος και ο οποίος λέει : ‘δεν είναι απειλή ή προειδοποίηση’. Εάν, λέει, ακουμπήσει κάποιος την τρίχα ενός Εβραίου στην Ελλάδα, θα καταστρέψουμε τα πάντα. Και αυτό λέει δεν είναι προειδοποίηση, δεν είναι απειλή, το έκανε δήλωση τρεις μέρες πριν. Φραζής λέγεται ο αρχιραββίνος, θα το βρω και θα σας το στείλω. Δεν μας απειλεί λέει, ούτε μας προειδοποιεί, μας λέει το τετελεσμένο γεγονός «Μην ακουμπήσετε τρίχα Εβραίου στην Ελλάδα διότι θα διαλύσουμε τη χώρα». 

Τώρα κάποιος μπορεί να ρωτήσει αφελής πώς θα την διαλύσετε; Αφού είναι ήδη διαλυμένη. Τι θα κάνετε δηλαδή, θα πάρετε τα λεφτά σας και θα φύγετε; Πάρτε τα και φύγετε, δεν τα χρειαζόμαστε. Πάρτε τα και φύγετε.  Θα  πάρετε τα όπλα σας; Πάρτε τα και φύγετε. Νομίζετε η δική σας αεροπορία, τα δικά σας όπλα είναι πιο εξελιγμένα από τα δικά μας; Δεν έχει σημασία ποιός έχει το όπλο, σημασία έχει ποιός τραβάει τη σκανδάλη. Εκεί είναι η ψυχή και αυτό το αποδεικνύουν οι Έλληνες πιλότοι ανά πάσα στιγμή. 

Όποτε γίνει αντιπαράθεσις Ελλήνων και Εβραίων πιλότων, είναι κατά παρασάγκας πρώτοι οι Έλληνες άσε βέβαια που οι Αμερικανοί πιλότοι δεν πλησιάζουν ούτε στα μισά των επιδόσεων των Ελλήνων. Λοιπόν δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εμείς. Να μην μας απειλεί λοιπόν ο αρχιραββίνος κύριος Φρατζής. 

Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι το αντισιωνικό πνεύμα δεν πρέπει να τροφοδοτείται με την έννοια να μην έχουν οι Εβραίοι πατρίδα. Αυτό σημαίνει σιωνισμός παιδιά, επίτηδες όμως το έχουν αφήσει να αιωρείται και να μην ξέρει κανένας από εσάς τι σημαίνει σιωνισμός, για να νομίζετε ότι σημαίνει τον Εβραϊσμό, σημιτισμό και όλα αυτά. Όχι! Σιωνισμός είναι ο πατριωτισμός των Εβραίων.  Θέλουν να έχουν πατρίδα. Να την έχουν. Να την έχουν και να βοηθήσουμε να την έχουν. Δεν θέλουμε συμμαχίες μαζί τους, δεν θέλουμε βοήθεια από αυτούς, εάν πρόκειται να βουλιάξουμε, όπως λέει και ο Αρτέμης, δεν χρειαζόμαστε βοήθεια να βουλιάξουμε, ξέρουμε πώς να βουλιάζουμε μόνοι μας.

Εκείνο που θέλουμε είναι να έχουν την πατρίδα τους ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή που παραπονιούνται ότι δεν τους αρέσει το πώς διοικείται η Ελλάδα, το πώς διοικείται η Γαλλία, το πώς διοικείται η Γερμανία, από τους Γερμανούς, τους Γάλλους, τους Εγγλέζους, τους Ολλανδούς, να τους πούνε παιδιά δεν σας αρέσει; Στην  πατρίδα σας! Δεν είναι το Ισραήλ πατρίδα σας; Πηγαίνετε εκεί. Εδώ υπάρχει Ελληνική επικράτεια. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί κανένας σήμερα να ισχυριστεί ότι στην Ελλάδα είναι Ελληνική επικράτεια, διότι σύμφωνα με τον Γεώργιο Παπανδρέου και οι 300 της Βουλής υποτίθεται ότι είναι το άλλο DNA. Πώς λοιπόν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι η Ελλάδα διοικείται από Ελληνικό DNA; Δεν νομίζετε λοιπόν ότι είναι ο κομβικός χρόνος να διοικηθεί η Ελλάδα από το Ελληνικό DNA; Τώρα είναι η ώρα. Η θεωρία του Ελληνισμού και η πράξη του Ελληνισμού

Ο Ελληνισμός πρέπει να έχει Δύναμη, Εξουσία και Χρήμα. Χρήμα υπάρχει άφθονο,  εξουσία και δύναμη είναι πολύ εύκολο να αποκτηθούν παρ’όλο που έχουμε σοβαρή δύναμη, η εξουσία χρειάζεται να καταληφθεί από πραγματικούς Έλληνες. Αυτό το τρίτο κομμάτι είναι το κομβικό και αυτές οι δηλώσεις που υπογράφει ο Ελληνικός λαός αυτήν την έννοια έχουν, παιδιά. Έχουν την έννοια της επανακαταλήψεως της αρχής στον Ελληνικό χώρο από το Ελληνικό DNA. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΑΤΕΣ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
 

Ερώτηση ακροατή: Η ΤΡΟΙΚΑ προφανώς χρησιμοποιείται σαν λυκόσκυλο που γαβγίζει για τρομοκρατία και για επικοινωνιακούς λόγους. Για να κερδίζουν χρόνο στην εξουσία και μόνο και να δημιουργούν σύγχυση στον κόσμο χωρίς να έχουν το σθένος οι εξουσιαστές να υλοποιήσουν κάποια από αυτές τις αποφάσεις – τους απολυμένους τους λένε μεταφερόμενους κλπ. Μέσα σε δύο μέρες ο Παπούλιας συναντήθηκε με Σαμαρά και Τσίπρα για μιάμιση ώρα με τον καθένα – ύποπτο παρασκήνιο και από τους τρεις; Και ο Σαμαράς ξεκίνησε να υπογράψει συμφωνία για τον αγωγό με το Αζερμπαϊτζάν. Μετά από μία ώρα ταξίδι κάποιοι τον γύρισαν πίσω, επειδή είπαν ότι χάλασε το αεροπλάνο. Επίσης οι Μέρκελ και Σόϊμπλε το τελευταίο διάστημα σταμάτησαν να μαστιγώνουν δημόσια την Ελλάδα. Όλα αυτά σχετίζονται μήπως με τις επικείμενες μεταβολές των παγκόσμιων πόλων εξουσίας; Και αν ναι, μπορείτε να μας το αναλύσετε;

Δόκτωρ Λαμπράκης: Θα μπορούσα να σας το αναλύσω αλλά δεν μου επιτρέπεται. Θα ρωτήσω κάτι και από την ερώτηση θα καταλάβετε την απάντηση. Όταν γύρισε το αεροπλάνο του Σαμαρά πίσω φτιάχτηκε και ξανάφυγε ο άνθρωπος;

Ακροατές: Όχι.

Δόκτωρ Λαμπράκης
: Μέχρι εκεί λοιπόν. Το ποιος τον γύρισε πίσω, γιατί τον γύρισε πίσω δεν θα το μάθετε σύντομα, αλλά θα το μάθετε κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να σας πως περισσότερα από αυτά.

Η ΒΑΣΣΙΛΙΣΑ ΕΛΛΙΣΑΒΕΤ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΚΟΝΤΩΝ & Ο ΝΟΜΟΣ NESARA

Ερώτηση ακροατή: Στα δελτία ειδήσεων τις προηγούμενες ημέρες, τα μεγάλα κανάλια ανέφεραν επίσης και με σχετικές εικόνες των κοσμημάτων, ότι η βασίλισσα Ελισάβετ εκποιεί τα κοσμήματά της, σημαντικής αξίας και ανέφεραν καθαρά ότι στο Μπάκιγχαμ υπάρχουν σημάδια οικονομικής κρίσης. Υπάρχει κάποια εξήγηση;

Δόκτωρ Λαμπράκης: Βεβαίως. Η βασίλισσα εκπροσωπεί πάντα την οικογένεια των δρακόντων, η ίδια κατάγεται από αυτή την οικογένεια. Εάν πάρετε το γενεαλογικό της δέντρο κατάγεται από αυτή την οικογένεια. Όλως τυχαίως ο σύζυγός της ο Φίλιππος είναι ο υιός του πρίγκιπα Ανδρέα, του Έλληνος του πρίγκιπα Ανδρέα, ο οποίος έχασε τον πόλεμο το 1897. Αυτά τα δύο πρέπει να σας δώσουν τον συμβολισμό των δύο δυνάμεων στην αρχή των θέσεων εξουσίας.

Η βασίλισσα εάν θυμάστε, υπάρχει ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο έχει εκδώσει μία καταδίκη από τον Μάρτιο του 2013 εναντίον πολλών μεταξύ των οποίων και η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Η χρηματοδότηση του Αγγλικού στέμματος γινόταν πάντα από το 40% των εσόδων της εφορίας του Αμερικανικού λαού. Αυτό σταμάτησε από τις 5 Δεκεμβρίου του 2012 με μια συγκεκριμένη διάταξη που υπέγραψε ο ενδιάμεσος πρόεδρος σύμφωνα με τον νόμο NESARA. Επομένως όλες οι χρηματοδοτήσεις προς το παλάτι έχουν σταματήσει. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με το Βατικανό το οποίο έπαιρνε το 60% των πόρων από εφορία των Αμερικανών πολιτών. 

Η Αμερική πάντα λειτουργούσε με δανεικά. Θυμάστε ότι η δημιουργία του φόρου εισοδήματος στην Αμερική άρχισε το 1913, επεβλήθη δηλαδή την ίδια μέρα την οποία δημιουργήθηκε και η Federal Reserve. Το σύνταγμα το Αμερικανικό δεν προβλέπει φόρο εισοδήματος και δεν υπήρχε φόρος εισοδήματος μέχρι το 1913. Λειτούργησε δηλαδή η Αμερική περίπου δύο αιώνες χωρίς να υπάρχει φόρος εισοδήματος, όχι μόνο λειτούργησε αλλά είχε και τεράστια ανάπτυξη. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε η Federal Reserve, δημιουργήθηκε και η εφορία στην Αμερική, το λεγόμενο IRS, σαν μία ιδιωτική εταιρία, σαν εγγύηση ότι τα χρήματα τα οποία θα δανείζεται πλέον ο Αμερικανικός λαός για να επιβιώνει θα είναι εγγυημένα από τα έσοδα της εφορίας των Αμερικανών πολιτών. Έτσι κάθε μέρα, κάθε χρόνο όταν κάποιος Αμερικανός στέλνει μία επιταγή για να πληρώσει τους φόρους του, αυτή η επιταγή ρευστοποιείται και πιστώνεται στην Federal Reserve και ακολούθως μεταφέρεται το 60% στο Βατικανό και το 40% στον Αγγλικό θρόνο. Αυτά τα δύο σταμάτησαν από την 5η Δεκεμβρίου του 2012. Έτσι τα μηνύματα που έφτασαν τόσο στους Ιησουίτες όσο και στο Μπάκιγχαμ Πάλλας είναι σαφή και καθαρά και δεν προήλθαν από τους δράκους οι οποίοι ήσαν τα αφεντικά. Προήλθαν από άλλες πηγές τις οποίες βέβαια δεν μπορούμε διαδικτυακά να συζητήσουμε.

Ακροατής: Άρα ο νόμος NESARA έχει αρχίσει να εφαρμόζεται.

Δόκτωρ  Λαμπράκης: Έχετε καμιά αντίρρηση επ΄αυτού; Έχετε καμιά αμφιβολία ότι άρχισε να εφαρμόζεται; Ποτέ δεν θα δείτε μία τεράστια αλλαγή που θα πείτε «α, τώρα εφαρμόστηκε ο νόμος NESARA». Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται με ρυθμούς τέτοιους που να μην αλλοιώσουν ή καταστρέψουν τον κοινωνικό ιστό των ανθρώπων. Αυτή είναι η όλη διαδικασία.

Η διαδικασία του νόμου ΝΕΣΑΡΑ είναι να μην χαθούν κεκτημένα για την ανθρωπότητα. Άρα η εφαρμογή του θα γίνει με τέτοιο τρόπο που θα είναι σταδιακός και ανεπαίσθητος. Αλλά θα βλέπεται τα αποτελέσματα όπως αυτό που λέτε. Η παραίτηση του Πάπα, η ένδεια του βασιλικού οίκου της Αγγλίας, όλα αυτά τα οποία συντηρούντο από το Καζάρικο κατεστημένο των δρακόντων, να θυμάστε πάντα ότι ένα-ένα θα αρχίσει να αποδομείται. Εκεί θα έχετε την προσοχή σας για να βλέπεται τι συμβαίνει. Εκεί λοιπόν πρέπει τώρα και εσείς να ευαισθητοποιήσετε τις κεραίες σας για το πώς θα συμπεριφερθεί ο Ελληνισμός, να έχετε τους πραγματικούς ηγέτες που χρειάζεται ο Ελληνισμός για να μεγαλουργήσει σε αυτή τη μεγάλη συγκυρία που λέγεται η πραγματική ανέλιξη της ανθρωπότητας. 


ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Ή ΤΙΜΩΡΙΑ; 

Ερώτηση ακροατή : Μια διευκρίνιση θα ήθελα πάνω στην ιστορική αναδρομή που κάνατε για την εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά στην Κρήτη. Ήταν εκστρατεία απελευθέρωσης ή ήταν εκστρατεία τιμωρίας; Απελευθερωθήκαμε δηλαδή από τους Αγαρηνούς ή τιμωρηθήκαμε. 

Δόκτωρ Λαμπράκης: Το 961 ο πληθυσμός είχε κατέλθει στις 275.000. Δηλαδή αυτό που κάναμε, εάν το πάρεις από πλευράς Ελληνικής, αλλάξαμε κατακτητή ουσιαστικά. Από τον ένα κατακτητή πήγαμε στον άλλο. Όσοι είχαν αντιρρήσεις – βέβαια δια πυρός και σιδήρου ο Νικηφόρος Φωκάς πέρασε …

Βέβαια δεν ήθελα να συζητήσουμε αυτό, εκείνο που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι ότι από την εποχή εκείνη ακόμα συνεχίζουν οι ρίζες σήμερα, δηλαδή θέλω να συνδέσετε τη νοοτροπία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας με την Καζάρικη νοοτροπία της σήμερον. Εάν θέλετε να συζητήσουμε το τι έκανε ο Νικηφόρος Φωκάς και το πώς ακριβώς κατέλαβε την Κρήτη και γιατί το έκανε και πως το έκανε, βεβαίως και έγιναν τεράστια ανοσιουργήματα την εποχή εκείνη. Σημασία έχει ότι απαλλαγήκαμε από τους Αγαρηνούς και ότι αυτοί τα 12 αρχοντόπουλα τα οποία έφερε στην Κρήτη, αργότερα παίξανε σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση την πνευματική, υποτίθεται αναγέννηση, της Ευρώπης και της Ελλάδος και εν τέλει της Νέα Τάξης Πραγμάτων.

Ο ΗΓΕΤΗΣ

Ερώτηση ακροατή : Πρόεδρε καλησπέρα ο Στέφανος είμαι, αισθάνομαι συγκινημένος γιατί αυτές οι στιγμές που ζούμε είναι πραγματικά πολύ σπουδαίες γιατί πριν πάρα πολλά χρόνια μια πραγματική φωνή μας είχε πληροφορήσει ότι θα έρθουνε τα αδέρφια μας από την Αμερική, οι ομογενής, να απελευθερώσουνε την Ελλάδα. Και ήταν ιδιαίτερα πειστική αυτή η φωνή και απλώς ήθελα να το μεταφέρω. Και επίσης ήθελα να πω πρόεδρε, προηγουμένως είπες για κάποιον ηγέτη, ότι πρέπει να ηγηθεί της Ελλάδος κάποιος ηγέτης, θα γίνει σύντομα αυτό;

Δόκτωρ Λαμπράκης: Βεβαίως και πρέπει. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Δεν θέλω να σας πάω σε μεταφυσικές δυνάμεις, αλλά τα περιθώρια που έχει ο πλανήτης για να έρθει σε μια σειρά, διότι εάν πάτε ιστορικά και δείτε πως ακριβώς ήταν οι κοινωνίες πριν από τους κατακλυσμούς, πριν από τις καταστροφές τις μεγάλες στη γη, δηλαδή πριν από την καταβύθιση της Λεμούρια της Ατλαντίδος, τον κατακλυσμό του Ωγύγου, του Δευκαλίωνος, όλα αυτά εάν ανατρέξετε ιστορικά θα δείτε ότι οι λαοί του πλανήτη βρισκόντουσαν σε σημείο κατάπτωσης τέτοιο όπως είναι ακριβώς και σήμερα. Επομένως μεταφυσικά πηγαίνοντάς το, έχουμε περιθώριο μέχρι τον Απρίλιο του 2017 να επαναφέρουμε τον πλανήτη στη σωστή του ροπή. Για την Ελλάδα πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα παρόλο που μπορεί να συμβούν μερικά άσχημα πράγματα στον Ελληνικό χώρο. Να μην επεκταθούμε παραπάνω αλλά είναι εγγύς η αλλαγή.

Ερώτηση ακροατή: Νίκος ονομάζομαι, πάνω στον ηγέτη θα ήθελα αναφερθώ, αυτή ήταν η ερώτησή μου αλλά με πρόλαβε ο προηγούμενος, αλλά θα ήθελα να γίνω πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή μήπως θα έπρεπε να βρεθεί κάποιος άνθρωπος να ηγηθεί σύντομα;

Δόκτωρ Λαμπράκης: Βεβαίως, αυτή είναι η ελπίδα και ο πόθος όλου του Ελληνικού λαού. Φαντάζομαι ότι οι συμπαντικές συγκυρίες φέρνουν και τις συμπαντικές λύσεις. Έτσι να είστε απόλυτα σίγουροι ότι την κατάλληλη στιγμή, ο κατάλληλος ηγέτης – και να θυμάστε πάντα, χρειάζεται πάντα ένας Αριστοτέλης και ένας Μέγας Αλέξανδρος, χωρίς τον Αριστοτέλη ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα έκανε τίποτα. Ούτε και ο Αριστοτέλης δεν θα έκανε τίποτα σημαντικό χωρίς τον Μέγα Αλέξανδρο. Χρειάζεται λοιπόν η δύναμη και η σοφία. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά βρίθουν στον Ελληνισμό. Έτσι να κοιτάξεις εδώ και εκεί ο ίδιος ο Ελληνισμός θα αναδείξει τους ηγέτες του όταν έρθει η ώρα. Να είστε απόλυτα σίγουροι για αυτό.

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΚΑΖΑΡΟΙ

Ερώτηση ακροατή: Μια τελευταία ερώτηση, οι Χαζάροι έχουν εισχωρήσει στη Ρωσία, έχουνε επαφές, τι γίνεται εκεί με τους Χαζάρους στη Ρωσία μέσα; 

Δόκτωρ. Λαμπράκης: Το 96% των Μπολσεβίκων ήταν Καζάροι. Το 96% αυτών που κάνανε τη Ρωσική επανάσταση το 1917 ήταν Καζάροι. Τολστόι, Μαρξ, Λένιν, οι πάντες. Οι πάντες ήταν Καζάροι. Τώρα ποιοί είναι και πόσοι είναι, είναι αρκετοί. Μην βγάζεται από το μυαλό σας ότι και η Ρωσία είναι το πλάνο Β΄ ή το πλάνο Γ΄. Να έχετε πάντα τις «κεραίες» σας υψηλά έχοντας πάντα στο νου σας τις αρχές του Ελληνισμού. Ότι δεν περνάει τη Λυδία λίθο των αρχών του Ελληνισμού είναι αντίπαλο δέος.

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: Η ΥΓΙΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Την περασμένη εβδομάδα εξηγήσαμε πως είναι ο υγιής τρόπος δημιουργίας των χρημάτων. Κατ΄ αρχήν επειδή ζούμε όλοι σε έναν πλανήτη με πολλά κράτη, τα κράτη συνέρχονται και συμφωνούν ότι: θα εξομοιώσουμε τα νομίσματά μας με μία σταθερά. Αυτή η σταθερά είναι ο χρυσός. 

Ο χρυσός εξομοιώνεται με ένα νόμισμα αναφοράς και λέμε ότι: Οι 10 ουγγιές είναι 1.000 δολάρια. Κατόπιν ό Έλληνας εξομοιώνει τη δραχμή του με το δολάριο. Το μάρκο με το δολάριο. Έτσι λοιπόν για να υπάρξει υγιής οικονομία πρέπει οι σχέσεις του νομίσματος αναφοράς και του χρυσού να παραμένει σταθερά. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αυξομειώνει την αντιστοιχία χρυσού και δολαρίου και να ισχυρίζεται ότι οι αξίες των προϊόντων από τη μια μέρα στην άλλη παραμένουν σταθερές. 

Εάν σήμερα μία ουγγιά χρυσός έχει 1.000 δολάρια και ένα δολάριο έχει 30 δραχμές, εάν αύριο ο χρυσός είναι 1.200 δολάρια καταλαβαίνεται ότι και η αντιστοιχία της δραχμής προς τον χρυσό έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν η πρώτη σταθερά είναι να υπάρχει μία σταθερά αντιστοιχία του χρυσού με το νόμισμα αναφοράς. 

Δεύτερον, συμφωνούμε όλοι οι λαοί ότι δεν πρόκειται ποτέ να κυκλοφορήσουμε περισσότερο χρήμα από όσο χρυσάφι έχουμε στα χρηματοκιβώτιά μας. Η Ελλάδα έχει 5 τόνους, η Ιταλία έχει 200 τόνους, η Αγγλία έχει 195 τόνους, έτσι λοιπόν προσαρμόζουνε το ποσό των χρημάτων που κυκλοφορεί στο ποσόν που έχουμε στις αποθήκες μας. Πάντα αναφέροντάς το στο νόμισμα αναφοράς. 

Εάν η Ελλάδα θέλει να αυξήσει το ποσό των χρημάτων που κυκλοφορεί, για να συντηρηθούν οι αξίες σταθερές, πρέπει να αυξήσει πρώτα τον χρυσό και μετά να κόψει καινούριο νόμισμα για να μείνουν σταθερές οι αξίες. Εάν όμως δεν έχει περισσότερο χρυσό και θέλει να αυξήσει το κυκλοφορούν νόμισμα υποτιμά το νόμισμά της, δηλαδή αντί για 30 δραχμές τώρα κάνει 40 δραχμές το δολάριο, αυτό είναι 25% υποτίμηση της δραχμής, εάν δεν έχει άλλο χρυσό. Άρα ο μηχανισμός είναι να υπάρχει κυβέρνηση εκλεγμένη από τον λαό, χρυσάφι στο χρηματοκιβώτιο και συμφωνία με την διεθνή αγορά. 

Κάθε μέρα λοιπόν ο κεντρικός τραπεζίτης, ο οποίος είναι διορισμένος από την εκλεγμένη ηγεσία του λαού, γνωρίζει ανά πάσα στιγμή από τις κεντρικές τράπεζες των άλλων χωρών εάν κάποια χώρα έκοψε νόμισμα πληθωριστικό ή αντιπληθωριστικό. Ειδοποιεί λοιπόν τον εμπορικό κόσμο ότι οι συναλλαγές που θα κάνεις με την Τασμανία ή την Αμερική να προσέξεις διότι η ισοτιμία του νομίσματός τους είναι διαφορετική σήμερα. Σας τα λέω εντελώς χοντρά ποιες είναι οι πραγματικές ευθύνες του κεντρικού τραπεζίτη: Να επικοινωνεί συνεχώς με τον υπουργό οικονομικών, ο οποίος τον πληροφορεί τις επιθυμίες της εκλεγμένης κυβέρνησης, να πληροφορεί ακολούθως ο τραπεζίτης τους εμπόρους και τα εμπορικά επιμελητήρια μέσω του υπουργείου οικονομικών για τις ισοτιμίες των διαφόρων νομισμάτων. 

Με αυτή λοιπόν την υγιή και πραγματικά καθαρή διαδικασία μπορεί να δημιουργηθεί χρήμα. Εάν δηλαδή η Ελλάδα έχει ανάπτυξη και έχει ένα πλεόνασμα από αυτά τα οποία δηλαδή ξοδεύει, έχει περισσότερα παράγει, αγοράζει χρυσό. Αγοράζει χρυσό και το βάζει στην αποθήκη. Το ίδιο κάνει και τον επόμενο χρόνο. Τον άλλο χρόνο μπορεί να χάσει, δεν θα αγοράσει, πρέπει όμως να υπάρχει ρεζέρβα χρυσού πάντα στα κρατικά χρηματοκιβώτια ούτως ώστε για να μπορεί ανά πάσα στιγμή η χώρα να αυξήσει το κυκλοφορούν χρήμα. Μιλάμε πάντα πλέον τώρα για μια υγιή οικονομία. Επομένως παράγοντες είναι, εκλεγμένη κυβέρνηση, κεντρικός τραπεζίτης, χρυσάφι, υποταγή του τραπεζίτη στην εκλεγμένη κυβέρνηση και παρακολούθηση όλων των διεθνών συμφωνιών.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΑΛΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΖΑΡΟΥΣ

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν πλέον κατασχεθεί από τους Καζάρους. 

Οι Καζάροι έχουν πάρει πρώτον, το χρυσάφι από όλα τα χρηματοκιβώτια του πλανήτη και το έχουν βάλει σε μια κεντρική αποθήκη. Δεύτερον, έχουν αγοράσει όλες τις κεντρικές τράπεζες του πλανήτη άρα οι κεντρικοί τραπεζίτες υπακούν στα αφεντικά τους και όχι στις εκλεγμένες κυβερνήσεις. Τρίτον, οι διεθνής κανονισμοί δεν τηρούνται, αλλά τηρούνται κατά βούληση. Τέταρτον, οι κυβερνήσεις των χωρών δεν είναι κυβερνήσεις των χωρών καθότι έχουμε εξηγήσει ότι το 0,16% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει το 92% των θέσεων εξουσίας. Άρα και οι πέντε παράγοντες της δημιουργίας του χρήματος έχουν αλωθεί από τους Καζάρους. 

Αυτός λοιπόν οι υγιής τρόπος δημιουργίας του χρήματος έχει εξαφανιστεί. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ο καινούριος τρόπος δημιουργίας τους χρήματος ο οποίος είναι χρήμα χρέους. 

Για να μπορέσει να υπάρξει ισορροπία στον πλανήτη, για να κοπεί χρήμα, εάν πάρουμε τον πλανήτη σαν μία οντότητα, όπως ακριβώς ένα κράτος πρέπει να έχει χρυσό για να κόψουμε χρήμα, εάν θεωρήσουμε τον πλανήτη σαν ένα κράτος πρέπει να κόβει χρήμα ανάλογα με το χρυσάφι που έχει στις αποθήκες του εν γένει ο πλανήτης. 

Έπεισε λοιπόν ο Καζάρος με τους δύο παγκοσμίους πολέμους όλα τα έθνη να του παραδώσουν τον χρυσό. Κατόπιν τα έπεισε να φτιάξουν τα Ενωμένα Έθνη, να υπακούν όλοι σε μία νομοθεσία. Με αυτή τη νομοθεσία τι λέει, ναι όλοι μαζί έχουμε αυτό το χρυσάφι βάση του οποίου μπορούμε να δημιουργούμε χρήμα. Όταν όμως σου επιτρέψω να δημιουργήσεις χρήμα πρέπει να μου υποσχεθείς ότι θα το ξαναβάλεις πίσω για να μην έχουμε ξανά, υποτίθεται, παγκόσμιο πόλεμο, αυτός ήταν ο λόγος που έγινε αυτή η διαδικασία, για να προλάβουμε, λέει, καινούριους πολέμους.

Η συμφωνία του Breton Woods το 1944 έγινε με κεντρική ιδέα να προλάβουμε μελλοντικούς πολέμους. Να δώσουμε ευημερία, λέει, σε όλα τα κράτη της γης, να ανάβει το βιοτικό επίπεδο ούτως ώστε να μην υπάρχει ανάγκη αντιπαραθέσεων. Καταλάβατε βεβαίως μετά από 70 χρόνια διαδικασία εάν υπάρχουν πόλεμοι ή εάν υπάρχει πείνα ή εάν υπάρχει δυστυχία. Βλέπετε που πήγε εκείνο το όμορφο σχέδιο που μας λέγαν οι Καζάροι το 1944. Τι κάνανε, για να είναι η νομοθεσία εύπεπτη από τους λαούς κάνανε τη νομοθεσία σωστά, τη διαδικασία όμως δεν τη νομοθέτησαν εκεί, την φτιάξανε μετά και έτσι αυτοί είχαν τη νομοθεσία. 

Τι κάνανε δηλαδή, όπως ένα λογισμικό το φτιάχνει κάποιος και αυτός που το φτιάχνει σίγουρα ξέρει πώς να το λειτουργεί. Τι λένε όμως; Έρχεται τώρα ο Μπιλ Γκέιτς και λέει εγώ βρήκα το operating system, τα windows. Τα windows τώρα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει στο λογισμικό είναι σαν να περνάς διόδια από τον Μπιλ Γκέιτς, το λογισμικό, τα windows δηλαδή, είναι διόδια. Αυτά τα διόδια ελέγχουν οι Καζάροι τώρα. Δεν αφήνουν τον κόσμο να μπει στο δικό του χρήμα.
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ

Πως δημιουργήθηκε το δικό του χρήμα, για να καταλάβετε. Μέσα σε εκείνη τη νομοθεσία του 1944 δημιουργήθηκε και η νομοθεσία του παγκοσμίου καταπιστεύματος. Το παγκόσμιο καταπίστευμα είχε ήδη αμύθητα περιουσιακά στοιχεία από ανθρώπους ή όντα (όσοι από εσάς είναι ευαισθητοποιημένοι και ακούσουν το όνομα St Germaine ξέρουνε τι σημαίνει αυτό), αυτό λοιπόν είχε αρχίσει από πολύ παλιά. Όμως το 1944 και μετά 189 κράτη συμφώνησαν να φτιάξουν αυτό που ονομάζεται το παγκόσμιο καταπίστευμα. 

Το παγκόσμιο καταπίστευμα λοιπόν έχει ορισμένους κανόνες. Πρώτον, πως δημιουργεί χρήμα. Συμφώνησαν όλοι οι λαοί να πληρώνουν τα προϊόντα που συναλλάσσονται διακρατικώς σε ένα ορισμένο επίπεδο. Το πετρέλαιο δηλαδή καθορίζεται κάθε μέρα πόσο πληρώνεται, το ίδιο καθορίζεται και το σιτάρι, το ίδιο καθορίζεται και το καλαμπόκι, το ίδιο καθορίζεται και το φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν συμφώνησαν όλοι οι λαοί ότι θα έχουμε ένα μονοπωλιακό σύστημα ανταλλαγής αγαθών όμως η διαφορά από την παραγωγή στην τιμή πωλήσεως θα μοιράζεται σε δύο κομμάτια, 40% θα πηγαίνει για το κόστος παραγωγής και τους μεσάζοντες και το 60% θα πηγαίνει στο παγκόσμιο ταμείο υπέρ όλων των κρατών της γης. 

Όλα τα κράτη της γης, 189 κράτη έχουν ποσόστωση στο παγκόσμιο καταπίστευμα. Τα κράτη τα οποία έλαβαν μέρος στην αρχική συμφωνία, μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάδα, η οποία συνέβαλε με 25 εκατομμύρια δολάρια την εποχή εκείνη, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό στο παγκόσμιο καταπίστευμα, τα ιδρυτικά μέλη δηλαδή του καταπιστεύματος. Τα υπόλοιπα 145 κράτη τα οποία ενώθηκαν με τα αρχικά 44 έγινε σταδιακά και αργότερα μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε τα αρχικά κράτη, τα μέλη τα οποία είναι ιδρυτικά του ταμείου, έχουν υψηλότερο ποσοστό από τα υπόλοιπα. Τι σημαίνει αυτό, 

εάν η Νότιος Αφρική αγοράσει καλαμπόκι από την Βραζιλία, το καλαμπόκι το αγοράζει 10 σεντς το μπούσιον (έτσι είναι στο χρηματιστήριο με μπούσιονς) και το πουλάει 3 δολάρια. Το 60% του κέρδους πάει στα παγκόσμια ταμεία από τα οποία η Ελλάδα έχει μέρος, το ίδιο έχει και η Αλβανία, το ίδιο έχει και η Τουρκία, το ίδιο έχει και η Μάλτα, το ίδιο έχει και η Ρουμανία, όλοι έχουν μία ποσόστωση σε αυτά τα ταμεία. Το σκεπτικό πίσω από αυτή τη δημιουργία του είναι ότι πρώτον, θα έχουμε τη σταθερή αξία που είναι το χρυσάφι πάντα για όλο τον πλανήτη και δεύτερον, θα δημιουργήσουμε λεφτά για όλα τα κράτη ούτως ώστε τα κράτη να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα λεφτά. Έχουμε λοιπόν το χρυσάφι που είναι η βάση και έχουμε και τα παράγωγα τώρα από τη διακίνηση του εμπορίου το οποίο δημιουργεί και αυξάνεται καθημερινώς, διογκώνεται το οποίο είναι το παγκόσμιο ταμείο και ανήκει σε όλα τα έθνη. 

Αυτό υπολογίστε ότι είναι το λογισμικό, είναι η νομοθεσία. Έρχεται όμως τώρα ο Μπιλ Γκέιτς ο Καζάρος και σου λέει για να μπεις μέσα στο λογισμικό πρέπει να έχεις να αγοράσεις και τα windows. Τα windows είναι το operating system. Αγοράζεις λοιπόν τώρα το λογισμικό, είσαι μέρος του λογισμικού, αφού είσαι μέρος της νομοθεσίας, αλλά πρέπει να αγοράσεις το λογισμικό για να μπεις μέσα στην περιουσία σου και τι κανόνες βάζει ο Καζάρος για να μπεις στην περιουσία σου, τι λέει δηλαδή επί παραδείγματι ο Μπιλ Γκέιτς, συμφωνήσαμε όλα τα κράτη έτσι; Θα αντικαθιστάς τα λεφτά που θα παίρνεις από τα δικά σου λεφτά έτσι; Για να τα αντικαθιστάς πρέπει να μου δίνεις ένα γραμμάτιο που να υπόσχεσαι εσύ σαν λαός ότι θα αντικαταστήσεις αυτά τα λεφτά σε βάθος χρόνου 50 ετών ή 30 ετών ή 25 ετών. Για την κάθε λειτουργία του κράτους υπάρχει και συγκεκριμένη νομοθεσία μέσα σε πόσα χρόνια πρέπει να επιστραφεί το κεφάλαιο.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΓΑΠ) Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΛΗΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, ο μεγαλύτερος εν τέλει ληστής του Ελληνικού λαού ήταν ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Για ποιο λόγο, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία του τον Απρίλιο του 2009, από τον Απρίλιο του 2009 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2009, για διάστημα δηλαδή 6 μηνών, δανειζότανε η Ελλάδα με επιτόκια από 0,35% έως 0,51%, αυτό που σας λέει δηλαδή και ο Σώρρας. Το μισό της εκατό δεν είναι τόκος είναι έξοδα διακίνησης του λογαριασμού – αυτοί που πληρώνονται και κρατάνε τα ταμεία στο Δ.Ν.Τ., στην Παγκόσμια Τράπεζα κλπ. Δεν είναι τόκος, δηλαδή το κράτος το δικό μας το Ελληνικό είχε πρόσβαση στα Παγκόσμια Ταμεία από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2009, αυτός είναι ο κανονικός ρυθμός της οικονομίας όπως τέθηκε από τους Καζάρους. Δεν χρειαζόταν καμία περαιτέρω εγγύηση και μάλιστα η Ελλάδα ήταν ο καλύτερος πελάτης όσον αφορά στα Παγκόσμια Ταμεία. Ζητάγαμε ένα και μας δίνανε πέντε. Θα σας πω κάποια μέρα τα πραγματικά νούμερα τι ακριβώς έκανε, έκανε πέντε διαφορετικές συμβάσεις ο Γεώργιος Παπανδρέου από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2009. Τα επιτόκια δεν υπερέβησαν το 0,51%.

ΟΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ» ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΩΝ ΚΑΖΑΡΩΝ ΕΚΛΕΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΦΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ 233 ΔΙΣ

Τι γίνεται τώρα, τα λεφτά σου παίρνεις από αυτά τα ταμεία, απλώς υπόσχεσαι ότι θα τα βάλεις πίσω. Σε έπεισαν όμως ότι αυτό είναι δάνειο, δεν είναι δάνειο, τώρα έγινε δάνειο για ποιο λόγο, λόγω του Σαμαρά, του Βενιζέλου, του Αβραμόπουλου, του Παπακωνσταντίνου και του Στουρνάρα. Ακούστε τι κάνανε. Από τότε μέχρι σήμερα 233 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί σε ιδιωτικές εταιρίες σαν ενίσχυση υποτίθεται και γράφτηκαν σαν κρατικό χρέος. Δηλαδή οι τράπεζες οι Ελληνικές, που δεν είναι καμία Ελληνική αλλά είναι όλες των Καζάρων, χρησιμοποίησαν τον αφελή Ελληνικό λαό και του έκλεψαν 233 δισεκατομμύρια τα οποία υποσχέθηκε ο λαός να επιστρέψει στα ταμεία ότι δήθεν τα πήρε ο ίδιος ενώ τα πήραν οι Καζάροι και φύγανε από την Ελλάδα. Έτσι διογκώθηκε το χρέος σου Έλληνα. Σας δίνω ένα μικρό παράδειγμα για να δείτε πως λειτουργεί το Ταμείο.

Από τη στιγμή λοιπόν που άρχισε ο Παπανδρέου να γυρνάει τον πλανήτη και να λέει ότι η Ελλάδα είναι ένας Τιτανικός που βουλιάζει, πρώτον η οικογένειά του σε ένα βράδυ κέρδισε 5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα CDS (μια άλλη φορά θα τα αναλύσουμε αυτά, είναι πολύ περίπλοκα οπότε δεν είναι της ώρας). Για να πάρω λοιπόν εγώ χρήματα από αυτό το Ταμείο κάνω αυτό που έκανε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου τους πρώτους έξι μήνες διακυβέρνησής του. Πάω βάζω ένα ομόλογο Ελληνικού δημοσίου, λέω ότι σε διάστημα τόσων ετών – 20, 25, 30 ετών – θα τα επιστρέψω μέσα στο Ταμείο με επιτόκιο 0,35%. Ουσιαστικά δεν υπάρχει επιτόκιο, έτσι; Διότι εάν σκεφθείτε την αλλαγή του χρήματος και τον πληθωρισμό για τα επόμενα 25 χρόνια, κέρδος έχεις ουσιαστικά δεν έχεις επιτόκιο ή επιβάρυνση. Τι γίνεται όμως τώρα; Εάν εσύ Ελληνικέ λαέ δεν έχεις καλή πίστωση, δηλαδή εάν η πιστοληπτική σου ικανότητα δεν είναι καλή, το Παγκόσμιο Ταμείο δεν δέχεται το δικό σου το ομόλογο για να πάρεις λεφτά, πρέπει να πας στην δευτερογενή αγορά, να πας δηλαδή σε έναν μεσάζοντα Καζάρο πάλι. Είναι αυτό που μας είπε ο Αισχύλος από την εποχή του Προμηθέως Δεσμώτη.

ΟΙ «ΜΑΓΚΕΣ» ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ & ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Από τη στιγμή λοιπόν που δεν μπορεί η Ελλάδα να βάλει το δικό της το ομόλογο εκεί πλέον μπαίνει στα νύχια των εκάστοτε τοκογλύφων. Ο τοκογλύφος λοιπόν, ο οποίος είναι πάντα Καζάρος, έχει πρόσβαση στο Ταμείο και παίρνει πάλι τα δικά σου τα λεφτά και σου τα δανείζει με 4%, με 5%, με 6% και 7% επιτόκιο. Αυτό καταγράφεται στη Διεθνή Κοινότητα σαν δάνειο στον τοκογλύφο. Ο τοκογλύφος μπορεί να είναι τράπεζα ή μπορεί να είναι και κράτος. Αυτή τη μεγάλη «μαγκιά» θα λέγαμε την έκανε πάλι ο Γιώργος ο Παπανδρέου, αναγκάζοντας υποτίθεται την Ευρώπη να δημιουργήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπου τα κράτη δανείζοντα τώρα από τα Ταμεία και δανείζουν εσένα με τόκο, και εκεί βέβαια σε «πηδούν» διότι δεν είναι δυνατόν να κάνεις εσύ την ίδια συναλλαγή με τον τραπεζίτη από ότι θα κάνεις με κράτος, το κράτος είναι ανυποχώρητο. Είδατε ότι η Φιλανδός Υπουργός Οικονομικών ζήτησε εμπράγματες εγγυήσεις από τον Βενιζέλο για να συνεισφέρει στο Ταμείο. Η Φιλανδία, το θυμάστε αυτό;

FEDERAL RESERVE: Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΚΑΖΑΡΩΝ

Αυτή είναι η κατάσταση τώρα πως δημιουργείται το χρήμα σε αυτή την διαδικασία. Ο κεντρικός τραπεζίτης έχει ορισμένους κωδικούς, τους κωδικούς αυτούς τους έχει δώσει η Federal Reserve. 

Η μεγάλη δηλαδή τράπεζα των Καζάρων που λέγεται Federal Reserve είναι εκείνη που δίδει το τελικό O.K. να πληρωθούν όλες οι επιταγές. Δεν αποφασίζει η Federal Reserve το ένα πληρωθούν ή όχι αλλά εκείνη εν τέλει υπογράφει, την τελευταία υπογραφή την έχει πάντα η Federal Reserve για να πληρωθεί οποιοσδήποτε στον πλανήτη, ο μπακάλης για το γάλα που παίρνεις ή το κράτος για το πετρέλαιο που πουλάει. Όλα αυτά λοιπόν περνούν πάντα από την Federal Reserve. Την έγκριση την έχουν άλλοι, την έχουν 5 άτομα στον πλανήτη. Αλλά την πραγματική πληρωμή που θα ανοίξει τους κωδικούς και θα κατεβούν τα χρήματα την έχει η Federal Reserve. 

Ο τραπεζίτης λοιπόν, ο κεντρικός τραπεζίτης της Federal Reserve, αυτή τη στιγμή οι Ρόθτσιλντ και οι τραπεζίτες έχουν στην ιδιοκτησία τους και ελέγχουν 188 τράπεζες στον πλανήτη. Από τα 192 έθνη που είναι στα Ηνωμένα Έθνη οι 188 κεντρικές τράπεζες ανήκουν στους Καζάρους στους Ρόντσιλντ και στους τραπεζίτες. Τι κάνουν δηλαδή; Δεν είναι το λογισμικό αυτό, το λογισμικό είναι τα λεφτά που υπάρχουν στα καταπιστεύματα, αυτά λένε ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα. Για να περάσεις όμως και να τα πάρεις πρέπει να περάσεις από το λογισμικό του Μπιλ Γκέιτς, από τα windows δηλαδή, που σημαίνει πρέπει να περάσεις από τον κεντρικό σου τραπεζίτη και από τον κεντρικό του τραπεζίτη. Ποιος μπορεί τώρα να πει στον κεντρικό τραπεζίτη στην Ελλάδα θέλω να κατεβάσω λεφτά; Τρία άτομα είπαμε, ο Πρωθυπουργός, μερικοί Υπουργοί Οικονομικών και οι αρχηγοί των αυτοκέφαλων εκκλησιών. 

Όταν λοιπόν θέλει ο Σαμαράς να δημιουργήσει χρήμα σήμερα λέει στον Υπουργό Οικονομικών χρειάζομαι 500 δις ή χρειάζομαι 50 δις. Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράφει ένα ομόλογο το οποίο εκπροσωπεί ολόκληρο τον Ελληνικό λαό, καταγράφεται στις διεθνής αγορές σαν χρέος της Ελλάδος προς το Ταμείο, το δίδει στον Προβόπουλο, ο Προβόπουλος με τους κωδικούς που του έχουν παρασχεθεί εκ των προτέρων πιστώνει αυτομάτως τον Ελληνικό λογαριασμό με 50 δις. Η Ελλάδα λοιπόν έχει πάρει από τα δικά της ταμεία 50 δις τα οποία έχει υποσχεθεί να τα ξεπληρώσει σε 25 ή 30 χρόνια με μία επιβάρυνση του 0,35%. Αυτή είναι η υγιής θα λέγαμε δημιουργία χρήματος σήμερα.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΕΟΥΔΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

Όταν λοιπόν καταγράφουμε στον πλανήτη ότι το κάθε κράτος χρωστάει τόσα, έχει εξωτερικό χρέος τόσο – προσέξτε δεν λέει προς ποιόν, λέει εξωτερικό χρέος και κοιτάξτε τι λέει, λέει δημόσιο και ιδιωτικό εξωτερικό χρέος. Γιατί δημόσιο και ιδιωτικό; Γιατί είπαμε εγγυώνται οι κυβερνήσεις και οι ανθρώπινες κοινωνίες την ρευστότητα των τραπεζών που είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Καταγράφονται στα διεθνή βιβλία σαν χρέος προς το εξωτερικόν ενώ ουσιαστικά τα λεφτά τα παίρνουν οι τραπεζίτες και τα βάζουν στον δικό τους κουμπαρά. Έτσι κλέβουν οι Καζάροι τα δικά σου τα λεφτά, τώρα σου έχουν κλέψει τα 50 δισεκατομμύρια από τα δικά σου τα ταμεία αγαπητέ μου συνέλληνα, δεν τα έχουν πάρει από κάποιου αλλουνού τα ταμεία. 

Από τα δικά σου τα ταμεία τα έχουν κλέψει και σου λένε ότι τα χρωστάς και για να τα ξεπληρώσεις αφού υποσχέθηκες και δεν μπορείς πρέπει να σου πάρουμε και τη γη σου, τα σπίτια σου, το χρυσάφι σου, τα πετρέλαιά σου διότι έδωσες μια υπόσχεση. Μη ξεχνάς ποτέ ότι είναι δικά σου τα λεφτά, για τα δικά σου τα λεφτά σου παίρνουν το χωράφι σου, σου παίρνουν το πετρέλαιό σου, σου παίρνουν το αέριό σου.

Δύο τρόποι λοιπόν υπάρχουν για να δημιουργηθεί το χρήμα, ο υγιής που περιγράψαμε πριν και ο τρόπος των Καζάρων που το κάνανε αυτοί για να εγκλωβίσουν τους λαούς σε ένα αέναο κύκλο χρέους τον οποίο καθορίζουνε αυτοί και εν τέλει με αυτό τον μηχανισμού προσπαθούν να ιδιοποιηθούν την ιδιοκτησία της γης σε όλο τον πλανήτη ούτως ώστε να επιβάλουν την παγκόσμια κυβέρνηση και τον έναν Φεουδάρχη όπως τον περιγράφουν τα πρωτόκολλα της Σιών, ο οποίος λέει θα κυβερνήσει δια πυρός και σιδήρου.

Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Όσοι από εσάς θέλετε να έχετε πιο λεπτομερή πληροφόρηση πρέπει να σας πω ποια είναι η κυρία Χαραλάμπους. Η κυρία Χαραλάμπους συγκαταλέγεται ίσως στα πέντε άτομα στον πλανήτη με την υψηλότερη γνώση περί των χρηματοοικονομικών. Πολλές φορές ίσως να έχετε την αντίληψη ότι δεν σας μεταδίδει αυτό που θέλει να σας μεταδώσει, όμως οι πληροφορίες που έχει η κυρία Χαραλάμπους και ο τρόπος που χειρίζεται το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, δεν υπάρχουν πάνω από δύο ή τρία άτομα στον πλανήτη που μπορούν να το κάνουν. Επομένως, είναι ένας θησαυρός γνώσεων χρηματοοικονομικών, δεν υπάρχει τίποτα, καμία διαδικασία, δεν υπάρχει καμία νομοθεσία, δεν υπάρχει κανένα παράγωγο, κανένα εργαλείο, κανένα χρηματιστήριο, καμία τράπεζα, κανένα χρηματοοικονομικό forum το οποίο να μην το γνωρίζει από μέσα και έξω και σε κάθε λεπτομέρεια. Να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία όποιοι από εσάς θέλετε να πληροφορηθείτε να καθίσετε και να ρωτήσετε, θα είναι εκεί. Ξέρετε είναι πάρα πολύ υπομονετική και θα μπορεί να σας δώσει όλες τις απαντήσεις.

Είναι ευκαιρία και βλέπετε δίδουμε ιδιαίτερο βάρος στην Κρήτη. Μείναμε πριν από δύο μήνες 15-20 μέρες στην Κρήτη, είδαμε 22 από τους 25 Δήμους και τώρα η κυρία Χαραλάμπους επανέρχεται, πιστεύω ότι ο σπόρος ο οποίος εσπάρει τότε …και ήθελα να σας πω το εξής, θα σας έχει ένα δώρο

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΒΛΑΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η κυβέρνηση  εξέδωσε τον νέο νόμο, την νομοθεσία που με προεδρικό διάταγματην 10η Δεκεμβρίου και αφορά τον διακανονισμό, λέει, της χρηματοδότησης του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Εάν το διαβάσετε είναι ένα μνημείο βλακείας. Να σας εξηγήσω γιατί. Θα έχει η κυρία Χαραλάμπους, πιστεύω να προλάβει να το έχει κάνει, θα έχει κάνει τις συγκρίσεις το τι προσφέρει το Υπουργείο και το τι προσφέρουμε εμείς.

Πρώτον ζητάνε υψηλό τόκο, δεύτερον να βάλετε εγγύηση όλη την περιουσία του Δήμου, τρίτον 100 δικαιολογητικά από τα οποία τα 90 θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια για να τα βρείτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μεγαλύτερο δώρο σε εμάς δεν μπορούσε να κάνει ο κύριος Μιχελάκης, δεν ξέρω ποιος το υπέγραψε αυτό ή ο κύριος δεν θυμάμαι ποιος, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι ένα μνημείο βλακείας. Θα με ρωτήσετε, μα τόσο ζώα είναι και δεν το καταλάβανε; Όχι δεν είναι, να σας πω τι θέλουν να σας πούνε «Κοιτάξετε παιδιά έτσι γίνονται τα πράγματα, δεν είναι δυνατόν να έρχεται κάποιος να σας λέει ότι δεν θα πληρώσετε τόκο ή δεν θα βάλετε κάτι ενέχυρο. Η κανονική τάξη των πραγμάτων είναι αυτή». Δε σας το λέει δηλαδή για να πάτε να κάνετε αίτηση, σας το λέει για να δείτε ότι αυτοί είναι το σοβαρό κράτος και εμείς είμεθα οι αστείοι, καταλάβατε; Όχι ότι προσπαθούν να αντιπαρατεθούν, δεν είναι δυνατόν να αντιπαρατεθεί κανένας με το δικό μας το πρόγραμμα, δεν γίνεται, γιατί εμείς τα δωρίζουμε, τα χαρίζουμε τα χρήματα. Αυτοί επειδή είναι Καζάροι είναι αδύνατον και μόνο να περάσει από το μυαλό τους ότι θα χαρίσουν κάτι στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο που πονάει, τους πιάνει ρίγος!

Άρα λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που μου στείλατε αυτό το μνημείο της βλακείας του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο βέβαια αποδεικνύει πέρα για πέρα αυτά που λέμε εδώ και 6 μήνες για τους Δήμους.

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙ-END

Ομιλία στην END Χανίων στις 18/12/2013

 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΟΜΑΔΑ : EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

Ei-End Μνημοσύνη στο facebook

Ei-End Mnemosyne International

Οι ρίζες των Χριστουγέννων στην Αρχαία Ελλάδα

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο σημαντική και ίσως πιο πολύτιμη γιορτή της χριστιανοσύνης που γεμίζει τον κόσμο με χαρά και αγάπη. Κάθε χώρα γιορτάζει με διαφορετικά ήθη και έθιμα που έχουν βαθιές ρίζες μέσα στην ιστορία και στην παράδοση. Μπορούμε να βρούμε μία ποικιλία από ομοιότητες στον εορτασμό της γέννησης του Χριστού και του Διόνυσου ανάμεσα στην αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Αν κοιτάξουμε την αρχαία Ελληνική ιστορία και τις παραδόσεις της θα δούμε πω κάποιες από τις συνήθειές μας έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα.

Τον μήνα Δεκέμβριο, οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν τη γέννηση του Διονύσου, αποκαλώντας τον «Σωτήρα» και «θείο βρέφος». Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία η μητέρα του ήταν μία θνητή γυναίκα, η Σεμέλη, και ο πατέρας του ο Δίας ο βασιλιάς των θεών. Ο ιερέας του Διονύσου διέθετε μία ποιμαντορική ράβδο όπως και ο «καλός ποιμήν». Στις 30 Δεκεμβρίου οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν την αναγέννησή του.

Το πιο γνωστό έθιμο σε όλο τον χριστιανικό κόσμο είναι τα κάλαντα που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο Όμηρος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί της Σάμου μαζί με μια ομάδα παιδιών, συνέθεσαν τα κάλαντα. Στην αρχαία Ελλάδα τα κάλαντα συμβόλιζαν τη χαρά, τον πλούτο και την ειρήνη. Τα παιδιά τραγουδούσαν τα κάλαντα μόνο στα σπίτια των πλουσίων και πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι κρατώντας μία ελιά ή ένα κλαδί δάφνης στολισμένα με μαλλί και διάφορα είδη φρούτων. Τα παιδιά κρεμούσαν το κλαδί στα σπίτια τους όπου παρέμενε για το υπόλοιπο του έτους.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Γερμανία στο τέλος του 16ου αιώνα, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστό κατά τον 19ο αιώνα. Στην χριστιανική θρησκεία το χριστουγεννιάτικο δέντρο συμβολίζει τη χαρά της γέννησης του Χριστού. Το δέντρο ήταν στολισμένο με καρπούς πρώτα και αργότερα με ρούχα και διάφορα αντικείμενα οικιακής χρήσης. Οι αρχαίοι Έλληνες τα χρησιμοποιούσαν επίσης για να διακοσμήσουν τους ναούς συμβολίζοντας με αυτόν τον τρόπο το θείο δώρο που προσφέρει. Το παραδοσιακό δέντρο εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 1833 όταν οι Βαυαροί διακόσμησαν το παλάτι του βασιλιά Όθωνα.

Ο Άγιος Βασίλης ο οποίος ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο την παραμονή των Χριστουγέννων σε ένα έλκηθρο με ταράνδους είναι άλλη μία εντυπωσιακή ομοιότητα. Μία παρόμοια παράδοση υπήρχε και κατά τον εορτασμό του Διονύσου στην αρχαία Ελλάδα. Στη συνέχεια το άρμα μετετράπη σε έλκηθρο και τα άλογα σε ταράνδους.

Η τούρτα της πρωτοχρονιάς είναι επίσης εξέλιξη του αρχαίου Ελληνικού εθίμου. Οι πρόγονοί μας συνήθιζαν να προσφέρουν στους Θεούς το «εορταστικό ψωμί» κατά τη διάρκεια των αγροτικών εορτών όπως στα Θαλύσια και την Θεσμοφορία.

Πηγή / Μετάφραση Επιστημονικός

Πώς πληρώνονταν οι στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου;

Μπορεί ο Μέγας Αλέξανδρος να έγινε παγκοσμίως γνωστός με την ιδιότητα του ικανού στρατηλάτη, αλλά ήταν εξίσου δεινός οικονομολόγος, με …μάστερ στα οικονομικά του πολέμου, τα οποία δεν προσφέρονταν για αδύναμους «λύτες». 
Στρατιωτικό μισθολόγιο πολλών ταχυτήτων 
Μέχρι το 331 π.Χ., οι κυριότερες δαπάνες του Αλέξανδρου αφορούσαν -μεταξύ άλλων- τα εξής: μισθοδοσία στρατού, συντήρηση εξοπλισμού-πολιορκητικών μηχανών, δημιουργία στόλου, επισιτισμό, μεταφορές και υγειονομική περίθαλψη.
Η σημαντικότερη άμεση πολεμική δαπάνη ήταν η μισθοδοσία, το ύψος της οποίας οριζόταν με στρατιωτικό μισθολόγιο: ο στρατός αποτελείτο καταρχήν από Μακεδόνες, οι οποίοι υπηρετούσαν υπέρ πατρίδος, από συμμάχους των ελληνικών πόλεων (εταίρους) και επαγγελματίες μισθοφόρους.
Αν και οι πληροφορίες των ιστορικών πηγών δεν συμφωνούν στο ύψος του μισθού, οι κατά προσέγγιση υπολογισμοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, στην αρχή της εκστρατείας, το ύψος του μισθού του απλού στρατιώτη ανερχόταν (μέσο όρο) σε 1-2 δραχμές ημερησίως.
«Οι δεκαδάρχες ή δεκανείς ελάμβαναν μηνιαίο μισθό 40 δραχμών. Ο μισθός του διμοιρίτη ήταν διπλάσιος και εκείνος των ιππέων διπλάσιος των πεζών. Κατά τον Διόδωρο οι ιππείς λάμβαναν 300 δραχμές μηνιαίως και οι Μακεδόνες φαλαγγίτες 100 δραχμές, ενώ για τους επαγγελματίες μισθοφόρους υπήρχαν και επιπλέον οικονομικά κίνητρα» σημειώνει ο κ.Κωστόπουλος.
Ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας 4000-7000 τάλαντων
Τα συνολικά μεγέθη ήταν δυσθεώρητα: αρκεί ν’ αναλογισθεί κάποιος ότι το 334 π.Χ. πέρασε το Ελλήσποντο στρατιωτική δύναμη άνω των 35.000 ανδρών, στην οποία πρέπει να προστεθούν 10.000 άνδρες του Παρμενίωνα (που προηγήθηκαν το 336 π.Χ) κι ο στρατός που διατήρησε ο Αλέξανδρος στη Μακεδονία (12.000). Η ετήσια μισθολογική δαπάνη υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 4.000-5.000 τάλαντα στο πρώτο έτος της εκστρατείας.
Τα επόμενα έτη δε, αυξήθηκε περαιτέρω, σε περίπου 7000 τάλαντα -χωρίς να συνυπολογίζεται ο στόλος- επειδή ο Αλέξανδρος ενίσχυσε τον στρατό του με μισθοφόρους από τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, ενώ έπρεπε να εγκαθιστά φρουρές σε περιοχές που κατελάμβανε.
Μετά την κατάληψη Σούσων και Περσέπολης και την απόκτηση του Θησαυρού του Δαρείου, οι δαπάνες για μισθοδοσία του στρατού εκτινάχθηκαν: για την εκστρατεία στην Ινδική ο Αλέξανδρος οργάνωσε στρατό 140.000 ανδρών, ενώ κατασκεύασε στόλο τουλάχιστον 150 πλοίων, που έφεραν 3000-5000 άνδρες.
Μηχανικοί, γεφυροποιοί και κατασκευαστές κλινών
Πέραν της μισθοδοσίας, μεγάλες ήταν οι δαπάνες συντήρησης και ανανέωσης πολεμικού υλικού. Ο στρατός του Αλέξανδρου ήταν για την εποχή του μια τεχνολογικά προηγμένη πολεμική μηχανή. Τον στρατό ακολουθούσαν μηχανικοί, οι οποίοι κατασκεύαζαν και συντηρούσαν διάφορες πολεμικές μηχανές και το προσωπικό του πολιορκητικού όρχου, που χειρίζονταν τους «πετροβόλους», τους «ξυλοσυνθέτους πύργους» ή «προβόλους», τις γνωστές «ελεπόλεις», τους κριούς, τις χελώνες και τα κάτοπτρα. Επίσης, δίπλα στον στρατό πορεύονταν άλλοι τεχνικοί, όπως γεφυροποιοί και κατασκευαστές σκηνών και κλινών.
Μεγάλες δαπάνες απαιτούσε και ο εφοδιασμός, επισιτισμός και μεταφορά, όχι μόνον του στρατού αλλά και των γυναικόπαιδων των οικογενειών των στρατιωτών, προς εξυπηρέτηση των οποίων λειτουργούσε οργανωμένο σώμα μεταφορών και εφοδιασμού.
100 τάλαντα μόνο για φάρμακα, αλλά και πρόνοια για τα παιδιά των πεσόντων
Συστηματικά οργανωμένη -και για αυτό δαπανηρή- ήταν και η υγειονομική υπηρεσία του Αλέξανδρου, που περιλάμβανε γιατρούς, βοτανολόγους, φαρμακοποιούς και νοσοκόμους, οι οποίοι ακολουθούσαν την εκστρατεία. Ο Διόδωρος αναφέρει ότι για την εκστρατεία στην Ινδική ο Αλέξανδρος διέθεσε για φάρμακα 100 τάλαντα.
Επίσης, ο Αλέξανδρος δαπανούσε σημαντικά ποσά για αποζημιώσεις στους γονείς και τις οικογένειες των πεσόντων, στις οποίες χορηγούσε βασιλικά κτήματα και φορολογικές απαλλαγές, ενώ ο Ιουστίνος αναφέρει ότι στα ορφανά των πεσόντων συνέχιζε να χορηγεί το μισθό του πατέρα..
«Κατευναστές» ή «στρωματοφύλακες»
Ο πόλεμος δεν απαιτούσε, όμως, μόνο μισθούς, εξοπλισμό και ανεφοδιασμό, ούτε μόνο αποζημιώσεις. Απαιτούσε, κατά τον Αλέξανδρο, γιορτές και πανηγύρεις για την τόνωση του ηθικού του στρατού -και για αυτές, οι δαπάνες ήταν μεγάλες.
Επίσης, οι πολεμικοί προϋπολογισμοί κάλυπταν δαπάνες για μάγειρες, τραπεζοκόμους και σιτοποιούς, ακόμη και για άγνωστες σήμερα ιδιότητες, όπως οι …στρωματοφύλακες ή κατευναστές, οι οποίοι φύλαγαν τον Αλέξανδρο και τους στρατηγούς κατά τον ύπνο.
Εξακόσια τάλαντα ετησίως για βασιλικά γεύματα και χορηγίες για παλιννοστούντες
Δαπανηρότατα ήταν τα βασιλικά γεύματα, για τα οποία ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος δαπανούσε 600 τάλαντα ετησίως. Επίσης, ιδιαίτερα γενναιόδωρος ήταν ο Αλέξανδρος στις αμοιβές όσων διακρίνονταν ιδιαιτέρως στις μάχες και τις πολιορκίες: κατά τον Διόδωρο, μετά τις νίκες της Ισσού και των Γαυγαμήλων έγιναν δωρεές 3.000 ταλάντων, ενώ για την άλωση των Εκβατάνων, εκτός από τα κοσμήματα διανεμήθηκαν 13.000 τάλαντα.
Μεγάλες ήταν ακόμη οι χορηγίες προς τους παλιννοστούντες. Κατά τον Αρριανό, στους Έλληνες συμμάχους που θέλησαν να παλιννοστήσουν επιχορηγήθηκαν με 2000 τάλαντα για μισθούς/έξοδα επιστροφής, ενώ όσοι έστερξαν να παραμείνουν έλαβαν τρία τάλαντα έκαστος.
Εξίσου γενναιόδωρος ήταν ο Αλέξανδρος στους παλαίμαχους. Κατά τον Αρριανό, στους Μακεδόνες που λόγω γήρατος ή πάθησης γίνονταν ανίκανοι για πόλεμο, χορηγείτο εκτός από τους μισθούς και ένα τάλαντο, καθώς και τα έξοδα της παλιννόστησης.
Βραχυπρόθεσμα δάνεια για την κάλυψη των αναγκών του πολέμου
Από πού προέρχονταν όμως τα έσοδα για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών; Κατά την έναρξη της εκστρατείας, κυρίως από τον βασιλικό θησαυρό του Φιλίππου, ενώ σημαντική πηγή εσόδων ήταν τα μεταλλεία της Μακεδονίας, που παρείχαν χρυσό και άργυρο για την κοπή νομισμάτων. Επιπρόσθετα, τα τελωνεία παρείχαν έσοδα από τους δασμούς, στους οποίους προσθέτονταν οι φόροι από τις βασιλικές γαίες.
Σημαντικότερη, όμως, πηγή εσόδων ήταν ο δανεισμός. Κατά τον Πλούταρχο, στα πρώτα έτη της εκστρατείας ο Αλέξανδρος δανείσθηκε βραχυπρόθεσμα 1.460 τάλαντα.
Η δαπάνη των επαγγελματιών μισθοφόρων βάρυνε αποκλειστικά τον βασιλικό θησαυρό, ενώ η δαπάνη του στρατού των Μακεδόνων καλύπτονταν εν μέρει από χορηγίες των ευγενών, τις λεγόμενες λειτουργίες, και εν μέρει από το βασιλικό θησαυρό.
Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες του στόλου, ο Αλέξανδρος τις αντιμετώπισε με το θεσμό της τριηραρχίας, κατά τον οποίο ορισμένες πόλεις αναλάμβαναν να συνεισφέρουν ένα αριθμό τριήρεων με τη δαπάνη για το πλήρωμα.
Γιατί οι μικρασιατικές πόλεις κηρύχθηκαν «ασύδοτες»

Σε ότι αφορά την φορολογία, ο Αλέξανδρος δεν επέβαλε φόρους σε βάρος των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας, τις οποίες κήρυξε «ασυδότους», επειδή η εκστρατεία του είχε ως σκοπό να τις απαλλάξει από τον φόρο υποτέλειας στον Δαρείο.

Πηγή

Τα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα σύμβολα.

Όρθια, ανάποδα με ειδικό τονισμό, αποτελούσαν το σύνολο των 1620 συμβόλων που χρησιμοποιούνταν στην Αρμονία (Μουσική στα νεοΕλληνικά).

Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι ότι το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή/αξία, κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός, οπότε κατ επέκταση και κάθε λέξη είναι ένας αριθμός. Μια τεράστια γνώση κλειδωμένη-κωδικοποιημένη μέσα λέξεις λόγω της μαθηματικών τιμών που έχουν.

Ένας από τους Πρωτοπόρους επί του θέματος ήταν ο μέγιστος Πυθαγόρας.

Οι αριθμοί, τα σχήματα, η αρμονία και τα άστρα έχουν κάτι κοινό, έτσι αντίστοιχα τα μαθηματικά (αριθμοί) η γεωμετρία (σχήματα) η αρμονία(μουσική) και η αστρο-νομία (αστήρ=α-χωρίς- στήριγμα + φυσικοί νόμοιπου τα διέπουν) ήταν αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα, που με την συγκεκριμένη σειρά που αναφέραμε ήταν η σκάλα για την εξέλιξη (=εκ -του- έλικος, DNA) του νου-ψυχής προς τον Δημιουργό. Έναν Δημιουργό που δημιούργησε βάσει αυτών των τεσσάρων επιστημών.

27 σύμβολα-αριθμοί με
αριθμητική αξία συνθέτουν το Ελληνικό Αλφάβητο, 3 ομάδες από 9 σύμβολα-αριθμούς η κάθε ομάδα, με άθροισμα κάθε ομάδας 45, 450, 4.500.

Για να δούμε μερικά παραδείγματα:

ΑΛΦΑ = 1+30+500+1= 532 =>5+3+2= 10 => 1+0= 1

ΕΝ = 5+50 = 55 => 5+5 = 10 => 1+0= 1

ΟΜΙΚΡΟΝ = 70+40+10+20+100+70+50= 360, όσες και οι μοίρες του κύκλου

Για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα νοήματα των εννοιών των λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης πρέπει πρωτίστως να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την ίδια την Ελληνική γλώσσα.
Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία δεν είναι βασισμένη στο ότι κάποιοι απλά καθίσαν και συμφώνησαν να ονομάζουν ένα αντικείμενο «χ» ή «ψ» όπως όλες οι υπόλοιπες στείρες γλώσσες του κόσμου. Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα μαθηματικό αριστούργημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε.
Η αρχή των πάντων είναι το ίδιο το Ελληνικό Αλφάβητο (το οποίο φυσικά δεν το πήραμε από κάποιον άλλον όπως θα δούμε παρακάτω διότι εκ των πραγμάτων δεν γίνεται). Τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου στο σύνολο τους ήταν 33 όσοι και οι σπόνδυλοι, οι 5 τελευταίοι σπόνδυλοι (που παίζουν τον ρόλο της κεραίας) έχουν άμεση σχέση με τον εγκέφαλο και αντιστοιχούν στα 5 τελευταία άρρητα γράμματα τα οποία γνώριζαν μόνο οι ιερείς* ένα από αυτά ήταν η Σώστικα (ή Γαμμάδιον) η οποία στα λατινικά έγινε swstika και οι Ναζί το έκλεψαν και την ονομάσανε Σβάστικα. Το σύμβολο αυτό είναι του ζωογόνου Ηλίου (Απόλλωνα), οι Ναζί το αντέστρεψαν για να συμβολίσουν το αντίθετο του ζωογόνου Ήλιου, δηλαδή του σκοτεινού θανάτου.

Υπήρχαν ακόμα κάποια γράμματα τα οποία στην πάροδο του χρόνου καταργήθηκαν όπως το Δίγαμμα (F), Κόππα (Q), Στίγμα (S’), Σαμπί (ϡ)

Ο Πυθαγόρας μας ενημερώνει για τα 3 επίπεδα της Ελληνικής γλώσσας τα οποία είναι τα εξής:
1. ομιλών
2. Σημαίνον (α. σήμα, β. σημαινόμενο)
3. Κρύπτον (α. διαστήματα β. κραδασμός γ. λεξάριθμος δ. τονάριθμος)
-Το πρώτο είναι η ομιλία
-Το δεύτερο είναι η σχέση του σήματος με το σημαινόμενο που θα αναλύσουμε παρακάτω
-Το τρίτο είναι το διάστημα (απόσταση & χρόνος), ο κραδασμός (που αφυπνίζει τον εγκέφαλο μέσω ιδιοσυχνοτήτων από τους δημιουργηθέντες παλμούς – Παλλάδα Αθηνά) ο λεξάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με αριθμούς) και ο τονάριθμος (σχέση γραμμάτων και λέξεων με μουσικούς τόνους)
Το κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε έναν αριθμό, αλλά και σε έναν μουσικό τόνο άρα γράμμα=αριθμός=τόνος (μουσικός), πράγμα που φανερώνει ότι στη γλώσσα μας πίσω από τα γράμματα-λέξεις υπάρχουν αριθμοί (λεξάριθμοι) και μουσικοί φθόγγοι (τονάριθμοι).

Οι 4 αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα ήταν:
1. Αριθμοί (μαθηματικά)
2. Σχήματα (Γεωμετρία)
3. Μουσική (Αρμονία)
4. Αστρονομία

Οι επιστήμες αυτές είναι αλληλένδετες και βρίσκονται η μια μέσα στην άλλην όπως οι Ρωσικές μπαμπούσκες. Συνδυάστε τώρα το αλφάβητο που εσωκλείει αριθμούς και μουσικούς τόνους με τις 4 αυτές επιστήμες.
tip: Αστρονομία= αστηρ + νόμος, α-στηρ = αυτό που δεν στηρίζεται, άρα αστρονομία= οι συμπαντικοί νόμοι που διέπουν αυτό που δεν στηρίζεται κάπου, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την μουσική (αρμονία), σχήματα (γεωμετρία) αριθμούς (μαθηματικά) και όλα αυτά με τον Αιθέρα ο οποίος περιβάλει τις ουράνιες σφαίρες.

tip 2: ο Πυθαγόρας άκουγε την αρμονία (μουσική) των ουρανίων Σφαιρών

Άρα μιλάμε μια γλώσσα η οποία έχει να κάνει με την ροή του σύμπαντος.

Η Ελληνική γλώσσα είναι η μοναδική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Η/Υ λόγω της μαθηματικότητας και μουσικότητας όχι μόνο του Αλφαβήτου-λέξεων, αλλά και των μαθηματικών εννοιών που γεννώνται π.χ. η λέξη ΘΕΣΙΣ γίνεται: συνΘεσις, επίΘεσις, κατάΘεσις, υπόΘεσις, εκΘεσις, πρόσΘεσις, πρόΘεσις, ανάΘεσις, διάΘεσις, αντίΘεσις κτλ κτλ αν τώρα αυτές τις λέξεις τις μεταφράσουμε στα Αγγλικά είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους.

Το ότι δεν γίνεται το Αλφάβητο να είναι αντιγραμμένο από κάπου αλλού φαίνεται από το ότι εν έτη 2300 π.Χ. (με μελέτες της Τζιροπούλου και άλλων και όχι το 800 π.Χ.) ο Όμηρος ήδη έχει στην διάθεση του 6.500.000 πρωτογενής λέξεις (πρώτο πρόσωπο ενεστώτα & ενικού αριθμού) τις οποίες αν τις πολλαπλασιάσουμε Χ72 που είναι οι κλήσεις, θα βγάλουμε ένα τεράστιο αριθμό ο οποίος δεν είναι ο τελικός, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα, ΓΕΝΝΑ.

Αν συγκρίνουμε τώρα π.χ. την Αγγλική γλώσσα που έχει 80.000 λέξεις εκ των οποίων το 80% είναι Ελληνικές όπως μας ενημερώνει το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, και μετρήσουμε ότι αυτή η στείρα γλώσσα εξελίσσεται 1000 χρόνια, μπορούμε αβίαστα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο Όμηρος παραλαμβάνει μια γλώσσα η οποία έχει βάθος στον χρόνο 100.000 π.Χ? 500.000 π.Χ.? ποιος ξέρει…

ΌΜΩΣ η απόλυτη απόδειξη είναι η ίδια η μαθηματικότητα της, η οποία δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα του πλανήτη. Μην ξεχνάμε ακόμα το ότι ο Δημιουργός χρησιμοποιεί μαθηματικά για την δημιουργία, άρα η γλώσσα μας έχει αναγκαστικά σχέση με την πηγή (root-0/1). Επίσης και τα ίδια τα μαθηματικά δεν έχουν υπάρξει πουθενά αλλού .

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

 1. Γιατί τότε ο Θαλής όταν κατέβηκε στην Αίγυπτο και ρώτησε τους σοφούς της αυλής του Φαραώ ποιο είναι το ύψος της μεγάλης Πυραμίδας δεν ξέρανε να απαντήσουν;;;;;


2. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ Η ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ.
ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ
η όλη παραφιλολογία στηρίζεται σε πλάκες που αποκωδικοποίησαν κάποιοι αρχαιολόγοι, οι οποίοι μπορεί να έγραφαν το οτιδήποτε…


3. ενω αντιθέτως 58 βιβλία αρχαίων Ελλήνων Μαθηματικών, και 32 έργα αρχαίων Ελλήνων Φυσικών έχουν διασωθεί, που αρκούν να αποδείξουν.

Υ.Γ. τα διασωθέντα αρχαία Ελληνικά βιβλία είναι μόλις το 1% απο αυτά που γράφτηκαν κατα τους κλασσικούς χρόνους στην αρχαία Ελλάδα…

Περισσότερα στο βιβλίο: ¨Τα μαθηματικά των αχαίων Ελλήνων¨ Συγγραφέας: Ευάγγελος Σπανδάγος  Εκδόσεις: ΑΙΘΡΑ

Πριν όμως από το «Κρύπτον» υπάρχει το «Σημαίνον», δηλαδή η σύνδεση των λέξεων με τις έννοιες αυτών. Είπανε νωρίτερα ότι οι ξένες διάλεκτοι ορίστηκαν κατόπιν συμφωνίας, δηλαδή κάποιοι συμφώνησαν ότι το τάδε αντικείμενο θα το ονομάσουν «Χ», κάτι που κάνει τις γλώσσες στείρες, άρα δεν μπορούν να γεννήσουν νέες λέξεις, άρα δεν υπάρχει μαθηματικότητα, άρα δεν δύναται να περιγράψουν νέες έννοιες που υπάρχουν στην φύση, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος εφόσον δεν μπορεί να περιγράψει μέσω των νέων λέξεων καινούριες έννοιες μένει στο σκοτάδι, έτσι οι νευρώνες του εγκεφάλου δεν γεννούν νέους εν αντιθέσει με όσους χρησιμοποιούν την Ελληνική.

Πως θα μπορούσε π.χ. ο Άγγλος ή ο Γάλλος ή ο Χ, Υ με μια λέξη που έχει 10 έννοιες να περιγράψει με ακρίβεια άρα και σαφήνεια μια βαθύτερη έννοια; πόσο μάλλον τις πολλαπλές πλευρές αυτής; δεν μπορεί, να λοιπόν το γιατί όλα ξεκίνησαν εδώ. Το Σημαίνον λοιπόν είναι η σύνδεση του σήματος με το σημαινόμενο, δηλαδή η ίδια η λέξη είναι δημιουργημένη με τέτοιο τρόπο που περιγράφει την έννοια που εσωκλείνει μέσα της.

Παράδειγμα: η ονοματοδοσία της λέξης ΚΑΡΥΟΝ (Καρύδι) προέρχεται από μια παρατήρηση της φύσης (όπως όλες οι λέξεις), δηλαδή όταν δυο κερασφόρα ζώα (Κριοί, τράγοι κτλ) τρα.κάρ.ουν με τα κέρ.ατα τους ακούγεται το «κρακ» ή «καρ», ο ήχος αυτός έδωσε το όνομα «κέρας» (κέρατο) το κέρας έδωσε το όνομα κράτα ή κάρα (κεφάλι) και το υποκοριστικό αυτού το Κάρυον (μικρό κεφάλι). το Κάρυον (καρύδι) μοιάζει καταπληκτικά με το ανθρώπινο κεφάλι και το εσωτερικό του με εγκέφαλο.
Το Υ είναι η ρίζα του ρήματος ΥΩ (βρέχω) όπου υπάρχει το Υ υπάρχει κοιλότητα (ή κυρτότητα) δηλαδή θηλυκώνει κάτι, η βροχή (υγρό στοιχείο) μπαίνει (θηλυκώνεται) μέσα στην γη.

Το μουσικό – αριθμητικό αλφάβητο δημιουργεί μουσικο – μαθηματικές λέξεις οι οποίες περιγράφουν αντίστοιχες έννοιες, οι οποίες προέρχονται από την παρατήρηση της φύσεως δηλαδή της Δημιουργίας άρα κατ επέκταση του ίδιου του Δημιουργού, αλλά η ερώτηση είναι πόσες χιλιετίες μπορεί να χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί αυτό το τέλειο μαθηματικό σύμπλεγμα που τα γράμματα είναι αριθμοί και συνάμα μουσικοί τόνοι και οι λέξεις δηλαδή το σύνολο των αριθμών και των μουσικών τόνων κρύβουν μέσα τους εκτός από σύνθετες μουσικές αρμονίες, έννοιες οι οποίες δεν είναι καθόλου τυχαίες αλλά κατόπιν εκτενέστατης παρατηρήσεως της φύσης;
Ευλόγως λοιπόν ο Αντισθένης μας υπενθυμίζει «Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»…………

Πηγή

Γιατί οι έντιμοι & ικανοί δεν επιδιώκουν ανάληψη εξουσίας

Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων (427-347 π.Χ.) γύρω στο 374 π.Χ. έγραψε το κορυφαίο έργο του «Πολιτεία» μέσω του οποίου σχεδίασε την εικόνα του ιδανικού πολιτεύματος με επίγνωση τού πόσο δύσκολη είναι η πραγματοποίησή του.

Στο έργο αυτό μέσα από την αφήγηση του Σωκράτη αναφέρεται και η συζήτηση που έγινε με θέμα τη φύση της δικαιοσύνης, αλλά κυρίως για τη δημιουργία ενός ιδανικού κράτους, στο οποίο θα κυριαρχεί η ιδέα του αγαθού και το οποίο κράτος θα υφίσταται για να παρέχει την αληθινή ευτυχία στους πολίτες του. Για να επιτευχθεί όμως αυτό οι άρχοντες πρέπει να εργάζονται για το καλό των άλλων (των αρχομένων) και όχι το δικό τους! Ένα τέτοιο κράτος όμως βρίσκεται στη σφαίρα της ουτοπίας.

Ας δούμε τι ακριβώς γράφει ο Πλάτων για την εξουσία (άρχοντες – πολιτικούς) και τους εξουσιαζόμενους (αρχόμενους – πολίτες) [Πολιτεία, Βιβλίο Α, 346-347].

Αφηγείται ο Σωκράτης:

«Καμιά τέχνη και καμιά εξουσία δεν έχει ως αντικείμενο της ασχολίας της την δική της προσωπική ωφέλεια, αλλά […] το αντικείμενο της εξουσίας και των προσταγών της είναι η ωφέλεια του εξουσιαζομένου, και το κάνει αυτό έχοντας εμπρός στα μάτια της το συμφέρον του εξουσιαζομένου που είναι ασθενέστερος και όχι το συμφέρον του ισχυροτέρου.

Γι’ αυτό ακριβώς […] κανένας δεν αποφασίζει με τη θέλησή του να γίνεται άρχων [μηδένα ἐθέλειν ἑκόντα ἄρχειν] και να έχει στα χέρια του την ξένη αθλιότητα, προσπαθώντας να τη διορθώσει, αλλά ζητά μισθό, επειδή όποιος έχει την πρόθεση να δουλέψει ως σωστός τεχνίτης, όταν οι προσταγές του είναι σύμφωνες με την τέχνη, δεν πράττει ούτε προστάζει ό,τι συμφέρει αυτόν τον ίδιον, αλλά ό,τι συμφέρει τον αρχόμενο. Γι’ αυτήν ακριβώς την αιτία, για όσους πρόκειται να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, πρέπει να εξασφαλιστεί ως μισθός, ή χρήματα ή τιμή ή τιμωρία, εάν κανένας δεν θέλει να αναλάβει την εξουσία [μισθὸν δεῖν ὑπάρχειν τοῖς μέλλουσιν ἐθελήσειν ἄρχειν, ἢ ἀργύριον ἢ τιμήν, ἢ ζημίαν ἐὰν μὴ ἄρχῃ]».

Τι θέλεις να ειπείς μ’ αυτό Σωκράτη; είπε ο Γλαύκων. Τα δύο είδη του μισθού που ανέφερες μπορώ να τα καταλάβω• δεν αντιλαμβάνομαι όμως πώς εννοείς την τιμωρία και πώς την έχεις βάζεις στην ίδια μοίρα με τον μισθό.

Από την ερώτησή σου εικάζεται ότι δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο μισθός των εντίμων ανθρώπων, αυτός δηλαδή που παρακινεί τους ενάρετους ανθρώπους να φορτώνονται τα βάρη της εξουσίας, όταν αποφασίζουν να γίνονται άρχοντες, Μήπως δεν γνωρίζεις πως το να αγαπά κάποιος τις τιμές και τα χρήματα, όχι μόνο κατά την γνώμη του λαού, αλλά και στην πραγματικότητα είναι όνειδος;

Αυτό τουλάχιστον το γνωρίζω, είπε.

Γι’ αυτό ακριβώς, είπα εγώ, οι καλοί δεν παρακινούνται ούτε από χρήματα ούτε από τιμές να γίνονται άρχοντες [οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἐθέλειν ἄρχειν οἱ ἀγαθοί οὔτε τιμῆς]• γιατί δεν τους αρέσει ούτε λαμβάνοντας φανερά τον μισθό του αξιώματός τους να χαρακτηρίζονται ως έμμισθοι, ούτε να στιγματίζονται ως κλέφτες επωφελούμενοι κρυφά από την άσκηση της εξουσίας [οὔτε γὰρ φανερῶς πραττόμενοι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα μισθὸν μισθωτοὶ βούλονται κεκλῆσθαι, οὔτε λάθρᾳ αὐτοὶ ἐκ τῆς ἀρχῆς λαμβάνοντες κλέπται], ούτε πάλι η δόξα μπορεί να είναι κίνητρο γι’ αυτούς, αφού δεν αγαπούν τη δόξα. Δεν πρόκειται λοιπόν αυτοί να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, αν δεν αναγκαστούν και απειληθούν με τιμωρία. Εξ αιτίας αυτού έχει επικρατήσει σχεδόν η γνώμη ότι είναι ντροπή να θέλει κανείς από μόνος του να αναλάβει εξουσία, χωρίς να υπάρχει η απειλή του εξαναγκασμού. Και η πιο βαριά τιμωρία (για κάποιον έντιμο) είναι το να εξουσιάζεται από κάποιον χειρότερό του, στην περίπτωση που δεν αποφασίζει ο ίδιος να αναλάβει την εξουσία.

Επειδή αυτή την τιμωρία, πιστεύω ότι φοβούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, δέχονται να αναλάβουν την εξουσία, όταν γίνονται άρχοντες, και ασκούν τότε την εξουσία, όχι με την ιδέα ότι κάνουν κάτι καλό ούτε για να τους δοθεί μέσω των αξιωμάτων η ευκαιρία να περάσουν καλά, αλλά ενεργούν από ανάγκη, αφού δεν θα βρίσκεται καλύτερό τους ή όμοιός τους, για να παραλάβει την εξουσία. Γιατί υπάρχει κίνδυνος πως, αν υπήρχε μια πόλη κατοικημένη από εναρέτους (έντιμους) ανθρώπους, θα ήταν μέσα σ’ αυτή περιζήτητο πράγμα η μη ανάληψη της εξουσίας, σε όσο βαθμό είναι σήμερα (περιζήτητο) η ανάληψή της [ἐπεὶ κινδυνεύει πόλις ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν]. Και στην περίπτωση αυτή θα γινόταν ολοφάνερο ότι πραγματικά στον χαρακτήρα του σωστού άρχοντα δεν είναι να επιδιώκει το συμφέρον του, αλλά το συμφέρον των αρχομένων (δηλ. των πολιτών). Έτσι κάθε γνωστικός άνθρωπος θα προτιμούσε να ωφελείται αυτός από άλλον και να μην έχει σκοτούρες εργαζόμενος προς όφελος των άλλων”.

Το ανωτέρω κείμενο του Πλάτωνα είναι πολύ επίκαιρο σήμερα. Οι έντιμοι και ικανοί συνήθως απέχουν από τα κοινά και δεν επιδιώκουν να αναλάβουν εξουσίες για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αναφέρει ο Πλάτων. Όσοι το επιχείρησαν ή αφομοιώθηκαν από το κρατούν σάπιο πολιτικό σύστημα ή τα παράτησαν γρήγορα. Αλλά έως τώρα τουλάχιστον και ο πολύς λαός δεν προτιμά τους έντιμους και ικανούς.

Οι έντιμοι (αγαθοί – ενάρετοι, κατά τον Πλάτωνα) δεν επιδιώκουν τα αξιώματα και τις τιμές, ούτε έχουν ανάγκη από την εφήμερη δόξα που προσφέρει η ανάληψη εξουσίας. Ούτε φυσικά θα καταδεχτούν να γυρίζουν στην αγορά και στα καφενεία, ή και στα μνη-μόσυνα ακόμα, για να ζητήσουν την ψήφο του οποιουδήποτε. Οι ικανοί, επίσης, δεν αφήνουν την εργασία τους για να ασχοληθούν με την πολιτική για να λάβουν διάφορα αξιώματα, τα οποία φέρνουν εύκολο χρήμα και πρόσκαιρες τιμές. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τον καταργηθέντα, ευτυχώς, νόμο για το ασυμβίβαστο του βουλευτικού αξιώμα-τος και της ασκήσεως επαγγέλματος εισηγήθηκαν και υποστήριξαν επαγγελματίες πολιτικοί, οι οποίοι δεν άσκησαν ποτέ οποιοδήποτε επάγγελμα στη ζωή τους!

Οι Έλληνες των Πλαταιών και της Μυκάλης

Στις 4 του μηνός Βοηδρομιώνος ( 27 Αυγούστου ) του έτους – 479, διεξήχθη η μεγάλη και νικηφόρα μάχη των Ελλήνων στην περιοχή των Πλαταιών, εναντίον των Περσών και των συμμάχων τους, οι οποίοι υπό την αρχηγίαν του στρατηγού και γαμβρού του Ξέρξη, Μαρδονίου, και με ορμητήριον την Βοιωτία,  προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν τον κύριο σκοπό της εκστρατείας του Ξέρξη, δηλαδή την πλήρη υποδούλωσιν της Ελλάδος.
   Η κοιλάς του Ασωπού ποταμού, η οποία εκτείνεται στις Βοιωτικές υπώρειες του Κιθαιρώνα, μπροστά από τις πόλεις των Πλαταιών, των Υσιών και των Ερυθρών, έγινε το πεδίον, όπου 110.000 Έλληνες υπό την αρχηγία του Σπαρτιάτη Παυσανία, κατενίκησαν και διέλυσαν στην κυριολεξίαν το συνασπισμένον στράτευμα των 300.000 Περσών και των συμμάχων τους, σκοτώνοντας και τον ίδιον το Μαρδόνιον και  απαλλάσσοντας έτσι την Ελλάδαν από την συνεχόμενη επιβουλή των εχθρών της.
Σημείον μέγα της θεϊκής εύνοιας προς τους μαχητές του δικαίου, Έλληνες, είναι η σύμπτωσις της ταυτόχρονης νίκης των, την ίδιαν ημέρα και στο άλλο θέατρον του απελευθερωτικού αγώνος των νήσων και των Ιωνικών πόλεων: Στο ακρωτήριον της Μυκάλης, απέναντι από την Σάμον. Εκεί το Ελληνικόν ναυτικόν και το ναυλοχούμενον στράτευμα, υπό την αρχηγίαν του Σπαρτιάτη Λεωτυχίδη, κατήγαγεν περίλαμπρη νίκην εναντίον του ναυτικού και του στρατού της Ιωνικής φρουράς των Περσών, διοικουμένου υπό του στρατηγού Τιγράνη, και απελευθέρωσεν την Ιωνίαν από την κυριαρχίαν των Περσών.

Άλλη μία παράξενη σύμπτωσις, μεταξύ των δύο μαχών και την οποία τονίζει ιδιαίτερα ο Ηρόδοτος, είναι ότι και οι δύο μάχες διεξήχθησαν σε τόπους όπου υπήρχαν Ιερά της Ελευσινίου Δήμητρας. Απόδειξις ότι σε όλους τους ευγενείς αγώνες των Ελλήνων, τους αναφερόμενους στην υπεράσπισιν υψίστων αξιών και ιδανικών, το Θείον είναι πάντοτε παρόν.
   Αυτές τις ημέρες, όλοι όσοι αισθάνονται Έλληνες, θα εορτάσουν, έστω και σιωπηρά, την επέτειον αυτών των δύο σταθμών στους αγώνες του Διαχρονικού Ελληνισμού. Αυτές τις ημέρες, όπου η Πατρίς μας βιώνει την νέαν ύβριν και την νέαν υποτέλειαν, αυτές τις ημέρες, κατά τις οποίες οι σπιθαμιαίοι Νεοεφιάλτες ταγοί μας, ασέλγησαν και ασελγούν κατά συρροήν πάνω στην πάνσεπτην Ιδέαν Της, ως ελάχιστον φόρον στην μνήμην των πεσόντων στις μάχες αυτές Ελλήνων, θα παραθέσω τρείς αναφορές του Ηροδότου, οι οποίες αφορούν στα γεγονότα αυτά και οι οποίες έχουν διαχρονικήν αξίαν δι’ όλους μας.
    Δι’ αυτούς οι οποίοι τις γνωρίζουν, θα λειτουργήσουν ως τονωτικά θάρρους και αισιοδοξίας, δι’ όσους δεν τις έχουν ακούσει, θα γίνουν έναυσμα συμπληρώσεως της γνώσεως του μεγαλείου της Ελληνικής Φυλής και διά τους ανθέλληνες, θα καταστούν νέφη Ερινυών και βρόγχοι, οι οποίοι θα πνίξουν τις ελεεινές υπάρξεις τους!!
1η ΑΝΑΦΟΡΑ:
Απάντησις των Αθηναίων στις δελεαστικές προτάσεις του Μαρδονίου, μέσω του Μακεδόνα Αλεξάνδρου Α΄, διά τα οφέλη, τα οποία θα είχαν αν μήδιζαν και προσχωρούσαν στο στρατόπεδον των Περσών:
« Και αυτοί τούτό γε επιστάμεθα ότι πολλαπλησίη εστί τώ Μήδω δύναμις ή περ ημίν, ώστε ουδέν δέει τούτό γε ονειδίζειν. Αλλ’ όμως ελευθερίης γλιχόμενοι αμυνεύμεθα ούτω όκως άν καί δυνώμεθα. Ομολογήσαι δε τώ βαρβάρω μήτε σύ ημέας πειρώ αναπείθειν ούτε ημείς πεισόμεθα. Νύν τε απάγγελλε Μαρδονίω ως Αθηναίοι λέγουσι, έστ’ άν ο ήλιος τήν αυτήν οδόν ίη τή περ καί νύν έρχεται, μήκοτε ομολογήσειν ημέας Ξέρξη· αλλά θεοίσί τε συμμάχοισι πίσυνοί μιν επέξιμεν αμυνόμενοι καί τοίσι ήρωσι, τών εκείνος ουδεμίαν όπιν έχων ενέπρησε τούς τε οίκους καί τά αγάλματα. Σύ τε τού λοιπού λόγους έχων τοιούσδε μή επιφαίνεο Αθηναίοισι, μηδέ δοκέων χρηστά υπουργέειν αθέμιστα έρδειν παραίνεε· ου γάρ σε βουλόμεθα ουδέν άχαρι πρός Αθηναίων παθείν εόντα πρόξεινόν τε καί φίλον. »
« Κι εμείς οι ίδιοι αυτό το γνωρίζουμε καλώς, ότι δηλαδή η δύναμις του Μήδου είναι πολλαπλάσια από την δικήν μας, ώστε είναι περιττόν να μας ειρωνεύεσαι δι’ αυτό. Αλλά επειδή αγαπάμε υπέρμετρα την ελευθερίαν, θα την υπερασπίσουμε όπως μπορέσουμε. Μήτε εσύ λοιπόν να προσπαθείς να μας πείσεις να συμβιβασθούμε με τον βάρβαρον, διότι ούτε εμείς θα πεισθούμε.  Πήγαινε τώρα και πες στον Μαρδόνιο, ότι οι Αθηναίοι λέγουν, πως όσον ο ήλιος ακολουθεί τον ίδιον δρόμον, τον οποίον ακολουθεί και σήμερον, ποτέ δεν θα συμβιβασθούμε με τον Ξέρξην, αλλά στηρίζοντας τις ελπίδες μας στην συμμαχίαν των Θεών και των Ηρώων, των οποίων εκείνος χωρίς κανέναν σεβασμόν, έκαψε τους  ναούς και τα αγάλματα, θα τον πολεμήσουμε και θα τον εκδικηθούμε. Όσον δι’ εσένα, πρόσεξε μην ξαναφανείς μπροστά στους Αθηναίους με τέτοιες προτάσεις και με την πρόφασιν ότι τάχα μας προσφέρεις εκδούλευσιν, μην μας συμβουλεύεις να κάνουμε έργα παράνομα. Διότι δεν θέλουμε να πάθεις από τους Αθηναίους κανένα δυσάρεστον, αφού είσαι φίλος τους και πρόξενος. »
Ηροδότου Ιστορία Η΄ (Ουρανία), 143
2η ΑΝΑΦΟΡΑ:
Απάντησις των Αθηναίων στους απεσταλμένους των Λακεδαιμονίων, οι οποίοι ζητούσαν από αυτούς να μην συμβιβασθούν με τον Μαρδόνιον:
« Τό μέν δείσαι Λακεδαιμονίους μή όμολογήσωμεν τώ βαρβάρω, κάρτα ανθρωπήιον ήν· ατάρ αισχρώς γε οίκατε εξεπιστάμενοι τό Αθηναίων φρόνημα αρρωδήσαι, ότι ούτε χρυσός εστι γής ουδαμόθι τοσούτος ούτε χώρη κάλλεϊ καί αρετή μέγα υπερφέρουσα, τά ημείς δεξάμενοι εθέλοιμεν άν μηδίσαντες καταδουλώσαι την Ελλάδα. Πολλά τε γάρ καί μεγάλα εστί τά διακωλύοντα ταύτα μή ποιέειν μηδ’ ήν εθέλωμεν, πρώτα μέν καί μέγιστα τών θεών τά αγάλματα καί τά οικήματα εμπεπρησμένα τε καί συγκεχωσμένα, τοίσι ημέας αναγκαίως έχει τιμωρέειν ες τά μέγιστα μάλλον ή περ ομολογέειν τώ ταύτα εργασαμένω, αύτις δέ τό Ελληνικόν εόν όμαιμόν τε καί ομόγλωσσον καί θεών ιδρύματά τε κοινά καί θυσίαι ήθεά τε ομότροπα, τών προδότας γενέσθαι Αθηναίους ουκ άν ευ έχοι. Επίστασθέ τε ούτω, ει μή πρότερον ετυγχάνετε επιστάμενοι, έστ’ άν καί είς περιή Αθηναίων, μηδαμά ομολογήσοντας ημέας Ξέρξη. Υμέων μέντοι αγάμεθα τήν προνοίην τήν πρός ημέας εούσαν, ότι προείδετε ημέων οικοφθορημένων ούτω ώστε επιθρέψαι εθέλειν ημέων τούς οικέτας. Καί υμίν μέν η χάρις εκπεπλήρωται, ημείς μέντοι λιπαρήσομεν ούτω όκως άν έχωμεν, ουδέν λυπέοντες υμέας. Νύν δέ, ως ούτω εχόντων, στρατιήν ως τάχιστα εκπέμπετε. Ως γάρ ημείς εικάζομεν, ουκ εκάς χρόνου παρέσται ο βάρβαρος εσβαλών ες τήν ημετέρην, αλλ’ επειδάν τάχιστα πύθηται τήν αγγελίην ότι ουδέν ποιήσομεν τών εκείνος ημέων προσεδέετο. Πρίν ών παρείναι εκείνον ες τήν Αττικήν, ημέας καιρός εστι προβοηθήσαι ες τήν Βοιωτίην. »
« Το να φοβούνται οι Λακεδαιμόνιοι μήπως συμβιβασθούμε με τον βάρβαρον, αυτό είναι πολύ ανθρώπινον. Φανήκατε όμως πολύ μικροπρεπείς, φοβούμενοι τόσον πολύ, διότι γνωρίζετε ότι ούτε χρυσός υπάρχει τόσος πολύς πουθενά στην γην, ούτε χώρα τόσον ωραία και τόσον πλούσια, ώστε η προσφορά τους να μας πείσει να μηδίσουμε και να συντελέσουμε στην υποδούλωσιν της Ελλάδος. Είναι πολλά και μεγάλα τα αίτια τα οποία, κι αν θελήσουμε ακόμη, πάλι μας εμποδίζουν να το κάνουμε αυτό. Πρώτον τα καμένα και γκρεμισμένα αγάλματα και οικήματα των Θεών, τα οποία μας υποχρεώνουν να πάρουμε εκδίκησιν και όχι να συμμαχήσουμε με αυτόν ο οποίος τα κατέστρεψε. Ύστερα όλοι οι Έλληνες έχουν το ίδιον αίμα, την ίδια γλώσσαν και τα ιδρύματα των Θεών είναι κοινά δι’ αυτούς και οι θυσίες και τα ήθη όμοια. Και δεν είναι σωστόν να το προδώσουμε αυτό εμείς οι Αθηναίοι. Μάθετε λοιπόν και τούτο, αν πρωτύτερα δεν το ξέρατε: Ότι όσον και ένας Αθηναίος μένει ζωντανός, καμία συνθηκολόγησις δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στην Αθήνα και στον Ξέρξην. Είναι αξιέπαινον το ενδιαφέρον σας διά την καταστροφήν των αγαθών μας και η απόφασις την οποίαν επήρατε, διά την διατροφήν των οικογενειών μας. Είναι μεγάλη η καλωσύνη σας. Εμείς όμως αποφασίσαμε να μείνουμε όπως είμαστε και να μην σας γίνουμε βάρος. Τώρα λοιπόν, όπως έχουν τα πράγματα, στείλτε όσο μπορείτε πιο γρήγορα στρατόν, διότι όπως υποθέτουμε, όχι αργά, αλλά αμέσως μόλις πάρει την πληροφορία ότι απορρίπτουμε τις προτάσεις του, ο βάρβαρος θα εισβάλει στην χώραν μας. Αλλά προτού εκείνος μπεί στην Αττικήν, είναι κατάλληλη περίστασις να εκστρατεύσουμεν εμείς στην Βοιωτίαν. »
Ηροδότου Ιστορία Η΄ (Ουρανία), 144
3η ΑΝΑΦΟΡΑ:
Ο θάνατος του Καλλικράτη στις Πλαταιές:
« Καλλικράτης γάρ έξω τής μάχης απέθανε, ελθών ανήρ κάλλιστος ες τό στρατόπεδον τών τότε Ελλήνων, ου μούνον αυτών Λακεδαιμονίων αλλά καί τών άλλων Ελλήνων· ός, επειδή εσφαγιάζετο Παυσανίης, κατήμενος εν τή τάξι ετρωματίσθη τοξεύματι τά πλευρά. Καί δή οί μέν εμάχοντο, ό δ’ εξενηνειγμένος εδυσθανάτεέ τε καί έλεγε πρός Αρίμνηστον άνδρα Πλαταιέα ου μέλειν οι ότι πρό τής Ελλάδος αποθνήσκει, αλλ’ ότι ουκ εχρήσατο τή χειρί καί ότι ουδέν εστί οι αποδεδεγμένον έργον εωυτού άξιον προθυμευμένου αποδέξασθαι. »
« Διότι ο Καλλικράτης απέθανεν πριν αρχίσει η μάχη. Αυτός, αφού ήλθεν εις το στρατόπεδον των τότε Ελλήνων, ήταν ο ωραιότερος άνδρας, όχι μόνον ανάμεσα στους Λακεδαιμονίους, αλλά και σε όλους τους άλλους Έλληνες. Αυτός, όταν ο Παυσανίας έσφαζε τα θύματα διά τις θυσίες πριν από την μάχην, μένοντας ακλόνητος στην παράταξιν του τμήματός του, ετραυματίσθηκε θανάσιμα από εχθρικόν βέλος στα πλευρά. Και λοιπόν ενώ οι άλλοι άρχισαν να πολεμούν και αυτόν τον μετέφεραν τραυματισμένον, πεθαίνοντας λυπημένος έλεγεν προς τον Αρίμνηστον, άνδρα από τις Πλαταιές, ότι δεν τον στεναχωρεί που πεθαίνει διά την Ελλάδαν, αλλά διότι δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει τα χέρια του (εναντίον των εχθρών) και να κάμει κάποιο ανδραγάθημα άξιον του εαυτού του και της προθυμίας που είχε διά να πολεμήσει. »
Ηροδότου Ιστορία Θ΄ (Καλλιόπη), 72
   Δεν μπορεί να βρεί κανείς τα κατάλληλα λόγια, διά να εκφράσει τον θαυμασμόν του προς το ανυπέρβλητον μεγαλείον αυτών των Ελλήνων αγωνιστών. Μόνον εκστασιασμένοι από το παράδειγμά τους, ας τους κρατήσουμε με σεβασμό και αγάπη μία μόνιμον θέσιν στα βάθη της ψυχής μας, εκεί όπου το μικρό και το εφήμερον δεν χωράει, εκεί που ανθίζει μόνον το Μεγάλο και το Αιώνιον!!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Σπάρτη

Σε καμία Ελληνική πόλη στην αρχαία Ελλάδα  οι γυναίκες δεν απολάμβαναν την ίδια ελευθερία και κοινωνική θέση όπως οι Σπαρτιάτισσες.

Μόνο στη Σπάρτη οι γυναίκες διέθεταν οικονομική δύναμη και επιρροή.

Τα κορίτσια ασχολούνταν με τον αθλητισμό και ελάμβαναν δημόσια εκπαίδευση εν αντιθέσει με άλλες πόλεις, όπου οι περισσότερες γυναίκες ήσαν τελείως αγράμματες.

Επισκέπτες από άλλες Ελληνικές πόλεις σχολίαζαν για τις Σπαρτιάτισσες ότι όχι μόνο είχαν άποψη, που δεν φοβόντουσαν να εκφράσουν δημόσια, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ανάγκαζαν τους συζύγους τους να τις αποδεχθούν!

Η θέση της γυναίκας στο μεγαλύτερο τμήμα του αρχαίου ελληνικού κόσμου και ιδιαίτερα στην Αθήνα, ήταν παρόμοια με την σημερινή κατάσταση των γυναικών στα υπανάπτυκτα κράτη. Οι γυναίκες νυμφεύονταν αποκλειστικά για σκοπούς τεκνοποίησης των νόμιμων κληρονόμων, καθώς η σεξουαλική ευχαρίστηση αναζητείτο στον αγοραίο έρωτα σε σαφώς μονόπλευρες σχέσεις στις οποίες κυριαρχούσε το ενήλικο αρσενικό. Οι σύζυγοι και κόρες των πολιτών αποκλείονταν από όλες τις δημόσιες και πνευματικές δραστηριότητες, παρέμεναν εντός της οικίας και δεν είχαν τη δυνατότητα να ασκηθούν. Οι γυναίκες δεν μπορούσαν να κληρονομήσουν, ή να έχουν περιουσία και δεν θεωρείτο αναγκαίο να τους παρασχεθεί η στοιχειώδης εκπαίδευση.

νεανίδα της Σπάρτης

νεανίδα της Σπάρτης

Η κατάσταση των γυναικών στην Σπάρτη κρίνεται με βάση το σκηνικό αυτού του ουσιαστικά «εχθρικού» περιβάλλοντος, όπου οι γυναίκες θεωρούνται «κατάρα για την ανθρωπότητα» και «πανούκλα χειρότερη από πυρκαγιά ή οποιαδήποτε οχιά» (Ευριπίδης).

Οι αρχαίες Σπαρτιάτισσες δεν ήταν τόσο ελεύθερες όσο οι σύγχρονες γυναίκες. Οι κύριοι ρόλοι τους στην κοινωνία, ήταν της συζύγου και μητέρας. Οι πατέρες επέλεγαν τους συζύγους γι’ αυτές και δεν είχαν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Παρ’ όλα αυτά, απολάμβαναν τέτοιας κοινωνικής θέσης και δικαιωμάτων που ήταν «σκανδαλώδη» για το σύνολο του αρχαίου κόσμου.

Η ελευθερία και κοινωνική υπόσταση των Σπαρτιατισσών άρχιζε από την γέννησή τους. Οι νόμοι της Σπάρτης απαιτούσαν τα θηλυκά βρέφη και παιδιά να έχουν την ίδια φροντίδα και ανατροφή, όπως τα αδέρφια τους – σε αντίθεση με άλλες ελληνικές πόλεις, όπου τα κορίτσια είχαν περισσότερες πιθανότητες να «απορριφθούν» κατά τη γέννηση, καθότι τρεφόντουσαν με λιγότερο θρεπτικές τροφές από τους αδελφούς τους και δεν τους επιτρεπόταν να ασκηθούν.

Επιπλέον όπως και τα αδέλφια τους, τα κορίτσια στην Σπάρτη παρακολουθούσαν δημόσιο σχολείο, αν και για μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι τα αγόρια. Στο σχολείο είχαν τη δυνατότητα και ενθαρρύνονταν να συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες. Αλλά όπως επισημαίνει ο Πλάτων στον Πρωταγόρα (342d) η εκπαίδευση δεν ήταν καθαρά σωματική. Στην Σπάρτη «δεν ήταν μόνο οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες που υπερηφανεύονταν για την πνευματική καλλιέργειά τους». Αυτό ήταν κάτι περισσότερο από απλή παιδεία…….ήταν συστηματική εκπαίδευση στη ρητορική και φιλοσοφική σκέψη.

αρχαία Σπαρτιάτισσα σε κεραμικό 4ος αιώνας π.Χ

Όταν τα κορίτσια έφθαναν σε σεξουαλική ωριμότητα δεν βιαζόντουσαν να έλθουν σε γάμο, σε αντίθεση με τα κορίτσια στον υπόλοιπο αρχαίο κόσμο, τα οποία υπέφεραν ψυχολογικά και σωματικά, υφιστάμενα σωματικές βλάβες από το πρόωρο σεξ και συχνά πέθαιναν κατά την λοχεία. Αντίθετα οι Σπαρτιατικοί νόμοι ανέφεραν ρητά ότι τα κορίτσια πρέπει να παντρεύονται μόνο εφόσον ήταν σε ηλικία κατάλληλη να «απολαύσουν τον έρωτα». Η λογική ήταν απλή…..για τα νεαρά κορίτσια που δεν ήταν ακόμη έτοιμα ψυχολογικά για σεξουαλική επαφή, το σεξ αποτελούσε ουσιαστικά μια «πράξη βίας». Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Σπαρτιάτες καταδίκαζαν τη βία στο γάμο και θεωρούσαν το σεξ με παιδιά ως «πράξη βίας».σκηνή γάμου

Επιπλέον τα κορίτσια στην Σπάρτη δεν παντρευόντουσαν πολύ μεγαλύτερους άνδρες, πρακτική η οποία ήταν συνήθης σε άλλες ελληνικές πόλεις. Εκτιμάται ότι οι περισσότερες γυναίκες Σπαρτιάτισσες ήταν μόνο τέσσερα έως πέντε έτη νεώτερες από τους συζύγους τους. Το δε γεγονός του ενδιαφέροντος της Σπάρτης για την γέννηση υγιών παιδιών δεν αναιρεί την προστασία των κοριτσιών από τις αρχές του γάμου. Όλοι οι γάμοι στην αρχαία Ελλάδα αποσκοπούσαν στην τεκνοποίηση, αλλά σε άλλες πόλεις οι άνδρες ήταν πρόθυμοι να αποδεχθούν τα αναπόφευκτα υψηλότερα ποσοστά θανάτου από το σεξ με νεαρά κορίτσια.

Επειδή οι άρρενες πολίτες της Σπάρτης ήταν υποχρεωμένοι να αφιερώνουν τη ζωή τους στις στρατιωτικές και άλλες μορφές της δημόσιας υπηρεσίας, οι οικοδέσποινες της Σπάρτης φρόντιζαν τα κτήματα των συζύγων τους. Αυτό σήμαινε ότι οι Σπαρτιάτισσες έλεγχαν τον οικογενειακό πλούτο και στην πραγματικότητα, το σύνολο της αγροτικής οικονομίας (το εμπόριο και οι κατασκευές ήταν στην αρμοδιότητα των περίοικων). Ο Σπαρτιάτης πολίτης ήταν εξαρτώμενος από την απόδοση της γυναίκας του προκειμένου να πληρώσει το φαγητό και τα δίδακτρα του γιου του κατά τη διάρκεια της «αγωγής». Αυτή η οικονομική δύναμη ήταν  ιδιαίτερα έντονη στην Σπάρτη, σε αντίθεση με πόλεις όπως η Αθήνα, όπου ήταν παράνομο για μια γυναίκα να ελέγχει περισσότερα χρήματα από ότι χρειάζεται για να αγοράσει ένα δοχείο σιτηρών.

αρχαία σπάρτη διδασκαλία

Ή ταν ή επί τας…..Σπαρτιάτισσα δίνει την ασπίδα στον γυιό της: πίνακας του Jean-Jacques-Francois Le Barbier ( 1738-1826), μουσείο Portland

Το σπουδαιότερο είναι ότι οι Σπαρτιάτισσες μπορούσαν να κληρονομήσουν και να μεταφέρουν τον πλούτο. Οι Αθηναίες αντίθετα δεν ήσαν ποτέ κληρονόμοι και όλα τα περιουσιακά στοιχεία περνούσαν στον επόμενο αρσενικό συγγενή, ο οποίος το πολύ να αναγκαζόταν να παντρευτεί την κληρονόμο, προκειμένου να διεκδικήσει την κληρονομιά – μια ρύθμιση που συχνά οδηγούσε τους άνδρες να απορρίπτουν προηγούμενη σύζυγό τους, αν και άμεμπτη, μόνο και μόνο για να οικειοποιηθούν την κληρονομιά ενός συγγενή.

Η εν λόγω οικονομική δύναμη είχε ως αποτέλεσμα την κοινωνική άνοδο των Σπαρτιατισσών. Αυτό καταδεικνύεται σαφώς από τις σύγχρονες περιγραφές σύμφωνα με τις οποίες είχαν «άποψη» (ακόμη και πολιτική). Ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι «οι Σπαρτιάτες διοικούνταν από τις συζύγους τους» και ανέφερε την ελευθερία των Σπαρτιατισσών ως έναν από τους δύο λόγους για τους οποίους το Σύνταγμα της Σπάρτης ήταν κατακριτέο.

Όταν η σύζυγος του βασιλέα Λεωνίδα ρωτήθηκε γιατί οι Σπαρτιάτισσες ήταν οι μόνες γυναίκες στην Ελλάδα που «κυβερνούν» τους συζύγους τους, η Γοργώ απάντησε…..«επειδή είμαστε οι μόνες γυναίκες που γεννούν άνδρες». Με άλλα λόγια, μόνο οι άνδρες που είχαν την αυτοπεποίθηση να δεχθούν τις γυναίκες ως ίσες ήσαν πραγματικοί άνδρες.

Το πρώτο καταγεγραμμένο ποίημα αγάπης γράφτηκε από Σπαρτιάτη ποιητή για τις Σπαρτιάτισσες κόρες.

Τραγούδι της κόρης (Αλκμάνος 625 π.Χ») απόσπασμα

Είναι άραγε εκδίκηση των θεών;

Όμως ευλογημένος είναι αυτός που περνά τη ζωή του χωρίς δάκρυα.

Αλλά εγώ πρέπει να υμνήσω το φώς της Αγιδούς.

Την βλέπω όπως τον ήλιο που λάμπει.

Όμως η αγαπημένη χορωδός δεν θα μου επιτρέψει να την επαινέσω και δεν την αδικώ.

Ξέρει ότι είναι εκθαμβωτική όπως το υπερήφανο άλογο ξεχωρίζει ανάμεσα σε κοπάδι σαν ένα φτερωτό όνειρο……………

Η Σπάρτη θεωρούσε τον εργένη ως ντροπή και ο πολίτης ο οποίος δεν είχε παντρευτεί, κατείχε κατώτερη κοινωνική θέση από κάποιον ο οποίος είχε αποκτήσει παιδιά.

Σε καμία άλλη αρχαία ελληνική πόλη οι γυναίκες ήταν τόσο καλά ενταγμένες στην κοινωνία. Είναι τελικά ένας από τους λόγους (ο βασικότερος) που η Σπάρτη μεγαλούργησε, μονοπώλησε την κυριαρχία στην αρχαία Ελλάδα και θεωρείται διαχρονικά η πόλη των ανδρείων.

Πηγή

Ζέα: Ο σπόρος των θεών και του Μέγα Αλεξάνδρου

Το αρχαιότερο δημητριακό όλων των εποχών καλλιεργεί στο αγρόκτημά του στο Δίλοφο Φαρσάλων ένας Ελληνας παραγωγός, ο οποίος καλεί τους ειδικούς όχι μόνο να δοκιμάσουν αλλά και να ελέγξουν τις ιδιότητές του, που ταιριάζουν απόλυτα με αυτές που αναφέρουν ο Ομηρος και ο Ηρόδοτος! Τον περίφημο σπόρο, γνωστό ως ζέα ή ζειά, ανακάλυψαν και καλλιέργησαν πρώτοι οι αρχαίοι Ελληνες, αφού για εκείνους αποτελούσε βασικό συστατικό στην καθημερινή διατροφή τους.

Το δημητριακό που μεγάλωσε γενιές και γενιές Ελλήνων καλλιεργούνταν στη χώρα μας μέχρι και το 1928, οπότε -άγνωστο για ποιο λόγο- απαγορεύτηκε σταδιακά διά νόμου στην Ελλάδα από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, μόλις επέστρεψε από την οκτάχρονη εξορία του. Δείγματα του σπόρου έχουν βρεθεί σε ανασκαφές προϊστορικών οικισμών σε όλο τον ελλαδικό χώρο, με παλαιότερο αυτό της Μικράς Ασίας που χρονολογείται 12.000 χρόνια π.Χ.! Λέγεται, μάλιστα, πως ο Μέγας Αλέξανδρος φρόντιζε να προμηθεύεται λίγο πριν από τις εκστρατείες του σημαντικές ποσότητες του συγκεκριμένου δημητριακού για την παρασκευή ψωμιού αποκλειστικά και μόνο από αυτό, ώστε να κρατά την πνευματική διαύγεια των στρατιωτών του σε εξαιρετικά επίπεδα.

«Εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε υπερήφανοι που εδώ και τριάντα χρόνια ασχολούμαστε με την καλλιέργεια του αρχαιότερου σπόρου, της ξακουστής ζέας που έτρεφε γενιές προγόνων μας. Δεν τον φέραμε από το εξωτερικό ούτε τον βαπτίσαμε ζέα επειδή είναι δίκοκκος, όπως κάνουν άλλοι. Εμείς τον βρήκαμε από τις οικογένειές μας, καθώς τον καλλιεργούσαν από γενιά σε γενιά» αναφέρει στην «Espresso» ο κ. Γιώργος Αντωνόπουλος και προσθέτει: «Εχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά για το αρχαιότερο δημητριακό, γι’ αυτό κι εμείς καλούμε τους ειδικούς να έρθουν και να ελέγξουν και τον δικό μας σπόρο, ώστε να μας πουν αν ταιριάζει με αυτόν της αρχαιότητας. Το θέμα δεν είναι να το λέμε εμείς, αλλά η επιστήμη».

Το δημητριακό είναι γνωστό στην Ελλάδα και ως βρίλα ή όλυρα. Οι Γερμανοί το λένε emmer και οι Ιταλοί farro. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι η σχεδόν μηδενική περιεκτικότητά του σε γλουτένη σε σχέση με το σιτάρι, που δεν το καλλιεργούσαν οι αρχαίοι Ελληνες, αφού δεν υπήρχε! Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι η σύγχρονη διατροφή διαφέρει κατά πολύ σε σχέση με αυτή των αρχαίων, αφού η γλουτένη και τα παράγωγά της περιορίζουν την 100% καλή λειτουργία του εγκεφάλου! «Το θέμα με τη γλουτένη για μένα το δημιούργησαν οι εταιρείες. Οταν μεγαλώναμε εμείς ή οι πρόγονοί μας, γιατί δεν είχε γίνει καμία αναφορά γι’ αυτήν; Δυστυχώς, πιστεύω πως η γλουτένη είναι μια ορμόνη που αφορά τα σιτηρά της νέας γενιάς» εξηγεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος.

Την υμνούσαν ο Ηρόδοτος και ο Ομηρος

Ο Ηρόδοτος ανέφερε τον 5ο αιώνα π.Χ. ότι παρασκεύαζαν ψωμί αποκλειστικά από ζέα και περιφρονούσαν το σιτάρι και το κριθάρι. Ο Θεόφραστος (4ος αι. π.Χ.) διακρίνει σαφώς τη ζέα, χαρακτηρίζοντάς την το πλέον αποδοτικό μεταξύ πολλών άλλων δημητριακών. Αναφορά στην καλλιέργεια της ζειάς στη λακωνική πεδιάδα κάνει και ο κατά πολύ παλαιότερος Ομηρος: «Πυροί τε ζειαί τ’ ήδ’ εύρυφανές κρί λευκόν». Σύμφωνα με τους μεταγενέστερους Πλίνιο τον Πρεσβύτερο και Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα, η ζειά είχε καλλιεργηθεί αποκλειστικά ως το μοναδικό δημητριακό στην αρχή της Ιστορίας και αυτό αποδεικνύεται και από τη χρησιμοποίησή της σε όλες τις θρησκευτικές τελετές. Ως τις αρχές του 20ού αιώνα οι Ελληνες έφτιαχναν το ψωμί τους κυρίως με ζέα… Μετά την απαγόρευσή της το 1928, η καλλιέργειά της καταργήθηκε σταδιακά και τελείως το 1932.

Εκτοτε καθιερώθηκε ως… ζωοτροφή, αν και σε σύγκριση με το σιτάρι αποτελεί μακράν πιο ωφέλιμο είδος για τον ανθρώπινο οργανισμό. Παρουσιάζει διπλάσια περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, 40% περισσότερο μαγνήσιο και περιέχει ουσίες που ρυθμίζουν εύκολα τη γλυκόζη στο αίμα, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για τη δίαιτα των διαβητικών. Στη σημερινή αγορά είναι διαθέσιμη σε μορφή αναποφλοίωτου αλευριού και ζυμαρικών σχεδόν σε όλα τα βιολογικά καταστήματα παγκοσμίως.

Πηγή

Σεισμική μόνωση – το μυστικό των αρχαίων κτισμάτων

Τα τελευταία χρόνια είναι χρόνια κατακλυσμιαίων καταστροφών. Κύρια πηγή τους… ο Εγκέλαδος. Χώρες όπως η Αϊτή, είδαν πόλεις τους να ισοπεδώνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Χιλιάδες οι ανθρώπινες απώλειες, ανυπολόγιστο το ύψος των καταστροφών. Μεγάλα πλήγματα δέχθηκαν επίσης η Χιλή, η Ιαπωνία, η Ινδονησία, η Κίνα, και το Μεξικό.

Η δομική τεχνολογία -ως επιστήμη- ανέκαθεν αναζητούσε την απάντηση στο θέμα της τέλειας σεισμικής μόνωσης και ασφάλειας των κτιρίων. Πολλές έρευνες διενεργήθηκαν κι ακόμη περισσότερα χρήματα δαπανήθηκαν, προκειμένου χώρες με βαρύ ιστορικό σεισμικών καταστροφών, να βρουν εκείνη τη φόρμουλα που θα επιτρέψει στους πολίτες, ακόμη και της πλέον σεισμογενούς περιοχής, να κοιμούνται ήσυχα και χωρίς το βασανιστικό φόβο μιας πιθανής επιδρομής του Εγκέλαδου.

Μήπως όμως τα πιο πολύτιμα πράγματα, είναι τελικά και τα πιο απλά; Μήπως η απάντηση στην πολύχρονη και πολυδάπανη αυτή αναζήτηση, βρίσκεται πιο κοντά απ’ όσο νομίζαμε; Παίρνοντας σαν παράδειγμα την κοντινή Ελλάδα, θα δούμε ότι, αν και δεν ανήκει στην κόκκινη ζώνη σεισμογενών περιοχών (π.χ. Ιαπωνία), δεν είναι λίγα τα πλήγματα που δέχθηκε από σεισμούς που χτύπησαν κατά καιρούς διάφορες περιοχές της (π.χ. Πάτρα, Καλαμάτα, Αττική, Ζάκυνθο κλπ.).

Το παράδοξο, όμως, εντοπίζεται στο γεγονός ότι, ενώ στην Ελλάδα από ισχυρούς σεισμούς έχουν πέσει εργοστάσια, έχουν καταρρεύσει πολυώροφα κτίρια, μονοκατοικίες έχουν γίνει ερείπια, ένα από τα αρχαιότερα και σπουδαιότερα κτίσματα του κόσμου, ο Παρθενώνας, εξακολουθεί να παραμένει όρθιος και άθικτος!

Μήπως τελικά, αντί να ψάχνουμε την απάντηση ανάμεσα στα τεχνολογικά επιτεύγματα του 21ου αιώνα, θα πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο τη δομική τεχνολογία των αρχαίων ημών προγόνων; Κάποιοι που εδώ και χρόνια έχουν συνειδητοποιήσει τη σημαντικότητα τέτοιων οικοδομημάτων, δεν παραλείπουν στις έρευνές τους, να «κλέβουν» λίγη από τη γνώση αρχαίων πολιτισμών (Ελλήνων, Περσών, Βαβυλωνίων, Αιγυπτίων) και να την υιοθετούν στο σήμερα.

Ο αγέρωχος Παρθενώνας

Ο Παρθενώνας χτίστηκε στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. προς τιμή της προστάτιδος της πόλης, θεάς Αθηνάς, και αποτέλεσε το επιστέγασμα της συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων και γλυπτών εκείνης της εποχής.

Στην προσπάθειά μας να μελετήσουμε το μυστικό της δομικής τεχνολογίας του, συνομιλήσαμε με την Πολιτικό Μηχανικό, Νίκη Τιμοθέου, η οποία και μας πληροφόρησε ότι μελέτες της όλης αρχιτεκτονικής και δομικής του φόρμας, κατέδειξαν πως οι αρχαίοι είχαν από τότε ανακαλύψει, αυτό που σήμερα ονομάζουμε σεισμική μόνωση.

Ο ναός αυτός, σύμφωνα με την κ. Τιμοθέου, κοντράρει επιτυχώς τη θεωρία της σύγχρονης πολιτικής μηχανικής, διότι χωρίς να έχει καν θεμέλια, είναι τριπλά μονωμένος σεισμικά! Αυτή η τριπλή μόνωση, όπως μας εξήγησε, εντοπίζεται σε διαφορετικά σημεία του οικοδομήματος.

Το πρώτο σημείο βρίσκεται στις στρώσεις τεράστιων οριζόντιων και εξαιρετικά λείων μαρμάρων πάνω στις οποίες πατάει ο Παρθενώνας.

Το δεύτερο παρατηρείται στους μεταλλικούς ελαστικούς συνδέσμους οι οποίοι συνδέουν τις πλάκες κάθε στρώματος, και που στο κέντρο τους εντοπίζονται μικροί σιδηροπάσσαλοι γύρω από τους οποίους έχει χυθεί μολύβι (το μολύβι έχει την ιδιότητα να προστατεύει το σίδηρο από τη σκουριά και να εξασθενεί με την ελαστικότητά του, το όποιο κύμα, αφού μέρος της κινητικής του αυτής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική).

Και το τρίτο εντοπίζεται στις κολώνες του κτίσματος, οι οποίες δεν τοποθετήθηκαν μονοκόμματες, αφού οι αρχαίοι Έλληνας ήξεραν πως για να αντέξουν στους κραδασμούς της γης, θα έπρεπε να τοποθετηθούν σε φέτες μαρμάρου, τέλεια εφαρμοσμένες η μία πάνω στην άλλη.

Το αποτέλεσμα αυτής της τριπλής μονωτικής φόρμουλας, όπως σημείωσε η κ. Τιμοθέου, ήταν τα επιφανειακά σεισμικά κύματα να κινούν το ένα στρώμα των μαρμάρινων πλακών, επάνω στο άλλο, την ίδια ώρα που οι σύνδεσμοι εκτόνωναν την κινητική ενέργεια που ανέπτυσσε ο Εγκέλαδος. Οι κολώνες -τέλος- με τον τρόπο που ήταν τοποθετημένες, επέτρεπαν στο όλο οικοδόμημα να ταλαντώνεται, αλλά να μην καταρρέει!

Η σύγχρονη σεισμική μόνωση

Μέσα λοιπόν απ’ αυτά τα μάρμαρα, οι παππούδες μας, φωνάζουν πως αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι βαθιά θεμέλια, πολύ μπετόν και σίδερα, αλλά το αντίθετο! Όταν ένα ιστιοφόρο βρεθεί σε κόντρα άνεμο, δεν μπαίνει σε διαδικασία σύγκρουσης, τουναντίον, κατεβάζει πανιά κι αφήνει τη δύναμη του ανέμου να εκτονωθεί.

Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με το σεισμό. Οι τεράστιες ποσότητες άκαμπτων και ανελαστικών υλικών, όπως το μπετόν και τα βαθιά θεμέλια, δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας, η οποία όμως έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με την ανίκητη δύναμη της φύσης, με αποτέλεσμα τα ανθρώπινα δημιουργήματα να καταρρέουν. Ωστόσο, αν επιτρέπαμε στον Εγκέλαδο να μας «ταρακουνήσει» με ασφάλεια, μέσα από ένα δομικό μηχανισμό βασισμένο στη θεωρία του Παρθενώνα, τότε θα ήταν σχεδόν αδύνατο να μας ισοπεδώσει.

Συγκεκριμένα, η τεράστια ενέργεια που απελευθερώνει ένας σεισμός, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποσβέννυται, προκειμένου να μην προκαλεί -εξαιτίας της αδράνειας του κτιρίου- κατάρρευση.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει με κάποιο τρόπο, μέρος της ενέργειας αυτής, να μετατραπεί -μέσω τριβής- σε θερμική. Για να έχουμε τριβή θα πρέπει να έχουμε και δύο σώματα, στην προκειμένη περίπτωση δύο πλάκες από μπετόν, η μία πάνω στην άλλη, και ενδιάμεσά τους τα γνωστά ελαστικά εφέδρανα. Αυτού του είδους η σεισμική μόνωση, παρόλο ότι χρησιμοποιείται κατά κόρον στην κατασκευή γεφυρών, στα κτίρια δεν συνηθίζεται.

Το μυστικό λοιπόν του Παρθενώνα θα μπορούσε με πολύ απλά λόγια να ειπωθεί και μέσα από τη γνωστή ρήση: «μη δίνεις γροθιά στο μαχαίρι»! Αν -λοιπόν- πάψουμε κι εμείς την τακτική της χρησιμοποίησης μεγάλων ποσοτήτων άκαμπτων υλικών προκαλώντας τον Εγκέλαδο, και ενστερνιστούμε τη θεωρία της ήπιας αντίστασης, σίγουρα εικόνες καταστροφής όπως αυτές που είδαμε πρόσφατα, θα γίνονται ολοένα και σπανιότερες.

arxaia-ellinika

Εβραίος ερευνητής: «Τα εβραϊκά και αραβικά είναι Ελληνικά!»

Επί 30 έτη o μεγαλοφυής Εβραίος ερευνητής Joseph Isaac Jahuda συνέκρινε τις γλώσσες Εβραϊκή και Αραβική προς την Ελληνική Ομηρική. Εξέδωσε το 1982 στο Λονδίνο ένα βιβλίο 680 σελίδων με τίτλο Hebrew is Greek (Τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά).

Σ’ αυτό αποδεικνύει με πολλά παραδείγματα ότι τα Εβραϊκά και Αραβικά είναι στην πραγματικότητα καμουφλαρισμένα Ελληνικά!

Μετά την επαφή του με τις Ελληνικές λέξεις αποφάσισε να κάνει συγκριτική έρευνα των συγγενών γλωσσών Εβραϊκής και Αραβικής προς την Ελληνική Ομηρική, που έμαθε κατόπιν. Επί 30 έτη συνέκρινε τις 3 γλώσσες, ώσπου εξέδωσε το 1982 στο Λονδίνο (Becket Publications Oxford, 1982, ISBN 0-7289-0013-0) ένα βιβλίο 680 σελίδων με τίτλο HEBREW IS GREEK (Τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά) ως και τα Αραβικά, που δεν συμπεριέλαβε στον τίτλο. Το βιβλίο προλογίζει ο Εβραίος καθηγητής Αρχαίων Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (από 1962) Saul Levin.
Ο συγγραφέας J. Yahuda, υποστηρίζει, ότι «Overwhelming evidence proves conclusively that Biblical Hebrew is camouflaged Greek in grammar as well as vocabulary» Δηλ. Αναντίρρητη απόδειξη επιβεβαιώνει τελικώς ότι τα Βιβλικά Εβραϊκά είναι καλυμμένα Ελληνικά τόσον στη γραμματική όσον και στο λεξιλόγιο και ότι «…the difference between them is a matter of pronunciation. So much that Hebrew cannot be properly understood except through Greek» δηλ. γενικώς η διαφορά μεταξύ τους είναι θέμα προφοράς. Τόσο πολύ ώστε τα Εβραϊκά δεν δύνανται να καταστούν εντελώς αντιληπτά παρά μόνο μέσω των Ελληνικών!
Παραθέτει δε σε όλες τις σελίδες του βιβλίου του απειράριθμες λέξεις ελληνικές, γραμματικούς τύπους και εκφράσεις που είναι όμοιες με τις Εβραϊκές (χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεση επεξηγηματική γλώσσα την Αγγλική) και καταλήγει: «Τhe Jewish, Christian and Islamic cultures the triple pillars of modern civilization have a common Hellenic foundation» δηλ. Ο Εβραϊκός, ο Χριστιανικός και Ισλαμικός πολιτισμός οι τρεις στύλοι του σύγχρονου πολιτισμού έχουν ένα κοινό Ελληνικό θεμέλιο.
Από τα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα του ερευνητού είναι ότι πολύ πριν την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου (πάνω από 1000 χρόνια πριν) υπήρχαν Έλληνες κυβερνήτες από τη Μαύρη θάλασσα ως τον Ινδικό Ωκεανό.
Στο παρακάτω απόσπασμα από το κείμενο (της σελ. 132) υποστηρίζεται ότι ο σώφρων Ιωσήφ, γιος του Ιακώβ που πουλήθηκε από τους αδελφούς του στην Αίγυπτο, και φυλακίσθηκε άδικα κατηγορηθείς από τη γυναίκα του Πετεφρή, ελευθερώθηκε και τιμήθηκε από τον τότε Φαραώ που ήταν Έλληνας κατά τον Yahuda!
Και ότι ήταν Έλληνας ο Φαραώ, είναι φανερό από τον τίτλο που έδωσε ο ίδιος στον Ιωσήφ: δαφνηφάγος. Αλλά με δάφνες προφήτευαν οι μάντεις στα Ελληνικά μαντεία, ενώ επίσης η δάφνη είναι σύμβολο νίκης. Δηλ. ο Φαραώ αποκάλεσε τον Ιωσήφ «Θεόπνευστο», γιατί του απεκάλυψε το νόημα των ονείρων του, αλλά τον απεκάλεσε με τρόπο… Ελληνικό!
«Ήταν ένας Έλληνας Φαραώ που διοικούσε την Αίγυπτο μέσω ντόπιων αξιωματούχων, όχι ένας Ασιάτης ηπειρωτικός Έλληνας, αλλά ένας Έλληνας από τα αυτοκρατορικά νησιά της Κρήτης ή της Κύπρου. Μεταγενέστερα οι Αιγύπτιοι επαναστάτησαν και έδιωξαν τους Έλληνες, με καταστροφικές συνέπειες για τους Εβραίους: Ανέστη δε βασιλεύς άλλος στην Αίγυπτο, ο οποίος δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ» (Έξ. 1,8).
Κατά τον ερευνητή, οι Εβραίοι πέρναγαν καλά μόνο με τον Έλληνα Φαραώ, ενώ μετά θεωρήθηκαν κι αυτοί σαν Έλληνες και υπέφεραν γι’ αυτό: «… οι Ισραηλίτες υπέφεραν στην Αίγυπτο διότι ήσαν Έλληνες»!
Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει απαγορευτεί και εκδιωχθεί από τους Εβραιοσιωνιστές, επειδή προφανώς τους ενοχλούν τα όσα γράφει!

Φοινικικό Αλφάβητο – Μία ιστορική απάτη


Επιγραφή που θεωρείται η πρώτη που βρέθηκε με Φοινικική γραφή. Σαρκοφάγος του Αχιράμ. 12ος αιωνας π.Χ.

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ ΓΡΑΦΗ «ΑΛΦΑΒΗΤΟ»;

Κατά τη Γλωσσολογία ως «αλφάβητο» ορίζεται το «σύνολο συμβόλων με ορισμένη σειρά και τάξη, που χρησιμεύουν για να αποδίδονται οι στοιχειώδεις φθόγγοι μιας γλώσσας, με τον περιορισμό ο κάθε φθόγγος ν’ αντιστοιχεί σ’ ένα μόνο σύμβολο και αντίστροφα». Στην αλφαβητική γραφή επομένως (δηλαδή τη γραφή των λαών της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας αλλά και άλλων περιοχών του πλανήτη) κάθε γράμμα αποδίδει ένα στοιχειώδη ήχο.

Τούτο δεν ισχύει στις ατελέστερες της αλφαβητικής συλλαβικές γραφές, στις οποίες κάθε σύμβολο αποδίδει μία συλλαβή (δύο ή και περισσότερους ήχους-φθόγγους), όπως π.χ. στις συλλαβικές ελληνικές γραφές Γραμμική Α και Β ένα σύμβολο αποδίδει τη συλλαβή κο (κ+ο), άλλο σύμβολο τη συλλαβή πο (π+ο) κ.ο.κ. Στη φοινικική γραφή (που διαθέτει μόνο σύμφωνα και κανένα φωνήεν), στα ελάχιστα διασωθέντα δείγματά της, η κατάσταση είναι ακόμα «χειρότερη», δεδομένου ότι κάθε σύμβολό της δεν αποδίδει ούτε καν μία συγκεκριμένη συλλαβή, αλλά διαφορετικές, που το διάβασμά τους αφήνεται στην «έμπνευση» του αναγνώστη. Έτσι π.χ. ένα σύμφωνο μπορεί να διαβαστεί ως μπα, μπου, μπε, μπι, μπο κ.ο.κ., ή κάποιο άλλο ως γκου, γκα, γκε, γκο κ.λπ. Επομένως, η φοινικική γραφή όχι μόνο δεν αποτελεί αλφάβητο, αλλά δεν είναι ούτε καν εξελιγμένη συλλαβική γραφή, του βαθμού τελειότητας των αντιστοίχων ελληνικών συλλαβαρίων.

Και είναι πράγματι καταπληκτικό το γεγονός, ότι έχει καθιερωθεί στην επιστήμη κατά τα τελευταία 150 χρόνια περίπου ο αντιφατικός όρος «φοινικικό αλφάβητο», προκειμένου για μία γραφή που δεν έχει καμμία σχέση με την αλφαβητική. Και είναι ακόμη πιο απίστευτη η επιβολή του επιστημονικού δόγματος, ότι το ελληνικό αλφάβητο προήλθε από το φοινικικό, το οποίο όχι μόνο δεν είναι αλφάβητο, αλλά είναι μία ατελέστερη γραφή από τις ελληνικές Γραμμικές Γραφές Α και Β. Για τους λόγους αυτούς κατά τον προσφάτως εκλιπόντα πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων Παν. Γεωργούντζο ο χαρακτηρισμός που έδωσε ο καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης στη φοινικική γραφή «οιονεί συλλαβικό αλφάβητο» (;!) απορρίπτεται και πρέπει να αντικατασταθεί με το ορθό «καθαρώς συνεπτυγμένο συλλαβικό» σύστημα γραφής (βλέπε Παν. Γεωργούντζου, Το Αλφάβητον Εφεύρεσις Ελληνική: άρθρο του στο περιοδικό Δαυλός, τεύχος 142,Οκτώβριος 1993,σ 8242).

Β. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

α) Οι αρχαιολογικές αποδείξεις

Η θεωρία ότι το Αλφάβητο είναι εφεύρεση των Φοινίκων συντηρήθηκε εκτός των άλλων με το επιχείρημα ότι ορισμένα σύμβολα της φοινικικής γραφής μοιάζουν με τα αλφαβητικά γράμματα, π.χ. το ?(άλεφ) είναι αντεστραμμένο ή πλαγιαστό το ελληνικό Α κλπ. Το επιχείρημα αυτό φαινόταν ισχυρό μέχρι προ 100 ετών περίπου, όταν οι γλωσσολόγοι και οι ιστορικοί ισχυρίζονταν ακόμη ότι οι Ελληνες δεν γνώριζαν γραφή προ του 800 π.Χ.! Γύρω στο 1900 όμως ο Αρθούρος Εβανς ανάσκαψε την ελληνική Μινωική Κρήτη και ανακάλυψε τις ελληνικές Γραμμικές Γραφές, των οποίων σύμβολα ήταν ως σχήματα πανομοιότυπα προς τα 17 τουλάχιστον εκ των 24 γραμμάτων του ελληνικού Αλφαβήτου. Με δεδομένα -α) ότι τα αρχαιότερα δείγματα των ελληνικών αυτών γραφών (Γραμμική Α και Β), που στη συνέχεια ανακαλύφθηκαν και στην Πύλο, στις Μυκήνες, στο Μενίδι, στη Θήβα, αλλά και βορειότερα, μέχρι τη γραμμή του Δούναβη και χρονολογήθηκαν τότε πριν από το 1500 π.Χ. και – β) ότι οι Φοίνικες και η γραφή τους εμφανίζονται στην ιστορία όχι πριν το 1300 π.Χ. Ο Έβανς στο έργο του Scripta Minoa διετύπωσε, πρώτος αυτός, αμφιβολίες για την αλήθεια της θεωρίας ότι οι Έλληνες έλαβαν τη γραφή από τους Φοίνικες, εκφράζοντας ταυτόχρονα την επιστημονική υποψία ότι μάλλον συνέβη το αντίθετο.

Οι αμφιβολίες για την μη προτεραιότητα των Φοινίκων έναντι των Ελλήνων στην ανακάλυψη της γραφής έγιναν βεβαιότητα, όταν ο καθηγητής Πωλ Φωρ, διεθνής αυθεντία της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, δημοσίευσε στο αμερικάνικο αρχαιολογικό περιοδικό, εκδόσεως του Πανεπιστημίου της Ινδιάνας, Nestor (έτος 16ον,1989,σελ.2288) ανακοίνωση, στην οποία παραθέτει και αποκρυπτογραφεί πινακίδες ελληνικής Γραμμικής Γραφής, που βρέθηκαν σε ανασκαφές στο κυκλώπειο τείχος των Πιλικάτων της Ιθάκης και χρονολογήθηκαν με σύγχρονες μεθόδους στο 2700 π.Χ. Γλώσσα των πινακίδων είναι η Ελληνική και η αποκρυπτογράφηση του Φωρ απέδωσε φωνητικά το συλλαβικό κείμενο ως εξής: Α]RE-DA-TI. DA-MI-U-A-. A-TE-NA-KA-NA-RE(ija)-TE. Η φωνητική αυτή απόδοση μεταφράζεται, κατά τον Γάλλο καθηγητή πάντοτε :«Ιδού τι εγώ η Αρεδάτις δίδω εις την άνασσαν, την θεάν Ρέαν:100 αίγας, 10 πρόβατα, 3 χοίρους». Ετσι ο Φωρ απέδειξε, ότι οι Έλληνες έγραφαν και μιλούσαν ελληνικά τουλάχιστον 1400 χρόνια πριν από την εμφάνιση των Φοινίκων και της γραφής τους στην ιστορία.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΑ

Αλλά οι αρχαιολογικές ανασκαφές στον ελληνικό χώρο την τελευταία 12ετία απέδωσαν και άλλες πολλές και μεγάλες εκπλήξεις: Οι Έλληνες έγραφαν όχι μόνο τις συλλαβικές Γραμμική Α και Β Γραφές τους αλλά και ένα είδος γραφής πανομοιότυπης με εκείνη του Αλφαβήτου τουλάχιστον από το 6000 π.Χ. Πράγματι στο Δισπηλιό, μέσα στα νερά της λίμνης της Καστοριάς, ο καθηγητής Γ. Χουρμουζιάδης ανακάλυψε ενεπίγραφη πινακίδα με γραφή σχεδόν όμοια με την αλφαβητική, η οποία χρονολογήθηκε με τις σύγχρονες μεθόδους του ραδιενεργού άνθρακα (C14) και της οπτικής θερμοφωταύγειας στο 5250 π.Χ. Τρία χρόνια αργότερα ο έφορος Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Ν. Σάμψων, ανασκάπτοντας το «Σπήλαιο του Κύκλωπα» της ερημονησίδας Γιούρα Αλοννήσου (Βόρειες Σποράδες), ανακάλυψε θραύσματα αγγείων («όστρακα») με γράμματα πανομοιότυπα με εκείνα του σημερινού ελληνικού Αλφαβήτου, τα οποία χρονολογήθηκαν με τις ίδιες μεθόδους στο 5500-6000 π.Χ. Ο ίδιος αρχαιολόγος διενεργώντας το 1995 ανασκαφές στη Μήλο, ανεκάλυψε «πρωτοκυκλαδικά αγγεία» των μέσων της 3ης χιλιετίας π.Χ., που έφεραν πανομοιότυπα τα γράμματα του Ελληνικού Αλφαβήτου Χ,Ν,Μ,Κ,Ξ,Π,Ο,Ε. Είναι πρόδηλο, ότι οι αρχαιολογικές αυτές ανακαλύψεις όχι απλώς προσέδωσαν ήδη το χαρακτήρα του κωμικού στη λεγόμενη «Φοινικική Θεωρία» περί ανακαλύψεως της γραφής, αλλά ανατρέπουν εκ βάθρων ολόκληρη την επίσημη χρονολόγηση της ελληνικής Ιστορίας, όπως αυτή διδάσκεται, αλλά και την επίσημη παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού.

β) Η οιονεί μαθηματική απόδειξη

Αλλά παράλληλα προς την κατεδάφιση του χάρτινου οικοδομήματος του «Φοινικικού» αλφαβήτου με τη βοήθεια της αρχαιολογικής σκαπάνης, προέκυψε κι ένα νέο συντριπτικό στοιχείο, που μας το πρόσφερε η επί 20 χρόνια σεμνή και αθόρυβη μελέτη της ελληνικής Γλώσσας και Γραφής από έναν μεγάλο ερευνητή, τον Ηλία Λ. Τσατσόμοιρο, που δυστυχώς χάθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1991, αφού όμως πρόλαβε να ολοκληρώσει , λίγους μήνες πριν απ’ τον αδόκητο θάνατό του, την ριζοσπαστική έρευνά του «Ιστορία Γενέσεως της Ελληνικής Γλώσσας -Από τον έλλοπα θηρευτή μέχρι την εποχή του Διός- Η αποκωδικοποίηση του Ελληνικού Αλφαβήτου».

Στην έρευνά του αυτή, την οποία ο υπογράφων το παρόν άρθρο είχα την τιμή να εκδώσω (έκδοση «Δαυλός»,1991) και να την επιμεληθώ φιλολογικά -αλλά και να συνεργασθώ μαζί του επί μία δεκαετία συζητώντας τα άπειρα προβλήματα που προέκυπταν στην πορεία της και δημοσιεύοντας υπό μορφή άρθρων τμήματά της στον «Δαυλό»- ο αείμνηστος συνεργάτης μου απέδειξε με θαυμαστό τρόπο, ότι κάθε γράμμα του ελληνικού Αλφαβήτου περιέχει μια σταθερή κωδική σημασία, την οποία εισάγει κυριολεκτικά ή μεταφορικά ως επί μέρους έννοια στην γενική έννοια κάθε ελληνικής λέξεως στην οποία ανήκει. ‘Έτσι τελικά κάθε (αρχαία) ελληνική λέξη αποτελεί ένα οιονεί αρκτικόλεξο [όπως π.χ. Δ(ημόσια) Ε(πιχείρηση) Η(λεκτρισμού): ΔΕΗ], όπου κάθε γράμμα (ανάλογα με τη θέση που κατέχει στην σειρά των γραμμάτων της λέξεως) δίνει ένα σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό νοηματικό στοιχείο της και όλα μαζί δίνουν τον λογικό ορισμό της έννοιας που εκφράζει η λέξη. Σημειώνεται εδώ, ότι την «ειδοποιό διαφορά» της έννοιας δίνει συνήθως το αρκτικό γράμμα.

Δεν υπάρχει εδώ ασφαλώς ο χώρος, για να παρουσιάσω τις κωδικές σημασίες των γραμμάτων του ελληνικού Αλφαβήτου εν τω συνόλω τους, όπως αναλύονται στην επαναστατική αυτή ανακάλυψη στον τομέα της μελέτης του ανθρωπίνου Λόγου. Αλλά ενδεικτικά θα διαλέξω ένα μόνο απ’ τα 24 γράμματά μας, το υ ή Υ (μια που αυτό θεωρείται και ως «αντιπροσωπευτικά ελληνικό», Υ Greacum στο δήθεν «Λατινικό» Αλφάβητο, που δεν είναι άλλο από μία παραλλαγή του ελληνικού, της Χαλκίδας). Το ύψιλον λοιπόν, όπως και το σχήμα του δείχνει, έχει την κωδική σημασία της κοιλότητας ή (ανεστραμμένο) την κυρτότητας και αυτήν εισάγει στις έννοιες των ελληνικών λέξεων που το περιέχουν -και κατ’ επέκτασιν, ενίοτε, και την σημασία των υγρών (τα οποία διά φυσικής ροής καταλήγουν και γεμίζουν την κοιλότητα). Προχείρως αναφέρω μερικές ονομασίες αγγείων και υγρών όπου το αμφικωνικό κ-Υ-πελλο είναι του 2700 π.Χ. και απόκειται στο Μουσείο Ηρακλείου: στις αναφερόμενες εκεί λέξεις μπορούν να προστεθούν και πολλές άλλες όπως κοτ-Υ-λη, γο-Υ-ττος, τρ-Υ-βλίον, π-Υ-ξίς, αμφορε-Υ-ς, β-Υ-τίον, λ-Υ-χνος, πρόχο-Υ-ς, σκε-Υος κλπ. -όλες με την σημασία του κοίλου αντικειμένου), αλλά και πλείστες άλλες λέξεις όπως κ-Υ-ησις (κυρτότητα της κοιλιάς της εγκ-Υ-ου γυναίκας), κ-Υ-μα (κυρτότητα ή κοιλότητα στην επιφάνεια της θάλασσας), κρ-Υ-πτη (κοιλότητα εδάφους), Υ-πό (η πρόθεση:κοιλότητα κάτω από μία στάθμη ή επίπεδο), Υ-πέρ (η πρόθεση: κυρτότητα πάνω από μία στάθμη ή επίπεδο=Υ-ψος), όλες οι λέξεις που έχουν ως πρώτα συνθετικά τους τις προθέσεις Υ-πό και Υ-πέρ, που ανέρχονται σε εκατοντάδες, αλλά και χιλιάδες άλλες. Η μεγαλοφυής αυτή ανακάλυψη, την οποία δυστυχώς η επίσημη επιστήμη επί 8 χρόνια εξακολουθεί να «αγνοεί», αν και αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση της λησμονημένης Πλατωνικής προσεγγίσεως του προβλήματος της γλώσσας («Κρατύλος»):

  1. Διαλύει οριστικά την θεωρία, ότι η ελληνική Γλώσσα προήλθε από άλλη (την δήθεν «Ινδοευρωπαϊκή»), δεδομένου ότι αποδεικνύεται ως η μόνη μη συμβατική γλώσσα του κόσμου, η μόνη γλώσσα δηλαδή που παρουσιάζει αιτιώδη σχέση μεταξύ του σημαίνοντός της (λέξεως) και του σημαινομένου της (του πράγματος που ονομάζει η λέξη).
  2. Κατ’ επέκταση αποδεικνύει, ότι είναι η πρώτη και η μόνη δημιουργηθείσα γλώσσα του ανθρωπίνου είδους, από την παραφθορά της οποίας απέρρευσαν οι συμβατικές γλώσσες (δηλαδή αυτές όπου υπάρχει αναιτιώδης σχέση μεταξύ σημαίνοντος και σημαινομένου), όπως είναι όλες ανεξαιρέτως οι λοιπές γλώσσες του πλανήτη.
  3. Αποδεικνύει κατά μη επιδεχόμενο καμία λογική αμφισβήτηση τρόπο, ότι το Αλφάβητο έγινε από τους Έλληνες, για να αποδώσουν με τα κωδικά τους 24 ή 27 γράμματα τις έννοιες των ελληνικών λέξεων -και μόνον αυτών.
  4. Δείχνει συγκριτικά, ότι τα σύμβολα της φοινικικής γραφής και οι ονομασίες τους («αλεφ»=βόδι, «μπεθ»=καλύβα, «γκιμέλ»=καμήλα κ.λπ.) όχι μόνο δεν περικλείουν κωδικές ονομασίες, αλλά συνάπτονται ή παραπέμπουν σε πρωτόγονες ζωικές καταστάσεις.

γ. το απόσπασμα του Ηροδότου

‘Όλοι οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς που αναφέρονται στο Αλφάβητο («Γράμματα», όπως το έλεγαν), το θεωρούν πανάρχαια ελληνική εφεύρεση (του Προμηθέα, του Παλαμήδη, του Λίνου κλπ.). Η θεωρία του «Φοινικικού» Αλφαβήτου πάντοτε στηριζόταν και στηρίζεται ακόμη από τους υποστηρικτές της σε μία εξαίρεση του κανόνα αυτού. Την εξαίρεση αυτή αποτελεί ένα απόσπασμα του Ηροδότου, που ο ίδιος παρουσιάζει ως προσωπική γνώμη του («ως εμοί δοκέει» = όπως μου φαίνεται…), την οποία σχημάτισε, όπως αναφέρει σε προηγούμενη παράγραφο, «αναπυνθανόμενος» (=παίρνοντας πληροφορίες από άλλους).Αλλά ας δούμε το κείμενο του Ηροδότου («Ιστορία, Ε 58»):

«58.Οι δε Φοίνικες ούτοι οι συν Κάδμω απικόμενοι τών ήσαν Γεφυραίοι άλλα τε πολλά οικήσαντες ταύτην την χώρην εισήγαγον διδασκάλια ες τους Έλληνας και δη και γράμματα, ουκ εόντα πριν Έλλησι ως εμοί δοκέει, πρώτα μεν τοίσι και άπαντες χρέωνται Φοίνικες· μετά δε χρόνου προβαίνοντος άμα τη φωνή μετέβαλλον και τον ρυθμόν των γραμμάτων».

[58.Οι δε Φοίνικες αυτοί, που μαζί με τον Κάδμο αφίχθησαν, εκ των οποίων και οι Γεφυραίοι, και σε πολλά άλλα μέρη κατοικήσαντες την χώραν αυτήν εισήγαγαν και τέχνες (νέες ή άγνωστες) στους Έλληνες και μάλιστα και (κάποια) γραφή, η οποία δεν ήταν γνωστή πριν στους Έλληνες, καθώς εγώ νομίζω, πρώτα αυτήν την γραφή την οποίαν και όλοι οι Φοίνικες μεταχειρίζονται· μετά όμως με την πάροδο του χρόνου (οι Φοίνικες) μετέβαλλαν μαζί με τη γλώσσα (τους) και το είδος αυτό της γραφής.]

Στο απόσπασμα αυτό το σημαντικώτερο είναι, ότι στην κρίσιμη φράση («άμα τη φωνή μετέβαλλον και τον ρυθμόν των γραμμάτων») αποκαλύπτεται, ότι οι Φοίνικες-Γεφυραίοι, που πήγαν στην Βοιωτία με τον Κάδμο, έφεραν από την Φοινίκη κάποια γραφή τους, αλλά καθώς οι Φοίνικες άλλαξαν τη γλώσσα τους (έμαθαν πιά δηλαδή τα Ελληνικά), άλλαξαν και αυτή τη γραφή τους (έγραφαν πιά δηλαδή με την υπάρχουσα στη Βοιωτία πανάρχαια ελληνική γραφή). Στη δήλωση λοιπόν αυτή του Ηροδότου οι μεταφραστές δίνουν το νόημα, ότι οι ντόπιοι Ελληνες Βοιωτοί και όχι οι Φοίνικες μετανάστες άλλαξαν την δική τους γλώσσα και γραφή και υιοθέτησαν τη φοινικική!

Στην γενικά ασυνάρτητη αυτή αναφορά στον Αλφάβητο, όπως διασώθηκε, είναι προφανείς και οι παρεμβάσεις-αλλοιώσεις που ακολουθούν στο κείμενο και που διαπράχθηκαν άγνωστο από ποιούς και πότε. Αλλά ας δούμε την ύποπτη συνέχεια του κειμένου, όπως έφθασε σ’ εμάς:

«Περιοίκεον δε σφέας τα πολλά των χώρων τούτον τον χρόνον Ελλήνων Ίωνες οι παραλαβόντες διδαχή παρά των Φοινίκων τα γράμματα, μεταρυθμίσαντες σφέων ολίγα εχρέωντο, χρεώμενοι δε εφάτισαν, ώσπερ και το δίκαιον έφερε εισαγαγόντων Φοινίκων ες την Ελλάδα, Φοινίκηια κεκλήσθαι».

[Κατοικούσαν δε πέριξ αυτών (των Φοινίκων) στα περισσότερα μέρη κατ’ εκείνο τον χρόνο (του Κάδμου) εκ των Ελλήνων Ίωνες, οι οποίοι παραλαβόντες διά της επαφής ή και διδασκαλίας παρά των Φοινίκων τη γραφή τους αλλάξαντες την μορφή της γραφής αυτών oλίγα μετεχειρίζοντο. Μεταχειριζόμενοι δε αυτά είπαν, καθώς ήταν δίκαιο, επειδή τα εισήγαγαν στην Ελλάδα Φοίνικες, να ονομάζωνται Φοινικά.]

Η αναφορά αυτή, κατά των Η. Τσατσόμοιρο («Δαυλός», τ.118), ότι δηλαδή εκ των Ελλήνων οι Ιωνες οι κατοικούντες πέριξ των Φοινίκων παρέλαβαν τη Φοινικική γραφή και λίγα γράμματά της μεταχειρίζονταν, αφού τα τροποποίησαν, και χάριν του δικαίου, επειδή οι Φοίνικες τα εισήγαγαν στη Ελλάδα, τα ονόμασαν Φοινικικά, αποτελεί κραυγαλέα αντίφαση και συνεπώς πρόκειται για πλαστή υποπαράγραφο, δήθεν επεξηγηματική, η οποία σκοπεύει να καταστήσει αβαρή την προηγηθείσα πληροφορία «άμα τη φωνή μετέβαλλον και τον ρυθμόν των γραμμάτων». Και όμως η «Φοινικική Θεωρία» θεμελιώθηκε εξ ολοκλήρου και συντηρείται πάνω στο θεμέλιο της προφανούς αυτής πλαστογραφίας.

Η «Φοινικική Θεωρία» καθιερώθηκε στην Ευρώπη σε μία εποχή που, όπως γράφει ο διαπρεπής σύγχρονος Αγγλος κλασσικός φιλόλογος S.G.Rembroke («The Legacy of Greece,εκδ. Oxford University Press,1984), «στους Φοίνικες γενικά εδίδετο ένας ρόλος ενδιαμέσων», που ξέφευγε από οιαδήποτε πληροφορία της ιστορίας, ένας ρόλος δηλαδή μεταφορέων της σοφίας και του πολιτισμού του περιουσίου λαού του Ισραήλ στους απολίτιστους λαούς και δη στους Έλληνες. Αυτά βέβαια είναι συγχωρητέα, αφού λέγοντας περί τα τέλη του Μεσαίωνα, οπότε ο θρησκευτικός φανατισμός και ο σκοταδισμός είχαν φθάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε να θέλουν την κόρη του Αγαμέμνονος Ιφιγένεια ως κόρη του Ιεφθά, τον Δευκαλίωνα ως Νώε, τον Απι ως σύμβουλο του Ιωσήφ, τον Απόλλωνα, τον Πρίαμο, τον Τειρεσία και τον Ορφέα ως διαστροφές του Μωυσή, την ιστορία των Αργοναυτών ως διάβαση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη και άλλα πολλά παρόμοια. Αυτές τις επισημάνσεις τις κάνει ο Rembroke.

Και καταλήγουμε εμείς: Τότε ο Ελληνισμός, ευρισκόμενος από άποψη εθνικής αυτοσυνειδησίας σε κωματώδη πνευματική κατάσταση και από άποψη ιστορικής αυτογνωσίας σε αφασία, ήταν εντελώς ανίκανος να υπερασπιστή την ιστορία του και τον πολιτισμό του, και γι’ αυτό δεν αντιδρούσε και δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Δημήτρης Ι. Λάμπρου – εκδότης του περιοδικού «Δαυλός»

elliniko arxeio

Οι Αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν ειδωλολάτρες αλλά ιδεολάτρες

Οι Αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν ειδωλολάτρες αλλά ιδεολάτρες!

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, στο «Μετά τα Φυσικά, 1049a.26, 1029a.20, 1036a.23», η αρχική κοσμική ύλη είναι αγέννητος, άφθαρτος, αόριστος, άγνωστος καθ’ αυτήν, νεκρά, άμορφος και έξωθεν κινούμενη.

Τα τέσσερα αρχικά κοσμικά στοιχεία των φιλοσόφων της κοσμολογικής περιόδου, και δη του Εμπεδοκλέους, είναι οι εκδηλώσεις της αρχικής κοσμικής ουσίας.  Συμφώνως με τον Αριστοτέλη, στο «Φυσικά,

192a.16, 192b.18», «Μετά τα Φυσικά, 1072b.3», η σκόπιμος κίνηση προκαλεί μορφοπλασματική ενέργεια, δια της οποίας η κοσμική ύλη μεταβαίνει εκ της δυνατότητας «δυνάμει» εις την πραγματικότητα «ενέργεια», δια της οποίας λαμβάνουνε υπόσταση τα πράγματα δια της επί της ύλης κυριαρχίας του Είδους (Ιδέα), όπερ αποτελεί την έννοια, την ουσία, τον τελικό σκοπό και την δύναμη, ήτις πραγματοποιεί τον σκοπό αυτόν. Στην Γη κυριαρχεί δύναμη δημιουργός των τελικών μορφών της ύλης, η Εντελέχεια (βλ. Αριστοτέλης «Μετά τα Φυσικά, 1092a.3, 1050a.22»), η οποία εξωτερικώς εκδηλώνεται κατά την σχέση των συστατικών στοιχείων προς άλληλα και εσωτερικώς ως ψυχή των έμβιων όντων.

Θρεπτική εις τα φυτά, αισθητική και κινητική στα ζώα και νοητική στον άνθρωπο, στον οποίο αθάνατος και θείος είναι ο ποιητικός νους, όστις προέρχεται, ως θείον δώρο, έξωθεν (θύραθεν) και είναι αληθώς θείος : είναι το καθαρό Λογικό, ο Νους. Ο θείος ούτος ξένος παρέχεται αφ’ εαυτού στον άνθρωπο, κατά την διάρκεια της ζωής και όταν το σώμα διαλύεται μετά την κυρίως ειπείν ζωή επιστρέφει προς τον καθολικό Νου, όστις είναι ο θεός και εν τω οποίο απορροφάται, κατά τον Αριστοτέλη στο «Περί ψυχής, 430a.17», «Περί γενέσεως και φθοράς, 736b.27»!  Εν τη λειτουργία του σύμπαντος σκοπός της κοσμικής ύλης είναι το Είδος και του σώματος η ψυχή, ήτις είναι εντελέχεια η πρώτη σώματος φυσικού δυνάμει ζωή έχοντος. Ο Κόσμος είναι ενιαίο και καλώς διατεταγμένο σύνολο και μεταβαίνει ολονέν σε ανώτερα στάδια εξέλιξης.

Η προϊούσα αυτή εξέλιξη αποτελεί τον σκοπό της φύσεως, στον οποίο υπηρετούν όλοι οι επιμέρους σκοποί, διότι έκαστον ον δεν είναι μόνον σκοπός εαυτού, αλλά και μέσο προς πραγματοποίηση ανώτερων σκοπών, επί των οποίων πάλι στηρίζονται άλλοι έτι υψηλότεροι, ούτως ώστε πάντες συνεργάζονται προς πραγματοποίηση του ενός μεγάλου σκοπού, όστις είναι ο Κόσμος ως όλον. Ούτω ολόκληρο το σύμπαν αποτελεί ιεραρχία σκοπών, εν τη οποία τόσο και επί μέρους όσον και το όλον τελεί εις διαρκεί εξέλιξη προς αεί ανώτερους σκοπούς. Αλλά ποιος είναι ο ύψιστος και έσχατος σκοπός, προς τον οποίον κατατείνει ο Κόσμος ;;

Τούτο μανθάνουμε, λέγει ο Αριστοτέλης, εάν εξετάσουμε την σχέση Είδους και Ύλης κατά τα διάφορα στάδια της προς ανώτερους σκοπούς εξελίξεως.  Η ύλη υποχωρεί ολονέν περισσότερο όσο ανώτεροι είναι οι εκάστοτε πραγματοποιούμενες μορφές! Συμβαίνει ότι και περί το έργο του καλλιτέχνη. Η ύλη από την οποία πλάττει τον ανδριάντα ή το άγαλμα, υποχωρεί αναλόγως προς το βαθμό της εμφανίσεως της μορφής/είδους/ιδέας, έως ότου δεν βλέπουμε πλέον εν τω μάρμαρο την ύλη, αλλά το καθαρό Είδος/Ιδέα/Μορφή!!

newsbomb