ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ Ε.ΣΥ. – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – ΕΙΔΗΣΕΙΣ

11005995_850407431688572_1893906534_n

Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΡ ΤΟ ΔΕΟΝ 2 – ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ- ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ- ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ

Α.ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Η Βίκυ Χαραλάμπους θα μιλήσει για την οργανωτική δομή και για όποιες απορίες έχουν προκύψει για τις Ε.ΣΥ. Επίσης, έχουμε μαζί μας την Βίκυ Κάντα από την ομάδα της Λευκίμμης στην Κέρκυρα. Και έχουμε και τον κύριο Πλάτωνα Πισατίδη που γνωρίζουμε όλοι ως «Αλφειό Ποταμό».

Να ξεκινήσουμε και να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτή η εκπομπή προέκυψε λόγω ότι γίνονται πολλές συζητήσεις για τις Ε.ΣΥ. και υπήρχαν πολλές απορίες, οπότε ήταν εύλογο να κάνουμε μια εκπομπή για να μας αναλύσει η Β. Χαραλάμπους με τους δύο Συνέλληνες που έχουν ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα, όπως η Βίκυ Κάντα και ο Πλάτωνας Πισατίδης. Εγώ θα κάνω τον συντονισμό σε αυτή την εκπομπή.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ Ε.ΣΥ.
ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Έχουμε κάνει πάλι μια συνάντηση για αυτό το θέμα, αλλά θα ήταν καλό να πω επιγραμματικά, πώς ακριβώς δομείται η τοπική Ε.ΣΥ., τι σχέση έχει με την Διαδημοτική Επιτροπή και τέλος με την Γενική Συνέλευση για  τις κεντρικές αποφάσεις.

Η ίδρυση μιας Ε.ΣΥ. γίνεται στον κάθε Καποδιστριακό δήμο, για να μπορούμε να διεισδύσουμε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, έτσι ώστε να μην περιορίζονται στις 325, αλλά στις 910 που ήταν κατά τον Καποδίστρια οι Δήμοι της Ελλάδος. Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε το περιθώριο να εντάξουμε κόσμο από χωριά και μικρές περιοχές και από την παραμεθόριο, ώστε να μπορέσουμε τελικώς να αφουγκραστούμε τις ανάγκες κάθε περιοχής, αλλά και να μεταφέρουμε το τι θέλει ο καθένας από εμάς στην κεντρική κυβέρνηση.
Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε αποτελέσματα σε κάθε θέμα με το οποίο ασχολούμαστε.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Η πρώτη απλή λύση είναι ότι η δομή της κάθε Ε.ΣΥ. πρέπει να ξεκινά με λίγα ιδρυτικά μέλη, έτσι ώστε να μην κωλυσιεργούμε και να μην δυσχεραίνει το έργο της ομάδας, επειδή δεν βρίσκονται πολλά μέλη. Ο ελάχιστος αριθμός των ατόμων που πρέπει να έχουμε είναι έξι (6) και αυτά θα είναι οι ιδρυτές. Είναι τα μελη, τα οποία τα βλέπουμε στο καταστατικό ως “τακτικά ιδρυτικά μέλη”.
Αυτά δεν έχουν κανένα δικαίωμα περισσότερο από τα υπόλοιπα μέλη που θα πούμε, πέρα από το να ιδρύσουν και να κλείσουν την εταιρεία, εφόσον αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση. Δεν έχουν λοιπόν δικαιώματα πέρα από την ίδρυση και το κλείσιμο της εταιρείας.

Α. ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Όταν λες «κλείσιμο» τι εννοείς ακριβώς;

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Αν αποφασιστεί τελικώς να κλείσει η εταιρεία, να πάψει να υφίστανται. Αυτό βέβαια, έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας και πολλές αποφάσεις που πρέπει να παρθούν και από την Γενική Συνέλευση, αλλά τελικώς και από την Κεντρική Ε.ΣΥ, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε φίλτρα και να μην παρουσιαστούν προβλήματα που δεν τα ελέγχουμε.
Αν λοιπόν αποφασιστεί από κοινού ότι πρέπει να κλείσουν, γιατί δεν χρειάζονται πλέον, ή έχει υπάρξει μια αλλαγή, ή για οποιονδήποτε λόγο, οι μόνοι που θα εμπλακούν για να κλείσει η εταιρεία με μια υπογραφή είναι τα Τακτικά- Ιδρυτικά μέλη, δηλαδή οι εταίροι. Αυτό πρέπει βέβαια να έρθει κατόπιν διαβούλευσης και απόφασης της Γ. Συνελεύσεως και κατόπιν έγκρισης από την Κεντρική Ε.ΣΥ.
Ξεκινάμε λοιπόν με το ότι τα τακτικά-ιδρυτικά ορκισμένα μέλη δεν έχουν κανένα παραπάνω πλεονέκτημα από τα υπόλοιπα, παρά μόνο να ξεκινήσουν την εταιρεία, να καταθέσουν το κεφάλαιο έναρξης, να γίνει το καταστατικό, να πάνε στην εφορία, να ιδρυθεί η εταιρεία και να πάρουν το Α.Φ.Μ και μέχρι εδώ.

ΤΑ ΟΡΚΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 
Από εκεί και πέρα ξεκινάει η διαδικασία των “ορκισμένων μελών”, τα οποία ψηφίζουν στην Γενική Συνέλευση για να εκλέξουν τα 12 Διοικητικά στελέχη και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Ελεγκτική Επιτροπή θα αντιπροσωπεύει, θα εκπροσωπεί την απόφαση όλης της εταιρείας σε οποιοδήποτε θεμα την αφορά και θα είναι και πληρεξούσια σε πολλά επίπεδα.
Άρα, ερχόμαστε στο επόμενο θέμα που βλέπουμε ότι εκτός των Ιδρυτών, υπάρχουν τα Ορκισμένα Ενεργά μέλη, τα οποία έχουν τα ίδια δικαιώματα, όπως και τα Ιδρυτικά μέλη, εκτός από το άνοιγμα και το κλείσιμο της εταιρείας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Άρα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει με ψηφοφορία το Δ.Σ (Διοικητικό Συμβούλιο), αλλά και την ίδια ώρα να πάρει αποφάσεις σχετικά με την τακτική και την στρατηγική της εταιρείας, ή  αποφάσεις που αφορούν σε κινήσεις προς το κράτος, που χρειάζεται συλλογική απόφαση.
Αυτό θα γίνεται με Γενική ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση, η οποία θα λαμβάνει χώρα μια φορά τον χρόνο, εκτός αν χρειαστεί για μια ειδική περίπτωση να γίνει μια έκτακτη Γενική Συνέλευση, πράγμα το οποίο θα γίνεται γραπτώς και βάσει όλων εκείνων των δεδομένων που έχουμε δει στο καταστατικό.

Α. ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Οπότε, σε έναν Δήμο που έχουμε πολύ λίγους ανθρώπους, ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να αποτελέσουν την Ε.ΣΥ.; Είναι τα 6 αρχικά μέλη, σωστά;

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ναι και αυτούς τους ξεχνάμε μετά, γιατί κι αυτά είναι Ορκισμένα Μέλη και μπαίνουν στην ίδια λίστα με ψηφοφορία ή όχι μαζί με τα υπόλοιπα Ορκισμένα Μέλη. Οπότε, αυτό που κάνουν τα Ιδρυτικά Μέλη τελικά είναι το όχημα να ιδρυθεί η Εταιρεία. Από εκεί και πέρα, ξεχνάμε την ύπαρξη των Ιδρυτών, δεν έχουν άλλη ισχύ, πέρα από το να ξεκινήσουν την εταιρεία.
Ορκισμένα μέλη είναι και τα ενεργά και τα Ιδρυτικά μέλη και στο σύνολο τους ονομάζουμε «Ορκισμένα μέλη» που καλύπτουν και από τις δύο αυτές βαθμίδες (των ιδρυτών και των ενεργών ορκισμένων μελών).
Όλοι αυτοί λειτουργούν ως μια μονάδα και είναι οι εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση. Άρα, η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει εφ’όλης της ύλης, πέρα από των διοικητικών και εκτελεστικών εξουσιών που θα δοθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα κάνει άλλες συνελεύσεις, αλλά δεν είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρα, όσα κι αν είναι τα Ορκισμένα μέλη, είτε είναι 6, ή 16, είτε 1000, λαμβάνουν μέρος κι έχουν ίσα δικαιώματα ψηφοφορίας στην Γενική Συνέλευση, πρώτον για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και δεύτερον για οποιεσδήποτε προτάσεις που θα έρθουν προς ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση. Ποιές θα είναι αυτές οι προτάσεις, θα κριθεί στην πορεία και θα δοθεί αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό που θα κοινοποιηθεί πολύ σύντομα.
Όμως, όπως σε κάθε εταιρεία και σε κάθε νομική μορφή ενός συνόλου ανθρώπων που αποφασίζουν από κοινού για κάτι και για να μην κωλυσιεργούμε στα μικροθέματα που αφορούν την λειτουργία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την δεοντολογία, ή αν θα πάμε σε μια μήνυση, ή αν θα γίνουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες κινήσεις από κοινού κι όχι για την καθημερινή λειτουργία. Η καθημερινή λειτουργία ανατίθεται πάντα σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο βεβαίως ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για το ποια θα είναι τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν.

Α. ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Ποιός είναι ο ελάχιστος αριθμός των μελών που θα πρέπει να υπάρχουν;
Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Η Γενική Συνέλευση δεν έχει όρια ατόμων και αφορά όλα τα Ορκισμένα Μέλη. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 12 άτομα, γιατί αναθέτουμε σε αυτά τα 12 άτομα να λειτουργήσουν εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν εις πέρας όλα αυτά που θα αποφασιστούν στην Γενική Συνέλευση. Αυτό ήταν το δεύτερο επίπεδο που είπαμε ότι αφορά όλα τα Ορκισμένα Ενεργά μέλη.

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ (ΜΗ ΟΡΚΙΣΜΕΝΑ)
Τώρα πάμε στα Ενεργά Μέλη που δεν είναι ορκισμένα. Αυτά έχουν ενεργή δράση και λαμβάνουν μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις, στις μηνύσεις κτλ. Αυτά επειδή δεν έχουν ορκιστεί δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Όμως, δεν θα θεωρήσουμε αυτά τα άτομα υποδεέστερα. Έχουν τις ίδιες δυνατότητες μέσα στην εταιρεία να κάνουν ό, τι χρειάζεται, όπως να καταθέσουν μια πρόταση και να συζητήσουν τις προτάσεις τους, κτλ, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Ο λόγος που το κάνουμε αυτό, είναι για να περιφρουρήσουμε ότι οι ομόνοοι, οι οποίοι ορκίστηκαν και έχουν δώσει την ίδια υπόσχεση προς τον εαυτό τους και προς τρίτους, λειτουργούν όλοι κάτω από μια κοινή συνισταμένη, άρα, δεν μεταφράζουν με διαφορετικό τρόπο τις πράξεις του καθενός.

Βέβαια, το ότι ορκίστηκαν δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κάνουν κάτι κακό. Αλλά, μόνο ότι ορκίστηκε κάποιος, υπάρχει μια ασπίδα που μπαίνει σιγά-σιγά και για τον έναν προς τον άλλον και από τις πράξεις μας. Δεν θα μπορεί να «επιβιώνει» κάποιος που δεν ενεργεί με όσα έχει υποσχεθεί και με όσα έχει ορκιστεί μπροστά σε όλους τους υπόλοιπους  και να ενεργεί με έναν άλλον τρόπο, ο οποίος δεν συνάβει με αυτό που είπε.

Άρα, ο Όρκος είναι σαν να καταθέτουμε ψυχή και ο Αρτέμης τον έχει αναλύσει πολλές φορές. Ο Όρκος δεν είναι θρησκευτικός. Μας κάνει όλους να λέμε τα ίδια πράγματα, με τον ίδιον τρόπο και όχι με διαφορετικό. Άρα, είμαστε ομόνοοι κι όλοι μαζί έχουμε και το δικαίωμα ψήφου, γιατί πρόκειται για εταιρεία κι όχι για κόμμα κι ούτε πρόκειται για κράτος, ούτε βουλή. Είμαστε μια εταιρεία ιδιωτικής φύσης και έχουμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε από κοινού τι πρέπει να κάνουμε. Αν πάμε σε πολιτικά επίπεδα, εκεί μπαίνει το θέμα του συντάγματος και εκεί θα ακολουθήσουμε άλλους όρκους και άλλες κατηγορίες. Εμείς ορκιζόμαστε με αυτόν τρόπο, εφ’όλης της ύλης και θα ενεργούμε για αυτόν τον σκοπό, να πούμε την αλήθεια και να υπερασπιστούμε την Ελλάδα με ό,τι σημαίνει αυτό.
Άρα, το Ενεργό μέλος έχει αυτές τις δικαιοδοσίες, θα κάνει ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι, απλώς δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα ψήφου. Δεν θα αποφασίζει στο τέλος μιας πρότασης, αν θα εγκριθεί ή όχι, το ποιος θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο κτλ.

ΑΠΛΑ ΜΕΛΗ
Τα Απλά μέλη τώρα είναι άτομα που θέλουν να στηρίζουν όποτε μπορούν, να στέκονται δίπλα μας, να γράφουν κάτι για εμάς ή να κάνουν κάτι για εμάς. Αυτά τα Απλά Μέλη δεν θα εμπλέκονται στην Γενική Συνέλευση.
Αν θέλουν, μπορούν να παραστούν, αν αιτηθούν ότι θέλουν να παραστούν, γιατί η Γενική Συνέλευση δεν είναι ανοιχτή. Θα πρέπει να γίνεται πρόσκληση για να φτάσει κανείς στην Γενική Συνέλευση.
Όμως, τα Απλά Μέλη θα μπορούν να έχουν παράλληλα τον ίδιο δρόμο που κάνει η Ε.ΣΥ. Δηλαδή, θα είναι καλοδεχούμενα.
Άρα, με όλα αυτά, έχουμε αγγίξει όλους τους τρόπους που μπορεί κανείς να εμπλακεί στον αγώνα μας, απλώς βάζουμε κάποια όρια, ώστε να περιφρουρήσουμε για να μην μπουν μέσα άτομα που θα φθείρουν αυτό που πάμε να φτιάξουμε κι έτσι να καταλήξουμε ως ένα άλλο κόμμα, πράγμα το οποίο είναι το χειρότερο που μπορούμε να πάθουμε, δηλαδή να ξεκινήσουμε όλο αυτόν τον αγώνα για την πραγματική δημοκρατία και να καταλήξουμε σαν ένα κόμμα του χθες.

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Έχοντας ως δεδομένο που είναι ότι η Γενική Συνέλευση θα μπορεί να αποφασίσει ποια θα είναι η Διοικούσα αρχή, η οποία θα είναι το 12μελές και ποια θα είναι η Ελεγκτική επιτροπή η οποία είναι τριμελής συν ένα ακόμα άτομο, δηλαδή 4 άτομα σύνολο. Έχουμε τώρα δηλαδή, μια ομάδα ατόμων της Διοίκησης που θα χωριστούν σε επιτροπές ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός, τα ταλέντα του, την εξειδίκευση και την εκπαίδευση του.
Το 12 μελές Συμβούλιο θα χωριστεί σε 4 τριμελείς επιτροπές.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η πρώτη είναι η Προεδρεύουσα, η οποία δεν είναι ένα άτομο για Πρόεδρος, αλλά τρία κι έτσι έχουμε την Επιτροπή Προεδρίας. Αυτό έγινε, γιατί έτσι πάλι περιφρουρούμε ότι χρειάζεται κι εκεί μια πλειοψηφία για να μπορέσει να παρθεί μια τελική απόφαση, αν και εφόσον άπτεται της αποφάσεως της Προεδρευούσης Επιτροπής. Άρα, ακόμα κι εδώ μπαίνει ακόμα ένα φίλτρο κι έτσι οι αποφάσεις είναι πιο σωστές και γίνονται πιο γρήγορες κινήσεις, όπως επίσης υπάρχει πάντα κάποιος από τους τρεις εκπρόσωπους σε περίπτωση   που καποιος λείπει και να μην πάμε σε λύσεις της τελευταίας στιγμής.

ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οσον αφορά τις υπόλοιπες τρεις επιτροπές, η μια είναι το Νομικό τμήμα. Αυτό θα άπτεται του να ελέγξει αυτές τις προτάσεις που κατατίθενται, αν είναι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Αν δηλαδή βρίσκονται κάτω από την Ελληνική νομοθεσία και δεν φέρουν κανένα πρόβλημα στην κρατική λειτουργία. Φτάνει να φεύγει οποιαδήποτε πρόταση προς θεσμοθέτηση και να περνάει πάντα από το Νομικό τμήμα, για να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η πρόταση που θα κατατεθεί, δεν θα έχει κανένα νομικό κόλλημα.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επίσης την ίδια στιγμή, υπάρχει η Εκτελεστική-Δεοντολογική  επιτροπή  η οποία αυτή θα λειτουργεί κάτω από το καταστατικό και από το Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό που θα έρθει στην συνέχεια. Αυτή θα καθορίζει πώς να υλοποιούμε όλες αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες θα παρθούν στην Γενική Συνέλευση, θα φροντίζει να γίνουν μελέτες, να έχει συνδιαβούλευση με τις άλλες δύο επιτροπές, δηλαδή την Νομική και την Οικονομική, ώστε αυτή η πρόταση που θα κατατεθεί, ή είναι η ώρα να υλοποιηθεί, να μπορεί να στηθεί και δομηθεί σωστά και να έχουμε και το Νομικό τμήμα ικανοποιημένο, όπως και το Οικονομικό τμήμα, όπου και εκεί πρέπει να έχουμε όλες τις απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση θα προκύψει για οποιαδήποτε πρόταση, είτε κατατίθεται, είτε έρχεται προς υλοποίηση.
Άρα, η Εκτελεστική επιτροπή είναι για την υλοποίηση των προτάσεων και για την λειτουργία της εταιρείας. Είναι ακριβώς όπως μια εταιρεία έχει την ομάδα που εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Οικονομική Επιτροπή η οποία θα ελέγξει, πρώτον, αν όλα αυτά που κάνουμε, συνάδουν με το καταστατικό, δεύτερον με τις αποφάσεις τις οποίες έχουν ληφθεί κατά την Γενική Συνέλευση και τρίτον, θα γίνονται ισολογισμοί, προϋπολογισμοί κτλ. Ολα αυτά θα τα ελέγχει η Οικονομική Επιτροπή, έτσι ώστε να έχουμε από την μία, μια πρόταση που κατατίθεται, και από την άλλη, να έχουμε και πώς υλοποιείται η δομή της.
Ένα απλό παράδειγμα είναι, αν θέλουμε να κάνουμε μια συνέλευση, όπως κάναμε με την εκδήλωση στις 14 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να κάτσει να σκεφτεί πώς θα βρεθούν τα χρήματα για αυτή την συγκέντρωση, να στήσει ένα πλάνο, το οποίο θα κατατεθεί στην Προεδρεύουσα Επιτροπή προς έγκριση, έτσι ώστε σιγά-σιγά να κτίζεται η δομή και να μάθουμε εμείς οι ίδιοι, πώς θα λειτουργούμε μέσα στο σύνολο με υπευθυνότητα και δυναμική. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε τι που κάνουμε είναι εμπεριστατωμένο και δεν έχει  έχει κενά. Αυτό άπτεται της εσωτερικής λειτουργίας και της σχέσης με τους υπόλοιπους.
Την ίδια στιγμή όμως η Οικονομική επιτροπή θα ελέγχει και τους ισολογισμούς, δηλαδή τις πράξεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αν υπάρχουν κενά,  πρέπει να κρατάει σωστά τα βιβλία μας, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σε οποιονδήποτε έλεγχο και να μην κατηγορηθούμε για αθέμιτο πλουτισμό, για ξέπλυμα κι ο,τιδήποτε άλλο φανταστείτε, γιατί θα έχουμε τον έλεγχο και θα πρέπει να είμαστε τυπικοί. Πρέπει λοιπόν ο,τιδήποτε να ελέγχεται και να ορίζεται και από την Οικονομικη Επιτροπή η οποία θα τηρεί, όλα αυτά που πρέπει να τηρεί.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου έχουμε και την επιτροπή που ενεργεί ως Ελεγκτική Επιτροπή της λειτουργίας του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και του συντονισμού των μελών με το Διοικητικό Συμβούλιο και του Δ.Σ προς τα μέλη του.
Αν δούμε πώς λειτουργεί ο Δήμος, η Περιφέρεια και η Κυβέρνηση, ως κεντρική διοίκηση, δεν υπάρχει ποτέ ο ελεγκτής ο οποίος ελέγχει, αν αυτά τα οποία έχουν ανατεθεί στον εκάστοτε δήμαρχο, στον εκάστοτε βουλευτή, στην εκάστοτε κυβέρνηση κτλ., πληρούν τις προϋποθέσεις με τις οποίες ανέλαβε αυτό το πόστο.

Οπότε, εμείς έχουμε αυτή την ανεξάρτητη οντότητα, η οποία θα είναι δίπλα στην Διοίκηση. Αυτή η εξωτερική μονάδα θα μπορεί να βρίσκεται παρούσα, ώστε να μην συμβούν προβλήματα. Άρα, ένα πρόβλημα που  μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ μελών, θα το λύσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχουν πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν με αυτά που έπρεπε να είχε κάνει, η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να παρέμβει, χωρίς όμως να μπορεί να λάβει αποφάσεις. Θα βγάλει μια γνωμάτευση, θα προσπαθήσει να βρει μια λύση την οποία θα την φέρει προς συζήτηση. Όπως επίσης, αν βρεθεί ένα οικονομικό πρόβλημα, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα υποχρεωθεί αυτή η επιτροπή να το θέσει στο Δ.Σ, ώστε να αποφευχθούν στην πορεία οποιαδήποτε προβλήματα.

Επειδή είδα και κάποια ερώτηση σε αυτά που είχατε θέσει σχετικά, την απαντώ τώρα. Αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη συν 1 δηλαδή σύνολο 4 άτομα. Ο λόγος που είναι 4  μέλη είναι γιατί θα υπάρχουν 2 μέλη που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση και το 1 μέλος επιλαχόν.  Αρα, έχουμε 3 μέλη από την Γενική Συνέλευση, δύο ενεργά και ένα επιλαχόν. Υπάρχει και ένα άλλο μέλος που βρίσκεται στα κεντρικά αυτής της επιτροπής το οποίο θα έρχεται διορισμένο από την Κεντρική Ε.ΣΥ που μπορεί να είναι και τοπικός, αλλά δεν εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε εύκολα τις πληροφορίες από και προς την κεντρική Ε.ΣΥ. Δεν έχει όμως δικαίωμα αποφάσεων, αλλά απλώς να θέτει θέματα. Αρα, δεν θα κάνει τον αστυνομικό, αλλά το όχημα για να μεταφέρονται γρήγορα οι πληροφορίες για τις περιπτώσεις όμως που χρειάζονται. Δεν θα κάνει λοιπόν τον «σπιούνο» της περιοχής, αλλά μόνο αυτό που πρέπει να κάνει. Αν αυτός προκαλεί προβλήματα κάτω από το τραπέζι, ή παίζει τον «πράκτορα» της περιοχής, θα αλλαχθεί και θα πρέπει να σταματήσει αμέσως. Δεν είναι ο σκοπός να έχεις έναν πράκτορα στην περιοχή, αλλά μια ευκολία στην διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων.

Α. ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Εγώ θα τον έλεγα μεταφορέα μηνυμάτων.

Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Αυτό ακριβώς, αν δεν βρίσκουμε κάτι στα κεντρικά, να μπορέσει αυτός να βρει την λύση και να τα φέρει γρήγορα. Στην ουσία, το Διοικητικό Συμβούλιο θα το κάνει αυτό, εφ ‘ολης της ύλης, αλλά μπορεί να έχει έναν «συνδετικό κρίκο» αμεσότητας, για κάποια θέματα που πρέπει να λυθούν επί της ουσίας, την ίδια μέρα και έτσι προλαβαίνει κανείς να μεταφέρει το μήνυμα γρήγορα στα κεντρικά.
Το θέμα λοιπόν της δομής της διοίκησης είναι αυτό που αναλύσαμε προηγουμένως.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ας δούμε τώρα πώς αντιπροσωπεύεται η Εταιρεία στην Διαδημοτική.
Αφού έχουμε εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο με τα 12 μέλη του, μετά υπάρχει η κλήρωση για να βγει το προεδρείο. Αυτά τα 3 μέλη θα είναι η Προεδρεύουσα αρχή και αυτό θα αποφασιστεί τοπικά, ή δια κλήρου, ή οι άλλοι αποδέχονται κάποιον που έχει τα προσόντα, ή οποιαδήποτε απόφαση πάρει το Δ.Σ. Από τα 12 άτομα του Δ.Σ -που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο η Προεδρεύουσα αρχή, μπορεί να είναι και μέλη της- θα εκλεγούν 3 άτομα και 2 επιλαχόντα που θα εκπροσωπήσουν την Διαδημοτική Επιτροπή.

Αυτά τα άτομα κατά περίπτωση, μπορεί να αλλάζουν, γιατί μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει ένα θέμα οικονομικής φύσης και να αποφασίσουν να στείλουν άτομα που γνωρίζουν περί αυτών των οικονομικών θεμάτων και είναι πιο δυνατά σε αυτό και  γνωρίζουν καλά το θέμα. Δεν είναι σταθερά άτομα και δεν θα υπάρχουν άλλα. Το 12μελές θα αποφασίζουν δια κλήρου, είτε δια αποφάσεως, ποιος θα έρχεται στην Διαδημοτική, γιατί εξαρτάται από ποιο θέμα θα συζητείται.
Για παράδειγμα, αν συζητάμε για ένα ποτάμι που περνάει από δυο περιοχές και πρέπει να συζητήσουν δύο Ε.ΣΥ μεταξύ τους για το τι πρέπει να κάνουν για αυτό το ποτάμι, θα πρέπει να συζητηθεί από άτομα που έχουν γνώση του θέματος. Έτσι, για κάθε θέμα πρέπει να αποφασίζεται ποιος θα εκπροσωπήσει ή αντιπροσωπεύσει την Ε.ΣΥ και πολλές φορές μπορεί να είναι και πληρεξούσιος αντιπρόσωπος.

Υπάρχουν τρεις τρόποι της εκπροσώπησης: η εκπροσώπηση, η αντιπροσώπευση ή  πληρεξούσια αντιπροσώπευση και ανάλογα με την περίπτωση, θα υπάρχει μια επιτροπή που να μπορεί να παραστεί στην Διαδημοτική Συνέλευση.
Η Διαδημοτική Συνέλευση αποτελείται από μέλη που προέρχονται από όλη την Ελλάδα. Έχουμε 5000 μέλη από τα οποία τα 3000 θα είναι τα σταθερά και τα 2000 μέλη τα επιλαχόντα. Ολοι θα έχουν φέρει όλες τις αποφάσεις των περιοχών τους στην συνάντηση στο γενικό επίπεδο ή τα προβλήματα των περιοχών τους, είτε για να παρθεί μια απόφαση στο γενικο επίπεδο, είτε για να προταθεί μια καινούρια πράξη η οποία δεν υπήρξε προηγουμένως ληφθεί υπόψη μας σε όσα είχαμε κάνει.

Η Διαδημοτική Επιτροπή που θα αποτελείται από αυτά τα άτομα, είτε θα βρίσκονται όλα μεταξύ τους μια φορά τον χρόνο για αποφάσεις που άπτονται της γενικής οικονομίας, της γενικής τακτικής, προοπτικής και στρατηγικής, ή  μπορεί να είναι και σε πιο περιορισμένο τοπικό επίπεδο με 2-3 Ε,ΣΥ, για παράδειγμα, οι Ε.ΣΥ της Βόρειας Ελλάδας, ή των νησιών μεταξύ τους, δηλαδή, εξαρτάται από τα θέματα που θα συζητώνται.
Επομένως, μπορεί να είναι και τμηματικές οι συναντήσεις της Διαδημοτικής και αυτό μετά να μεταφέρεται στην κεντρική Διαδημοτική για να μπορέσει να γίνει μια πρόταση, αν αυτή άπτεται του συνόλου.
Αν λοιπόν όπως στο προηγούμενο παράδειγμα  με το ποτάμι, ασχολούνται μόνο 3 Ε.ΣΥ και δεν αφορά τους υπόλοιπους, θα τεθεί μια πρόταση από τις 3 Ε.ΣΥ κι όχι από τις υπόλοιπες.

Θα δείτε ότι το θέμα των λειτουργιών που αρχίζουμε να ασχολούμαστε θα είναι πολύπλοκο κι θα διαπιστώσετε ότι χρειαζόμαστε και την ευελιξία, την ταχύτητα και την διαφάνεια. Άρα, πρέπει να έχουμε τέτοια δομή που ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα και να μην κολλάμε στα διαδικαστικά που στο τέλος να γίνονται βάσανο, αντί βοήθεια.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε τακτικοί, δεν πρέπει να τηρούμε τα πρακτικά μας, δεν πρέπει να είμαστε εφ’όλης της ύλης ετοιμοπόλεμοι για έλεγχο, για κινητοποιήσεις κτλ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 300
Αρα, η Διαδημοτική επιτροπή θα μαζέψει όλη την Ελλάδα. Έχοντας λοιπόν το δεδομένο ότι η Γενική Συνέλευση της Διαδημοτικής Επιτροπής θα γίνεται μια φορά τον χρόνο, εκεί εκλέγεται και η αντιπροσωπεία που θα είναι για ένα χρόνο η αντιπροσώπευση όλων των Δήμων. Εκεί θα παρευρίσκονται και από την τοπική Ε.ΣΥ η τριμελής επιτροπή, η οποία θα έχει κληρωθεί –κι εκεί είναι ο κλήρος- για το ποιοι θα αντιπροσωπεύσουν για αυτόν τον σκοπό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα της αντιπροσώπευσης των 300 πλέον που θα παρίστανται στην Γενική Συνέλευση των κεντρικών.

Άρα, για το θέμα αυτό, της εκλογής των 300 θα τηρήσουμε ότι η εκλογή των 3 ατόμων που θα παραστούν θα είναι δια κλήρου. Γιατί οι 12 είναι ήδη οι άρτιοι της περιοχής μας, άρα έχουν προέλθει από εκλογή  της ολομέλειας και είναι οι καλύτεροι μας. Άρα, οι 12 που υπάρχουν στο 12μελέςΔιοικητικό μας Συμβούλιο θα κληροδοτήσουν εκείνη την ώρα σε ποιον θα δώσουν την αντιπροσώπευση, εκπροσώπηση, ή την πληρεξουσιότητα τους, έτσι ώστε να βρεθεί η τριμελής επιτροπή με τους δύο επιλαχόντες που θα αντιπροσωπεύσουν μόνιμα την Ε.ΣΥ για ένα χρόνο.

Άρα, εδώ έχουμε μια ομάδα η οποία θα αντιπροσωπεύει μόνιμα πλέον και ο λόγος που γίνεται αυτό, είναι διότι πρέπει να έχουμε σταθερούς τους 300, γιατί δεν μπορούν να αλλάζουν συνεχώς αυτοί, ενώ σε άλλες λειτουργίες, οι αντιπροσωπείες μας θα μπορούν να αλλάζουν.
Οι 300 πρέπει να μείνουν σταθεροί για αυτό το σχετικό θέμα, γιατί αυτοί θα έχουν θέμα με την Κεντρική Γενική Συνέλευση και εκεί έχουν να αποφασιστούν γενικοί ισολογισμοί του έτους,ψηφίσματα και γενικώς, έχουν να αποφασιστούν πολλά πράγματα και που χρειάζεται να είναι όλοι σύσσωμοι και να μην αλλάζει η δομή κάθε φορά που θα πρέπει να παρθεί απόφαση για θέματα πολύ συγκεκριμένα που πολύ ανώτερα του ενός και που πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί για κάποιο σκοπό.

Φτάσαμε λοιπόν στο σύνολο, ότι υπάρχει η σταθερότητα μεν σε ό,τι αφορά την Γενική Συνέλευση των 300 που θα αποφασίζουν για τα γενικά θέματα, ενώ τα τοπικά, μικρά και καθημερινά θα μπορούμε να τα εξετάζουμε σε σχέση με την Διαδημοτική σε αμεσότητα, θα μπορεί να μας αντιπροσωπεύσει ο κατάλληλος. Στην κεντρική όμως Γενική Συνέλευση τα άτομα θα πρέπει να είναι σταθερά 3 άτομα από κάθε Ε.ΣΥ συν 2 οι επιλαχόντες.

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Πολύ ωραία. Να περάσουμε λοιπόν στις ερωτήσεις. Να περάσουμε στην Βίκυ Κάντα. Βίκυ ο λόγος σε σένα, η πρώτη ερώτηση δική σου.

ΜΕΛΗ & ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Θα ξεκινήσω από τα μέλη, με βάση το καταστατικό και πάλι και με βάση όσα ακούσαμε προηγουμένως. Θα ήθελα να ρωτήσω την διευκρίνιση που έκανε πριν η κυρία Χαραλάμπους σχετικά με τα τακτικά και ενεργά ορκισμένα, αν τα ενεργά ορκισμένα θα πρέπει και αυτά να καταθέσουν κάποιο εταιρικό κεφάλαιο όπως αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο για τα τακτικά μέλη.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Είναι καλό που αγγίζετε το θέμα του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο της ίδρυσης το καταθέτουν μόνο τα ιδρυτικά στελέχη, οι μέτοχοι δηλαδή. Η συνεισφορά των μελών όμως, των ορκισμένων μελών θα είναι ισότιμη για όλους. Η μηνιαία συνδρομή που θα αποφασιστεί όπως είπαμε να είναι από 3 έως 5 ευρώ ανάλογα με το ποια απόφαση θα παρθεί τοπικά, ενώ η συνδρομή της εγγραφής θα είναι 10 ευρώ, για όλους το ίδιο για να μην αλλάζουν και ο καθένας να λέει τα δικά του.

Άρα δεν θα ξανά υπάρξει άλλο κεφάλαιο με την έννοια του να καταχωρηθεί ξανά κεφάλαιο στην εταιρία κλπ. Θα έχουμε μόνο της αρχής το κεφάλαιο και σιγά-σιγά εάν έχουμε κεφάλαια άλλα τα οποία θα μπουν, τα οποία εάν όντως έρχεται για παράδειγμα κάποια στιγμή ένα ειδικό κεφάλαιο το οποίο θέλουμε να το εντάξουμε π.χ. είναι ένας ευεργέτης που θέλει να κάνει κάτι στην περιοχή ή κάτι για την Ε.ΣΥ., υπάρχει γενική συνέλευση η οποία το αποφασίζει, αποφασίζει δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο γενικώς να καλέσει μέσα τον ευεργέτη. Αυτό σημαίνει ένα κεφάλαιο το οποίο ενδεχομένως εκείνη την ώρα να θέλουμε να κάνουμε μία αρχαιρεσία για να προσθέσουμε ακόμη ένα άτομο στα ιδρυτικά στελέχη. Εκεί τότε γίνεται τροποποίηση του καταστατικού και γίνεται και αλλαγή κεφαλαίου, αλλιώς το υπόλοιπο μένει μέσα σαν δωρεές και σαν συνδρομές το οποίο όμως δεν αλλάζει το ιδρυτικό κεφάλαιο.

ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Κάποιοι πιστεύουν και ίσως θεωρούν ότι αυτό το κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες, για έξοδα, για αγορές.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Βεβαίως, το κεφάλαιο της εταιρίας, η έναρξη της εταιρίας είναι για παράδειγμα ένα κεφάλαιο των 1.000 ευρώ. Αυτά τα 1.000 ευρώ δεν θα μείνουν μέσα σαν πάγιο, το κεφάλαιο της εταιρίας χρησιμοποιείται για την λειτουργία της εταιρίας. Άρα οτιδήποτε κάνετε, το μισθωτήριό σας, η κάλυψη του μισθώματος, τις εκδηλώσεις σας και οτιδήποτε άλλο, θα ικανοποιηθούν από το πρώτο κεφάλαιο το οποίο μπαίνει, μετά χρησιμοποιείται το κεφάλαιο που δημιουργείται από τις συνδρομές των μελών και συν οτιδήποτε άλλα θα έχουμε στην πορεία από έσοδα τα οποία μπορεί να έρθουν είτε από δωρεές είτε από οτιδήποτε άλλο. Άρα το κεφάλαιο το οποίο θα κατατεθεί θα χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό.

Επειδή υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο το έχω ακούσει από διάφορους, θα το πω έτσι να το ακούσετε και εσείς γιατί ενδεχομένως να είναι ένα ερώτημα αυτό. Μου λένε πολλοί ότι μπορεί να μην έχουμε αμέσως τα χρήματα ή θέλουμε να βάλουμε τουλάχιστον 1.000 ευρώ αλλά δυσκολευόμαστε. Να θεωρήσετε ότι μέσα σε αυτά τα έξοδα είναι και το μισθωτήριο καθώς και τα έξοδα που κάνετε κάθε μέρα, όπως να εκτυπώσετε φυλλάδια ή να αγοράσετε εφημερίδες, όλα αυτά είναι έξοδα. Αυτά θα προσθαφαιρεθούν επάνω στο κεφάλαιο. Δεν είναι ανάγκη να κάθεται το κεφάλαιο μέσα, το κεφάλαιο μπαίνει για να βγει, δεν μπαίνει για να μείνει.

ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Τα υπόλοιπα ερωτήματα επάνω στο κεφάλαιο είναι κάπως τεχνικό όπως σε ποια βιβλία θα πρέπει να τηρούνται, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να αναφερθούνε αυτή την στιγμή και πως θα ήτανε το διαδικαστικό, ίσως κάποια άλλη στιγμή γιατί είναι πιο λεπτομερές.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Θα σας πω το εξής, γιατί όλοι έχουν ενδεχομένως ερωτήματα πάνω στο θέμα των βιβλίων και πως θα τηρούνται όλα αυτά, θα πρέπει όμως να περιμένετε γιατί ο ειδικός κανονισμός που θα έρθει για την τήρηση των βιβλίων θα είναι ένα βιβλιάριο που όλα αυτά θα τα περιγράφει με πολύ ανάλυση και θα έχει και τον τόπο και όλα αυτά, ούτως ώστε όλοι να έχετε έναν κοινό τρόπο προσέγγισης και να μην γίνονται λάθη. Απλώς επειδή στην ουσία δεν υποχρεούμαστε να κρατάμε βιβλία με ανάλυση αλλά επειδή εμείς γνωρίζοντας ότι θα έχουμε επιθέσεις και γνωρίζοντας ότι θα είμαστε στο κέντρο του κυκλώνα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε τα πάντα έτοιμα για οποιονδήποτε έλεγχο. Δεν θα δίνουμε περισσότερα από αυτά που υποχρεούμαστε, γιατί όταν έρθει ένας έλεγχος θα δώσουμε αυτά που υποχρεούμαστε, δεν θα δίνουμε περισσότερα γιατί όσο περισσότερα δίνουμε τόσο περισσότερα θα μας ζητάνε, αλλά εμείς θα τα έχουμε όμως, σε περίπτωση που τα χρειαζόμαστε να τα έχουμε για να τα δίνουμε, γιατί πρέπει να έχουμε αποδείξεις για ότι κάνουμε. Οπότε πρέπει να κρατάμε αποδείξεις για τα έξοδα, αποδείξεις για τις δωρεές, για τα έσοδα, οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι ώστε να υπάρχει επίσης και διαφάνεια στην μεταξύ σχέση των μελών, για να μην κατηγορηθεί κανένας ότι έχει καταχραστεί χρήματα ή έχει κρύψει ή έχει χάσει ή έχει κάνει οποιαδήποτε ατασθαλία.

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Να περάσουμε στον Πλάτωνα Πισατίδη, Πλάτωνα αν είσαι έτοιμος σε ακούμε.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Να κάνουμε μία αποσαφήνιση πρώτα στο άρθρο 2 εδάφιο 4, ότι η εταιρία είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα και βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο και μόνο της κεντρικής Μ.Κ.Ο., έτσι;

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Θέλω να το ξεκαθαρίσω και αυτό. Είναι ανεξάρτητη οντότητα και νομικά όταν λέμε ανεξάρτητη οντότητα σημαίνει εφ΄όλης της ύλης είναι ανεξάρτητη. Εμείς τώρα, λόγω του ότι το καταστατικό το έχουμε φτιάξει με αυτόν τον τρόπο, έχουμε έναν έλεγχο, δεύτερο έλεγχο, για οτιδήποτε θα συμβεί από την κεντρική Ε.ΣΥ. η οποία θα παρέμβει πρώτον αν και εφόσον υπάρχει πρόβλημα, δεύτερον αν δεν τηρείται ο κανονισμός, τρίτον δεν τηρείται το καταστατικό και επίσης οι αποφάσεις οι οποίες είναι συλλογικές, αν κάποια στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα και για το οποίο θα πρέπει να παρέμβει.

Επίσης έχει λόγο στο άνοιγμα και το κλείσιμο της εταιρείας, γιατί αύριο μπορεί να διεισδύουν μέσα άτομα που τελικώς να υπάρχει ψηφοφορία και να υπάρχει πλειοψηφία τοπικά αλλά τελικά να μην μπορεί αν ελεγχθεί η τοπική περιοχή γιατί κάποια στιγμή, όπως γίνεται με τα κόμματα, σφήνωσαν κάποιοι οι οποίοι είναι εξωτερικοί και άρχισαν και δημιουργούν προβλήματα στην εκάστοτε Ε.ΣΥ. Γι αυτό εμείς έχουμε πάντοτε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας ότι έχουμε τουλάχιστον την ηρεμία ότι στην περίπτωση που κάτι πάει στραβά, υπάρχει ένα χέρι να παρέμβει και θα μπορεί, στοιχειοθετημένα όμως, να αποδειχθεί το λάθος. Η Ε.ΣΥ. δεν θα έρχεται βέβαια και θα κάνει τον αστυνομικό.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Κατανοητά όλα αυτά, απλά η σχέση σύνδεσης είναι μόνο με την κεντρική Ε.ΣΥ. και με καμία άλλη έτσι δεν είναι;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ναι, αλλά επειδή είπαμε είναι συλλογικός ο αγώνας, δια μέσου της διαδημοτικής σχετίζονται όλες, αλλά νομικά όχι.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Εννοώ ότι μόνο με την κεντρική Ε.ΣΥ. έχουν σύνδεση και με τις άλλες Μ.Κ.Ο. που έχουν τον ίδιο τίτλο.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ναι βέβαια, μέσω της διαδημοτικής είμαστε όλοι μία συντονισμένη ομάδα.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι πάνω στο θεσμικό συμβούλιο από τους 300 – έτσι δεν είναι αυτό δεν είναι το θεσμικό;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ναι, το εκλεγμένο συμβούλιο των 300 από την διαδημοτική.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Εκεί δεν έχει χρονικό όριο θητείας. Δηλαδή μέχρι πόσο καιρό θα είναι αυτό; Πάνω στον χρόνο το τοπικό συμβούλιο αναγκαστικά θα αλλάξει.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Και για αυτόν τον λόγο δεν χρειαζόταν να βάλουμε όρο. Εννοούμε ότι πάνω στον χρόνο θα αλλάζουν εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος όπου θα παρθεί μία απόφαση από τους τοπικούς που θα λέει ότι αυτό το συμβούλιο που εμείς παραπέμπουμε, για αυτόν και αυτόν τον λόγο προτείνουμε να παραμείνει για δύο χρόνια. Εκεί όμως πάλι θα έχουμε έναν έλεγχο γιατί προτείνεται για δύο χρόνια διότι υπάρχει περίπτωση να είμαστε στην περιοχή που έχει 15 κατοίκους, εκεί τι θα κάνουμε, θα τους αλλάζουμε κάθε χρόνο;

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Θα πρέπει να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλείδα.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ούτως ή αλλιώς επειδή δεν αποφασίζει ο ίδιος για την παραμονή του αλλά αφού δεν ισχύει η απόφαση του 12μελούς και πάλι δεν έχει ουσία να το θέσουμε ή όχι γιατί το 12μελές υπάρχει για έναν χρόνο. Άρα ότι αποφασίσει από εκεί και πέρα – γι αυτό αλλάζουμε κιόλας και θα υπάρξει ξανά ψηφοφορία. Αφού η γενική συνέλευση γίνεται υποχρεωτικά κάθε τέλος του χρόνου, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να πάει παρακάτω κανείς αν δεν περάσει από την γενική συνέλευση.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Άρα λοιπόν κατά παρέκκλιση και λόγω ιδιοτήτων ή γνώσεων που μπορεί να έχει κάποιος μπορεί να προταθεί για να παραμείνει στην θέση του για έναν ακόμη χρόνο.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Έτσι, αλλά θα πρέπει πρώτα να φέρουμε την δικαιολογία γιατί θα πρέπει πρώτον να είναι εμπεριστατωμένο, δεύτερον να περάσει ψηφοφορία, τρίτον να έρθει ως τελική πρόταση στα κεντρικά και εκεί να παρθεί μία γνωμάτευση η οποία να έρθει πίσω και άρα σημαίνει βάλαμε τρία ή τέσσερα φίλτρα που σημαίνει ότι δεν γίνεται τίποτε σωστό εάν δεν παρθούν αποφάσεις από κοινού.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Στη σελίδα 17, εδάφιο 7, γράφει ότι ένας διευθυντής γραφείου θα παρευρίσκεται χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ποιος είναι αυτός ο διευθυντής γραφείου;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Υπάρχουνε παραρτήματα, δηλαδή έχουμε την Ε.ΣΥ. περιοχής «χ» και μετά στα χωριά ανοίγουμε παραρτήματα, δεν θα ανοίξουμε ξανά Ε.ΣΥ. γιατί είπαμε είναι Καποδιστριακός ο δήμος. Πείτε για παράδειγμα ότι έχουμε αύριο γραφεία θα έχουν διευθυντές, δεν θα έχουν διοικητικό συμβούλιο, θα είναι μεν κάτω από την Ε.ΣΥ. αλλά θα λειτουργούν και τοπικά. Άρα ο διευθυντής αυτού του γραφείου, των μελλοντικών παραρτημάτων ή των υποεπιτροπών – το γράφω μέσα στην παρένθεση – μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Μήπως θα έπρεπε εδώ στο εδάφιο 7 να διευκρινίζεται καλύτερα αυτό; Δηλαδή ο διευθυντής του τοπικού γραφείου ή του παραρτήματος του γραφείου…

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ:Το γράφει, μέσα στην παρένθεση λέει: «των μελλοντικών παραρτημάτων και των υποεπιτροπών».

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Στη σελίδα 17, εδάφιο 4, εκλέγονται λέει εκεί που συγκεντρώνουν το 70%, αυτό όμως δεν είναι τελείως διαφορετικό από την απόλυτη πλειοψηφία του 51%;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ναι αλλά κοιτάξτε τώρα τι μπορεί να συμβεί. Το 70% είναι πολύ καλά μελετημένο για να μην συμβαίνουν τα όσα συμβαίνουν σήμερα μέσα στους δήμους. Διότι λέμε ότι η πλειοψηφία της γενικής συνελεύσεως είναι τουλάχιστον το 70% των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, άρα ας πάμε στην χειρότερη περίπτωση ότι έφτασαν τουλάχιστον το 70%. Εάν αφήσουμε το 51% από το 70% είναι σαν να πήγαμε στο 30-35% του συνόλου των μελών. Άρα εάν θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε πρόβλημα, π.χ. εσύ ως κακοθελητής έρχεσαι σφηνώνεις εκεί, δεν αφήνεις τα 30 να φτάσουν και δημιουργείται θέμα. Ενώ με το 70% σημαίνει ότι τουλάχιστον το 50% των ορκισμένων έχουν λάβει γνώση και έχουν ψηφίσει. Σε περίπτωση που δεν βγάζουμε άκρη γιατί κάτι συμβαίνει και δεν βγάζουμε καμία απόφαση, ούτως ή άλλως είπαμε ότι θα ξανά επαναληφθεί και θα ζητηθεί να ξαναγίνει ψηφοφορία.

ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Εγώ θα μείνω λίγο στο τελευταίο, αν έχω καταλάβει καλά όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περνούν με απόλυτη πλειοψηφία εκτός από θέματα που αφορούν απομάκρυνση κάποιου μέλους όπου εκεί θα χρειαστεί το 70%. Δηλαδή όλα περνάνε με μία απόλυτη πλειοψηφία του 51% εκτός από το θέμα της απομάκρυνσης που απαιτεί το 70%, σωστά;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Όχι, η γενική συνέλευση βρίσκεται για να συνεδριάσει για θέματα που την αφορούν τα οποία είναι ότι κατατεθεί στην ατζέντα της για ψηφοφορία συν για ότι είναι για να υπάρχει εκλογή των μελών των διοικούντων του Δ.Σ. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε απαρτία πρέπει να υπάρχει γενική συνέλευση με τουλάχιστον παρόντες 70% των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών – και το λέω συνέχεια αυτό γιατί αύριο μπορεί να έρθουν ορκισμένα μέλη που σταματήσανε να πληρώνουν και δεν παρίστανται, εσείς θα πρέπει να το γνωρίζετε αυτό και θα πρέπει να είναι τακτοποιημένα τα μέλη γιατί μπορεί να μπήκαν μέσα να μην έρχονται να μην πληρώνουν και τελικώς να παίρνουν μέρος στην ψηφοφορία. Γι αυτό βάζουμε περισσότερα φίλτρα ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον τους πραγματικούς, δηλαδή τα πραγματικά μέλη να έχουν γνώση και γνώμη τελική πάνω στα όσα θέματα συζητηθούν. Επίσης από τους 70% που θα παραστούν θα ψηφίσουν. Το 70% της ψηφοφορίας είναι αυτό το οποίο βγάζει την απόφαση είτε αυτή είναι για το ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος του Δ.Σ. είτε για συγκεκριμένες αποφάσεις που θα άπτονται της γενικής συνελεύσεως.

ΟΧΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ Ε.ΣΥ.

ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Θα γυρίσω λίγο πίσω για να ρωτήσω αν μπορούν ιδρυτικά μέλη να υπάρχουν σε περισσότερες από μία Ε.ΣΥ. και αν αυτό κρίνεται απαραίτητο ή αν το θεωρούμε σωστό.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Καταρχήν ξεκινάμε με το γεγονός ότι η κάθε Ε.ΣΥ. που ιδρύεται πρέπει να έχει σχέση με την τοπική περιοχή. Είναι οι αντιπρόσωποί μας σε ένα συμβούλιο το οποίο γνωρίζει τα προβλήματα της περιοχής μας. Άρα το να βάζουμε μέλη από άλλες περιοχές δεν έχει ουσία. Δεν γίνεται, ένα σημείο θα είναι ο τόπος αναφοράς μας. Όμως σήμερα επειδή ακόμα είμαστε στην έναρξη και υπάρχουν περιοχές που μπορεί να έχουν τα 4 μέλη και τους λείπουν τα άλλα 2 ή δεν έχουν τα χρήματα τα 2 και προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να ιδρύσουν την Ε.ΣΥ., για προσωρινή λύση έχουμε πει ναι, αν χρειάζεται ας ενταχθούν σε δύο Ε.ΣΥ., όχι σε περισσότερες όμως γιατί αλλιώς θα γίνονται λάθη. Και αυτό θα είναι μία προσωρινή λύση μέχρι να βρεθούν τα άλλα δύο άτομα που είναι ορκισμένα και μπορούν να ενταχθούν και να γίνει αρχαιρεσία, θα απεμπλακούν τα δύο προηγούμενα άτομα που δεν είναι τοπικά, θα φύγουν, θα πάνε στον τόπο τους να ιδρύσουν την δική τους. Ε.ΣΥ. και θα μείνουν οι τοπικοί. Γιατί ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να έχουμε σωστό φορέα, σωστό κύτταρο το οποίο να μην έχει εξωγενής παράγοντες.

ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Ωραία, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί κατ΄αυτόν τον τρόπο θα είχαμε ουσιαστικά και μία ίδια γενική συνέλευση σε διαφορετικές Ε.ΣΥ.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ναι, δεν γίνεται έτσι. Γιατί στο τέλος της ημέρας αν οι αντιπρόσωποι έρχονται ίδιοι παντού δεν καταφέραμε τίποτα, άσε που θα μας κατηγορήσουν κιόλας. Έχω δει να συμβαίνει σε περιοχές να μπαίνουν δύο, τρεις κλπ. όμως μίλησα με τα μέλη αυτά και τους είπα ότι είστε προσωρινά εκεί, γιατί σας ζητήθηκε η βοήθεια να είστε εκεί αλλά ο σκοπός είναι να τους σπρώξετε να βρεθούν τα άλλα δύο μέλη, να αποχωρήσετε, να γίνει αρχαιρεσία, τροποποίηση καταστατικού και να μείνουν οι τοπικοί όπως έπρεπε από την αρχή.

ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Θέλω να ρωτήσω για τον ελεγκτικό γνωμοδοτικό φορέα, είναι το ίδιο με την ελεγκτική επιτροπή ή είναι κάτι άλλο;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ναι είναι το ίδιο.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Επίσης για την προεδρεύουσα επιτροπή, στο άρθρο 13 στη σελίδα 19 αναφέρει ότι μέλη της προεδρεύουσας επιτροπής μπορούν να επανεκλεγούνε εφόσον συμφωνήσει φυσικά η γενική συνέλευση. Υπάρχει κάποιο όριο πόσες φορές μπορεί να συμβεί αυτό;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Εφόσον αυτοί ανήκουν στο Δ.Σ. και το Δ.Σ. είπαμε μέγιστος χρόνος είναι ένα έτος – στην αρχή είναι 6 μήνες, μετά πάει ένα έτος – άρα και η προεδρεύουσα επιτροπή αφού έρχεται δια κλήρου, αφού εκλεγούν οι δώδεκα, εννοείται ότι λήγει μαζί με την ύπαρξή τους μέσα στο Δ.Σ., άρα στην ουσία είναι ένας χρόνος.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Μία ερώτηση για την γραμματεία, η γραμματεία ορίζεται δεν εκλέγεται;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Όχι, γιατί η γραμματεία δεν είναι ο γενικός γραμματέας της εταιρείας, είναι η γραμματεία η οποία θα κάνει την εργασία της γραφής, συντονισμού κλπ, αυτό έρχεται από την προεδρεύουσα επιτροπή δεν είναι θέμα ψηφοφορίας, είναι ένα άτομο το οποίο θα διαλέξουν κάποιον να τηρεί τα καθημερινά.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ε.ΣΥ.
ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Μία πολύ σημαντική ερώτηση, αν θα μπορέσουμε να έχουμε το καταστατικό της κεντρικής Ε.ΣΥ.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Γιατί χρειάζεται αυτό;

ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Από θέμα διαφάνειας, να γνωρίζουμε.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Δεν είναι θέμα διαφάνειας, εσείς δεν εμπλέκεστε σε αυτό. Έρχεται μία παρέμβαση η οποία σας έρχεται μία γνωμάτευση για κάτι που κάνετε. Δεν έχει θέμα τώρα τι είναι η εταιρία ή διαφάνεια μη διαφάνεια, γιατί όλες οι Ε.ΣΥ. είναι ίδιες. Απλώς έρχεται στο σύνολο να δώσει μία γνωμάτευση, τώρα εσωτερικά πως ψηφίζει και τι κάνει το εσωτερικό της, αφού η γενική συνέλευση θα έρθει να ψηφίσει τα γενικά θέματα που άπτονται του γενικού συνόλου.

Άρα δεν έχει καμία ουσία είναι σαν να μην υπάρχει, είναι υπάρχει και δεν υπάρχει. Σε κάποιον που έχεις νομική σχέση πρέπει να ασχολείσαι με αυτό, δηλαδή εσύ μέσα σε μια τοπική Ε.ΣΥ. έχεις σχέση με τον διπλανό σου άρα θα πρέπει να γνωρίζεις το καταστατικό, πως ψηφίζεις, τι κάνεις κτλ η κεντρική Ε.ΣΥ. δεν έχει σχέση και δεν έχει σχέση και αυτή με εσένα. Άρα δεν έχει θέμα να συνδεθεί για να έχει θέμα διαφάνειας ή όχι γιατί έρχεται να σου δώσει μία παρέμβαση μόνο σαν παρέμβαση, δεν έρχεται να δεις αν ψηφίστηκε ή αν εκλέχθηκε ή αν αποφασίστηκε δια βοής ή δεν ξέρω τι άλλο.

ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Σε αυτή την περίπτωση ας πούμε εάν μία επιτροπή, π.χ. η προεδρεύουσα της κεντρικής Ε.ΣΥ., δεν θα ήταν σωστό να γνωρίζουμε αν θα είχε κάποια θητεία μεγάλη;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Όχι γιατί εσείς δεν θα έχετε σχέση με το ποια είναι η προεδρεύουσα αρχή, δεν θα έχει καμία σχέση γιατί δεν θα έχει τον ρόλο της Ε.ΣΥ. δεν έρχεται σαν ρόλος ο οποίος αρχίζει να μπαίνει μέσα στα τοπικά. Αυτό πρέπει να το δούμε σαν γενική αντιπροσώπευση, γιατί αν έμπαινε σαν πρόεδρος της τοπικής Ε.ΣΥ. είχε σχέση, αυτή την στιγμή δεν έχει σχέση. Όταν κριθεί ότι θα έχει σχέση θα ανακοινωθεί, αλλά δεν έχει ουσία. Ο λόγος που γίνεται είναι για να περιφρουρηθεί για να μην μπερδεύονται όλα τα δεδομένα, δεν έχει λόγο.

ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Εντάξει, ήτανε κάτι που έπρεπε να ρωτήσω γιατί το ρωτάνε αρκετοί.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Καλά κάνατε, αλλά σου λέω στην ουσία, επειδή δεν είμαστε ιεραρχία όπως π.χ. αν ήταν πυραμίδα όπως θέλουν να το παρουσιάζουν οι ανάποδοι, τότε θα είχε σχέση. Επειδή δεν είναι πυραμίδα όμως και δεν είναι θέμα να σου παρέμβει στο τι απόφαση θα λάβεις τοπικά, μπορεί μόνο να σου φέρει γνωμάτευση επί του θέματος και εσύ να αποφασίσεις και τελικώς να ψηφιστεί στην γενική συνέλευση των 300, άρα δεν έχει ουσία, δεν έχει καμία ουσία.

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Έχει σημειώσει ένας συνέλληνας μία πρόταση σχετικά με τα άτομα που θα βρίσκονται στα γραφεία ή θα απασχολούνται γενικώς και γράφει εδώ ότι για την αποφυγή οποιασδήποτε σχέσης με ασφαλιστικούς φορείς, δεν ξέρω πως μπορείς να το διευκρινίσεις αυτό Βίκυ, δηλαδή αυτοί θα εργάζονται;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Το είπες σωστά. Ξεκινάμε με ένα θέμα στο οποίο δεν θα εργάζεται κανένας. Όταν θα αποφασίσουμε ότι θα εργαστούν, τότε θα μπούμε στην διαδικασία και του ΤΕΒΕ κλπ, διότι για την ώρα δεν έχει εργασία. Είμαστε τα μέλη τα οποία βρισκόμαστε όλοι από κοινού, είναι σαν να είμαστε μέσα στο σπίτι μας.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Σωστό. Δηλαδή την ώρα που βρίσκομαι εγώ στο γραφείο δεν μπορεί να μου πει κανείς πως βρίσκεσαι εκεί και με ποια σχέση;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Όχι, γιατί δεν είναι εργασία, εσύ εργάζεσαι εκείνη την ώρα; Αυτό είναι το θέμα, γιατί αν πάμε να τους ανοίξουμε εργασίες και μη εργασίες πρέπει να αλλάξουμε το καταστατικό και να το κάνουμε με λειτουργία διαφορετική. Εμείς όταν θα φτάσουμε να έχουμε υπαλλήλους τότε θα κάνουμε διαφορετική προσέγγιση. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να μείνει έτσι το καταστατικό γιατί στο μέλλον – πείτε ότι έχουμε τελειώσει με όλα αυτά που κάνουμε – όταν θα έρθει η ώρα να αρχίσουν να ενεργοποιούνται τα εργαλεία, να κατέβουν τα χρήματα και να μπουν, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει άλλη δομή γιατί αυτή έγινε με άλλο σκοπό. Θα μείνουμε Ε.ΣΥ. και θα έχει τμήμα το οποίο θα κάνει αυτό και αυτό, γιατί δεν θέλουμε να μπερδέψουμε το ένα με το άλλο. Ακόμη και αν υπάρξει περίπτωση παραδείγματος χάριν η μία περιοχή που έχει προϊόντα πορτοκάλια, και η άλλη περιοχή έχει σύκα και λέμε μεταξύ μας, δεν παίρνουμε τα προϊόντα μας να τα πάμε στην άλλη περιοχή αφού δεν έχουν οι άλλοι και έχουμε εμείς πορτοκάλια και τα πετάμε; Ε δεν είναι εργασία εκείνη την ώρα, είναι ότι ο ένας με τον άλλον κάναμε μία δωρεά. Άρα δεν είναι εργασία.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Είναι εμπορική συναλλαγή;

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Όχι, δεν είναι εμπορική συναλλαγή. Εγώ έδωσα στον φίλο μου και εκείνος μου έδωσε. Και αν κάποιος θέλει να δώσει χρήματα για να το κάνει αυτό είναι δωρεά δεν είναι για την εξαγορά του προϊόντος. Θέλει να κάνει κάποιος μία δωρεά, είναι δωρεά. Θέλει κάποιος να έρθει να πιει καφέ σε εσάς και έχετε μία καφετιέρα και του κάνατε έναν καφέ και σας άφησε και ένα ευρώ γιατί θέλει να το αφήσει, εκεί θα το καταγράψετε ως δωρεά, δεν είναι πώληση του καφέ.
Γιατί στο σύνολο θα μπλέξουμε, εμείς είμαστε εκεί χωρίς καμία εργασία, δεν εργαζόμαστε. Είναι το σπίτι μας, δικαιούμαστε να είμαστε σαν να είμαστε όπου θέλουμε. Και είμαστε μέλη. Αν κάποιος σας ρωτήσει τι κάνετε εδώ θα πείτε είμαι μέλος, ορίστε και η ταυτότητά μου που είμαι μέλος, δικαιούμαι.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Θα υπάρχουν ταυτότητες μελών δηλαδή;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ναι τώρα αυτές ετοιμάζουν, τώρα είναι το θέμα του γενικού ειδικού κανονισμού. Φτιάχνουνε τώρα τον κανονισμό γιατί ο κανονισμός που κυκλοφόρησε είναι ένας πρόχειρος κανονισμός ιδεολογίας και δεοντολογίας δεν είναι ο κανονισμός της λειτουργίας. Εκείνο έρχεται και θα είναι βιβλιάριο και θα περιέχει βέβαια και όλα τα του ήθους, τα πιστεύω κλπ. Όλα αυτά θα τα έχουμε, αλλά είναι όλα κάτω από το ίδιο καταστατικό, δηλαδή δεν θα είναι κάτι άλλο. Υποχρεούμαστε κάτω από το καταστατικό όσα γράψαμε με μεγαλύτερη ανάλυση και θα πούμε πλέον πως θα κρατούνται τα βιβλία, πως θα είναι η εγγραφή των νέων μελών, τα έντυπα που θα δίνονται, οι ταυτότητες, οι κάρτες, τρόπος λειτουργίας, οι σχέσεις και όλα αυτά θα περιγράφονται. Δηλαδή θέλει τεράστια εργασία όλο αυτό και δεν χρειάζεται να γίνει επειγόντως τώρα γιατί είμαστε ακόμη σε πολύ αρχικά στάδια. Και να δούμε κιόλας αντιδράσεις, να καταγράψουμε λειτουργικά θέματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε επιλύσει κτλ, θα λειτουργήσουμε σιγά-σιγά και θα βρεθούν όλες οι λύσεις στην πορεία για να γίνουν και σωστές. Γιατί αυτό θα πρέπει να μείνει, είναι ένα βιβλιάριο το οποίο είναι και εγχειρίδιο λειτουργίας και κατά καιρούς θα προστίθενται σελίδες για τον σκοπό της καλύτερης λειτουργίας.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Για το θέμα των βιβλίων της εταιρείας, πως μπορείς να το δώσεις βήμα-βήμα το τι ακριβώς βιβλία χρειάζονται;

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Είναι αυτό που είπα προηγουμένως και στην Βίκυ, θα γίνει ειδική μνεία για το θέμα των βιβλίων και επίσης θα συμπεριληφθεί στον κανονισμό λειτουργίας, επειδή τώρα είναι τελείως αρχή και έχουμε χρόνο, θα σας δώσουμε ανάλυση για να μην υπάρχουν κενά γιατί αν ανοίξω αυτό το θέμα τώρα στην ουσία όπως είπα προηγουμένως δεν υποχρεούμαστε να κρατάμε βιβλία, εμείς όμως επειδή θέλουμε να είμαστε σωστοί θα τα κρατάμε τυπικά για να έχουμε τις απαντήσεις σε οτιδήποτε μας ζητηθεί. Και για αυτό τον λόγο θα κρατάτε για την ώρα σε ένα απλό αρχείο excel τα έσοδα-έξοδα, όπως ακριβώς αν ήταν δική μας η εταιρία και θα τα είχαμε κάπου καταγεγραμμένα. Θα κρατάμε το βιβλίο μας με αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε τις αποδείξεις για οτιδήποτε κάνουμε εγγραφή και για έσοδα εννοούνται όλες οι δωρεές, όλα τα κεφάλαια, όλες οι συνδρομές και έξοδα είναι οτιδήποτε κάνουμε ακόμα και για την αγορά της εφημερίδας, το μίσθωμα, το τηλέφωνο, το νερό, οτιδήποτε έχουμε κατά την λειτουργία της Ε.ΣΥ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Να πούμε και ένα άλλο το οποίο δεν είναι πολύ σοβαρό βέβαια αλλά έτσι για να ακουστεί, ότι μπορεί να αλλάξει δ/νση εντός των ορίων της περιοχής της εταιρείας χωρίς να χρειάζεται αλλαγή καταστατικού.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Όχι, αυτό που έχω πει και το γράφουμε και μέσα, απλώς θα θυμάστε όμως στην επόμενη τροποποίηση καταστατικού που θα χρειαστεί να γίνει στο τέλος του χρόνου όταν έχουμε πλέον τις αλλαγές κτλ θα το ανανεώσουμε, δηλαδή εκεί θα βάλουμε την νέα έδρα της εταιρίας. Δεν χρειάζεται δηλαδή αμέσως να γίνει η αλλαγή γιατί είμαστε σε πρώιμα στάδια ακόμα και θα έχουμε αλλαγές.

Όπως επίσης και το θέμα των μελών, γιατί συζητήθηκε και με κάποια άλλα άτομα και με ρωτούσαν συνέχεια για αυτό το θέμα, τι γίνεται με τα ορκισμένα μέλη και αν θα πρέπει να γίνεται τροποποίηση καταστατικού συνεχώς. Όχι, η τροποποίηση καταστατικού χρειάζεται μόνο όταν υπάρχει αρχαιρεσία για τα ιδρυτικά στελέχη-μέλη. Δηλαδή αν αλλάξουν τα τακτικά μέλη – όπως αυτό που είπα προηγουμένως για κάποια άτομα που μπήκαν αρχικά σε μία περιοχή και μετά πήγαν αλλού – εδώ θα πρέπει αφού αλλάξουν και έρθουν νέα μέλη τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι για να κλειδώνουν επάνω σε αυτό τον αριθμό, εκεί θα πρέπει να γίνει αλλαγή, να γίνει τροποποίηση του καταστατικού και να το δώσουμε στην αρμόδια ΔΟΥ για να έχουμε το τελικό.

Για τα ορκισμένα μέλη, θα καταγράφονται καθημερινώς γιατί είναι και θέμα λειτουργίας να μην είμαστε δύσκολα, αυτά θα καταγράφονται καθημερινώς, θα μπαίνουν στο βιβλίο των μελών – θα βάζει υπογραφή, θα βάζει τα στοιχεία του, θα δίνεται και αυτό το έντυπο που θα δίνουμε στο μέλλον σαν απόδειξη, ένα έγγραφο το οποίο θα αποδεικνύει ότι είναι μέλος, θα έχει την απόδειξη πληρωμής – και εκεί θα βάλουμε ένα χρονικό πλαίσιο κάθε έξι μήνες ή έναν χρόνο να κοινοποιούμε τα μέλη αυτά στο πρωτοδικείο ώστε να φαίνεται ότι υπάρχουν μέσα όλα αυτά τα μέλη στην εταιρία. Επειδή η γενική συνέλευση θα γίνεται μία φορά τον χρόνο, πριν την γενική συνέλευση θα πρέπει να έχουμε ανανεώσει την λίστα μας ούτως ώστε να είναι νόμιμη η οποιαδήποτε ψηφοφορία του μέλους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Οι γενικές συνελεύσεις που θα γίνονται οι τακτικές θα είναι μία φορά τον χρόνο. Έκτακτες μπορούν να γίνουν πόσες;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Όποτε ζητηθεί και όπως εξελιχθεί η πορεία αλλά μην συσχετίζουμε όμως τις γενικές συνελεύσεις με τις συνελεύσεις ή συνεδριάσεις του Δ.Σ. που θα έχουμε. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να μην θέλει να λαμβάνει τις αποφάσεις από μόνο του γιατί τώρα είναι πολύ λίγα τα άτομα τα οποία είναι διορισμένα και δεν είναι εκλεγμένα, θα πρέπει να φωνάζουμε μέσα και τα υπόλοιπα ορκισμένα μέλη να γίνεται μία συνάντηση. Είναι σαν να είναι συνάντηση του Δ.Σ. και δεν είναι γενική συνέλευση. Άρα μπορεί το Δ.Σ. να καλέσει όλα τα ορκισμένα μέλη σε συνάντηση. Εκεί επειδή δεν θα υπάρξει ψηφοφορία σε κάτι δεν το ονομάζουμε γενική συνέλευση ή έκτακτη. Είναι μία συνεδρίαση του Δ.Σ. με παρόντες τα ορκισμένα μέλη.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ : Σωστά, σωστά απλά ρωτάω, λέμε τώρα ότι εκτός από την κανονική Γενική Συνέλευση που είναι μία φορά το χρόνο  έχουν δικαίωμα είτε κάποια μέλη με αίτηση τους είτε  και το διοικητικό συμβούλιο να προκαλέσει Γενική Συνέλευση έκτακτή για οποιοδήποτε θέμα, έτσι δεν είναι ;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Έτσι, έτσι και δεν έχει ορισμό πόσα. Άπτεται ανάλογα του θέματος και ανάλογα της ανάγκης

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Έτσι, πάρα πολύ ωραία

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: αλλά για ευκολία γι αυτό το ανέφερα. Είναι για ευκολία, θα καλείται πρώτα το Δ.Σ. δηλαδή θα γίνεται πρώτα αίτημα στο Δ.Σ. να καλέσουν τα μέλη για συζήτηση, αν είναι για συζήτηση.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Τώρα στην αρχή βέβαια

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ναι και μετά γίνεται για όσες φορές χρειαστεί.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Να εκπαιδευτούμε κιόλας γιατί είμαστε ακόμα μωρά σε αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι ;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Και θα εξελιχθούν και θέματα, παραδείγματος χάριν πριν αν θυμάστε συζητήσαμε και για ένα θέμα δεοντολογίας και λειτουργίας μέσα από κάποια μέλη τα οποία είναι ορκισμένα μέλη αλλά έχουν κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητούνται στο Διοικητικό καλώντας βέβαια όλα τα μέλη γιατί είναι θέμα που άπτεται ενός συνόλου πλέον αφού είναι μέλος μας ένα άτομο θα πρέπει να το συζητήσουμε εντός των τοίχων και μετά να το εξελίξουμε σε τσουνάμι γιατί πολλές φορές γίνονται τα θέματα χωρίς λόγο, μπερδεύονται και γίνονται πανικός χωρίς να χρειάζεται.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Έτσι η τρίχα γίνεται τριχιά πολλές φορές.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Έτσι, αυτό γίνεται γιατί ακόμα δεν υπάρχει εμπειρία του συντονισμού με αυτόν τον τρόπο και ήταν επόμενο ότι θα συμβεί αλλά σιγά, σιγά θα εκπαιδευτούμε όλοι και θα αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο για αν μπορούμε να λύνουμε τοπικά τα θέματα και αυτός είναι και ο σκοπός της ίδρυσης της Ε.ΣΥ. είναι να μπορούμε να λύσουμε τοπικά τα προβλήματα.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Έτσι , σωστά και πρέπει να το εμπεδώσουμε σιγά, σιγά όλοι ότι είναι σοβαρό το θέμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και δεν μπορούμε να το βλέπουμε ως, πως είναι για παράδειγμα ένας πολιτιστικός σύλλογος που μαζευόμαστε να κάνουμε ένα πανηγυράκι ή να κάνουμε ένα γλέντι και ξέρω εγώ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με σοβαρά θέματα στο μέλλον. Άρα λοιπόν αν δεν το δούμε από την αρχή σοβαρά έτσι και να του δώσουμε προσοχή θα δυσκολευτούμε στην πορεία.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Μα είναι στο χέρι μας παιδιά, είναι η μόνη φορά που μπορούμε να έχουμε πραγματικά την αντιπροσώπευσή μας σε οτιδήποτε γίνεται στην χώρα μας με σωστούς τρόπους. Και αν πάτε και δείτε στο άρθρο 3 Σκοποί και Αντικείμενο Δραστηριότητας και διαβάσουμε προσεχτικά όλα αυτά που θα κάνουμε που είναι μία περιγραφή γενική, μιλάμε για τεράστιο όγκο εργασίας  και αυτό το πράγμα δεν πάμε να το κάνουμε για να πούμε ότι είμαστε γενικά και αόριστα μέλη, χρειάζεται συστηματική και συστημική εργασία για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να μας βλέπουν οι άλλοι και να, πρώτον να περνάμε την άποψή μας και να μας φοβούνται κιόλας άμα το θέλεις ώστε να μπορούμε να είμαστε το φρένο στα προβλήματα.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Πόσο μάλλον όταν δούμε στην διαχείριση των οικονομικών, εκεί..

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Μην ξεχνάτε ότι είναι εταιρεία. Η εταιρεία είναι  πάντοτε μία σχέση ανθρώπων οι οποίοι είναι κάτω από μία ομπρέλα και φέρει ο ένας ευθύνη στον άλλο και γι αυτό τον λόγο δεν είναι να υποτιμηθεί τίποτα. Πρέπει οπωσδήποτε όλοι να περιφρουρούμε το κάθε τι. Γιατί αν αύριο ξεκινήσουν κάποια από τα μέλη κακόβουλο και αρχίσουν να καταχράζονται είτε χρήματα είτε θέσεις  ή είτε οτιδήποτε μπορεί να προκύψει στην πορεία αυτό σημαίνει ότι καταστράφηκε μία πορεία συλλογική η οποία θα έχει μόνον αντίκτυπο στους τοπικούς γιατί τα υπόλοιπα θα έρθει αμέσως. Είναι τόσο καλά πλέον η δομή που εξελίσσεται και θα εξελιχθεί ακόμα καλύτερα στο μέλλον που όλα αυτά θα σκοτώνονται στην βάση αλλά θα κάνει ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό και άρα δεν πρέπει να αφήνουμε τέτοια πράγματα γιατί είναι η μόνη μας πιθανότητα να βγούμε από το βούρκο, είναι να φτιάξουμε τόσο καλές Ε.ΣΥ. που να μπορούμε να είμαστε περήφανοι όλοι σαν μία οντότητα για να πάμε σύσσωμοι εναντίον όλου αυτού το καθεστώτος γιατί διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα. Θα μείνουμε όλοι ελεύθερα άτομα όπως ήμασταν και πριν και θα είμαστε και αύριο  και είμαστε και σήμερα χωρίς όμως συντονισμό.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 
ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: … Βίκυ δεν μιλάω τόσο πολύ για κάποιες ατασθαλίες που μπορεί να σκέφτεται ο κάθε ένας κ.τ.λ. , δεν μιλάω γι’ αυτό. Μιλάω για την σοβαρότητα και το πόσο μεγάλο είναι , παράδειγμα στην 26 σελίδα στο εδάφιο Γ’ λέει ότι κατ” εντολή της προεδρεύουσας επιτροπής που φέρει και την σφραγίδα της κεντρικής εταιρείας θα μπορεί να εκτελέσει χωρίς να περιορίζει την δυνατότητα των προαναφερθέντων οποιαδήποτε πράξη είναι αναγκαία για να αποσύρει, να μεταφέρει, να υποθηκεύσει, να ενεχυριάσει, να δανείζει να κατέχει, να κρατήσει, να διαχειριστεί, να αγοράσει, να πουλήσει, να ανταλλάξει , να αποσχεθεί, να καταθέσει, να επενδύσει και αν επανεπενδύσει, οποιαδήποτε χρήματα περιουσία ιδιόκτητα ή και υπό διαχείριση που μπορεί να περιλαμβάνει ομόλογα ή άλλα τραπεζικά ή κυβερνητικά χρηματοδοτικά μέσα, χρυσό, αποθέματα, μιλάμε για πολύ σοβαρό θέμα Βίκυ .

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Παιδιά να σας πω το εξής, σήμερα το βλέπουμε , είναι πυρήνας, είναι έναρξη, είναι αρχή. Μην ξεχνάτε με οτιδήποτε έχουμε κάνει με το χαρτοφυλάκιο του Αρτέμη και έχουμεκάνει την δόμηση χρηματοδότησης  για τους δήμους. Εάν αύριο έρθουν και τελειώσουν, όχι εάν όταν γιατί πρέπει να λέμε όταν και όχι εάν. Όταν θα γίνει πρέπει να είμαστε όλοι πανέτοιμοι γιατί αυτή η Ε.ΣΥ. είναι τα χέρια μας το μάτι μας η λειτουργία μας προς την κάθε περιοχή. Πως θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά αν δεν είμαστε πανέτοιμοι ; Θα είναι το μέσο  όπου διαμέσου του θα γίνεται η υλοποίηση όλων των έργων. Δεν θα είναι η εταιρεία που θα το κατασκευάσει  αλλά θα είναι όμως τα χέρια μας που θα αναθέσει σε όλες τις εταιρείες, θα είναι εκείνος που θα ελέγξει μετά. Ε, πως θα τα κάνουμε όλα αυτά αν δεν έχουμε εξασκηθεί από πριν ;

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Ακριβώς, γι’ αυτό λέω πρέπει να ενσκύψουμε όλοι. Βέβαια να μάθουμε το καταστατικό απ” έξω και τον κανονισμό μετά αλλά πρέπει να δώσουμε την προσοχή όπως δίνουμε στο δικό μας σπίτι, στο σπίτι που λειτουργούμε καθημερινά.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Έτσι είναι και δεν πρέπει να υποτιμηθεί καμία ενέργεια. Μπορεί να είναι λίγα ακόμα, μπορεί να είμαστε ακόμα στα σπάργανα, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα να εξελίσσεται σε επίπεδο που να αρχίσουμε τις σωστές πλέον επιθέσεις  αλλά είμαστε στην εξάσκηση της δομής αυτήν τη στιγμή να στηθεί σωστά γιατί βλέπουμε, και αυτό είναι και το παράπονό μου και το μαράζι μου να σας πω την αλήθεια, βλέποντας όλες τις ομάδες πως προχωρούν για αν στήσουν τις Ε.ΣΥ. που πολλές δεν φορές δεν καταφέρνουν να βρουν λειτουργία του πως ο ένας καρφώνει τον άλλον, κάνουν έτσι. Είναι κρίμα ρε παιδιά αυτά τα πράγματα. Είναι κρίμα γιατί  όλα αυτά που διάβασες σε μια μικρή περιγραφή τώρα αν τα διαβάσουμε όλα είναι τόσο μεγάλο το εύρος των εργασιών που θα γίνουν που θα έχουμε χώρο για πολλά πράγματα.

Άρα σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε λύση στα τοπικά μας σύντομα γιατί αυτό που εξελίσσεται μπροστά μας δεν θα το προλάβουμε, και μην ξεχνάμε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πρέπει να ξεκινούμε σήμερα με αυτά που μπορούμε να το ιδρύσουμε, να το φτιάξουμε σα να είναι το σπίτι μας όμορφο να μπορούμε να νιώθουμε καλά εκεί που θα είμαστε και από εκεί και πέρα τους εγωισμούς άστε τους  πίσω. Δεν υπάρχει λόγος  κανένας

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Ναι ακριβώς, δεν είναι θέμα εγωισμού εδώ, είμαι καλύτερος είμαι χειρότερος ή τέτοια πράγματα. Δεν έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του ανθρώπου εδώ. Εδώ έχει να κάνει με το «χαρτιά μιλάνε τα στόματα βουλώνουνε».

ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Εγώ θα ήθελα να σας διακόψω εδώ και θα ήθελα να καταθέσω κάτι υπέρ των συν-Ελλήνων. Θα ήθελα να πω ότι από αυτά που έχω διαπιστώσει και εγώ είναι ότι παλιές ίντριγκες και παλιές φαγωμάρες να το πω έτσι έχουνε τελειώσει. Βγαίνουν συνεχώς κάποια αλλά είναι στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Πιστεύω ότι αν δοθεί η ευκαιρία στους  συν-Έλληνες θα τα βρουν μεταξύ τους. Εγώ έχω φτιάξει τις σχέσεις μου με πάρα πολύ κόσμο και χαίρομαι ιδιαίτερα γι αυτό, όπως βλέπω και άλλες σχέσεις και έχουν φτιάξει και συνέχεια βελτιωνόμαστε. Και επειδή θέλω να μείνω στο θετικό κομμάτι, της θετικής σκέψης πιστεύω ότι θα πάμε πάρα, πάρα πολύ καλά  και πιστεύω ότι ο κόσμος και οι ορκισμένοι που ήδη είναι στις ομάδες τις συγκεκριμένες πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν πολύ θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Και εγώ συμφωνώ σε αυτό και λέω ότι απλώς θέλω να δώσω την έννοια ότι να μην αργούν. Είναι καιρός να τα αφήσουμε όλα πίσω μας. Έτσι όπως το λες είναι Ανδριανέ υπάρχει μεγάλη πρόοδος  από τα παλιά και βεβαίως ο όρκος είναι και μία ασπίδα και μία ομπρέλα σε για όλους για να μπορέσουν για να νιώθουν τα ίδια για να  μπορέσουν να νιώθουν ότι ξεκινήσαν να έχουν το μαξιλάρι ότι ο κάθε ένας μπορεί να αγγίξει στον ώμο του άλλου, όμως χρειάζεται και ακόμα και σήμερα γιατί είναι πολύ κρίσιμη η ώρα να το κάνουμε και να το κάνουμε σωστά και τώρα που μιλάμε να τα αφήσουμε πίσω μας και το ζητώ από όλους όσους ακούω γιατί είστε όλοι, το λέω όχι σε εσάς που μιλάω αλλά σε όσους μας ακούνε.

Έχουμε δώσει ψυχή, σώμα τα πάντα τα έχουμε δώσει στον αγώνα. Είναι ανώφελο να αφήνουμε να δημιουργούνται μικροπράγματα  τα οποία να χαλούν την σημερινή μεγαλειότητα όλου αυτού του αγώνα σε μικροπρέπειες. Γιατί μπορεί να είναι και μια μικρή ασήμαντη πληροφορία που δεν χρειάζεται. Πάμε να φτιάξουμε αυτές τις Ε.ΣΥ., οι τοπικοί πρέπει να ιδρύουν τις Ε.ΣΥ. τους οι άλλοι πρέπει σιγά σιγά να αποχωρούν να πάνε να φτιάξουν τις δικές τους Ε.ΣΥ. γιατί  ο σκοπός είναι να μεταλαμπαδεύσουμε αυτόν τον αγώνα παντού. Γιατί συνεχίζουμε να είμαστε με τους φίλους μας που μάθαμε σε μία περιοχή και δεν πάμε εκεί που κατοικούμε να φτιάξουμε την μονάδα και το κύτταρο στο να εξελιχθεί, θα μείνει η δική μας περιοχή πίσω και όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε το οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε δεν θα έχει αξία η δική μας περιοχή, δεν θα έχουμε λύει τα προβλήματα της  δικής μας περιοχής.

Άρα πρέπει να επικεντρωθούμε στις δικές μας περιοχές  να μεγαλώνουμε την δική μας περιοχή για να μπορέσει να αντικατοπτρίσει τα θέματά μας  καλύτερα σε μία διαδημοτική και σήμερα αυτό που μπορεί να δημιουργείται μεταξύ των ομάδων δεν χρειάζεται. Είμαστε όλοι σωστοί για να μπορέσουμε να δομήσουμε αυτόν τον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχουμε χώρο όλοι ο κάθε ένας με τα ταλέντα του, ο κάθε ένας με τις αξίες του, ο κάθε ένας με την προηγούμενή του εκπαίδευση και την σημερινή του αντοχή όλα μπορούν να συνυπάρξουν.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Συμφωνώ και εγώ απόλυτα και θέλω να πω ότι εφ” όσον κανένας δεν είναι μόνιμος και αιώνιος. Όλοι είμαστε προσωρινοί και όλοι θα περάσουμε από όλες τις θέσεις υποχρεωτικά βάση του καταστατικού, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να χωρίσουμε από την στιγμή που δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εδώ πρέπει να ενωθούμε, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε ομόνοοι όπως το λέει και ο όρκος, έτσι δεν είναι ; ούτως ώστε μόνο έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε αγαπημένοι χωρίς κανένα πρόβλημα, βοηθώντας ο ένας τον άλλον .

ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Εγώ θα ήθελα να κάνω μία γενική ερώτηση έτσι για το κλείσιμο σε σχέση με όλα τα παραπάνω και αυτά που ανέφερε ο Πλάτων και η κυρία Χαραλάμπους , επειδή πολλοί θεωρούν ότι με το που θα ανοίξουμε τις Ε.ΣΥ. όλα θα ενεργοποιηθούν αυτόματα αν έχει η κυρία Χαραλάμπους να μας δώσει κάποια συμβουλή για το πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε τους εαυτούς μας μέσα από τις Ε.ΣΥ.  που θα πρέπει να εστιάσουμε την μελέτη μας, πως θα μπορούσαμε ίσως να βελτιωθούμε για να είμαστε πιο έτοιμοι.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Καλά το θέτεις Βίκυ, γιατί η Ε.ΣΥ. πρέπει να καταλάβουμε και την ουσία την πραγματική. Σήμερα η Ε.ΣΥ. είναι όπως το είπαμε και προηγουμένως και χαμογελάσαμε με αυτό είμαστε στα σπάργανα, ακόμα είμαστε παιδάκια τα οποία μπουσουλάνε δεν έχουμε ακόμα σταθεί στα πόδια μας και ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε. Πρώτα πρώτα πρέπει αν καλλιεργήσουμε την συλλογικότητα και την λειτουργία μεταξύ μας για να βρούμε περισσότερα μέλη. Δηλαδή το εντατικό αυτής της φάσης είναι τα μέλη. Να εντάξουμε μέλη, γιατί όσο πιο πολλούς έχουμε τόσο πιο δυνατοί θα γίνουμε. Το δεύτερο είναι , ότι όλα αυτά που ετοιμάσαμε στο παρελθόν και που έρχονται να απελευθερωθούν, το θέμα του Τ.Χ.Σ. ακόμα που δεν το ελευθερώσαμε για τις μηνύσεις, αυτά που θα γίνουν τώρα με τα διάφορα υπουργεία θα γίνουν επερωτήσεις, διάφορες επιθέσεις που θα γίνουν στα Μ.Μ.Ε. .

Για όλα αυτά πρέπει αν είμαστε ετοιμοπόλεμοι γιατί ; γιατί όλοι πρέπει να αναλάβουν ένα καθήκον και να ξεκινήσουν να το υλοποιήσουμε, και μπορεί κάποιες περιοχές να αναλάβουν κάτι άλλο ή και από κοινού να αναλάβουν όλοι το ίδιο και γι αυτό το λόγο πρέπει το πρώτο πράγμα είναι να συγυρίσουμε τα εσωτερικά μας. Να εντάξουμε περισσότερο κόσμο να κάνουμε εντατικές κινήσεις  για να ενημερώσουμε κόσμο να ορκιστούν βέβαια και περισσότερα μέλη ούτως  ώστε να έχουμε και τα μέλη μας σε πλήρη συντονισμό με αυτά που κάνουμε και να δημιουργήσουμε αυτές τις μονάδες οι οποίες θα αρχίσουν να φαίνονται γιατί αυτό από μόνο του σε κάθε κίνηση που θα κάνουμε θα είναι και βοήθεια στο να λειτουργήσουν τα πράγματα καλύτερα. Θα είναι μεγάλη η πίεση χωρίς να μπορώ να σας δώσω χρονικά πλαίσια του τι σημαίνει το κάθε τι γιατί είναι λάθος να το κάνουμε αυτό αλλά την ίδια στιγμή παραδείγματος χάριν όταν γίνονται οι συναντήσεις στο εξωτερικό θέλω να σας πω ότι λίγο ετοιμαζόμαστε τώρα.

Πρέπει αφού φτιάξουμε τις Ε.ΣΥ.  να αρχίσουν να φαίνονται πιο έντονες οι φωτογραφίσεις , οι ταμπέλες, μέσα στα γραφεία θα αρχίσει να γίνεται μια δυναμική εάν αρχίσουμε να προωθούμαστε πόσο μεγάλη απήχηση έχουμε με τον κόσμο. Πρέπει να κάνουμε στα Μ.Μ.Ε. μεγάλες επιθέσεις. Πρέπει να φτιάξουμε δηλαδή την διαφήμιση. Είναι το επόμενο, είναι το  μάρκετιν μας. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να αρχίσουμε αφού πλέον έχουμε την οντότητα γραφείου πλέον να αρχίσουμε να προωθούμε πράγματα σαν να ήταν αν πουλήσουμε ένα προϊόν. Τι θα κάναμε δεν θα βγαίναμε έξω να βρούμε τρόπο να το πουλήσουμε. Αυτήν την στιγμή πρέπει να το κάνουμε αυτό, να συγυρίσουμε να προωθήσουμε και την ίδια στιγμή να ετοιμαζόμαστε να εκπαιδευόμαστε να δημιουργήσουμε εμείς  για να μπορέσουμε να αρχίσουμε πλέον έναν άλλο Μαραθώνιο, και αυτός ο Μαραθώνιος είναι η άλλη πορεία που θα είναι της επίθεσης και δεν θα είναι της άμυνας όπως ήμασταν μέχρι τώρα. Και η επίθεση δεν έχει όπλα εννοείται, να το πούμε και αυτό για να μην μας κόψουν κάπου για να το ακούσουν αλλιώς , εννοείται ότι εμείς είπαμε από την αρχή μέχρι το τέλος είναι με την νόησή μας, με την πένα μας με τις απαιτήσεις μας και με όλα αυτά τα οποία θα πούμε την αλήθεια.

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Με τον Ελληνικό μας πολιτισμό

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Και πραγματικά με τα Ελληνικά μας αξιακά πρότυπα. Και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να ετοιμαστούμε να είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Πραγματικά η λέξη αρμόζει σε αυτήν την περίπτωση γιατί μπαίνουμε σε ένα άλλο είδος συντονισμένης πλέον ενέργειας. Θα σας πω μερικά στοιχεία ακόμα. Στο εξωτερικό τώρα που γίνονται οι συναντήσεις με διάφορους φορείς που γίνονται έτσι εντατικά και θα γίνουν και πολύ περισσότερες χρησιμοποιούμε το θέμα των Ε.ΣΥ. πλέον  με το να τα δείξουμε, να οι φωτογραφίες , να εκείνο να η συνάντηση στην Αθήνα, γι αυτό χρειάζονται όλα από δω και πέρα να είμαστε προσεκτικοί και αν τα δείχνουμε σωστά, να μπορούμε να τα κάνουμε, να φαίνονται ότι είναι κάθε σήμερα καλύτερο του χτες ούτως ώστε να δείχνει την αναπτυξιακή μας πορεία και να αρχίσουμε να δείχνουμε στατιστικές, όλα αυτά θα έρθουν σιγά σιγά, αλλά δείχνουμε, είναι ήδη ένα μεγάλο εργαλείο η Ε.ΣΥ. για να μπορέσουμε να δείξουμε και στο εξωτερικό τι γίνεται στην Ελλάδα.

Ετοιμάζουμε τώρα και μία μετάφραση σε κάποια τμήματα του καταστατικού για να μπορέσουμε να το κάνουμε ένα βιντεάκι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και στο εξωτερικό να το στείλουμε σε διάφορα Media. Όλα θα γίνουν, δηλαδή πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο σιγά σιγά Αδριανέ, να το κοιτάξουμε και αυτό ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό ντοκιμαντέρ. Μικρά, δηλαδή δεν χρειαζόμαστε πράγματα, να μιλήσουν πολλά άτομα από διάφορες περιοχές  της Ελλάδος, αυτό που θα γινόταν με τα παιδάκια που θέλαμε να γίνει στην εκδήλωση αλλά δεν το προλάβαμε, οπότε να το κάνουμε με διαφορετική μορφή για όλη την Ελλάδα τώρα που θα μιλήσουν από την κάθε Ε.ΣΥ. να κάνουμε ένα ωραίο μοντάρισμα, να φτιάξουμε ένα ωραίο βιντεάκι για τις ιδεολογίες μας, τα πιστεύω μας, και να το κάνουμε στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες και να αρχίσουμε να το προωθούμε στο εξωτερικό

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Βεβαίως Βίκυ έχουμε πάρα πολλά πλάνα, έχουμε πάρα πολλά projects τα οποία καλό είναι να μην τα πούμε στον αέρα.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ναι ,ναι δεν είναι. Ο σκοπός είναι ότι δίνω για αν αρχίσει να, εγώ σας δίνω κάποιο, για όσοι ακούνε να αρχίσουν να βλέπουν την κάθε Ε.ΣΥ.  σαν σπόρο όπου πάνω στην Ε.ΣΥ. θα αρχίσει αν καλλιεργήσουμε καλά το έδαφος και βάλουμε και το σωστό νερό και το σωστό λίπασμα θα βγει ένα πανέμορφο δέντρο με πολύ καλούς καρπούς. Εμείς τώρα είμαστε στην διάρκεια του να φτιάξουμε, να φυτέψουμε τον σπόρο και πρέπει αν το κάνουμε σωστά. Πρέπει να είναι όλα σωστά γύρω του για αν μπορέσει να γίνει ένα καλό δέντρο με προϊόντα τα οποία θα χαρούμε. Γι’ αυτό είναι η ώρα να έχουμε εντατικές  προσπάθειες πλέον να μάθουμε την λειτουργία να είμαστε καλά ο ένας με τον άλλο μέσα από την λειτουργία της Ε.ΣΥ.  για να μην έχουμε κενά και να αρχίσει να, και απλά να βρισκόμαστε και απλά να πίνουμε καφέ. Και ο σκοπός μα είναι να φορέσουμε τα καλά μας για αν χτυπήσουμε προς τα έξω όπου βρεθούμε, να είμαστε τόσο καλοί που να μην μπορεί να βρεθεί ψεγάδι.

Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Ε.ΣΥ.
ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Πολύ ωραία, θα ήθελα όσο πιο σύντομα μπορείς επειδή ρωτάει πολύς κόσμος να μας πεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών εργαλείων του Αρτέμη μέσα από τις Ε.ΣΥ.  .

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ναι, οι Ε.ΣΥ. οι ίδιες θα είναι το αντίβαρο της πολιτείας έναντι των προτάσεων του Αρτέμη. Ο Αρτέμης έχει καταθέσει τον φάκελο, υπάρχουν, έχουμε κερδίσει τα δικαστήρια, το κράτος τα αγνοεί, εμείς τώρα σαν πολίτες μέχρι τώρα ήμασταν οντότητες ένας, ένας και πολλοί μαζί. Τώρα όμως σαν Ε.ΣΥ. είμαστε φορείς πλέον οι οποίοι έχουμε νομική ισχύ να μπορούμε να απαιτούμε και με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα μπορέσει η Ε.ΣΥ. να είναι αυτός ο οποίος θα ενεργοποιήσει τα εργαλεία γιατί δεν έχει δυναμική, δεν είναι κράτος όμως έχει την ισχύ του να πιέσει για να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν από το κράτος τα εργαλεία. Υπάρχουν κάποιοι που θα πουν ναι αλλά το αφού το κράτος δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι τόσο απλό παιδιά όταν είμαστε όλοι συντονισμένοι γιατί γινόμαστε εμείς το κράτος και γι αυτό το λόγο χρειάζεται να είμαστε πολύ συγυρισμένοι.

Έχω ακούσει κάποιες ομιλίες στις οποίες κάποια παιδιά είπαν ότι η ίδια η Ε.ΣΥ. είναι, θα ενεργοποιηθούν τα εργαλεία μέσα από την Ε.ΣΥ. . Αυτό είναι αλήθεια αλλά όχι με την έννοια όπως ακούγεται αλλά η πραγματικότητα είναι η δύναμη της Ε.ΣΥ. που θα πιέσει τόσο πολύ που σιγά σιγά θα σπάσει, όχι όμως γιατί η Ε.ΣΥ. μπορεί να τα ενεργοποιήσει μόνα τους γιατί δεν είναι κράτος δεν μπορεί να οριστεί σαν κράτος. Δεν έχει δηλαδή δικαίωμα το να πάει, δεν έχει κλειδάριθμο το ίδιο το, η Ε.ΣΥ. να πάει να φέρει τα χρήματα μόνη της, δεν είναι τράπεζα, δεν είναι κράτος. Όμως η Ε.ΣΥ. είναι ο πολίτης, ο απόηχος και η φωνή όλου του λαού έναντι των εργαλείων να απαιτηθούν τα δικαιώματα και γι’ αυτό το λόγο θα είναι τρομερή η πίεση. Για φανταστείτε σε ένα δικαστήριο τώρα σε ένα δικαστήριο να εμφανιστούν 50 Ε.ΣΥ.  που σημαίνουν 50 εταιρείες  οι οποίες έχουν διοικητικά συμβούλια έχουν έδρες και κάνουν μήνυση όλοι από κοινού προς κάποιον και αυτός ο κάποιος είναι η ίδια η κυβέρνηση.

ΟΙ ΔΗΜΟΙ & Η ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Οι επιτροπές διαβούλευσης είναι κάτι που σχετίζεται με τις Ε.ΣΥ. που δημιουργούμε ; ….των Δήμων μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη έχει κάποια σχέση με αυτό που εμείς δημιουργούμε ;

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Κοίτα, ο δήμος ούτως η αλλιώς είναι η διοίκηση της τοπικής αρχής  η οποία έρχεται να διοικήσει  κατόπιν πλειοψηφίας από μία εκλογή. Άρα σημαίνει ότι τους έχει ανατεθεί όπως και στην κυβέρνηση να διοικήσουν την εκάστοτε περιοχή το δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος. Εμείς τώρα δεν είμαστε κράτος και δεν είμαστε φορέας του δημοσίου, είμαστε απλώς νομική οντότητα ιδιωτικού δικαίου ατόμων που συμπορεύονται και συσσωρεύονται για να μπορέσουν να αφυπνίσουν και να απαιτήσουν και να αποδείξουν τα δικαιώματα τους. Δεν έχει δικαιώματα όμως μέσα στην ουσία η ίδια η Ε.ΣΥ. επί του συνόλου γιατί κανένας δεν την ψήφισε να είναι ο αντιπρόσωπος του συνόλου είναι αντιπρόσωπος και φορέας μερικών ατόμων. Όταν θα φτάσει όμως η πίεση εφ’ όλης της ύλης και από παντού αυτό θα αρχίσει να γίνεται όγκος και όχι υποτιμητέος .

Άρα δεν είναι η ίδια η Ε.ΣΥ. η επιτροπή η οποία θα μπορεί να κατεβάζει τα χρήματα, είναι όμως η επιτροπή, η κάθε της επιτροπή η οποία θα πάει να απαιτήσει τα δικαιώματα με όλα αυτά που έχουμε πει. Αντικατοπτρίζουμε και έναν άλλο τρόπο λειτουργίας μέσα στο δήμο που σε κάθε τι πρόβλημα που θα έρχεται τώρα θα μας βρίσκουν απέναντι. Και γι αυτό το λόγο όταν θα πάτε απέναντι στο δημοτικό συμβούλιο να υποστηρίξετε ξανά γιατί τώρα πρέπει να ενεργοποιηθείτε να πάτε στα συμβούλια, άλλαξε η κυβέρνηση πρέπει να πάμε πίσω τώρα, να ξανά ξεκινήσουμε επιθέσεις από παντού για το θέμα των δήμων. Υπάρχει το αίτημα το παλιό και έρχεστε σήμερα με ένα νέο το οποίο λέει ότι : «Οι παλιοί όλοι συντονιστήκαμε και φτιάξαμε την Ε.ΣΥ. , η οποία Ε.ΣΥ. αποτελείται από και απαιτούμε να μάθουμε την αλήθεια. Τι έγινε από τότε μέχρι σήμερα, άλλαξε η κυβέρνηση και απαιτούμε να μάθουμε τις απαντήσεις και άλλαξε και η δημοτική αρχή και έχετε κάνει σιγή ιχθύος. Άρα τώρα ερχόμαστε μέσω της Ε.ΣΥ. να αρχίσουμε να μπαίνει σαν οντότητα η οποία δεν είναι μερικά άτομα που φωνάζουν αλλά είναι μία νομική πλέον ισχύουσα δομή η οποία έρχεται και απαιτεί με άλλους τρόπους.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ:  Βίκυ αν κατάλαβα καλά την ερώτηση που είπε η Βίκυ η Κάντα είναι πάνω ακριβώς στον Καλληκράτη, στον νόμο του Καλλικράτη που δίνει υποχρεωτικά βάση του νόμου την υποχρέωση στον δήμαρχο να ιδρύσει συμβουλευτικές επιτροπές διαβούλευσης στις οποίες παίρνουν μέρος φορείς, τοπικοί σύλλογοι, ακόμα και πολίτες.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Έτσι ακριβώς, εκεί όμως πρέπει να πάτε να αιτηθείτε εσείς τώρα ότι είμαστε έτοιμοι σαν Ε.ΣΥ.  να παίξουμε και το ρόλο σιγά σιγά του συμβουλευτικού φορέα ο οποίος θα δίνει γνωμάτευση για θέματα τα οποί άπτονται των δικαιωμάτων του δημότη.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ:  Σωστό, όπως και μπορεί να απαιτήσει η Ε.ΣΥ. γιατί είναι υποχρέωση του δήμου πάλι να κάνει τουλάχιστον μία λαϊκή συνέλευση σε κάθε τοπικό διαμέρισμα μία φορά το χρόνο το οποίο δεν έχουν κάνει καθόλου μέχρι τώρα.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ακριβώς αλλά εμείς τώρα πρέπει να απαιτήσουμε και να πούμε είμαστε έτοιμοι, γι αυτό πρέπει να ετοιμαστούμε όμως. Διότι αν πάμε τώρα που ακόμα είμαστε στην έναρξη θα μας….

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ:  Δεν μιλάμε γι’ αυτό τώρα. Μιλάμε για μετά.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: όταν θα πάμε έτοιμοι θα δείξουμε ότι αυτό είναι η Ε.ΣΥ. – ΠΑΤΡΕΩΝ

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Πύργου !…

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Η  Ε.ΣΥ. Πύργου συντονίζεται όμως για καλύτερη λειτουργία με όλες τις άλλες και αναφέρουμε τις Ε.ΣΥ.  . Αυτοί καταλαβαίνουν την ισχύ που έρχεται κοντά τους τώρα.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ:  Μπορεί όμως η Ε.ΣΥ. Πύργου για παράδειγμα να έρθει σε επαφή με άλλους οργανισμούς, με άλλους συλλόγους να συντονίσει ή να συντονιστεί με άλλους φορείς τοπικούς και όλοι μαζί να απαιτήσουν από τον δήμο να ιδρύσει την επιτροπή διαβούλευσης που θα πάρει μέρος και η Ε.ΣΥ.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Έτσι γι’ αυτό επείγει να φτιάξουμε τον εαυτό μας πρώτα, να φτιάξουμε τα εσωτερικά μας. Γιατί όταν γίνει, όλα αυτά θα τα βάζετε σαν ιδέες, θα έρχονται τρόποι πλέον πώς να γίνει και θα συντονίζονται όλοι την ίδια στιγμή να κάνουν το ίδιο πράγμα, και θα γίνει από παντού γι’ αυτό έχει σημασία και είναι τεραστίων διαστάσεων το τσουνάμι το οποίο θα έρθει μέσω της Ε.ΣΥ. . .

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ:  Πάρα πολύ ωραία,

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: … γι αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αντέξουμε το τσουνάμι, γιατί το τσουνάμι είναι προς όλες τις κατευθύνσεις και πρέπει και εμείς να είμαστε πανέτοιμοι σε πολλά επίπεδα γιατί την ίδια στιγμή συμβαίνουν και τα ανάποδα και πρέπει να έχουμε τον τρόπο να αντισταθμήσουμε το βάρος το οποίο θα μας έρθει.

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Ωραία, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής.

ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Από εμένα τίποτε άλλο.

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Πολύ ωραία, Πλάτωνα εσύ ;

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ: Κι εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Να χαιρετήσω όλους τους συνέλληνες εντός και εκτός Ελλάδας. Να χαιρετήσω με μεγαλύτερη δύναμη τους συνέλληνες Αυστραλίας που ορκίστηκαν και θα προχωρήσουν σε Ε.ΣΥ. , να χαιρετήσω τους μεθαυριανούς ορκισμένους που θα ορκιστούν στην Γερμανία και με την ελπίδα ότι θα προχωρήσει αυτό το ενδιαφέρον σε όλα τα μέρη της Γης.

Ε.ΣΥ. ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΗΠΑ), ΚΑΝΑΔΑΣ, ΚΥΠΡΟΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ κ.α.
ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Να σας προσθέσω και εγώ ότι πέραν της Γερμανίας και της Αυστραλίας είναι στην διαδικασία ίδρυσης και στην Νορβηγία και στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Rochester και στην Βοστώνη 2 που ετοιμάζονται, υπάρχει στον Καναδά που ετοιμάζονται, κάνουν κάποιες κινήσεις Ιταλία, ελπίζω  να μπορέσουν να ετοιμαστούν και αυτοί να έρθουν και από εκεί. Έχουμε συνεχώς καινούρια θέματα. Έρχεται η Κύπρος η οποία ούτως ή αλλιώς πήγαν τώρα για να ετοιμαστούν. Απλώς θέλω να πω ένα μικρό και κλείνω για να μην κουράσουμε τον κόσμο για το θέμα των Ε.ΣΥ. του εξωτερικού θα το πω ξανά γιατί υπάρχουν απορίες πάνω σε αυτό.

Έχω ακούσει να συζητάνε ότι πως θα ιδρυθεί μία Ε.ΣΥ. στην χώρα τους κ.τ.λ.  γιατί στην Κύπρο π.χ. είναι διαφορετικό το νομικό πλαίσιο των Μ.Κ.Ο.  καθώς και σε άλλες χώρες υπάρχει, κάθε χώρα έχει τα δικά της. Βέβαια είναι ένα γενικό παρόμοιο αλλά στα ειδικά έχουν κάποιες διαφορές. Η απάντηση σε αυτό  για να μην μπερδευόμαστε κάθε φορά με νέο δεδομένο θα φτιάξουμε την Ε.ΣΥ. εξωτερικού όποια κι αν είναι αυτή στην Ελλάδα σαν βάση γιατίο σκοπός μας είναι συνένωση κάτω από την μαμά Ελλάδα, άρα φτιάχνεται με την Δ.Ο.Υ.  εξωτερικού άρα σημαίνει ένας συνέλληνας ή μία ομάδα που είναι σχετική με την ομάδα που θα τρέξει στο εξωτερικό να φτιάξει την Ε.ΣΥ. ας πούμε Αυστραλίας θα πρέπει να βοηθήσει μία άλλη ομάδα εδώ να τρέξει στην Δ.Ο.Υ. και στο πρωτοδικείο ή στο ΓΕΜΗ ανάλογα με το ποια από τις υπηρεσίες θα ενταχθούνε και να βοηθήσουμε στο να ιδρυθεί στην Ελλάδα ως Ε.ΣΥ.  Αυστραλίας και μετά η Ε.ΣΥ. Αυστραλίας με βάση την Ελλάδα θα κάνει παράρτημα εταιρείας στην Αυστραλία και θα λειτουργεί κάτω από το παράρτημα αλλά η ισχύ της θα είναι στην Ελλάδα, ο νόμος της που καλύπτεται γι αυτό το θέμα είναι η Ελλάδα ότι δεν θα έχουμε κάθε φορά να μεταφράζουμε, διότι σε κάθε χώρα που μπαίνουμε πρέπει να μεταφράζεται μετά το καταστατικό στην εκάστοτε χώρα. Εμάς αν ενεργεί θα ενεργεί στην Ελλάδα η εταιρεία και θα είναι παράρτημα.

Οπότε θα έχουμε και τον νόμο να συνάδει με την εξωτερική εταιρεία και με του εσωτερικού της Ελλάδας. Οπότε το καταστατικό θα ιδρύεται εδώ είναι στα Ελληνικά είναι με τον τρόπο που το έχουμε φτιάξει για αν μην καθόμαστε να μεταφράζουμε σε όλες τις γλώσσες  και να καταθέτουμε κάθε φορά σε διαφορετικό νομικό καθεστώς που θα μας καθυστερεί μέχρι να βρούμε την άκρη, και για ευκολία και αν βρούμε καλύτερη λύση στο μέλλον θα δούμε πως θα το κάνουμε, για την ώρα αυτή θα είναι η δομή.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ:  Ωραία αυτά είναι διαδικαστικά θέματα δεν άπτονται του γενικού ενδιαφέροντος , εντάξει είναι πολύ καλά τα νέα για μένα.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ναι, και θέλω να πω και εγώ ευχαριστώ όλους τους συνέλληνες που προσπαθούν να φτιάξουν αυτές τις Ε.ΣΥ. είμαστε όλοι συνέχεια και κάθε μέρα θα γινόμαστε και πιο πολλοί. Ευχαριστώ για τον χρόνο επίσης και για τις ερωτήσεις. Και ότι ερωτήσεις υπάρχουν να νιώθετε την άνεση να πάρετε ένα τηλέφωνο ή μια άλλη εκπομπή μπορεί να τα λύσει ή σε συναντήσεις που γίνονται αρκετές μεταξύ ομάδων και με καλούν να λύσω απορίες ότι έχουν. Να νιώθετε άνετα ότι απορία υπάρχει μπορώ να την λύσω εγώ η ακόμα και ο Βασίλης ο Θεοδωρόπουλος αν λείπω ή διαφορετικά μου στέλνετε ένα e-mail , το e-mail μου το ξέρετε ή στο Facebook αν θέλετε κάντε την ερώτηση και θα πάμε στο επόμενο στάδιο σιγά σιγά αφού τελειώσουμε τις επόμενες Ε.ΣΥ. τώρα θα τις ανακοινώσουμε σιγά σιγά για αν έχετε όλοι πλήρη άποψη του τι συμβαίνει. Θα περιμένουμε ακόμα λίγο να μαζευτούν ακόμα λίγες και μετά.

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Και εγώ να σας ευχαριστήσω με την σειρά μου. Ευχαριστώ πολύ Βίκυ Χαραλάμπους που ήσουνα στην εκπομπή σήμερα η οποία ήτανε μία πολύ όμορφή εκπομπή δεν μείναμε μόνο σε τεχνικά θέματα και τεχνική γλώσσα και χάρηκα ιδιαίτερα γι’ αυτό γιατί πιστεύω ότι αγγίξαμε λίγο μια πιο ανθρώπινη διάθεση. Ευχαριστώ Πλάτωνα και εσένα που ήσουνα μαζί και ευχαριστώ και την Βίκυ την Κάντα. ΑΝ θέλετε να πείτε μία καληνύχτα στους  ακροατές μας και εσείς.

ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ:  Βεβαίως εγώ ευχαριστώ την Βίκυ, ευχαριστώ εσένα που μας φιλοξένησες και φυσικά ελπίζω σε νέες εκπομπές ούτως ώστε και με άλλους βέβαια συνέλληνες να αδερφοποιηθούμε ακόμα περισσότερο.

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Πολύ ωραία

ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Και εμείς ευχαριστούμε , ελπίζω να ήτανε μια, όταν λέω ευχαριστούμε εννοώ εκ μέρους της Κέρκυρας, ελπίζουμε ότι ήτανε μία αρχή για να συνεχιστεί όλο αυτό και να αποσαφηνίζεται οτιδήποτε να μπορούμε να γνωριζόμαστε καλύτερα και να δυναμώνουμε προς την κοινή πορεία.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ευχαριστώ και εγώ με την σειρά μου και εσάς Βίκυ και Πλάτωνα και Ανδριανέ όλα καλά αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους και θα είμαστε συνεχώς στις επάλξεις.

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Να είστε καλά να έχετε δύναμη όλοι.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Καλό βράδυ

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ: Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς  που μας αναμεταδίδουν, είναι  το Sorras fm, είναι το New Radio, είναι το Ραδιόνιο, το Ελλήνων συνέλευσης το web radio, είναι το Έλευσης Κύπρου και ίσως είναι και άλλα που δεν έχω στην λίστα μου αυτή την στιγμή να σας ευχαριστήσω όλους καληνύχτα σε όλους.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Καληνύχτα.
ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΣΑΤΙΔΗΣ:  Καληνύχτα.
ΒΙΚΥ ΚΑΝΤΑ: Καληνύχτα.

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΚΟΥ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ

ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ 

Advertisements

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» (ΜΕΡΟΣ Α’)

10462682_1557064734527718_5761501893563266749_nΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ & Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ

Αδριανός Μπεζούγλωφ: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε με τον Αρτέμη Σώρρα για άλλη μία φορά για μία ακόμη συνέντευξη. Κύριε Σώρρα καλησπέρα σας.

Αρτέμης Σώρρας: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους συνέλληνες απανταχού της γης.

Αδριανός Μπεζούγλωφ: Κύριε Σώρρα να αρχίσουμε με μερικά βασικά πράγματα που ζητάει ο κόσμος να μάθει. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να μου πείτε είναι για ποιο λόγο βγήκε το ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Αρτέμης Σώρρας: Αν θυμάστε καλά είχαμε κάνει όλα τα έγγραφα σε όλους τους κραταιούς, είχαμε μπει σε όλη την νομική διαδικασία επιστρατεύοντας όλους τους νόμους, είχαμε πάει σε όλους τους θεσμούς και είχαμε καταθέσει όλα μας τα νομικά και τραπεζικά έγγραφα και όλη την διαδικασία πριν το τρίτο μνημόνιο. Έπειτα από όλη αυτή την διεργασία που είχαμε κάνει, μας είχε απαντήσει ο υπουργός οικονομικών, μας είχε απαντήσει και ο πρόεδρος της βουλής, κατόπιν είδαμε ότι οι κραταιοί δεν ανταποκρίθηκαν και οι θεσμοί παρέλυσαν. Με αποτέλεσμα μετά δύο-τρεις μήνες ελέγξαμε όλο το νομικό πλαίσιο να κατεβάσουμε ένα δημοψήφισμα, διότι αν θυμάστε η χώρα είχε βουλιάξει. Είχανε κανονίσει να πτωχεύσει η Ελλάδα, αν θυμάστε όλα τα δημοσιεύματα μιλούσαν για το ότι η χώρα δεν θα είχε χρήματα να αγοράσει βενζίνη, δεν θα είχει χρήματα στις τράπεζες, θα πηγαίναμε σε ελεγχόμενη πτώχευση. Όταν ήρθε λοιπόν αυτό το οικονομικό εργαλείο με τα 600 δις πάλι παρέλυσαν οι θεσμοί, έτσι μπήκαμε σε μια νομική διαδικασία να ελέγξουμε πως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα σε όλο τον Ελληνικό λαό. Όταν ελέγξαμε το σύνταγμα και περί δημοψηφίσματος σχεδόν όλη η χώρα έπρεπε να ψηφίσει. Το ποσοστό που χρειαζόταν ήταν γύρω στο 90% των πολιτών που ψηφίζουν, αν είναι ποτέ δυνατόν. Έτσι λοιπόν δεν πήγαμε σε δημοψήφισμα, πήγαμε σε μία τεχνική ψηφίσματος. Ποιοί από τους πολίτες θα ήθελαν να συνταχθούν και να πιέσουν το καθεστώς, την κυβέρνηση και τον πρόεδρο της δημοκρατίας, τους θεσμούς δηλαδή και να προκαλέσουν τους θεσμούς με το Ψήφισμα των Ελλήνων. Έτσι φτιάξαμε ένα ψήφισμα και αυτό το ψήφισμα ήτανε στον Αρτέμη Σώρρα, σαφώς βάλαμε τότε και τον συμβουλευτικό οργανισμό END αλλά τον βάλαμε σαν διαφήμιση. Διότι ο END δεν είχε ούτε 600 δισεκατομμύρια, ούτε τα ομόλογα, ούτε την Ανατολή. Όμως το ψήφισμα έγινε στον Αρτέμη Σώρρα, με την πρόταση που έκανε ο Αρτέμης Σώρρας, σαφώς πίσω βάλαμε και τον συμβουλευτικό οργανισμό. Έτσι μπήκαμε σε μία λογική να δούμε οι συνέλληνές μας αν θα ήθελαν να συμμετέχουν στα 600 δις και στην διαδικασία να γίνουν ενεργοί πολίτες ώστε να ζητήσουν τα δίκαιά τους, να προκαλέσουν τους δικούς τους θεσμούς και να τρέξουμε σε μια δημοκρατική διαδικασία όπως έγινε. Και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία το ψήφισμα, έτρεξαν πολλές εκδηλώσεις για το ψήφισμα, έτρεξαν πάρα πολλοί συνέλληνες, έχουνε μαζευτεί αρκετά ψηφίσματα, δεν θα πω ποτέ εγώ τον αριθμό αν και κάποιοι βγήκαν και έλεγαν αριθμούς. Σαφώς είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός αλλά το πόσα είναι, είναι μία στρατηγική που δεν πρέπει να την πούμε στον αέρα, ακριβώς πως είναι το ψήφισμα και τι ακριβώς κάνει. Όμως το ψήφισμα δεν έχει προσωπικά δεδομένα και κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ μεγάλος λόγος αν θυμάστε για το ψήφισμα, ότι έχει προσωπικά δεδομένα και γιατί να τα δίνουμε και θυμάστε τότε μια τεράστια μάχη που είχε συμβεί για τα ψηφίσματα των Ελλήνων. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να εξηγήσουμε ότι σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις που ψώνιζαν με δάνεια ο κόσμος και με πιστωτικές κάρτες τα προσωπικά δεδομένα και το ΑΦΜ, αν θυμάστε είχε γίνει και πολύ μεγάλος λόγος για το ΑΦΜ. Το ΑΦΜ είναι σαν την ταυτότητά σου, πιστοποιεί ποιος είσαι. Τελικά αφού ξεπεράστηκε αυτό τα ψηφίσματα πήγαν πάρα πολύ καλά σε όλη την Ελλάδα, ο κόσμος είχε ανταπόκριση και το ψήφισμα έφερε και την συνένωση σιγά-σιγά. Μπήκαμε σε μία συνένωση συνελλήνων, την οποία την βιώσαμε τώρα δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά νομίζω είναι δύο χρόνια το ψήφισμα των Ελλήνων, με αποτέλεσμα έκανε πολύ καλά τη δουλειά του και την συνένωση των Ελλήνων και η πίεση στους θεσμούς και όλους τους φορείς ήταν από όλες τις πλευρές και το πολιτικό κομμάτι το έχει πιέσει. Και έτσι δημιουργείται η συνθήκη το να συνενωθούν οι Έλληνες και να φέρει το αποτέλεσμα να μπορέσουν κάποια στιγμή οι Έλληνες να πάρουν την Ελλάδα στα χέρια τους.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ ΓΙΑ ΤΟΝ SORRAS FM & SORRAS TV 22/10/2014
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΚΟΥ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΩΣΕ ΜΕΡΟΣ Ε’

10703733_1553959854838206_6949334820542890330_nΟ ΑΒΡΑΑΜ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΣ

ΑΡΕΤΗ – ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ – ΔΙΚΑΙΟ
Να μιλάμε τώρα με τόσο θράσος και να λέει τόσα ασύστολα ψέματα, να φτάνει και σε επίπεδο να λέει ότι έχουμε κάνει συμβούλιο και συμβούλιο δεν υπάρχει. Να μιλάμε και να συζητάμε τώρα για δημοκρατία, να μιλάμε για αρετή; Τι είναι η αρετή αγαπητοί μου; Φανταστήκατε ότι η αρετή είναι καμιά κοπέλα με χαμηλά παπουτσάκια, άβαφη με ένα ντρίλινο φόρεμα, χαμηλοβλεπούσα; Αυτή είναι η αρετή;! Αρετή έχουν μόνο οι πολεμιστές, αγαπητοί! Δεν έχουν λοιπόν οι άνθρωποι που δεν είναι πολεμιστές! Ο πολεμιστής πρέπει να έχει αρετή γιατί πολεμάει για το δίκαιο όλων! Αν δεν έχει αρετή πολεμιστής δεν υπάρχει, άρα λοιπόν τι να λέμε, τι την πάτε και την φέρνετε και δεν ξέρετε τι είναι η αρετή;! Μιλάμε για δημοκρατία και την πάμε και την φέρνουμε και συζητάμε τις οποιεσδήποτε δηλώσεις του Λαμπράκη. Ακούω σε γραμμένη σε εκπομπή ότι «η διακυβέρνηση δεν γίνεται από την δημοκρατία παρά γίνεται από τους επαΐοντες»; Ποιοι είναι οι «επαΐοντες» στην προκειμένη περίπτωση; Ο Βαλσαμάκης, Λαμπράκης και πέντε χαβαλέδες φίλοι και εγώ; Τι είναι αυτοί οι επαΐοντες; Είναι δυνατόν το 2014 μετά τη σφαλιάρα της δημοκρατίας 2.400 χρόνια να συζητάμε για «επαΐοντες»; Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ, οι συνέλληνες έχουν καλά μυαλά, θα μπούνε σε αυτή την διαδικασία, εγώ θα πω το εξής, ότι εμένα τον Αρτέμη τον Σώρρα, ο Μανώλης ο Λαμπράκης με πρόδωσε… έπεσε σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, πάρα πολύ και με τους συνέλληνες όλους! Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας τεράστιος αγώνας και ο καθένας από το μετερίζι του κάνει τον αγώνα του. Ο Λαμπράκης αυτή την στιγμή δεν κάνει αγώνα για την Ελλάδα και τους συνέλληνες. Κοιτάει να κάνει μία διάσπαση και αυτό φαίνεται εδώ και έξι μήνες. Έχει κάνει μία τεράστια διάσπαση και μία τρύπα σε ανθρώπους στους οποίους θα μπορούσαν να μπουν στην διαδικασία των συνελλήνων και με μια δημοκρατική διαδικασία να εκλέξουμε και να δούμε ακριβώς, όπως πρέπει να είναι τα δημοκρατικά ιδεώδη, όπως τα έχουμε. Άρα, όχι να γίνεται έτσι ώστε από την μία εκπομπή στην άλλη, η δημοκρατία να αλλάζει πρόσωπα.

Η δικαιοσύνη άμα το θέλετε, έχει αλλάξει έννοια 27 φορές. Δεν γίνονται αυτά!

Όχι δεν μπορούμε να πορευτούμε, έχουμε πάρα πολύ αγώνα! Δεν μπορούμε να πετάξουμε όλον αυτόν τον αγώνα! Υπάρχουνε συνέλληνες που πραγματικά έχουν προσφέρει πολύ περισσότερα από τον Λαμπράκη και από τον Βαλσαμάκη. Γιατί το να είσαι στο σπίτι σου και να περιμένεις να ντυθείς, να κάνεις λουστρίνι φαβορίτα και να βγεις στην εκπομπή σου 2 ώρες και τελικά να συζητάς, πώς θα φτιάξεις το image σου και πως θα γίνεις πιο καλό μοντέλο, δεν είναι εκπομπή και δη Ελληνική. Δεν γίνεται αγαπητοί μου. Είχαμε συγκεκριμένο αγώνα και έπρεπε να είναι στην γραμμή του αγώνα, την σΣυνένωση και την Συνέλευση των Ελλήνων και όχι να την αφορίζει.

Αδριανός Μπεζούγλωφ: Κύριε Σώρρα, τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς τους συνέλληνες, οι οποίοι αποκαλούν τον κύριο Λαμπράκη «Δάσκαλο» και περιμένουν με πολύ αγάπη και ανυπομονησία να τον ακούσουν σε εκπομπές στα ραδιόφωνα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΩ ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ….

Αρτέμης Σώρρας: Εγώ δεν θα πω σε καμία περίπτωση να σταματήσει ο Λαμπράκης να λέει ό,τι θέλει. Άλλωστε έχουμε ελεύθερη βούληση και ελεύθερη φωνή. Να τοποθετηθεί. Εγώ προσωπικά απαγορεύω στον Μανώλη τον Λαμπράκη – εγώ προσωπικά – να ξανά ασχοληθεί, έτσι όπως έχουν τοποθετηθεί τα θέματα, με τα οικονομικά εργαλεία, γιατί τα έχει ήδη αφορίσει και να μην ξανά τοποθετηθεί ως EI-END. Για να ξανά τοποθετηθεί σαν EI-END από δω και στο εξής, θα πρέπει να πάμε σε Συμβούλιο και σε Γενική Συνέλευση.

Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει εκπομπή όποτε θέλει, σε οποιοδήποτε κανάλι έχει, όχι όμως να κρέμεται πίσω από έναν αγώνα που πραγματικά έχει κάνει η EI-END. Θα πρέπει να πάμε σε γενική συνέλευση και να πάμε σε αρχαιρεσίες, που πολύ θα το ήθελα και να πάμε σε νόμιμες διαδικασίες και αν βγει πρόεδρος, βγήκε.

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ … Ο ΑΒΡΑΑΜ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΣ

Μπορεί να μιλάει σαν Μανώλης Λαμπράκης, όσοι τον ακούνε μπορούνε να τον ακούσουνε, εγώ δεν θα πω πως όλα αυτά που λέει δεν είναι όλα σωστά, θα πω ότι έχει πέσει σε ατοπήματα. Αλλά ξέρετε, δεν γίνεται ειδικά σε αυτό τον αγώνα, δεν γίνεται να είναι τα μισά είναι σωστά και τα μισά να μην είναι. Έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολλές φορές και σήμερα έχει στοχεύσει πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Εγώ είμαι προδομένος που χωρίς να τον πειράξω, είπε ένα τόσο μεγάλο ατόπημα. Βεβαίως, εάν θέλει να κάνει μία ακαδημαϊκή διάλεξη ή να πει ο,τιδήποτε, ή για τον Ελληνισμό, έτσι όπως τον βλέπει από την άποψή του ο Μανώλης Λαμπράκης, η δικιά μου η άποψη δεν συνάδει! Εγώ δεν θα δεχθώ ποτέ ότι ο Αβραάμ είναι αδερφός με τον Δία και την Άρτεμις και τον Απόλλωνα. Είναι ύβρις να μου το κάνει αυτό και δη σε συνέλληνές μου.

Έχω πει ότι ο Ελληνισμός είναι πολύ ξεκάθαρος, είναι ξεκάθαρος και δεν επιδέχεται τίποτα! Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο! Προσβάλλονται πάρα πολλοί άνθρωποι και δη η Ελληνική κοσμοθέαση, η οποία προϋπάρχει πριν από οποιοδήποτε δόγμα! Δεν θα μπω στα τεράστια ατοπήματα που έχει πει κι αυτό δεν είναι κατόπιν έγκρισης διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού. Καταρχάς, μπορεί να συζητάει ο Λαμπράκης, πότε θα γίνουν εκλογές; Έχει έναν χρόνο τώρα που λέει «εκλογές θα γίνουν τότε, τον Μάρτη, τον Απρίλη, τον Μάη, τον Οκτώβρη….»! Δεν γίνονται αυτά. «Τον Ιούνιο γελάμε, τον Ιούλιο τρώμε, στρώνουμε τραπέζι, τον Αύγουστο παντρέψαμε την νύφη… » Δεν είναι αυτά πράγματα, ούτε είναι στρατηγική του οργανισμού. Μόνος του έχει πάρει αυτές τις αποφάσεις, μόνος του τα λέει, δεν έχει παρθεί καμία απόφαση και του γνωστοποιώ ότι από δω και πέρα για να ξαναμιλήσει σαν οργανισμός END και να πει το οτιδήποτε θα πρέπει να πάρει συμβούλιο και θα πρέπει να ανακοινώνει τις αποφάσεις του οργανισμού END έτσι όπως το έχει βάλει, στην βάση των θεσμών! Ο Λαμπράκης έβαλε βάση θεσμών! Αυτοί είναι λέει οι θεσμοί και οι Έλληνες τους σέβονται, εσύ κύριε Λαμπράκη γιατί δεν τους σέβεσαι; Έχεις πάρει απόφαση διοικητικού συμβουλίου για να λες όλα αυτά που λες; Δηλαδή εγώ θα άφηνα τον πρόεδρό μου να λέει ότι θέλει στον αέρα; Δηλαδή γίνεται μες το φαγητό να βάζουμε και γλυκό και βρώμα και χόρτο και έτσι, γιατί; Δεν σου το επιτρέπω. Σου επιτρέπω να έχεις την άποψή σου. Έβγα λοιπόν σαν Μανώλης Λαμπράκης, πες ότι θέλεις, κάνε ότι θέλεις, τοποθετήσου, άλλωστε έχουμε πολλούς, έχουμε Πάλμο, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, έχουμε χίλιους ανθρώπους που μιλάνε και λένε το ακαταλόγιστο, άλλοι σωστά άλλοι μη σωστά.

Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ

Ο Λαμπράκης λοιπόν θα μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι θέλει, σίγουρα όμως δεν θα έχει τον σεβασμό γιατί σήμερα ο Λαμπράκης ο Μανώλης απολαμβάνει τον σεβασμό που εγώ του έδινα! Και ποτέ δεν είπα, και με εντολή μου μην πειράξετε ποτέ τον πρόεδρο. Μέχρι χθες τον προστάτευα και προσωπικά αλλά και από τους συνέλληνες. Από αύριο το πρωί δεν τον προστατεύω, είναι υπόλογος για αυτά που έχει πει. Δεν τον χτύπησε κανένας σε ότι έλεγε. Βγήκε ο Βαλσαμάκης τώρα, εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος δεν είναι στην END και δεν είναι και εκπρόσωπος τύπου και λέει υπάρχει ένας δήμαρχος που έχει κατεβάσει τα χρήματα και θα τα αξιοποιήσει όπως θέλει αυτός. Τι είπες ρε Βαλσαμάκη; τι είναι αυτό, από πού προκύπτει; Τον παίρνω τηλέφωνο, βρε Βαλσαμάκη τι είπες; Ε τι να κάνω ρε Σώρρα μου λέει, τι να κάνω μου λέει αφού με πίεσε με ρώταγε. Και γιατί κάθεσαι να σου κάνουν ερωτήσεις ρε Αντώνη; Και απαντάς ότι θες στους συμπεθέρους; Δηλαδή εκπροσωπεί την Κύπρο 15 άτομα και κάθεσαι και απαντάς ότι να΄ναι; Έβγα μου λέει εσύ στον αέρα να με διαψεύσεις. Μα θα το κάνω ποτέ αυτό; Μα θα βγω να διαψεύσω τον δικό μου άνθρωπο; Το άφησα και πέρασε. Εγώ το άφησα και πέρασε, οι συνέλληνες τα θυμούνται όλα αυτά. Θυμούνται όλα αυτά τα πράγματα, τι είπες ρε Αντώνη τότε; Τι είναι αλήθεια τι είναι ψέματα; Γιατί τώρα λέτε τέτοια; Τελικά δεν μπορείτε να ισορροπήσετε κάπου; Τι πατίνια είναι αυτά; Έτσι θα πάμε για Ελλάδα;! Θα λες ότι γουστάρεις;! Θα είσαι εκπρόσωπος αλλά δεν είσαι;! Ποιος τα είπε αυτά να τα πεις; Δηλαδή ανοίγεις το ραδιόφωνο και μιλάς μόνος σου;! Τι παριστάνεις;!

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΑΝΤΙΝΟΟΙ

Τους αφήνω να κάνουν ότι θέλουν. Άλλωστε πήραν συγκεκριμένη θέση. Εγώ δεν είχα πάρει θέση, μέχρι σήμερα. Σήμερα που παίρνω θέση σας λέγω ότι έχουνε κάνει και 5-6 εκπομπές, έχουνε πει τα μύρια όσα, έχουνε ήδη τοποθετηθεί. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι θέμα συνελλήνων, τι αντιλαμβάνονται, τι δεν αντιλαμβάνονται. Εγώ δεν θα πω ποτέ μην ακούτε τίποτα. Άλλωστε τις τελευταίες ημέρες υπάρχει και το εξής, ομάδες στο facebook που εγώ τις άνοιξα ή αν τις άνοιξαν κάποιοι τις άνοιξαν με το δικό μου όνομα και του EI-END. Σήμερα λοιπόν βλέπω, γιατί εγώ μπορούσα, ξέρετε οι δυνατότητές μου είναι τεράστιες, μπορούσα λοιπόν όταν βλέπω τέτοιες κακοτοπιές να πετάξω όλα τα παιδιά από εκεί, που δεν ξέρω ποιοι είναι μαζί μας και ποιοι δεν είναι, σίγουρα σέρνουμε πράκτορες, σέρνουμε αντίνοους, σέρνουμε πολλά πράγματα, μπορούσα λοιπόν να τους πετάξω όλους και να μείνω διαχειριστής και να βάλω δικούς μου διαχειριστές. Δεν το έκανα, το άφησα και έχουνε πάρει κάποιες ομάδες. Μα δεν μου πήραν και τίποτα. Ο κόσμος θα πάει εκεί, δεν θα τον πιέσω, ποτέ δεν πίεσα κανέναν και ποτέ δεν θα έρθει κανένας χωρίς ελεύθερη βούληση. Αυτό να το θυμάστε όλοι! Δεν με ενδιαφέρει, δεν έχασα. Φωνάζανε, είμαστε σε πραξικόπημα, μας παίρνουνε τις ομάδες. Τίποτα δεν μας πήρανε, σε μια βδομάδα θα ανοίξω άλλες! Χάσανε αυτοί! Απλά βλέπουμε τώρα ποιοι είναι και τι κάνουν!
Διότι ήρθε και αυτή η πληροφορία, ότι εδώ και έξι μήνες ή τέσσερις, υπάρχει ένας Μανώλης Λαμπράκης ο οποίος κλαίγεται για τα όσα-όσα, αλλά βλέπουμε άτομα τα οποία μαθαίνουμε ότι κάνει προτάσεις σε ανθρώπους να τους πάρει με μισθό. Να τους πάρεις με μισθό; Και τόσο καιρό γιατί δεν έπαιρνες πέντε κοπέλες να μαζεύουν τα ψηφίσματα; Και τόσον καιρό γιατί δεν έκανες κάτι; Τώρα λοιπόν θέλεις να πάρεις κοπέλες με μισθό, ε; Είναι πολλές συνελληνίδες λοιπόν οι οποίες πληρώνονται, έτσι τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες, έχουμε ορισμένες, θα δείξουν, αλλά και ραδιόφωνα που είδα. Θα παρακαλέσω όλα τα ραδιόφωνα τα οποία είναι μαζί μας από ψυχή, γιατί αυτή τη στιγμή μαζεύουμε τις πραγματικές ψυχές, τα άλλα θα τα βρούμε. Τα κρυφά χαρτιά είναι πάντα και δεν τα έχουμε δείξει σε κανέναν. Αν μη τη άλλο με στεναχωρεί και με θλίβει το γεγονός του Μανώλη Λαμπράκη που θα μπορούσε να απολαύσει και να έρθει μέχρι το τέλος, γιατί στο τέλος είναι η νίκη, και κάνει τεράστια αποστασία τώρα. Τεράστια και το κάνει με άσχημο τρόπο, θα μπορούσε να αποστατήσει, να φύγει και να πει παιδιά εγώ διαφοροποιώ την θέση μου και φεύγω. Αυτό που κάνει και με τον τρόπο που το κάνει είναι μια τεράστια αποστασία, αν και συνεχίζει να μιλάει πάλι γιατί δεν ξέρω αν την επόμενη μέρα που δεν θα μιλάει για μένα και τα εργαλεία μου και δεν είναι στημένο όπως είναι, τι ακριβώς θα λέει. Τον αφήνω όμως να το δούμε.

ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

Για μένα το κεφάλαιο είναι κλειστό, ο Μανώλης ο Λαμπράκης με πρόδωσε, το αν πρόδωσε Ελλάδα ή συνέλληνες είναι ένα άλλο κομμάτι θα το δούμε στις επόμενες ημέρες ή θα το πούνε οι συνέλληνες. Εμένα πάντως με πρόδωσε και λέει τεράστια ψέματα. Λέει τεράστια ψέματα και λέει ότι θέλει. Φανταστείτε εμένα αύριο το πρωί λοιπόν να βγω σε ένα κανάλι και να λέω ότι ακριβώς θέλω, να μου χρωστάει ο Λαμπράκης 1-2 εκατομμύρια, να μου χρωστάει ο Αντώνης αυτό, μου κάνει αυτό, μου κάνει εκείνο, πόσο θράσος θα είχα, όσο αποστατική… και ξέρετε η προδοσία, δεν είναι ότι προδίδει εμένα μόνο, προδίδει την συνειδητότητά του, έχει προδώσει την συνειδητότητά του. Σε όλα τα ραδιόφωνα λοιπόν τα οποία έχουν έρθει πατριωτικά μαζί μας και έχουνε δείξει τα δείγματά τους, με ότι καλώς ή κακώς, πολλά λάθη έχουν γίνει και από τα ραδιόφωνα και από τους συνέλληνες, θα παρακαλέσω να δείξουν την ωριμότητα να μην μου ξαναπούνε… αν ξανακούσω την λέξη «εμείς σας κάναμε γνωστούς», τελικά ποιος με έκανε γνωστό; Έχω ξαναπεί λοιπόν ότι υπάρχουν μεγάλα θέματα και δεν υπάρχουν μεγάλες εφημερίδες ή ραδιόφωνα. Να μαζέψουν λοιπόν το στόμα τους και το μυαλό τους, να κάτσουν ακριβώς εκεί που είναι, γιατί τα διαδικτυακά ραδιόφωνα τα μεγαλώσαμε εμείς μέσα από τις ομάδες μας. Θα ήθελα λοιπόν να μην κάτσουν απέναντι σε ένα κομμάτι τόσο σοβαρό, να πάρουν τα μέτρα τους και τα σταθμά τους και αν τυχόν φύγουν, να φύγουν κύριοι και να μην τύχει να τους κυνηγήσω! Γιατί απαγορεύεται με ανθρώπους που μοιράστηκα πολλά να τύχει να τους κυνηγήσω! Έτσι λοιπόν εδώ δεν τίθεται το θέμα Λαμπρακικοί και Σωρρικοί, το θέμα είναι συνέλληνες και Έλληνες. Δεν έχει να κάνει ούτε με Λαμπράκη ούτε με Σώρρα. Τα ραδιόφωνα στην θέση τους, να αφήσουνε λοιπόν τις σπόντες και τις διαδικασίες, να μαζέψουν το μυαλό τους γιατί είναι πολλά ράμματα για την γούνα τους και αν κλείσω ποτέ τις σελίδες και τους κυνηγήσω θα περάσουν πολύ άσχημα! Εγώ δεν είπα σε κανέναν τι θα βγάλει, θα πρέπει να κάτσουν στα αυγά τους ακριβώς, να κάτσουν στα ίσια τους, να βγάλουν τι πρέπει, από δω και πέρα αν θα βγάλουν Μανώλη Λαμπράκη βγάζουν Μανώλη Λαμπράκη δεν βγάζουν END, ούτε Μανώλη Λαμπράκη που θα μιλήσει για εργαλεία, τέλος! Βαλσαμάκης δεν θα ξαναβγεί σαν εκπρόσωπος, απαγορεύεται! Θα βγαίνει σαν Αντώνης Βαλσαμάκης, θα δηλώνει την ιδιότητά του και ας μιλάει για ότι θέλει. Ο Μανώλης ο Λαμπράκης δεν θα ξαναμιλήσει σαν πρόεδρος του οργανισμού END. Απαγορεύεται! Θα πρέπει να πάρει συμβούλιο για να μιλήσει σαν πρόεδρος και θα βγάλουμε συμβούλιο τι πρέπει να λέει. Σαν Λαμπράκης όμως μπορεί να λέει ότι θέλει, να κάνει μία εκπομπή και να πει ότι θέλει. Έτσι λοιπόν τα ραδιόφωνα θα μαζευτούνε! Όχι ραδιόφωνα που εγώ τα μεγάλωσα! Και θα πω αυτό, τα ραδιόφωνα μεγάλωσαν μαζί μας, δεν μεγάλωσαν μόνα τους. Εάν ξανά ακούσω την κουβέντα ότι εμείς σε βγάλαμε και εμείς σε κάναμε, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα.

ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Αδριανός Μπεζούγλωφ: Τι μέλλει γενέσθαι από εδώ και πέρα κύριε Σώρρα;

Αρτέμης Σώρρας: Θα πω αυτό, όλοι λοιπόν και ακούω αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο ότι ήρθε το χάος κλπ… τίποτα δεν ήρθε συνέλληνες, μια χαρά είμαστε. Αυτό ενδεχομένως να έπρεπε να γίνει και ίσως η Νέμεσις μας το έστειλε τώρα! Για να έχουμε ένα τεράστιο ξεκαθάρισμα, τι ακριβώς είμαστε, τι λέμε, τι μπορούμε να αποδείξουμε, ποιος λέει ψέματα, για ποιον λόγο, τι θέλει. Εγώ προσωπικά δεν θέλω τίποτα περισσότερο και λιγότερο από αυτά που έχω πει από την αρχή. Όμως ξέρετε, εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, πάντα περιμένω πότε θα με προδώσουν. Όλοι μιλάνε για Ελληνισμό, όλοι μιλάνε για αγώνα, έτσι έχουμε δύο Έλληνες, τον νοήμονα Έλληνα και τον συναισθηματικό Έλληνα. Ο συναισθηματικός Έλληνας δεν ξέρει και γιατί είναι Έλληνας πολλές φορές, απλά είναι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να μπούμε στην βάση γιατί έκανα ενεργούς πολίτες, εκεί βάσισα και όλη μας την δύναμη και η συνέλευση θα γίνει μέσα από ενεργούς πολίτες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουν οι συνέλληνες, όλοι λίγο-πολύ. Ότι δεν μπορούνε να καταλάβουνε θα βασιστούνε στους άλλους που ξέρουν καλύτερα για να το καταλάβουν.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Εγώ λοιπόν από την αρχή μέχρι το τέλος, και αν πάρετε και τις εκπομπές μου, έχω πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και γραμμή. Δεν έχω αλλάξει και δεν θα αλλάξω και μέχρι το τέλος. Έχω υποσχεθεί και έχω ορκιστεί. Ναι ξέρετε τώρα μιλάνε όλοι για όρκο ε; Όλοι για όρκο μιλάνε, μάλιστα. Ο Λαμπράκης ορκίστηκε λέει σε μένα ότι θα είναι μέχρι τον θάνατο μαζί μου. Λόγια, λόγια, λόγια… λόγια χωρίς λόγο, λόγος ίσον νους! Γεμάτες οι βιβλιοθήκες από λόγια, φτάνει. Έργα! Από αυτό που κάνουμε μας χαρακτηρίζει το τι είμαστε. Αυτό που κάνουμε μας χαρακτηρίζει και όχι όλα αυτά τα λόγια που γέμισαν σελίδες και εκπομπές, άρα τελικά χαθήκαμε στα λόγια, άρα τελικά χτυπάμε παλαμάκια, άρα τελικά δεν ξέρουμε τι είπε, άρα τελικά τα είπε καλά.
Από δω και πέρα αγαπητοί μου συνέλληνες έχουμε έναν καινούριο Καρυώτη κατά την άποψή μου. Ο Μανώλης ο Λαμπράκης διαχώρισε την θέση του μαζί μου και εγώ σήμερα το κάνω ότι την διαχωρίζω μαζί του. Δεν άλλαξε τίποτα για μας. Η συνέλευση των Ελλήνων είναι παρόν και θα είναι η συνέχεια. Αυτό που γίνεται τώρα, αυτή η προδοσία η τεράστια όσον αφορά τον Λαμπράκη και κάποιους συνεργάτες του – που τους αφήσαμε να το κάνουν – και θα το ξανακάνουν άμα τους ξανά αφήσουμε, είναι μία εκπαίδευση για σας, να εκπαιδευτείτε καλά για να δείτε ότι πρέπει να περάσετε και να καταλάβετε ποια είναι η προδοσία και ποιος είναι ο αντίνοος, γιατί ο Αντίνοος ζει μέσα στο παλάτι, ζει μέσα μας. Τελικά τους εχθρούς μας τους ξέρουμε, οι δικοί μας που είναι; Και τι κάνανε οι δικοί μας; Και είναι δικοί μας; Και μέχρι χθες και μέχρι σήμερα και τι θέλουν;

ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

Από αύριο το πρωί, σε όλους τους δήμους, όπως έχω πει, δεν σταματάει τίποτα! Όλοι λοιπόν στις επάλξεις! Σε όλη την Ελλάδα! Σε όλους τους δήμους! Φτιάχνουμε ομάδες, φτιάχνουμε πυρήνες με όλα αυτά τα προβλήματα και όλες τις αντιστάσεις που δεχόμαστε! Ο Λαμπράκης μπορεί να κάνει ότι θέλει, τον αφήνουμε στην άκρη. Για μένα δεν υπάρχει Λαμπράκης, τελείωσε! Στην Κρήτη λένε «όπου φτύνεις δεν γλύφεις» αυτό το κάνω εγώ. Ο Λαμπράκης το έχει κάνει, εκεί που έχει φτύσει ξαναγλύφει και δεν ξέρω γιατί το κάνει. Με έμαθε ένα ρητό ότι υπάρχουν άνθρωποι από την Κρήτη και οι Κρητικοί. Του λέω ότι είναι από την Κρήτη. Και για του λόγου το αληθές θα πω και αυτό σήμερα, επειδή έχω πει σε μία εκπομπή μου και ότι έχω πει θυμηθείτε τα λόγια μου, το Ελληνικό DNA δεν μπορεί να προδώσει ποτέ την φυλή του! Ο Λαμπράκης το΄κανε.

DNA ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Αυτοί επειδή λένε ότι έχει χαλάσει πολλά λεφτά η END, ενώ δεν έχει χαλάσει τίποτα αλλά δεν πειράζει, αυτή την φορά θα του βάλω εγώ τα χρήματα, προκαλώ και προσκαλώ τον Λαμπράκη και όλους τους επιτελικούς να κάνουν DNA καταγωγής στην Αθήνα, έχουμε ένα κέντρο που θα κάνουμε. Και από δω και πέρα ίσως θεσπίσουμε για άτομα τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά, ομιλητές, στελέχη μας, να κάνουν ένα DNA. Δεν είναι κακό, κάποτε θα γινότανε, ας το κάνουμε. Μανώλη Λαμπράκη σε προσκαλώ να κάνεις ένα DNA και όλοι οι επιτελικοί σας! Για να καταλάβουμε πια τι έχει γίνει. Γιατί έχω πει το Ελληνικό DNA δεν προδίδει. Εγώ είμαι πάντα εδώ. Σε ήθελα μέχρι το τέλος, δεν θέλεις να κάτσεις μέχρι το τέλος. Έχει χαράξει την δικιά σου πορεία, θα τα πούμε στην πορεία.
Ωστόσο όμως, επειδή δεν αντέχουμε άλλη προδοσία αγαπητοί μου συνέλληνες, το πρόβλημα ήτανε παντού όρκοι, όρκοι, ορκίστηκα στον Σώρρα, ορκίστηκα εδώ, ορκίστηκα εκεί… Αυτός ο αγώνας είναι ιερός όπως είπα και όλοι μας έχουμε τις ευθύνες μας. Τελευταία προδοσία είναι αυτή! Από δω και πέρα θα πορευτούμε μόνο αυτοί που μπορούμε και αυτοί που ξέρουμε και νιώθουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό το παιχνίδι που είναι ομαδικό θα το κάνουν όλοι οι συνέλληνες. Σε όλους τους δήμους θα ανοίξουμε βάσεις, ομάδες, πυρήνες. Δεν θα μας ενοχλήσει τίποτα, δεν θα σας πτοήσει τίποτα. Ωστόσο πρέπει να προστατεύσουμε όλη την διαδικασία.
Κάποτε είπα του Λαμπράκη του Μανώλη σε μια μεγάλη μυστική υπηρεσία η οποία γεννιέται τώρα, είναι εγκεκριμένη από τον Ο.Η.Ε., έχω χρηματοδοτήσει με ένα ομόλογο και είμαι και στέλεχος εκεί, ότι το πρωτόκολλο 1 θα είναι ο όρκος. Από δω και πέρα σε όλον τον πλανήτη ορκίζονται, γιατροί, δικηγόροι, ιεράρχες, τα πάντα. Αν πάρετε έναν όρκο θα δείτε ότι δεν υπάρχει όρκος γιατί δεν λέει τι θα πάθεις ή δεν λέει τι θα απογίνεις ή σε τι ορκίζεσαι ή τι πρέπει να κάνεις. Και όλα είναι ή στον χριστιανισμό ή στο κοράνι ή οπουδήποτε. Είναι δυνατόν να ορκίζεσαι στην θρησκεία; Αφού να φανταστείτε ακόμα και ο γιαχβέ ορκίζεται στο όνομά του. Ορκίζομαι λέει σε μένα, α να ορκιστώ και εγώ σε μένα. Είναι γελοία τα πράγματα των όρκων. Οι πραγματικές οντότητες ακόμα και οι θεϊκές ορίζονται τι θα πάθουν ακόμα και αν δεν κάνουν αυτό που λένε! Από δω και πέρα λοιπόν θα πορευτούμε και θα υπάρξει ένας όρκος, ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος. Δεν έχει να κάνει με θρησκεία, έχει να κάνει με την ύπαρξη, με συνειδητότητα, με την πραγματικότητα. Ούτε με ψέματα, ούτε με δόγματα, ούτε με τίποτα. Πριν από τον όρκο υπάρχει ένας Μαίανδρος Λόγος. Υπάρχουν ορκισμένοι πολεμιστές και από δω και πέρα από άκρη σε άκρη της Ελλάδος, ακόμα και στην Αμερική, όπου υπάρχουν Έλληνες θα δώσουμε τον όρκο να ορκιστούνε. Με αυτόν τον όρκο δεν θα μπορείς να ξανακάνεις τίποτα, δεν θα μπορείς να κάνεις αυτά που κάνεις κύριε Λαμπράκη! Ή δεν θα μπορεί να ορκίζεται η κυβέρνηση, να ορκίζεται όλη η βουλή και τελικά να κάνει όλα αυτά που κάνει τις προδοσίες. Θα δείτε.

ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

Επικαλούμαι σε έναν Ζευς τον μέγιστο θεό των ουρανών, ότι καλό και να ζητήσω για το καλό του ανθρώπου πρέπει να γίνει. Κατέστησε με ανίκητο, ακαταμάχητο και ακατάβλητο διότι με το όνομά σου στην καρδιά μου τίποτα δεν θα μπορέσει να με καταβάλει, ούτε άνθρωπος ούτε πνεύμα ούτε σκοτεινός δαίμων. Θεέ μέγιστε επικαλούμαι τις δυνάμεις σου.

Αυτός είναι ο Μαίανδρος Λόγος, δεν το διάβασε, δεν τον είπε κανένας. Όταν είπα του Λαμπράκη να φτιάξουμε έναν όρκο για το πρωτόκολλο 1 για την (μυστική) παγκόσμια αστυνομία, άνοιξε τον υπολογιστή του, το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο πας;
Ο λόγος πρέπει να είναι εμψυχωμένος. Και αυτή την στιγμή έχουμε ανάγκη από εμψυχωμένο λόγο, όχι από λόγια. Ούτε των άλλων, πρέπει να είναι δικά μας.

Ο όρκος του πολεμιστή και δη του Έλληνα. Αγαπητοί συνέλληνες, από αύριο το πρωί όποιος νιώθει έτοιμος για την πατρίδα του, για να μην μπορέσει κανείς να τον ξαναπροδώσει και στις μέρες των Ελλήνων ο αξιωματούχος ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει αξίωμα θα πρέπει να έχει τον όρκο τον πραγματικό. Γιατρός να μην έχει όρκο; Ορκίζομαι λέει να κάνω καλά τους ανθρώπους, και; Ο δικηγόρος; Δεν φοβούνται τίποτα. Γι αυτό δεν υπάρχει κανένας όρκος πουθενά στον πλανήτη. Ελέγξτε το να δείτε δεν υπάρχει κανένας όρκος στον πλανήτη. Και στον στρατό τι λέμε; Να υπερασπίζομαι τα σύνορα κλπ… ναι, και αν δεν το κάνεις τι θα γίνει; Κανένας όρκος δεν είναι σοβαρός! Κανένας δεν φοβάται, όλοι ορκίζονται και δεν φοβούνται τίποτα. Ακούστε έναν όρκο που από δω και πέρα οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα μας και δίπλα στην Ελλάδα και στους συνέλληνες θα πρέπει να έχουν ορκιστεί! Και θα καταλάβετε τι σημαίνει όρκος και τι σημαίνει εμψυχωμένος λόγος!

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ

«Τάσσομαι και αφοσιώνομαι εις τον λόγο της ενότητας του πανάγαθου άρχοντα του φωτός. Με καρδιά και ψυχή συντονισμένη στις φωτεινές δυνάμεις του Ζευς. Ορκίζομαι στην συμπαντική συνειδητότητα και νομοτέλεια ως μονάδα στην ένωση όλων των ιερών ψυχών όπου η δύναμή τους είναι το κοσμικό πυρ. Ορκίζομαι ως πολεμιστής ταγμένος στον ιερό σκοπό της ελευθερίας της Ελλάδος, του Ελληνισμού και της Ελληνικότητα απανταχού της Γαίας. Να υπηρετώ πάντα την αλήθεια, το δίκαιο, την αρμονία, την αρετή, την αφθονία. Με ανιδιοτέλεια ορκίζομαι να προστατεύω τους συνέλληνές μου. Ορκίζομαι και τάσσομαι ολόψυχα στην εγκαθίδρυση του Ελληνισμού, του σκοπού και των αξιών του, όπου μου ζητηθεί και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και κόστος. Ορκίζομαι να θέτω το συμφέρον του Ελληνισμού πάνω από κάθε προσωπική μου ή οικογενειακή μου επιθυμία. Ορκίζομαι να υπερασπίζομαι με κάθε δύναμή μου τα δίκαια του Ελληνισμού. Ορκίζομαι να υπερασπίζομαι, να συμπαραστέκομαι και να προφυλάσσω του συμπολεμιστές μου και κάθε Έλληνα, όπου υπάρχει ανάγκη. Ορκίζομαι να πράττω πάντα σύμφωνα με το Ελληνικό αξιακό σύστημα και να επιζητώ πάντα νόηση φωτός. Ορίζομαι να είμαι ένα σώμα και ένας νους και ένα ενεργό με τους συμπολεμιστές μου, ομόνοα ως σφαίρα πυρός που στο πέρασμά της κατακαίει κάθε αποστατική ενέργεια και την μετουσιώνει με δύναμη φωτός. Ορκίζομαι στον απόλυτο σεβασμό των εντολών του Ζευς του Διός, υγεία, κάλλος, πλούτος, ισχύς, φρόνηση, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, ανδρεία. Ορκίζομαι υπακοή στα Ελλάνια αξιακά πρωτόκολλα και στον ιερό σκοπό και σχέδιο που εκπροσωπεί. Ο παραπάνω Όρκος του Πολεμιστή σφραγίζεται ενώπιον της συμπαντικής μνήμης του ενεργού ύδατος το οποίο δέχεται να πιεί ενώπιον συννημόνων, Θεών και ανθρώπων. Πίνω το ύδωρ τούτο και σφραγίζω τον όρκο στην συνείδησή μου, στην ύπαρξή μου, στην οντότητά μου, στην ψυχή μου και κρυσταλλώνω τον λόγο που έδωσα στον όρκο αυτόν. Αν παραβώ τον όρκο μου, όλος ο κυτταρικός ιστός του σώματός μου να διαλυθεί σε χώμα και λάσπη από όπου προέρχεται.»

Αγαπητοί Έλληνες δεν είναι θρησκευτικός ο όρκος. Είναι ένας όρκος ο οποίος πρέπει όλοι οι Έλληνες, αυτοί που νιώθουν Έλληνες και θα είναι μπροστά στον αγώνα. Να μην ξαναυπάρξει τίποτα τέτοιο. Αυτός ο όρκος, ο όρκος ο οποίος είναι ενεργοποιημένος και κρυσταλλοποιημένος τον κάνουν όλοι οι αξιωματούχοι και την ίδια ώρα που δεν θα κάνει όλα αυτά για το Ελληνικό γένος και γι αυτό που έχει ταχθεί, έχει σκοτωθεί μόνος του, δεν χρειάζεται να τον τιμωρήσει κανένα δικαστήριο, καμία ποινή. Ανάμεσα Θεών και ανθρώπων κρυστάλλωσε τον λόγο. Δεν θα είχαμε προδότες, από δω και πέρα οι προδότες δεν θα υπάρχουν μεταξύ μας. Έτσι θα πορευθούμε.
Αγαπητοί μου συνέλληνες, δεν σταμάτησε τίποτα και δεν θα σταματήσει τίποτα, ίσα-ίσα γίνεται δυνατότερο. Γίνεται πιο δυνατό, θα πάει όπως πρέπει μέχρι το τέλος γιατί δεν έχουμε άλλη λύση. Δεν ζητάω τίποτα παραπάνω από τα δίκαια και τα δικά μου! Και δεν θα αφήσω κανέναν στο δρόμο μου να κάνει όχι κακό μόνον στην Ελλάδα μου την ιερή – εγώ θα την λέω Ελλάδα μου! Γιατί για κάποιους δεν είναι Ελλάδα τους, μιλάνε για Ελλάδα και είναι μισαλλόδοξοι, είναι φιλόδοξοι και δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ προδόθηκα από τον Μανώλη τον Λαμπράκη, έχω κι άλλες προδοσίες, έχω και τις μυστικές μου προδοσίες. Δεν πρόκειται κανένας να περάσει. Εδώ είναι Ελλάδα και αυτός ο σκοπός είναι πολλά χρόνια που στρατηγοποιείται για να γίνει!
Συνέλληνες όλοι στις θέσεις τους! Από την άλλη μέρα ξεκινάμε, σε όλη την Ελλάδα, αφήστε τους πίσω. Αφήστε τους πίσω και ας κάνουν ότι θέλουν, δεν μας ενδιαφέρει! Πάμε για Ελλάδα, πάμε για την συνένωση, πάμε για την εθνοσυνέλευση! Και αυτή είναι δικιά μας, δεν θα μου την στερήσει κανένας! Θα αποφασίσουμε εμείς πως θα ζήσουμε και τι θα κάνουμε. Και το μέλλον μας και την ανάπτυξή μας και την ιερή γη μας δεν θα την ξανά ακουμπήσει κανένας!
Αγαπητοί συνέλληνες, αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ ΓΙΑ ΤΟΝ SORRAS FM & SORRAS TV
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΩΣΕ – ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014


ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΚΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΩΣΕ ΜΕΡΟΣ Δ’

10696242_1553940414840150_7914644414270074767_n

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Αδριανός Μπεζούγλωφ: Μια εύλογη απορία που έχει δημιουργηθεί κύριε Σώρρα είναι, γιατί η END και γενικά η αμερικάνικη πλευρά, δεν δημιούργησε ομάδες και γενικά, δεν δημιούργησε πυρήνες στην Αμερική, παρά επικεντρώθηκε στο στενό περιβάλλον της Κρήτης και των δικών σας μέσων; Θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τεράστιο πόλο για τα Ελληνικά συμφέροντα στην Αμερική με 3.500.000 Έλληνες εκεί.

Αρτέμης Σώρρας: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι εύλογο το ερώτημα, το οποίο δεν απαντήθηκε και δεν θα απαντηθεί ποτέ από τον Λαμπράκη. Δεν ήθελαν να το κάνουν! Ήθελαν το σπίτι τους να είναι ήσυχοι! Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι ο Λαμπράκης μένει απέναντι από την συναγωγή των Εβραίων. Τώρα, όταν κατεβαίνεις κάθε μέρα και χαιρετάς τους Εβραίους και τους χαμογελάς… Και θέλω να ξέρετε ότι, όταν γνώρισα τον Λαμπράκη, νόμιζε ότι οι εβραίοι είναι αυτοί που είναι έξω από το σπίτι του, που τους συναντάει κάθε μέρα, όταν βγαίνει έξω και είναι οι μισοί καλοί και οι μισοί κακοί. Επομένως, όταν εγώ είπα: «εγώ σε χελώνες δεν προσκυνάω», δεν ήξερε καν τι είναι αυτό. Δεν ήταν καθόλου μυημένος σε θέματα. Οι Μογγόλοι του ήταν άγνωστοι, ναι μεν υπάρχουν, αλλά ιστορικά. Και εκεί είναι ένα μεγάλο κακό του Λαμπράκη. Αυτό του το χρεώνω, άμα το θέλετε! Και εκεί είναι πραγματικά ένα κομμάτι που του το είχα πει προσωπικά πολλές φορές και χωρίς να τον προσβάλλω ποτέ! Τώρα έχει αποθρασυνθεί τελείως! Έχει κόψει κάθε…δεσμό με την λογική! Προσωπικά, δεν τον αναγνωρίζω! Θυμάμαι, όταν είπε εκείνο το περιβόητο: «Οι καλοί μας αδερφοί Λευκοί Ιππότες που έχουν βγάλει τον νόμο Νεσάρα! Οι αδερφοί μας, οι καλοί άνθρωποι…». Έκανε μια εκπομπή που δεν ήξερε καν τι έλεγε. Δεν ήξερε να αποκωδικοποιήσει κανένα θέμα! Και όταν τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: «Ρε Μανώλη, πες μου κάτι! Τι λες; Ποιοι αδερφοί μας Λευκοί Ιππότες; Είναι δικοί μας; Από πού κι ως πού;» «Γιατί;» μου λέει, «δεν είναι οι Λευκοί;» «Και τι; Ότι είναι άσπρο είναι και καλό; Το ξέρεις ότι το μαύρο στην Κίνα, είναι το άσπρο; «Τι εννοείς;» μου λέει. «Τι εννοώ, βρε παιδί μου; Όταν πενθούν, όταν θέλουν κάτι μαύρο, το άσπρο χρησιμοποιούν!» Εκεί υπάρχει και μια μεγάλη εξήγηση. Γιατί η Ελληνική μας σημαία έχει άσπρο; Το άσπρο είναι η αντίθετη μεριά, είναι η αρνητικότητα. Για αυτό έχει πέντε γραμμές που το γαλανό μπλε χρώμα είναι των Ελλανίων και υπερέχει του άσπρου. Άρα, ο Ελληνισμός επιβάλλεται στην αρνητικότητα. Κοιτάτε, όμως, την σημαία του Ισραήλ. Όλη είναι αρνητικότητα και το μπλε είναι λίγο και η αρνητικότητα (το άσπρο) περιβάλλει το μπλε σύμβολο! Άρα, λοιπόν, είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα στον κόσμο; Όταν το κατάλαβε, δεν το ξαναείπε, αλλά η σφαίρα έφυγε, έχει μπει στην θαλάμη.

Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, από πού και ως πού τα έβγαλε; Δηλαδή, ανοίγεις το διαδίκτυο, διαβάζεις κάτι και αρχίζεις και μορφώνεις τον κόσμο; Δηλαδή, είναι δυνατόν μετά να κάτσω εγώ να εξηγήσω, τι σημαίνει Λευκή Αδελφότητα και ποια είναι η Λευκή Αδελφότητα; Τότε, κάθισα να του εξηγήσω ότι το Βατικανό δεν έχει έναν Πάπα. Έχει το Λευκό Πάπα, τον Μαύρο Πάπα, κι όταν λέμε «Λευκός», δεν είναι ο ένας Σουηδός και ο άλλος αράπης…ο Λευκός και ο Μαύρος είναι ιδιότητα και έχει και μια γυναίκα, η οποία είναι η πάπισσα. Υπάρχουν πράγματα πρωτόγνωρα που τα άκουγε ο Λαμπράκης! Άρα, δεν ανοίγεις ένα διαδίκτυο και αρχίζεις και ξεστομίζεις ό,τι θέλεις. Ή τουλάχιστον, αν διαβάσεις μια βιβλιοθήκη, γιατί είναι δικιά σου; Γιατί; Την έχεις γράψει; Ποιος; Εσύ; Οι δικοί μας; Με το 2% της ελληνικής γραμματείας μας; Άρα, έρχεσαι στον κόσμο και του λες κάθε τι και εγώ πρέπει να συμφωνώ; Και πρέπει εγώ να μιλάω και πρέπει εγώ πίσω από σένα να σέρνομαι για να σου μαζεύω τι λες; Σε άφησα να τα πεις όλα! Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα! Αλλά πού είναι ο αγώνας μου όμως; Πού είναι η εργασία μας; Γιατί ακριβώς στηθήκαμε; Τι ήρθαμε να κάνουμε; Ε; Τι; Ήρθαμε να πούμε όλες αυτές τις διαδικασίες που κάποιοι συμφωνούν και κάποιοι δεν συμφωνούν; Εγώ δεν θα διαφωνήσω, αλλά σε πολύ καίρια πράγματα. Σχετικά με την εκπομπή που λέει ο Βαλσαμάκης… γιατί βέβαια, όταν κάθεσαι με δέκα ανθρώπους, τρεις ώρες και σου κάνουν ερωτήσεις και πρέπει να απαντήσεις, αν τα σύμπαντα είναι 33 ή 37 κι αν ήρθαν τα διαστημόπλοια και κάθε φορά λες, οι άνωθεν και οι άνωθεν…Ποιοι είναι οι άνωθεν ρε φίλε; Τελικά, οι άνωθεν είναι δικοί σου ή από τους άλλους; Πού ξέρεις ότι οι άνωθεν είναι δικοί σου και δεν είναι οι άλλοι; Με τι κριτήρια νομίζεις ότι είναι δικοί σου; Εν πάσει περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούσε να αναγνωρίσει πράγματα.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ – ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΑΦΗΣΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Σε επόμενες μέρες και σε επόμενες εκπομπές, θα δείτε τι ακριβώς έχει γίνει, έχει φύγει από την όλη διαδικασία, εδώ και πάρα πολύ καιρό τώρα και τρέχει σε μια άλλη γραμμή. Δεν είναι δικός μας! Έφυγε! Γιατί, αυτός έχυσε το πρώτο αίμα κι έφυγε! Ποιος τον πείραξε; Ακόμα και έξι μήνες, έκανε εκπομπές! Ποιος τον πείραξε λοιπόν; Του είπα την γνώμη μου τι έπρεπε να κάνει! «Όχι», μου λέει, «άφησε με, το έχω!» Ωραία! Πάρτο! Τι έκανε έξι μήνες; Σε ποιον αγώνα μπήκε; Πείτε μου σε ποιον αγώνα μπήκε; Ίσα-ίσα, τα μηνύματα που έρχονται είναι ότι ο Μανώλης ο Λαμπράκης, εδώ και πολύ καιρό, με ανθρώπους του και με την κυρία Σέβη Λαμπράκη, που εμένα με φίλαγε και μου έλεγε: «Αρτέμη μου» και «Αρτέμη μου» και από πίσω μου δουλεύανε! Ε, δεν γίνεται όμως να με σκάβεις από πίσω! Όμως, έπρεπε να το αφήσω να γίνει! Και το άφησα να γίνει και να συμβεί! Γιατί η ελεύθερη βούληση, αυτή είναι! Ο Λεωνίδας ήξερε ότι ο Εφιάλτης θα τον προδώσει! Τι του ζήταγε ο Εφιάλτης; «Βάλε με στο στρατό σου!» «Δεν μπορώ!» του λέει. «Μα, θα σε προδώσω!» «Κάντο!» Το έκανε! Είναι πολύ συγκεκριμένο, πώς έχει δουλευτεί όλο το σύστημα αυτούς τους μήνες και τι ακριβώς λέει, γιατί μέσα από τις εκπομπές του φαίνεται και προκύπτει,τι ακριβώς λέει. Για ποιον λόγο το έκανε; Από τι; Από αγάπη; Από αρετή; Από τι; Από Δημοκρατία; Από καλοσύνη; Από αγάπη στην Ελλάδα; Στους συνέλληνες; Από τι; Δεν μπορούσε λοιπόν να ανοίξει ομάδες στην Αμερική; Δεν μπορούσε να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στην Αμερική και να γίνονται ομιλίες; Έπρεπε λοιπόν, συνέχεια στα Χανιά και στο Ηράκλειο; Μήπως λοιπόν ο Λαμπράκης στοχεύει στην απόσχιση της Κρήτης; Μήπως; Δεν αντιλαμβάνομαι άλλο λόγο. Και πόσες φορές του είχα πει: «Δεν υπάρχουν σταθμοί στην Αμερική. Ανοίξτε μια εφημερίδα, ανοίξατε μια στα Χανιά, ανοίξτε και μια στην Αμερική στην ομογένεια, να μαζευτείτε με τόσες γνωριμίες! Όλη σας την ζωή στην Αμερική την έχετε φάει. Δεν την φάγατε στην Κρήτη! Φύγατε μικροί από την Κρήτη και μεγαλώσατε στην Αμερική. Εκεί είναι όλες σας οι γνωριμίες, οι δουλειές σας, τα λεφτά σας, η περιουσία σας. Οκ! Γιατί δεν κάνετε ομάδες στην Αμερική; Δεν υπάρχει κανένας; Αυτό θα πρέπει να μας βάλει σε υποψίες, αγαπητοί Συνέλληνες. Εμένα, με έχει βάλει ήδη! Αλλά, όμως περίμενα μέχρι το τέλος. Θα το δούμε μέχρι το τέλος!

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ & ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ

Αδριανός Μπεζούγλωφ: Ο κύριος Λαμπράκης έκανε ολόκληρη εκπομπή για τον κύριο Καλογερόπουλο και ζήτησε να παραδοθούν τα ψηφίσματα στην END. Πώς το σχολιάζετε κύριε Σώρρα αυτό;
Αρτέμης Σώρρας: Για να ζητάς κάτι πρέπει να είναι δικό σου! Αν δεν είναι δικό σου, δεν το ζητάς! Καταρχήν, αυτό που είπα και πριν, ποτέ δεν είπαν για το ψήφισμα και να προκαλέσουν όλο το λαϊκό αίσθημα να μπει στο ψήφισμα και να μπει στην Συνένωση. Τα ψηφίσματα λοιπόν, είναι του Αρτέμη του Σώρρα και βάλαμε το EI-END, που και το EI-END είναι πάλι του Σώρρα. Το να ζητάει κάτι ο Λαμπράκης, μου φαίνεται σαν…όχι αυστηρό, αλλά έχει να κάνει…από ποιον τα ζητάει; Από την αρχή, λοιπόν, ο Λαμπράκης δεν ήθελε να τα μαζέψει. Γιατί δεν δήλωσε από την αρχή ότι θα μαζεύει η EI-END τα ψηφίσματα; Δεν τα ήθελε τα ψηφίσματα! Μπορώ να σας πω ότι το ψήφισμα μπορεί να μην το ήθελε και καθόλου! Για αυτό δεν το είχε βάλει σε καμία του εκπομπή, για να αρχίσει να προκαλεί συνέχεια τους Έλληνες για το ψήφισμα και να μαζευτούν ψηφίσματα. Δεν το ήθελε λοιπόν! Το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι; Ότι το διαχειρίστηκα εγώ το ψήφισμα. Εν πάσει περιπτώσει για την Ε4, που κτύπησε τον Καλογερόπουλο, νομίζω ότι έχει πέσει πάρα πολύ σε επίπεδο, ο Μανώλης ο Λαμπράκης για να κτυπάει έναν Συνέλληνα και φυσικά, να κάνει μια ολόκληρη εκπομπή. Άκουσα δε στην εκπομπή του, ότι ο Καλογερόπουλος εκβιάζει τον Σώρρα. Τώρα, ή η νοημοσύνη του έχει πάθει κάτι του Μανώλη του Λαμπράκη, ή έχει ένα σχέδιο με τους φίλους του τους αποστάτες, που τώρα τελευταία, έχει υπογράψει κι είναι σε πολύ καλό δρόμο μαζί τους και όχι ότι θα του ευχηθώ τίποτα λιγότερο ή περισσότερο, έρχεται απλά απέναντι μου, επίσημα πια! Ξέρω όλες του τις κινήσεις και τι έχει κάνει. Τον αφήσαμε μέχρι το τέλος να το κάνει και θα το κάνει και να λέει ότι με εκβιάζει ο Καλογερόπουλος; Εμένα δεν μπορεί να με εκβιάσει κανένας, που δη, να με εκβιάσει ο Καλογερόπουλος!

Ο Ε4 ΕΧΕΙ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Τα ψηφίσματα λοιπόν μαζεύονται στην Ελευσίνα σε ένα γραφείο του Καλογερόπουλου κι εποχή που άνοιξε ο Ε4. Τον έχει ενοχλήσει πολύ ο Ε4 τον Μανώλη τον Λαμπράκη, διότι έχει τεράστιες ανασφάλειες. Και ξέρετε, όταν σου κτυπάει την πόρτα στα 70, έχεις ανασφάλειες κι αυτά που θα μπορούσες να τα κάνεις νεότερος, αφού δεν μπόρεσες να τα κάνεις, τώρα, έρχεσαι να πατήσεις πάνω στους άλλους και να πεις το ο,τιδήποτε. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Τον οργανισμό Ε4 τον άνοιξε ο Μανώλης ο Λαμπράκης. Η στρατηγική μου ήταν να ανοίξω και να κρατήσω μια END -γιατί έχω κι άλλη μια- να κρατήσω μόνο μία και να την δοκιμάσω στον ελληνικό λαό και να γραφεί όλος ο λαός στην END. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατόν, γιατί ξέρετε, εμείς γεννηθήκαμε από το αντάρτικο. Θα σας εξηγήσω αυτό. Όταν κανόνισα να κάνω την συνέντευξη στο President, ο Μανώλης ήρθε με το κοστούμι του. Δεν ήξερε τίποτα άλλο! Δεν ήξερε κανέναν εκεί μέσα! Δυόμισι χιλιάδες άτομα κι όλα τα κανάλια και τα πάντα είχαν κανονιστεί από μένα, ακόμα και τον κόσμο μου. Ο Μανώλης ο Λαμπράκης ήρθε μόνο με τον κοστούμι του «γεια σας, ήρθα!» Δεν ήξερε πού πάει! Του λέγαμε πού να έρθει! Άρα, είναι λίγο οξύμωρο να μας λέει και να μας συμβουλεύει ο,τιδήποτε. Υπάρχει ο Μανώλης ο Λαμπράκης και υπάρχει η ζωή του μέσα στον Ελληνισμό, όπου έχει γίνει γνωστός, επειδή υπήρχα εγώ! Αν δεν υπήρχα εγώ, ακόμα και σήμερα, που εγώ μπορώ να πω ότι εμένα ο Μανώλης Λαμπράκης με πρόδωσε, με προδίδει, επειδή ακριβώς υπήρχα στην ζωή του. Δεν υπήρχε ο Λαμπράκης κι ήρθα εγώ, υπήρχα εγώ κι ο Λαμπράκης ήρθε σε μένα! Εν πάσει περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι τον φέρναμε συνέχεια να μιλήσει, τον βγάλαμε προς τα πάνω και στην δεδομένη στιγμή, όταν πήγαιναν συνομιλητές μας στα ραδιόφωνα και σε τηλεοπτικούς σταθμούς, έβγαιναν με σχόλια άσχημα και αναρτήσεις άνθρωποι από την Αμερική –που δεν θέλω να τους κατονομάσω- κι ο Μανώλης ο Λαμπράκης, με πάρα πολλά τηλέφωνα κι έλεγε: «Και ποιοι είναι αυτοί; Και εμένα δεν με εκπροσωπούν… Και δεν μπορούν να βγαίνουν και να λένε ότι είναι μέλη της END… και δεν θέλω να βγαίνουν και να λένε ότι είναι εκπρόσωποι της END και δεν βγαίνει αυτό…». Άρα, λοιπόν, σκότωνε όλους τους ομιλητές. Οι ομιλητές, όταν πήγαιναν στα κανάλια τους ρωτούσαν: «Ωραία, εσείς ποιοι είσαστε; Γιατί είσαστε εδώ; Γιατί στηρίζετε τον κύριο Σώρρα, γιατί στηρίζετε την END;» Λέγανε: «Είμαστε εκπρόσωποι της END». Βάλαμε μια διαδικασία λοιπόν μπροστά, για να μαζευτεί πολύς κόσμος, γιατί εγώ είμαι πρόσωπο και το πρόσωπο στρατηγικά το έβαλα. Εγώ επέλεξα να πάω με το όνομα μου, όχι γιατί δεν είχα εταιρείες και οργανισμούς και μάλιστα πολύ καλύτερους από την END, την ανύπαρκτη οργάνωση της END και σώνει και καλά συμβουλευτική. Το κάναμε για να τσακίσουμε τις αγορές, που σήμερα, χώρες ολόκληρες ανήκουν σε αγορές, δηλαδή, σε εταιρείες, ή σε οργανισμούς, ή σε foundation, με αποτέλεσμα να σπάσουμε αυτή την πλέμπα που έρχονταν κι έλεγε: «οι αγορές έχουν τα ομόλογα σας, οι αγορές είπαν αυτό…οι αγορές έκαναν εκείνο….». Έτσι λοιπόν, μπήκα ολοκληρωτικά στον πόλεμο και είναι δική μου η στρατηγική κι όχι του Μανώλη Λαμπράκη, να βγω λοιπόν στην διαδικασία και να χτυπήσω τις αγορές. Δεν γίνεται λοιπόν μια εταιρεία ή μια ΜΚΟ, ή ένας οργανισμός ή ένα foundation να σκοτώνει μια χώρα, να αλλάζει συντάγματα και να κάνει ο,τιδήποτε. Έτσι λοιπόν, και σαν πόθεν έσχες, αλλά και σαν διαδικασία το έκανα για να να χτυπήσω τις αγορές και δη, τους δυνάστες και τους επικυρίαρχους.

Άρα, σχετικά με τον Ε4, έδωσα εντολή και είπα, «ανοίξτε έναν οργανισμό τον Ε4, με τον οποίο, να βγαίνετε και να μιλάτε και να λέτε ότι είσαστε μια οντότητα όλοι μαζί, για να μην βγαίνει ο καθένας να μιλάει ως Καλογερόπουλος, ή Αδριανός, ή ως Βασίλης ή ως Πέτρος και να μιλάει ως μια οντότητα που έχει πολύ κόσμο, έχει μια κοινή γνώμη, είναι για κοινό συμφέρον και για ένα κοινό καλό και χωρίς αυτό να ενοχλεί τους αμερικανούς φίλους μας.

Νομίζω ότι έχω κάνει πάρα πολλά χατίρια στην Αμερική και σήμερα να έρχεται να εναντιώνεται και δη, σε έναν άνθρωπο, ο οποίος καλώς ή κακώς, δεν γίνεται να αρέσει σε όλους. Εγώ δεν θα πω ότι είναι το καλύτερο, ή το χειρότερο, εγώ θα πω ότι υπάρχουν Συνέλληνες που σε κάποιους αρέσουν και σε κάποιους δεν αρέσουν. Αυτό είναι μια τεράστια διαφοροποίηση, αλλιώς ας έρθει ο Μανώλης ο Λαμπράκης, να πηγαίνει να κάνει αυτό που κάνει ο Γιάννης, να μην κάθεται στο ιατρείο του να βγάζει λεφτά, ή να μαζεύει πελάτες! Nα έρθει εδώ και να πάρει κι ένα αυτοκίνητο και να κάνει γύρω-γύρω….αν και από ό,τι καταλαβαίνω, θα το κάνει αυτό τώρα. Τώρα, στα 70 του θα έρθει να κάνει εκστρατεία! Ας έρθει να κάνει αυτό που κάνει ο Καλογερόπουλος, ο οποίος έχει γράψει χιλιάδες χιλιόμετρα και χιλιάδες ταξίδια κι όχι μόνο ο Καλογερόπουλος. ‘Oλος ο κόσμος! Όλοι! Αλλά, επειδή μίλησε για τον Καλογερόπουλο και για Ε4. O Μανώλης Λαμπράκης ευθύνεται για την Ε4 που από την ανασφάλεια του, των γηρατειών ή της ανοησίας του, σκοτώνει λοιπόν μια τέτοια διαδικασία.

ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΣΤΗΝ END

Θεωρώ λοιπόν ότι την άνοιξε ο Μανώλης Λαμπράκης στην διαδικασία του «ποιος είναι αυτός που θα μιλήσει για μένα…». Ωραία! Είναι αυτός! Ο Ε4, ή ο Ε5 ή ο Ε6, εν πάσει περιπτώσει, δεν ήθελες κανέναν συνέλληνα στον END; Τι ήθελες μωρέ; Τέσσερα άτομα; Και μια δωδεκάδα, την οποία δεν υπάρχει και την εφηύρες και τελικά, τι έκανες; Τι ήρθες να μας πεις με τα ψέματα στον ελληνικό λαό; Αυτό σε πείραξε; Ο Ε4; Δεν κοιτάς την κατάντια της END , όπως την έχεις κάνει; Δεν κοιτάς την κατάντια την δική σου όπως τα έχεις κάνει; Δεν καταλάβαμε ποτέ τι θέλεις! Τι ακριβώς θέλεις δηλαδή; Βγήκες μια μέρα κι είπες ό,τι θέλεις, γιατί τα είπες; Κάναμε συμβούλιο; Με ποιο δικαίωμα βγήκες και είπες ό,τι θέλεις; Για ποιον λόγο το έκανες; Τι συμφέροντα είχες; Τρελάθηκες; Δύο λύσεις έχουμε; Ή τρελάθηκες και λες ό,τι γουστάρεις, ή τελικά με πρόδωσες και σου έδωσαν ένα πρόγραμμα, το οποίο έρχεσαι να το πεις ενάντια και να κάνεις μια τεράστια διάσπαση, τέτοια ώρα, τέτοια στιγμή!

Δεν σε πρόδωσε κανένας Μανώλη Λαμπράκη! Εσύ πρόδωσες! Και δη, εμένα! Αν πρόδωσες τους Έλληνες, θα το δούνε τώρα οι Συνέλληνες και θα στο πούνε!

Αδριανός Μπεζούγλωφ: Επίσημα, σε εκπομπή του ο κύριος Λαμπράκης έχει πει μήπως πρέπει να συμπλεύσει με το καθεστώς με κάποιο τρόπο για να υπάρξει νίκη κι ότι δεν επικροτεί την Συνέλευση των Ελλήνων. Μιλάει με υπαινιγμούς για την δημιουργία κόμματος και απαξιώνει τα παγκόσμια ταμεία και τους δημάρχους.

Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ – ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Αρτέμης Σώρρας: Ναι αγαπητέ, το άκουσα! Ο Λαμπράκης δεν έχει καμία στρατηγική, κατά την άποψη μου. Αν την έχει, θα την δούμε! Στρατηγική, ο Λαμπράκης, δεν έχει. Σίγουρα, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν κάποια στρατηγική και οδηγούν τον Λαμπράκη, ιδιαίτερα, στο τελευταίο εγχείρημα που έκανε να πάρει και να πει αποφάσεις, όπως τις έβγαλε, «πληρώνω κόκκινα δάνεια, πληρώνω ΔΕΗ, νερά, πετρέλαια και ανοίγω και 52…». Αυτά, δεν θα τολμούσε ένας Λαμπράκης να τα πει, όσο μυαλό και να μην είχε, που σημαίνει ότι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο από πίσω, ή και συμβουλάτορες, οι οποίοι, του υπόσχονται μεν, αλλά το τι θα κάνουν δε, θα το δούμε, όπως και ποιοι είναι! Είναι καθαρά αποστατικό κομμάτι, του λέω όμως, αυτή την φορά, θα είμαι από πίσω και δεν θα περάσει τίποτα. Ξέρω τα παιδιά που μιλάει, ξέρω τι κάνει και πού υπογράφει και δεν θα γίνει έτσι, αυτή την φορά. Σήμερα, έχουμε σύγχρονους Μαυρομιχαλέους και σύγχρονους Εφιάλτες και αυτή την φορά, είναι η τρίτη φορά της προδοσίας που τρώω! Θα τελειώσει αυτό! Δεν θα ξαναγίνει!

Η αλήθεια είναι ότι με το καθεστώς… πώς να πας με το καθεστώς; Δηλαδή, συγνώμη τώρα, είναι χοντρό αυτό που θα πω….αν δεν σε αρέσει ο οίκος ανοχής και θέλεις να τον αλλάξεις, γίνεσαι πόρνη; Τι ακριβώς μας λέει; Πώς θα πας με το καθεστώς; Μα, θα σου επιτρέψει ποτέ, υπανθρωπάκο, μικρέ, κοντέ, ανόητο ανθρωπάκι να πας στο καθεστώς και μετά να κάνεις ό,τι θέλεις; Μα, θα πας με όρους! Πώς θα πας; Δηλαδή, αν ήταν να πάμε στο καθεστώς, θα περιμέναμε τώρα τον Λαμπράκη να πάει να κάνει στρατηγική καθεστωτική; Πώς θα το κάνει αυτό; Πήγες από εκεί; Τελείωσες! Το ελέγχουν όλο! Το ζήτημα όμως είναι ότι η Ελλάδα, δεν θέλει καθεστωτικά ημίμετρα πια. Ούτε να αποσυμπιέσει! Γιατί αυτό που έγινε είναι πολύ στοχευμένο, από συγκεκριμένους ανθρώπους, από συγκεκριμένα μυαλά με πολύ καλή στρατηγική και κόντευε να φτάσει στο τέλος! Και τώρα που κόντευε να φτάσει στο τέλος, βλέπουμε ένα Λαμπράκη που μας λέει ότι «εγώ θα πάω με το καθεστώς;». Γιατί; Μέχρι τώρα με τι ήσουν; Ήσουν ελεύθερος; Ναι, θεωρώ ότι πέρασε την γραμμή, πέρασε από την άλλη μεριά του ποταμού. Σίγουρα, είχε προβλήματα οικονομικά, δεν θα αναφερθώ στα προσωπικά, τουλάχιστον λέω αυτά που μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, την στρατηγική μου και την ύπαρξη μου κοντά σας, άμα το θέλετε. Δεν θα μπω στα προσωπικά! Ελπίζω να μην περάσω σε αυτό το κομμάτι της μικρότητας, αλλά τα προβλήματα του ήταν πολλά και σίγουρα σταμάτησαν κι ίσως ξεκινάει μια άλλη μέρα για τον Λαμπράκη, όπου αυτά που κάνει, δεν θεωρώ ότι είναι δικά του. Ή είναι κάτω από πίεση, ή βαρέθηκε, κουράστηκε, έπρεπε να μας το πει και να φύγει κι όχι να περάσει από την άλλη γραμμή για το καλό της Ελλάδας, υποτίθεται, μαζί με τους αποστάτες, τους Μασόνους, τους Ιλουμινάτι κι τους άλλους παρατρεχάμενους επικυρίαρχους που δεν έπρεπε να το κάνει. Κι ο τρόπος που θα γίνει, δεν θα τα καταφέρει κατά την άποψη μου, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα του πάρουν το κεφάλι, γιατί πολύ απλά τον εκμεταλλεύονται. Ο στόχος είναι: «Σπάσε τον Σώρρα, γιατί αυτός είναι το πρόβλημα». Ο Λαμπράκης δεν έχει κάτι να χάσει! Τι έχει να χάσει; Έχει να χάσει κάτι; Ήρθε, πέρασε, γνωρίστηκε, τον χειροκροτούν για αυτά που είναι, τον μουτζώνουν για αυτά που δεν είναι, κάνει αυτά που θέλει, ωραία, έρχεται και το καθεστώς και κάνει τα δικά του. Δεν έχει τι να χάσει ο Λαμπράκης, δεν έχει περιουσιακό στοιχείο που να κρέμεται αυτή την στιγμή, ή να τρέχει μια μεγάλη διαδικασία, ευθύνη δεν έχει, μηνύσεις δεν έχει. Από εκεί και πέρα, είναι να προχωρήσει, βλέπει ότι το περιβάλλον είναι ώριμο, ίσως πιο ώριμο κι από την μεταπολίτευση, ήρθε κοντά μας και από εκεί και πέρα, ας πάρει κάποιο διαστημόπλοιο και να πάει στην κομματική του πορεία!

Θεωρώ λοιπόν, ότι έχει πολλές βοήθειες από το καθεστώς. Σας είπα, δεν μίλησε ποτέ για Μασονία και τον βλέπω ακριβώς πώς πηγαίνει και τι λέει και οι Συνέλληνες πρέπει να είναι σκεπτόμενοι. Εγώ, αυτό που έκανα είναι να ενώσω σκεπτόμενους Έλληνες. Σίγουρα, αν μιλήσεις για αστροφυσική στην β΄δημοτικού, θα σε χειροκροτήσουν όλοι, αλλά δεν θα καταλαβαίνει κανένας για τι μιλάς! Το ότι σε χειροκροτούν όλοι και λένε: «πώς τα λέει!»; Ναι, αλλά κάτσε να δούμε, τι λέει; Πώς το λέει; Άρα, δεν είναι θέμα να λες, είναι τι λες κι αν τα λόγια σου έχουν έννοιες, αν έχουν βάση, και αν αυτά που λες τα απορρίπτεις στην ερχόμενη εκπομπή, γιατί αυτό έχει συμβεί, πάρα πολλές φορές.

ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ & ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αδριανός Μπεζούγλωφ: Ποια είναι η γνώμη σας για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και η γνώμη σας για την στάση του κυρίου Λαμπράκη που χωρίς να σας ενημερώσει, δίνει τεράστιες υποσχέσεις στους πονεμένους συνέλληνες για ΔΕΗ, πετρέλαιο, κόκκινα δάνεια, για συνεταιριστικές τράπεζες κλπ.

Αρτέμης Σώρρας:Αγαπητοί μου συνέλληνες είμαι κάθετος στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Διότι οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι καθαρά συστημικές εταιρίες, τις οποίες άνοιξε το Ευρωπαϊκό σύστημα και τις μετέδωσε στην Ελλάδα για Ρομά που έχουμε γύρω στους 3.500.000 στην Ελλάδα – για Ρομά όπως το λέω και δεν θα ανοιχτώ παραπάνω – για ειδικές κατηγορίες ανθρώπων με ειδικές αναπηρίες και για κάποια ποσοστά αναπηρίας, αλλά και για μια σχέση μη εξαρτημένη. Άρα μιλάμε, χωρίς κοινωνική ασφάλιση χωρίς τίποτα, δίνει κοινωνική παροχή. Αυτή η εταιρεία είναι σαν ελεημοσύνη, είναι σαν να σε ελεεί κάποιος με κάτι, που αυτό δεν είναι καθόλου Ελληνικό. Φυσικά έχω πει τι ακριβώς θεωρώ για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Αυτά όμως που έχει πει ο Λαμπράκης, να γίνουν δηλαδή μέσω της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συνεταιριστικές Τράπεζες, μα άμα έχεις λεφτά να κάνεις τράπεζα γιατί να την κάνεις συνεταιριστική;

Άνοιξε σε κάθε νομό την δικιά του. Γιατί να την κάνεις συνεταιριστική την τράπεζα. Μετά, είναι μια καθαρή εταιρεία στην οποία ενδεχομένως μία κυρία να φτιάχνει μαρμελάδες σε ένα χωριό με άλλες δεκαπέντε κυρίες μαζί και ασχολείται με το που θα τις πουλήσει, τι θα γίνει κτλ. Είναι δήλαδή, μια καθαρά εμπορική εταιρεία. Άρα λοιπόν έρχεσαι και υπόσχεσαι στον κόσμο τόσα χρήματα και τέτοιες διαδοχές μέσα από μία καθαρά συστημική εταιρεία. Ενώ, θα μπορούσες να το κάνεις χωρίς αυτή την εταιρεία. Αυτό όμως δεν είναι του Λαμπράκη το σχέδιο. Δεν ξύπνησε μια μέρα και είπε: «Πω, πω τι καλή εταιρεία!» Μα από το 2011 είναι η εταιρεία! Μέχρι το 2014; Τώρα την ανακάλυψες και είδες τι καλή που είναι;

Μιλάνε για επιδοτήσεις. Μα ποιες επιδοτήσεις; Όποια επιδότηση δώσανε σε όλα αυτά τα άτομα, ειδικά τους Ρομά, ήταν ένα συμμοριακό συνδικάτο που έκλεβε τα λεφτά, οι Ρομά είναι πάλι στον δρόμο και έτσι συνεχίζει. Εσύ τι θέλεις εκεί μέσα; Εμείς έχουμε μια ολόκληρη διαδικασία, δηλαδή ήδη έχουμε βάλει τους δήμους με τα παγκόσμια ταμεία που είναι των Ελλήνων τα λεφτά. Άρα έρχεσαι λοιπόν, ξυπνάς ένα πρωί και λες: «Α τι καλό που είναι οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και αρχίζω και δίνω και δίνω κόκκινα δάνεια και δίνω αυτά και φτιάξτε λίστες….»; Εκεί έρχεται και προσβάλει ακόμα και εμένα, τα τέσσερα άτομα που είναι στον οργανισμό κι όχι τα δώδεκα που λέει και μπορεί να μας μηνύσουν αύριο το πρωί οι συνέλληνες και να μας πούνε: «Τι λέτε ρε;» Του απαγορεύω από αύριο το πρωί να μιλάει σαν Πρόεδρος του οργανισμού! Γιατί στο καταστατικό μιλάει και για έκτακτη ανάγκη. Δεν θα ήθελα ποτέ να τον πετάξω έξω για μια έκτακτη ανάγκη! Τι πράματα λες στον Ελληνικός λαό;! Με μια τέτοια συστημική εταιρεία, η οποία είναι εταιρεία των αναπήρων και των Ρομάδων, τι δουλειά έχουν οι Έλληνες από εκεί;! Και έρχεται λοιπόν ένα παρακρατικό σύστημα… γιατί ο Λαμπράκης έχει την δυνατότητα στην Αμερική μέσω εμού έτσι όπως έγινε η διαδικασία να εισπράττει πράκτορες, δορυφόρους από πάρα πολλά συνδικάτα. Έτσι λοιπόν του είπανε, αυτό είναι καθοδήγηση κάποιων δογματισμένων και δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω! Ίσως επεκταθώ αργότερα, τώρα όμως δεν είναι η ώρα! Δεν ξύπνησε λοιπόν ο Λαμπράκης και λέει τέτοια πράγματα! Τα λέει λοιπόν με μια καθοδήγηση υποσχέσεων.

Και έρχεται η υπόσχεση αυτή να ξεσπάσει στο κεφάλι μου, που είμαι ενεργό και ιδρυτικό μέλος της END και εγώ και άλλοι άνθρωποι και λέει αυτή την μπούρδα! Λέει αυτό το συστημικό κομμάτι και λέει ότι χαρίζει, πριν να έχει τα λεφτά! Που είναι τα λεφτά λοιπόν να τα χαρίσει και να τα ρίξει στον Ελληνικό λαό; Και γιατί θέλει να συσπάσει την συνέλευση των Ελλήνων με μια βλακεία που δεν έχει φράγκο ο οργανισμός;!Εάν τα λεφτά έρθουνε από ένα άλλο fund, εγώ δεν θα πω ότι οι επικυρίαρχοι δεν έχουνε funds και foundations με χρήματα δικά μας και κλεμμένα, όχι δεν θα πω αυτό. Θα πω λοιπόν ότι για να έρθουνε… ξέρετε είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα τώρα. Έτσι όπως έχουν στήσει όλο το σκηνικό, δεν γίνεται οι επικυρίαρχοι να πούνε «Α βρήκαμε λεφτά και ελάτε». Που τα βρήκατε; Κάτσε να δούμε το «πόθεν έσχες». Τα βρήκες; Ναι! Ποιο fund είσαι; Ωραία, και τι έρχεσαι να κάνεις; Να βοηθήσεις, δηλαδή τι να κάνεις; Κοινωνικές εταιρείες; Από που; Όλα αυτά που λέει δεν γίνονται, δεν γίνεται τίποτα εκτός χρημάτων, αλλά αν υπήρχαν τόσα χρήματα δεν θα υπήρχε αυτή η τροπολογία. Γιατί να κάνεις 52 συνεταιριστικές; Εδώ στην Ελλάδα τις κλείνουν όλες τις τράπεζες! Όλες τις κλείνουν! Και πάνε να κάνουν μία. Έρχεται ο μάγκας να κάνει 52. Όλες τις συνεταιριστικές στην Ελλάδα τις κλείσανε και όλες τις μεγάλες τις συγχωνεύουν. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.Όπως πολλά πράγματα από αυτά που είπε, δεν βγαίνουν. Σίγουρα τα βλέπουν κάποιοι άνθρωποι και γελάνε πάρα πολλοί άνθρωποι με όλα αυτά που λένε. Νομίζουν ότι κάνουν εκπομπή σε τάξη με ειδικές ανάγκες και εκεί ντρέπομαι που το κάνουν! Και θα έπρεπε τα πράγματα να γίνουν πολύ συγκεκριμένα. Δεν είναι τώρα να πάμε για Ελλάδα, να μιλάμε στους συνέλληνες, σε μια τεράστια Ελλάδα με ανθρώπους με νόηση, με διανόηση -αν το θέλετε ακόμα και οι αντίπαλοί μας οι εχθροί μας έχουνε πολύ καλύτερο σκεπτικό- δεν γίνεται να βγαίνουμε τώρα να κάνουμε πλάκα σε εκπομπές από την Αμερική. Δεν είχαμε τι να κάνουμε, δηλαδή, τι είναι ο αγώνας; 3-4 ώρες εκπομπή να λέμε την κάθε φιλοσοφία, αμπελοφασουλία, παραμύθα, το διαβάσαμε ή δεν το διαβάσαμε καλά; Και πάμε για Ελλάδα;! Έτσι θα πορευτούμε στην Ελλάδα;! Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και ο αγώνας είναι πολύ σοβαρός. Και πρέπει οι ημερομηνίες και αυτά που λέμε να τα αποδεικνύουμε. Ακόμα και τα χρήματα. Βγήκε λοιπόν στα κανάλια και έλεγε: «Ναι φέρνω, κάνω, ράνω…» Πού είναι; «Ο οργανισμός…», «ο θεσμός….», έφτασε να λέει «η διακυβέρνηση της χώρας…»! Έχει πει τόσα ατοπήματα. Δεν θα πω εγώ, θα πούνε οι συνέλληνες οι οποίοι τον ακούνε και ακούνε και εμένα και θα γίνει μία σύγκριση και ένα ξεκαθάρισμα, ένα ξελάφρωμα!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ ΓΙΑ ΤΟΝ SORRAS FM & SORRAS TV
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΩΣΕ – ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014


ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΚΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
(ΛΟΓΩ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΡΕΤΗ, ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΟ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΟ Ε’ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ)

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΩΣΕ Β’ ΜΕΡΟΣ

1488640_1553101544924037_4380531659831139449_nΟ ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ E.N.D.
Ανδριανός Μπεζούγλωφ: Ποια είναι η E.N.D. κύριε Σώρρα; Ποιο είναι το πρόσωπο της και ποιά τα πρόσωπα που απαρτίζουν την E.N.D. ;
Αρτέμης Σώρρας: Υπάρχει αυτός ο μύθος τον οποίο άφησα εγώ τον Λαμπράκη να τον φτιάξει γιατί ο Λαμπράκης δεν είχε κάτι άλλο εκτός από έναν E.N.D. . Τον E.N.D. τον έστησα εγώ και ο Λαμπράκης, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Όλα αυτά τα παιδιά και τα ονόματα που λέει ο Λαμπράκης είναι φίλοι του Λαμπράκη που τους γνώρισα εκεί. Θα πω ότι είναι καλά παιδιά εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από κανένα παιδί πλην όμως από τον Βαλσαμάκη ο οποίος βγαίνει, μάλλον θα έλεγα ο Βαλσαμάκης ακόμα αυτό που κάνει και με τον τρόπο που το κάνει είναι ότι κρέμεται από τον γιατρό με αποτέλεσμα εκτός του ότι είναι χρόνια φίλοι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αν το θέλετε σέρνεται πίσω από τον γιατρό. Την E.N.D. λοιπόν την έφτιαξα εγώ με τον Μανώλη τον Λαμπράκη. Φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπήρχε η E.N.D. πριν από εμένα και δεν υπήρχε λόγος η E.N.D. να ανοίξει πριν από εμένα. Αυτό που λέει ο Μανώλης ο Λαμπράκης και ο Βαλσαμάκης και κάποια άλλα παιδιά τα οποία δεν ξέρω αν τα λένε. Με σεβασμό σε όλους που έχω φάει και έχω πιει μαζί τους, του λέω ότι έχουν δική τους νόηση και δική τους λογική. Καλό θα είναι να κοιτάνε την λογική τους τι ακριβώς τους λέει και να μην υποκινούνται από πράγματα τα οποία ίσως αργότερα δεν μπορούν να τα διορθώσουν. Με τον Μανώλη Λαμπράκη λοιπόν είπαμε να ανοίξουμε έναν οργανισμό και συγκεκριμένα τότε με την μετοχή της ανατολής όπου υπήρχε ένα σενάριο όπου μπορούσα εγώ και όχι ο Μανώλης ο Λαμπράκης, ο Μανώλης ο Λαμπράκης δεν μπορούσε να κάνει κάτι στην Ελλάδα. Δεν έχει προσφέρει λοιπόν ούτε την μετοχή την οποία πήγε στο υπουργείο που ήθελε χιλιάδες ανθρώπους από πίσω, πως θα κινείται για να μαθαίνουμε πληροφορίες. Πρέπει να καταλάβετε ότι τρέχουν πάρα πολύ οι πληροφορίες και οι άνθρωποί μας οι οποίοι δεν τους ξέρει ο Μανώλης ο Λαμπράκης άσχετα αν κάποια στιγμή τον άφησα να φτιάξει αυτό το μύθο. Η πραγματική E.N.D. είναι εγώ και ο Λαμπράκης που κάποια στιγμή μπήκαμε να φτιάξουμε έναν οργανισμό για να βάλουμε 4 μετοχές στην μία και 4 στην άλλη. Προϋπήρχε η ELLAS NEVER DIE και για την απόδειξη αυτού στο καταστατικό της E.N.D. που φτιάξαμε για την περίπτωση της Αμερικής, βέβαια στην Ελλάδα είναι η Μ.Κ.Ο. αυτή END NATIONAL DEPT σ’ ένα γραφείο που έχει η αδερφή του η κυρία Σέβη, εκεί είναι η έδρα δηλαδή γιατί για Μ.Κ.Ο. δεν θες δικά σου κτήρια, θες να την βάλεις σε ένα δωμάτιο. Αυτή είναι η E.N.D. END NATIONAL DEΒT όπου έχει μόνο 7 άτομα στην αρχή και ένα από αυτά τα άτομα είναι ο αντιπρόεδρος της ELLAS NEVER DIES που με πρόδωσε κι αυτός με την σειρά του, αλλά είναι μέσα στην Αμερικάνικη ΜΚΟ, έτσι θα την λέμε δηλαδή, στην δομή των Αμερικάνικων ιδρυτικό μέλος όπου 1 μήνα μετά δηλώνει την παραίτησή του και δηλώνει ότι δεν εμπιστεύομαι τους Αμερικανούς, να πάνε να πνιγούνε, αυτό λέει στην παραίτησή του και σηκώνεται και φεύγει, έτσι έμειναν 6. Με αποτέλεσμα λοιπόν ανοίξαμε το END NATIONAL DEΒT έπειτα μετά την γνωριμία μας και δεν προϋπήρχε ποτέ ο E.N.D. ούτε αγώνας του Λαμπράκη ούτε τίποτα. Τώρα μια σημαιούλα στο προξενείο για να πουν οτιδήποτε για τον Ελληνισμό ή κάτι που ζητούσανε σαν ομογενείς της Αμερικής αυτό δεν είναι αγώνας ο αγώνας ξεκινάει με εμένα συγκεκριμένα και συγκεκριμένα ξεκίνησε και με κάποιες συμφωνίες ιδιαίτερες τις οποίες ο Λαμπράκης δεν μπορούσε να τις βγάλει πέρα. Εγώ προσωπικά τον έχω αφήσει με μια ελεύθερη βούληση χωρίς να τον πικάρω ποτέ στις αποτυχίες του τις πολλές που είχε γιατί πάρα πολλές αποτυχίες και όχι βέβαια να με συμβουλέψει ποτέ. Δεν μπορεί να με συμβουλέψει ο Λαμπράκης και ποτέ ο οργανισμός E.N.D. .Δηλώνω τώρα υπεύθυνα αυτήν την στιγμή να μου πει ένα όνομα από την E.N.D. που λέει γιατί θα δείτε ότι η E.N.D. δεν είναι αυτά τα 11 τα 12 ονόματα που δηλώνει, αυτό ήτανε ένα τραπέζι στην Αμερική όπου μαζευότανε οι φίλοι του Λαμπράκη, δηλαδή πολλά άτομα που δουλεύουν στον Λαμπράκη. Υπάρχουν δηλαδή ο Βαλσαμάκης η γυναίκα του δουλεύει στον Λαμπράκη και είναι η γραμματέας του Λαμπράκη. Άλλα δύο παιδιά δουλεύουνε στο ιατρείο του Λαμπράκη στο γυμναστήριο ή σε ένα χώρο που κάνει φυσιοθεραπείες, ένα πολύ καλό παιδί είναι ο Κρις Κάρης ο οποίος ο άνθρωπος ασχολείτε με την δουλειά του και δεν έχει σχέση με την ΜΚΟ. Ναι μεν φοράει τον Ελληνισμό αλλά δεν έχει σχέση για να με συμβουλέψει. Βεβαίως σε ότι χρειαστήκαμε συνδέδραμαν τα παιδιά.

ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ

Όμως στην δική μας εργασία αυτήν δεν μπορούν αυτοί να βοηθήσουν και φυσικά δεν υπάρχει καμία επιτροπή με 1000 και 2000 άτομα να μας συμβουλέψει. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν συμβουλές, υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται όχι όμως στο Αμερικάνικο κομμάτι. Το Αμερικάνικο κομμάτι που προκύπτει και φαίνεται είναι ο Μανώλης ο Λαμπράκης με τον Βαλσαμάκη, φτάσανε να κάνουνε δίδυμο εκπομπές που αυτό φαίνεται πρωϊνάδικο, τους το έχω πει χίλιες φορές, ένα δεύτερο κομμάτι είναι ο Μαμαγκάκης ο οποίος είναι πιο κοντά μας και έρχεται πιο συχνά, ο Κρις Κάρδης αλλά αυτά τα παιδιά δεν είναι στο καταστατικό της E.N.D. . Από την άλλη υπάρχει και προκύπτει μία μεγάλη διαδικασία. Η E.N.D. η πραγματική είναι με το ιδρυτικό συμβούλιο που κάναμε. Ενώ έπρεπε σε τρεις μήνες να κάνουμε γενική συνέλευση και εκεί είναι ένα κομμάτι οριακό πολύ μεγάλο, στο καταστατικό μας το οποίο τις επόμενες μέρες θα το βγάλω στον αέρα γιατί δεν γίνεται να ψεύδεται ο Λαμπράκης και να μιλάει για ονόματα και να μιλάει και για έξοδα και να μιλάει για αποφάσεις, γιατί τον είδα σε μία εκπομπή ο οποίος λέει οι Έλληνες υπακούνε στους θεσμούς και θεσμός στην προκειμένη περίπτωση είναι ο E.N.D., ποιος τον έκανε; Ποιος τον έκανε θεσμό, που ηγείται λέει, αυτής της προσπάθειας; Από πότε σε βάλαμε να ηγηθείς της προσπάθειας; Σε διαφημίσαμε και σε φέραμε κοντά μας, μέχρι εκεί όλα καλά, από εκεί και πέρα δεν σε καταλαβαίνω. Από πότε έγινες θεσμός; και το λέει με τόσο άσχημο τρόπο, όλοι άλλοι οι οργανισμοί και οι παρά οργανισμοί δεν υπάρχουνε ο E.N.D. είναι θεσμός άρα οι Έλληνες υπακούνε στους θεσμούς, άρα το Ελληνικό είναι αυτό, άρα το διοικητικό συμβούλιο του E.N.D. είναι αυτό, ποιο διοικητικό συμβούλιο που αυτήν την στιγμή η E.N.D. έχει κάνει ένα διοικητικό συμβούλιο για να διώξει τον Καρυώτη που μας πρόδωσε και να μπει ο κύριος Γεωργατζάς; Δεν υπάρχει άλλο συμβούλιο. Βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει άλλο συμβούλιο, βεβαίως θα έπρεπε ο πρόεδρος βάση συμβουλίου να λέει ότι πρέπει να λέει.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ

Απαγορεύεται ο πρόεδρος του οργανισμού να βγαίνει και να λέει ότι θέλει ή να διδάσκει όπως θέλει ή να λέει ότι γουστάρει, απαγορεύεται ρητός και διά ροπάλου. Ότι το αφήσαμε είναι μία άλλη ιστορία. Ο Βαλσαμάκης δεν είναι εκπρόσωπος τύπου της E.N.D. μα δεν είναι καν μέλος στην E.N.D.. Δεν είναι στην E.N.D. ο Βαλσαμάκης, εδώ λοιπόν υπάρχει μία μεγάλη παρανόηση. Αν δείτε στο καταστατικό μας μέσα όταν το ιδρύσαμε και επειδή εγώ θα έβαζα τις 4 μετοχές της ανατολής και όχι ο Μανώλης ο Λαμπράκης και επειδή όλο αυτό κινήθηκε πάνω σε μία πλατφόρμα την οποία την κινήσαμε πάρα πολύ καλά για να έχουμε έναν οργανισμό, για να δίνουμε είτε τα χαρτιά μας και να υπάρχει μια πιο μεγάλη σοβαρότητα, που θα μπορούσε να είναι πολύ σοβαρό, έγινε λοιπόν στο εξής, ότι ο οργανισμός αυτός ανοίγει με μένα και τον Λαμπράκη με μέλος τον πρώτο αντιπρόεδρο της E.N.D. όπου μετά φεύγει, μένουν ανενεργά 3 άτομα τα οποία δεν υπάρχουν όπως τον κύριο Παπαδόπουλο που ήταν κουμπάρος του Λαμπράκη αλλά ήταν υπέρ της Εθνικής τράπεζας και δούλευε στην εταιρία της FORDHAM γι’ αυτό και κατηγορηθήκαμε αν το θυμάστε και έφυγε ο άνθρωπος, όπου αυτός δηλαδή ήταν η εταιρία του συνεργάζετε με την Εθνική. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Παπαδόπουλος στην Εθνική τράπεζα δουλεύει, άρα λοιπόν ήταν πολύ άσχημο ένα τέτοιο άτομο να είναι μέσα στον οργανισμό. Από την άλλη την μεριά υπήρχε ένας Γιάγκης φίλος του Μανώλη ο οποίος ποτέ δεν ήρθε σε κανένα συμβούλιο σαν ενεργό μέλος. Έτσι λοιπόν καθορίσαμε και αυτήν τη στιγμή μέχρι τον Γεωργατζά υπάρχουνε 4 μέλη στον οργανισμό. Το σημαντικό όμως που πρέπει να καταλάβετε όλοι οι συν-Έλληνες γι’ αυτόν τον μύθο τον οποίον ίσως εγώ φταίω που τον άφησα αλλά εγώ αφήνω την ελεύθερη βούληση σε όλους να δω πως θα κινηθούνε και ιδιαίτερα σε στελέχη που μπορούνε να προσφέρουν ή ήθελαν να προσφέρουν ή με έπεισαν να προσφέρουν αλλά όπως θέλετε πάρτε το, έγινε το εξής: στο καταστατικό της αναφέρει ότι το ανώτατο όργανο του οργανισμού είναι η γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση ορίζει το προεδρείο. Στην αρχή λοιπόν όταν ορίσαμε ένα προεδρείο ήτανε μη εκλεγμένο άρα λοιπόν τα μέλη και τα τέσσερα που διοικούν είναι μη εκλεγμένα. Είναι τα ιδρυτικά εδώ και 3,5 χρόνια αν σας λέει τίποτα, άρα λοιπόν τον Μανώλη Λαμπράκη εγώ τον έκανα πρόεδρο δεν έγινε μόνος του. Φυσικά δεν είχα ανάγκη για κανένα προεδρείο έχω άλλους 5 οργανισμούς όπου βεβαίως είμαι πρόεδρος και άλλες εταιρίες. Έτσι λοιπόν αφήσαμε το κομμάτι στην Αμερική ο Μανώλης ο Λαμπράκης να είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος ο Καρυώτης επειδή γνωμοδότησε για την μετοχή της Ττ Ανατολής, τότε σχεδόν έγινε ο E.N.D. και όχι παλιά.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥΣ;

Εγώ λέω αυτήν τη στιγμή στον Μανώλη τον Λαμπράκη ή στον Βαλσαμάκη ή σε όσους μπαίνουν και μιλάνε σε όλους τους συν-Έλληνες και λένε όλα αυτά που λένε να μας δείξουνε τι αγώνα έκαναν πριν την E.N.D. και πριν εγώ έρθω στο προσκήνιο και σε ποιο ραδιόφωνο μιλούσαν και τι είχαν κάνει και ποιος είναι ο αγώνας τους γιατί πραγματικά φαίνεται ο αγώνας τους. Εγώ προσωπικά δεν έχουν κάνει τίποτα πέραν της σημαιούλας με 10 άτομα στο προξενείο όταν και εάν θέλαν κάτι τότε. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να έχουν καμία εκπομπή καμία διαδικασία. Σε παρέλαση να πάνε, αν το θεωρούν ότι να πάνε στην παρέλαση κάνουν αγώνα τότε έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Έτσι λοιπόν ο E.N.D. έχει μόνο 4 άτομα σήμερα, έχει γίνει μόνο ένα συμβούλιο και δεν έχει γίνει άλλο. Η γενική συνέλευση ο όρος μέσα λέει ότι τα 10 άτομα θα είναι από την Αμερική και τα 20 από την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι εμείς θα είχαμε πάντα τον έλεγχο ανάμεσα Ελλάδας και Αμερικής γιατί δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Το λέει το καταστατικό μας ότι 10 από την αλλοδαπή και 20 από την Ελλάδα. Αυτή θα ήταν η γενική συνέλευση που εντός 3-4 μηνών θα έκανε συνέλευση για να βγάλει το καινούριο προεδρείο, αυτό έμεινε για περίπου 3,5 χρόνια. Γιατί έμεινε; γιατί είχε δυσκολίες γιατί ο Μανώλης ο Λαμπράκης για οτιδήποτε, θεωρώ ότι μπορεί και σκόπιμα να έγινε αλλά εμένα πάλι δεν με πείραζε, άφησα όλο αυτό το κομμάτι επάνω τους το διαφημίσαμε παντού. Εμείς διαφημίσαμε τον E.N.D. παντού τότε. Ποιος τον έκανε τον E.N.D. τότε; και τι είχε μέσα; μέσα είχε μόνο τις 4 μετοχές του Σώρρα. Το κεφάλαιό του είναι 1400 ευρώ τίποτα παραπάνω και λιγότερο, ποτέ δεν είχε ταμείο και ποτέ δεν μπορεί να βγει ένας E.N.D. και να πει «έχω λεφτά και δίνω αυτά», ναι; Ωραία, αποδείξτε μας τα κεφάλαια. Γιατί για να κάνεις ένα συμβούλιο όπως βγήκε στο λαό, στους συν-Έλληνες και λέει «έχουμε κάνει συμβούλιο, άρα ο Σώρρας συμφωνεί», όχι δεν έχουμε κάνει συμβούλιο και είναι η πρώτη φορά που ο Μανώλης ο Λαμπράκης βγαίνει και λέει κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί και δεν έχει εγκριθεί. Και φυσικά τον είπαμε και συμβουλευτικό οργανισμό γιατί είναι συμβουλευτικός αν και παρεξηγήθηκε που τον είπα συμβουλευτικό γιατί μόνο συμβουλευτικός είναι. Ακόμα και στην δίκη αν θυμάστε όπου ο Μανώλης ο Λαμπράκης ήταν κατηγορούμενος μαζί με μένα για ψευδής ειδήσεις, αλλά δεν ήταν ο οργανισμός E.N.D. , ο Λαμπράκης ήταν κατηγορούμενος γιατί αυτός έβγαινε και μίλαγε άρα αυτός έφαγε την μήνυση μαζί με μένα. Όταν δήλωσε ότι είναι πρόεδρος του οργανισμού EI-E.N.D. του λένε τι είναι αυτός; και λέει συμβουλευτικός οργανισμός του Σώρρα. Γιατί δεν θυμάται; κάποιος ας πάρει όλη την ιστορία μας να δει το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε χωρίς σήμερα να πέφτουμε σε μικρότητες και τόσο γελοίες μικρότητες να σκοτωνόμαστε με τους συν-Έλληνες και δη με στελέχη που πραγματικά είναι μπροστά από την αρχή και ο κάθε ένας να λέει ότι θέλει, εκτός κι αν υπάρχει μία μεγάλη προδοσία η οποία θα αποδειχθεί.

Ο ΜΚΟ ΕΝD ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ 4 ΑΤΟΜΑ

Έτσι λοιπόν κλείνω για τον οργανισμό E.N.D. έχει μόνο 4 άτομα αυτήν την στιγμή δεν έχει κάνει γενική συνέλευση. Ο Μανώλης ο Λαμπράκης την περασμένη Παρασκευή αν δεν απατώμαι ήρθε στην Ελλάδα, την Παρασκευή τον είδα, ενώ είχε έρθει κρυφά στην Ελλάδα, δεν το ήξερα ότι είναι στην Ελλάδα, και όταν ήρθε στην Ελλάδα λοιπόν κάλεσε τον Ιωάννη Αλεξάντερ τον γενικό γραμματέα που χωρίς αυτόν δεν μπορεί να γίνει συμβούλιο γιατί αυτός κρατάει τα πρακτικά και δηλώνει ότι θέλει να βάλει στο συμβούλιο, ενώ δεν είχαμε ποτέ στο συμβούλιο αυτά τα 3 άτομα στον οργανισμό EI-E.N.D., τον Βαλσαμάκη, τον Μαμαγκάκη, και έναν φίλο μας δικηγόρο τον κύριο Σήψα. Του λέω «δεν μπαίνει κανένας» θα πάμε σε πραγματικές αρχαιρεσίες. Οι αρχαιρεσίες είναι ότι θα πάμε σε γενική συνέλευση, η γενική συνέλευση θα έχει τα συγκεκριμένα άτομα, αν δεν δέχεται σε 6 μήνες λήγει ο οργανισμός άρα δεν έχουμε τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από έναν διορισμένο πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τα μέλη που είμαστε εμείς, και διορισμένος είναι και ο γενικός γραμματέας, έτσι; δεν είναι ψηφισμένος. Άρα λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία του E.N.D. τίποτα παραπάνω τίποτα λιγότερο και απαγορεύεται να μιλάει κανένας για E.N.D. εάν δεν έχει γίνει συμβούλιο. Εφόσον μέχρι τώρα δεν είχε τεθεί κανένα θέμα ναι το αφήνουμε, από δω και πέρα όσο υπάρχει θέμα απαγορεύεται να μιλάει κανένας για τον οργανισμό E.N.D. . Αν μιλάει για 10-11 άτομα με μεγάλο σεβασμό του λέω να τα φέρει αυτά τα άτομα, έχουμε ετοιμάσει και 20 άτομα από την Ελλάδα να τα βάλουμε μέσα στον E.N.D. και να λειτουργήσει ένας οργανισμός με καθαρές κανονικές νόμιμες αρχαιρεσίες. Θα πάμε σε αρχαιρεσίες 20 άτομα από την Ελλάδα 10-11 από Αμερική και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ ΓΙΑ ΤΟΝ SORRAS FM & SORRAS TV
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΩΣΕ – ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014


ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΚΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ:Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΩΣΕ ΜΕΡΟΣ Α’

1555270_1553075451593313_3021671037927559036_nΑδριανός Μπεζούγλωφ: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας τον Αρτέμη Σώρρα σε μία μοναδική συνέντευξη, κύριε Σώρρα καλώς ήρθατε
Αρτέμης Σώρρας: Καλώς σας βρήκα, χαιρετισμούς σε όλους τους συν-Έλληνες, σε σας και σε όλη την Ελλάδα και στους Έλληνες απανταχού της γης.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΡΡΑ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Αδριανός Μπεζούγλωφ: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτήν την συνέντευξη θέτοντας το ιστορικό πλαίσιο της γνωριμίας σας με τον κύριο Λαμπράκη. Θα θέλαμε να πας πείτε πως πότε ξεκίνησε η συνεργασία.
Αρτέμης Σώρρας: Εγώ θα κάνω μία αναδρομή γιατί ίσως οι συν-Έλληνές μας πρέπει να γνωρίσουν και πιο καλά εμένα με αλήθειες, όπως ακριβώς πρέπει να γίνει. Ξέρετε την περιβόητη υπόθεση με τις μετοχές της ανατολής. Οι μετοχές της ανατολής και πολλά όπλα – οικονομικά εργαλεία τα οποία φέρω δεν είναι ούτε μίας μέρας ούτε μίας εβδομάδας. Η γνώση των εργαλείων αλλά και η κατοχή τους ακόμα και ο τρόπος που τα διαχειρίζομαι έχει να κάνει με πάρα πολλά χρόνια εκτός από εμπειρία και εργασία και με εξειδικευμένα άτομα αλλά και με τεράστια εμπειρία στο πως θα τα διαχειριστείς διότι δεν είναι κάποια απλά εργαλεία τα οποία είναι συγκεκριμένες συμφωνίες ή διαδικασίες ή αν το θέλετε κάποια μπίζνες μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ σκληρά εκθέτουν πάρα πολύ τους επικυρίαρχους τις τράπεζες, τα καθεστώτα και είναι πολλά εμπλεκόμενα και πολλοί οι εμπλεκόμενοι, κυβερνήσεις και πάρα πολλά χρόνια. Όπως λοιπόν θα ξέρετε και αν θυμάστε οι μετοχές της ανατολής είναι μία διαδικασία την οποία 5 χρόνια πριν την δείτε στον αέρα αρκετοί άνθρωποι αλλά πραγματικοί άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τις δουλειές τους άνθρωποι οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι για να βρούμε όλα αυτά τα στοιχεία, αξιωματούχοι που έφυγαν από τις θέσεις τους διώχτηκαν και καταδιώχτηκαν για να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια μας και αν θυμάστε το 2010 με τον κύριο Προβόπουλο ήμουν ήδη σε μία διαδικασία και την τράπεζα Ελλάδος γι’ αυτό έκανα και την μήνυση τότε αν θυμάστε στον κύριο Προβόπουλο όταν δικηγόροι της τράπεζας της Ελλάδος και της Εθνικής ήμασταν σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε την πώληση 10 μετοχών για 1,5 δις και άλλες πολλές συμφωνίες που δεν βγήκαν στον αέρα.

ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Υπήρχαν πολλές συμφωνίες και άνθρωποι που εργάζονταν επάνω σε αυτές τις συμφωνίες τότε φυσικά δεν υπήρχε Λαμπράκης και ούτε καν τον ήξερα, δηλαδή δεν τον γνώριζα καν όταν υπήρχανε πολλές διαβουλεύσεις – συμφωνίες σε τραπέζια, στα μετοχολόγια της Εθνικής τράπεζας στα πολύ σημαντικά στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε όλη την υπόθεση της τράπεζας, δηλαδή έχουμε από την γέννησή της μέχρι το 2011 όπως έχω ξαναπεί σε άλλη μου εκπομπή όλα αυτά τα στοιχεία δεν τα ήξερε ο Μανώλης ο Λαμπράκης. Η γνωριμία μου όμως ξεκινάει όταν εγώ ήμουνα στην Αμερική για δικές μου δουλειές. Δεν πήγα στην Αμερική για να γνωρίσω τον Μανώλη Λαμπράκη. Εγώ στην Αμερική ήμουνα για άλλες μου εργασίες και υποθέσεις που είχαμε πάρα πολύ κόσμο και αξιωματούχους αλλά και άλλους παράγοντες. Κάποια Κυριακή λοιπόν ένα κοινός φίλος του Λαμπράκη και δικός μου, μου λέει: «έχεις να κάνεις κάτι; Αν δεν έχεις είμαστε καλεσμένοι σε ένα μπάρμπεκιου» και πήγαμε σε ένα σπίτι στο Λονγκ Άϊλαντ για μπάρμπεκιου εκεί γνώρισα τον Μανώλη τον Λαμπράκη ο οποίος γιατρός τίποτε άλλο δεν ήξερε δεν γνώριζα ότι ήξερε και μπορούσε να, δεν είχε καμία σχέση όσον αφορά τα δικά μου τα πράγματα και καμία ωριμότητα άμα το θέλετε όσον αφορά και των οικονομικών εργαλείων αλλά και το τι διεξάγεται σε παγκόσμια θέματα. Σαφώς λοιπόν γνώρισα τον Μανώλη τον Λαμπράκη τον οποίο τον είδα ενεργό προς τον Ελληνισμό λόγιος ναι γιατί δεν θα κρύψουμε ότι είναι λόγιος το οποίο στην παρέα αν το θέλετε είχε μία κυριαρχία το να δηλώνει πράγματα και να συνομιλεί. Έτσι λοιπόν αναγνώρισα τον Μανώλη τον Λαμπράκη και μόνο αυτόν ήξερα, που πήρα δηλαδή αν το θέλετε, γιατί εγώ διάλεξα τον Μανώλη τον Λαμπράκη δεν με διάλεξε αυτός και κάποια στιγμή του μίλησα λίγο παραπάνω και τι ακριβώς κάνουμε με αποτέλεσμα ο Μανώλης ο Λαμπράκης να δείξει πολύ ενδιαφέρον και μία ψυχή ότι «ναι παιδιά και εμείς για τον Ελληνισμό είμαστε και μπορούμε να βοηθήσουμε» έτσι από την άλλη μέρα το πρωί μπήκαμε σε μία διαδικασία, μάλλον αυτός με κάλεσε σε ραντεβού, πήγαμε στο πρώτο ραντεβού είδε κάποια στοιχεία, του μίλησα για την ανατολή, δεν ήξερε τίποτα περί ανατολής και περί τραπέζης και περί, τίποτα, και πολύ καλά, πώς να ξέρει άλλωστε, τοποθετήθηκε, αφού είδε κάποια στοιχεία, ότι έχει πολλές γνωριμίες να δούμε, έχει πάρα πολλούς καθηγητές, έχει αυτό έχει εκείνο, έχει το άλλο, τοποθετήθηκε λοιπόν ο άνθρωπος και θέλησε να βοηθήσει άλλωστε όπως έχω πει και σε όλους τους συν-Έλληνες οποιοσδήποτε θέλει να βοηθήσει, ναι να έρθει. Έχω δηλώσει ότι είμαι χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα, χωρίς κόμμα ανεξαιρέτως από πού προέρχεται ο κάθε ένας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Είδα λοιπόν μία Ελληνική ψυχή την αναγνώρισα, τουλάχιστον έτσι μου έδειξε και προχώρησα στην διαδικασία μαζί του. Στις επόμενες εβδομάδες θα έλεγα, 2-3 βδομάδες μπήκε στην διαδικασία λοιπόν και ένα άλλο μεγάλο θέμα ενώ μίλαγε με κάποιους συν-Έλληνές μας τους οποίους αργότερα τους γνώρισα μερικούς, μερικούς δεν τους γνώρισα. Ήρθε σε επαφή με τον κύριο Καρυώτη με τον οποίο ήταν πάρα πολύ στενοί φίλοι. Έτσι λοιπόν του ανέφερε τις μετοχές της ανατολής βεβαίως φυσικά για να δώσεις σε έναν καθηγητή δεν του δίνεις μόνο ένα κομμάτι χαρτί της υπόθεσης της Τράπεζας της Ανατολής. Εδώ θέλω να πω ότι ο Λαμπράκης από τις συνεντεύξεις που έχω ακούσει μέχρι τώρα έχει απύθμενο θράσος. Θεωρώ ότι έχει ένα επικίνδυνο θράσος για να μιλάει έτσι είτε για μένα είτε για τα οικονομικά εργαλεία. Έκτοτε ο κύριος Καρυώτης στον οποίο παραδώσαμε τα στοιχεία, δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που είχαμε και ήταν επικυρωμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα στοιχεία από το ιστορικό αρχείο αλλά και από άλλους φορείς. Ήταν τουλάχιστον 1000 σελίδες που παραδώσαμε στον κύριο Καρυώτη και στον κύριο Γεωργατζά οφείλω να πω αργότερα, οπότε μπήκαν στην διαδικασία να ελέγξουν αυτά τα στοιχεία γιατί αν δείτε την γνωμάτευση διέπεται από συγκεκριμένους νόμους. Βάση του νόμου τάδε παράγραφος τάδε έγινε αυτό. Βάση του νόμου τάδε παράγραφος τάδε έγινε το άλλο, διαβάστε την έκθεση του Καρυώτη και θα δείτε ότι ακολουθεί συγκεκριμένη νομική διαδικασία και στο τέλος καταλήγει στα ποσά που προκύπτουν από παγκόσμιους νόμους. Βέβαια οφείλω να πω ότι εμείς τότε είχαμε μελέτες και από ένα πανεπιστήμιο της Ρωσίας και από ένα πανεπιστήμιο της Ελβετίας και συνομιλούσαμε και με άλλα πανεπιστήμια από όπου θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούσαμε τις γνωματεύσεις. Ουσιαστικά ότι και αν βγήκε προέκυψε από τα δικά μας στοιχεία. Είχαμε κι από Ελλάδα δύο ορκωτούς οικονομολόγους οι οποίοι είχαν κάνει μελέτες τις οποίες προσφέραμε στα παιδιά στην Αμερική για να δούνε πως γίνετε ο υπολογισμός, με ποιο τρόπο βγαίνει και ποιά είναι ακριβώς η διαδικασία. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί έβγαλαν την γνωμάτευση για την μετοχή της ανατολής. Ήταν απλά μιά γνωμάτευση τίποτα παραπάνω τίποτα λιγότερο. Ο κύριος Λαμπράκης δεν γνώριζε ούτε την Ανατολή δεν γνώριζε τίποτα αλλά δεν είχε και κανένα στοιχείο στα χέρια του γιατί όλα αυτά τα στοιχεία της υπόθεσης της ανατολής με αποδείξεις πια και την μήνυση αλλά και την συμφωνία που είχα κάνει με τους δικηγόρους της τράπεζας της Ελλάδος και της Εθνικής υπήρχαν ενάμιση χρόνο πριν γνωρίσω τον Λαμπράκη και η όλη διαδικασία είχε ξεκινήσει πέντε χρόνια πριν την γνωριμία μας. Ειδικά για την υπόθεση της ΤτΑ, βρισκόμασταν 5 χρόνια πριν στις επάλξεις για να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και συγκεκριμένα σας είπα έχουν χαθεί θέσεις χρήματα, έχουν πληρωθεί αρκετά και δεν θέλω ποτέ να πω τι πληρώνουμε και τι κάνουμε. Εν κατακλείδι, πήρανε ένα πακέτο πληροφοριών έτοιμο και σφραγισμένο. Οι μυνήσεις και οι αγωγές που έκανα στα δικαστήρια για την υπόθεση της Ανατολής εάν και ήταν καθαρά νομικό ζήτημα των δικηγόρων. Στην συνάντηση στον Τριανταφυλόπουλο με τον κύριο Αγιοστρατήτη, μας ενημέρωσε πως αυτά τα στοιχεία που μας φέρατε κύριε Σώρρα εάν τα έχετε κλέψει από κάποιο αρχείο είναι αδύνατον να προχωρήσουμε σε δικαστήρια διότι θα μας δικάσουν αν είναι κλεμμένα. Απεδείξαμε λοιπόν και στους δικηγόρους ότι τα στοιχεία που είχα στα χέρια μου ήταν σφραγισμένα και επικυρωμένα, άρα είναι με την γνώμη της Εθνικής τράπεζας και δεν είναι κλεμμένα.

Η ΛΟΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

Ας κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες και θα ‘θελα πολύ να μην είναι θέμα εντυπώσεων και από δω και πέρα έχει να κάνει με την νόηση των Ελλήνων και όχι με το συναίσθημα. Άρα δεν θέλουμε Έλληνες συναίσθημα όπως είναι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, δηλαδή άμα ρωτήσεις κάποιον γιατί είσαι με τον Ολυμπιακό θα σου πει δεν ξέρω αλλά μου αρέσει. Δεν είναι έτσι η Ελλάδα, δεν γίνεται έτσι ο πόλεμος, δεν είναι έτσι η συνέλευση και δη αυτός ο ιερός πόλεμος που κάνουμε. Άρα λοιπόν χαρακτηρίζω θρασύτατο τον Λαμπράκη τον Μανώλη ο οποίος μέχρι χτες έκανε χρέη προέδρου και σήμερα ακόμα με διορισμό από εμέ και δηλώνω την γνωριμία μου το πώς έχει γίνει με τον Λαμπράκη. Αφού τελείωσε η διαδικασία αυτή και προχωρήσαμε οι πρώτες εκπομπές που του χάρισα γιατί μπορώ να πω αγαπητοί συν-Έλληνες ότι ήμουνα 2 μήνες στον Τριανταφυλόπουλο και σε ένα επιτελείο συμβούλων τουλάχιστον από 10-12 άτομα γιατί αυτή είναι η αλήθεια προσπαθούσανε οι άνθρωποι γιατί ήτανε ένα πολύ μεγάλο θέμα για να βγει στον αέρα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα, όπως και δικηγόροι που βγήκανε στον αέρα άλλοτε μαζί μας και άλλοτε εναντίον μας, δεν υπήρχαν πολλοί δικηγόροι να βγούν να μας στηρίξουν. Πίεσα πολύ τους δικηγόρους γι’ αυτό θα δείτε και αποδεικνύω ότι ο Λαμπράκης και η E.N.D. δεν έχει κανένα δικηγόρο στην Ελλάδα δικό του, ας μιλάνε για νομικές υπηρεσίες, δεν υπάρχει κανένας δικηγόρος να τους εκπροσωπήσει. Όλοι αυτοί οι δικηγόροι που ήρθαν είναι άνθρωποι οι οποίοι εγώ τους διάλεξα και με πολύ κόπο, τρόπο πίεση να αναλάβουν συγκεκριμένες υποθέσεις και είναι θρασύτατοι κάποιοι άνθρωποι που λένε ποιος είναι ο κάθε ένας. Ξέρω εγώ πολύ καλά ποιος είναι ο κάθε ένας και τι έχει κάνει. Αφού τρέξαμε την υπόθεση της Ανατολής λοιπόν και μέσα στην διαδικασία του Τριανταφυλόπουλου δύο μήνες εξέταζαν όλα τα χαρτιά για να δουν οι άνθρωποι αν μπορούν να το βγάλουν στον αέρα που σωστά το έβγαλαν αλλά μετά είναι πολλά πράγματα και παράμετροι που ή αποσιωπούνται ή συμβιβάζονται με το καθεστώς γιατί όλοι μας έχουμε μία ζωή όχι τόσο όπως την θέλαμε ρόδινη άρα υπάρχουν παντού τρύπες και δη σε κανάλια παράγοντες, με αποτέλεσμα αν θυμάστε και θα σας το θυμίσω εγώ δεν έβγαινα σε εκπομπές. Μέχρι να κλείσει το ALTER έβγαζα τον Λαμπράκη που δεν τον ήξερε κανένας στην Ελλάδα. Ποιος ήξερε τον Λαμπράκη; δηλώνει ο Λαμπράκης ο Μανώλης σε μία εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, ότι είχε λέει τον αγώνα του από πολύ παλιά και κάποια στιγμή βρήκε τον Αρτέμη στον δρόμο. Θα πω λοιπόν στον αγαπητό Λαμπράκη ότι έχει πάρα πολύ θράσος δεν θα τον πω ψεύτη, εσείς θα τον πείτε οι συν-Έλληνες, αλλά έχει θράσος, υπερβολή, ανασφάλεια και μάλλον ψάχνει σκαλοπάτια για να ανεβάσει την δημοτηκότητά του που ποτέ δεν του την στέρησα άμα το θέλετε. Έτσι λοιπόν έβγαζα τον Μανώλη τον Λαμπράκη που κανείς δεν τον ήξερε. Ο Καρυώτης ήταν κάπως γνωστός για την ΑΟΖ και τον βγάζαμε στην ζούγκλα για να μιλήσει και για στήσουμε ακριβώς πως πρέπει να υπερασπιστούμε την υπόθεση της Ανατολής. Όλη αυτή η διαδικασία στο ALTER αλλά και αργότερα όπου κάναμε έξι εκπομπές τις οποίες δεν τις είχε κανονίσει κανένας Λαμπράκης και κανένας Καρυώτης. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τους έβγαζα και αν δε υπήρχε ανάγκη δεν θα τους έβγαζα. Δεν επιθυμούσα ποτέ να εμφανίζομαι σε κανένα κανάλι. Θα έμενα πίσω αλλά επειδή ένοιωθα ότι κανένας δεν είναι άξιος τουλάχιστον να εκπροσωπήσει τα λεγόμενά μου, να ενεργοποιήσει όλα αυτά που έχω με το κατάλληλο τρόπο γι’ αυτό αναγκάστηκα να εμφανιστώ. Αν θυμάστε πιο παλιά ακόμα έβγαζα τον αντιπρόεδρο της ELLAS NEVER DIES στα κανάλια και στο ζούγκλα, 9 εκπομπές έκανε ο Γιαβής, εγώ δεν βγήκα ποτέ ούτε στο ALTER. Εμφανίζομαι πολύ αργότερα.

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ – ΚΑΡΥΩΤΗΣ – ALTER

Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή είναι η γνωριμία του Λαμπράκη που σήμερα βγαίνει και λέει, δεν ξέρω πόσα ακόμα ψέματα θα πει, αλλά θεωρώ ότι εφόσον έχει αρχίσει δεν θα σταματήσει να πέφτει και σε πολύ μικρότερο. Ένα άλλο καλό κομμάτι της γνωριμίας μας αφού μπήκαμε στην διαδικασία της ΤτΑνατολής και έτρεξε ιδιαίτερα στο κομμάτι των ομολόγων έχει πάρα πολύ πλάκα διότι όταν έτρεξε η υπόθεση της Ανατολής μετά από 6 μήνες περίπου λέω του Λαμπράκη του Μανώλη που δεν είχε γνώση τι σημαίνει IBOE, δεν ήξερε τι είναι IBOE αλλά δεν ήξερε και τι έχω αν το θέλετε. Βλέπεις λοιπόν είναι πολύ στενοί φίλοι ο Μανώλης Λαμπράκης με τον Καρυώτη και ο Καρυώτης για να μας προδώσει, για να πάρει, δεν θα πω το ποσό αλλά πήρε αρκετά μεγάλο ποσό έπρεπε να βγει στα κανάλια και να δηλώσει ότι ο Σώρρας και ο Λαμπράκης είναι απατεώνες, πήγα και τα έλεγξα λέει, φανταστείτε το. Πρέπει να θυμηθούμε λοιπόν τι έχει πει και πως έχει γίνει το κάθε τι, έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι αν δεν ήμουν εγώ στην ζωή του να κάνει μιά γνωμάτευση, που δεν έκανε και κάτι σπουδαίο παρά συγκεκριμένες καθημερινές διαδικασίες. Δηλαδή είχε ένα αξιόγραφο για το οποίο έβγαλε μιά γνωμάτευση για την αξία του με συγκεκριμένο τρόπο. Θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή η Εθνική ή κάποιο άλλο πανεπιστήμιο ή ένα υπουργείο οικονομικών να πει παιδιά δεν είναι έτσι, είναι διαφορετικά και είναι έτσι ας το κάνουμε. Εμείς δεν είπαμε, άλλωστε είμαστε ανοιχτοί – στον αέρα και στο φως και ας έρθει ο οποιοσδήποτε να κάνει την σύγκριση. Άρα λοιπόν δεν το αντιλαμβάνομαι εφόσον με πρόδωσε τόσο άσχημα αυτός ο άνθρωπος, και ο προδότης αν είναι μια φορά προδότης θα είναι πάντα προδότης. Αυτό βάλτε καλά συν-Έλληνες στο μυαλό σας, πως έρχεται τις προηγούμενες μέρες ο Λαμπράκης στην Ναύπακτο και λέει «να τιμήσουμε τον ήρωα Καρυώτη, αυτόν τον μεγάλο άντρα» ; δεν ξέρω, κύριοι ίσως είναι λόγια χωρίς λόγο. Λόγος ίσον νους, λόγια λόγια. Έχουμε φτιάξει τεράστιες βιβλιοθήκες με λόγια. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία ειδικά στα ομόλογα τα ΙΒΟΕ που ο Λαμπράκης δεν ξέρει την ύπαρξή τους ούτε αν έχω, σε μία μου κουβέντα επειδή η ανατολή ήταν τόσο μεγάλη και όπως εξελίχθηκε, ο πρωθυπουργός αν θυμάστε έκλεισε το ALTER. Βγήκε μια μέρα λοιπόν ο πρωθυπουργός στην βουλή και λέει: « το ALTER πρέπει να κλείσει», ο Παπανδρέου αν θυμάστε και αμέσως έκλεισε το ALTER, σαφώς ήτανε ένα πολύ μεγάλο χτύπημα το οποίο το χρεώθηκα εγώ δηλαδή, για την υπόθεση Σώρρα έκλεισε το ALTER γι’ αυτό και τα κανάλια κάποια στιγμή ήτανε πολύ κλειδωμένα με μένα δηλαδή ήταν πολύ προσεχτικά.

ΤΑ ΙΒΟΕ ΤΩΝ 500 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ – Η ΠΡΩΤΗ ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ

Αμέσως μετά από 2 εβδομάδες λέω λοιπόν στον Λαμπράκη στον Μανώλη και αυτό έχει σημασία, «αγαπητέ Μανώλη επειδή έχω κάποια Αμερικάνικα ομόλογα, τι πρόταση έχεις; τα ξέρεις αυτά;» του δίνω λοιπόν και του στέλνω και εκεί ήταν η πρώτη επαφή και εκεί θα σας πω ένα μεγάλο μυστικό το οποίο δεν το έχω αποκαλύψει αλλά ήρθε η ώρα λοιπόν, η βρωμιά η ψευτιά και η προδοσία να πάρει την θέση που της αξίζει. Του στέλνω με e-mail δύο ΙΒΟΕ των 500 εκατομμυρίων το κάθε ένα. Ο Μανώλης ο Λαμπράκης λοιπόν χρησιμοποίησε κάποιες δικές του γνωριμίες ο άνθρωπος, ιδιαίτερα μου είπε ότι πήγε με τον πρόεδρο των ιατρών, μίλησε με πολλές επαφές και τον δέχτηκε η HSBC της Νέας Υόρκης, μάλιστα, αφού το έλεγξε η τράπεζα, γιατί το είχε παραδώσει στην τράπεζα, κατόπιν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι δέχονται να μας το χρηματοδοτήσουν με 95% να θυμάστε ότι ήταν δύο χρόνια πριν, με αποτέλεσμα του έδωσα όλα τα χαρτιά και τα παραστατικά όμως αυτά τα δύο τεμάχια τότε δεν είχα κόψει όλα τα ομόλογα στον αέρα. Εκείνη την εποχή που μιλάω στον αέρα και στο government screen δεν υπήρχανε 2 τρις 875 δις, υπήρχανε μόνο αυτά τα δύο των 500 τίποτα άλλο. Το συμβόλαιο ήτανε καμουφλαρισμένο, ήταν καλά κρυμμένο και δεν είχε βγει ποτέ στον αέρα τουλάχιστον δημόσια, αλλά δεν υπήρχε και λόγος να το μάθει κανένας. Έτσι λοιπόν αυτά τα 2 ομόλογα των 500 εκατομυρίων που έδωσα στον Λαμπράκη πήγε στην HSBC έκανε τον έλεγχο του και μετά από τρεις μέρες με ενημερώνει, γιατί έχει και εγγράφως το χαρτί αυτό ο Λαμπράκης, με ενημερώνει ότι η τράπεζα δέχεται 95% δηλαδή το discount ήτανε 5% τότε θα μπορούσαν να μας αποδώσουν τα χρήματα. Με ενημερώνει λοιπόν ότι θα πρέπει να έρθω στην Αμερική και να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα και αν πάμε στην είσπραξη ήταν όλα τόσο κανονισμένα. Ωστόσο ίσως επειδή δεν με εμπιστευότανε γιατί είχε μιλήσει και με άλλους παράγοντες είχε και δύο βαφτιστήρια όπου το ένα δούλευε στην Morgan Stanley αυτά τα ζήσαμε δηλαδή και έχω μάρτυρες γι’ αυτό. Γι’ αυτό δεν είναι μόνο μετά λόγου γνώσεως αλλά και με αποδείξεις πως ακριβώς συνέβη και με παραστατικά. Έτσι λοιπόν ταξίδεψα με τον Αλεξάντερ πήγαμε στην Νέα Υόρκη, ήταν όλα έτοιμα, από την ώρα που έφυγα από την Ελλάδα μέχρι να φτάσω στην Αμερική έδωσα εντολή στους δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ο Λαμπράκης. Ήτανε οι άνθρωποί μου που δουλεύω χιλιάδες πράγματα στον πλανήτη και τους είπα να βάλουν αυτά τα 2 των 500 με ειδικό πληρεξούσιο όπως είχα υπογραφή στο government screen γιατί αν δεν είναι εκεί δεν αναφέρεται ποιός το έχει και η τράπεζα μέχρι τότε δεν έβλεπε ποιός το έχει. Φτάνοντας λοιπόν στην Αμερική ήδη ήταν στο government screen το όνομά μου τα 2 των 500, με τα 2 από 500 εκ. τα οποία ήτανε για είσπραξη. Με το που φτάνουμε την επόμενη μέρα πήγαμε στην τράπεζα. Στην τράπεζα λοιπόν, όταν φτάσαμε κάτω από την τράπεζα μας ζητήσαν τα διαβατήριά μας για να μας βγάλουν το ειδικό pass για να περάσουμε στο security. Μετά από δέκα λεπτά χτυπάει το τηλέφωνο του Λαμπράκη και του λέει η διευθύντρια που είχε εγκρίνει όλη την διαδικασία αυτή: «ο κύριος Σώρρας είναι ο ιδιοκτήτης;» λέει ναι «κύριε Λαμπράκη δεν αισθανόμαστε ασφαλής με τον κύριο Σώρρα» αυτό το λέω για να καταλάβουμε το μέγεθος που ήμουνα εγώ τότε και ο Λαμπράκης που δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα, ούτε καν ποιος ήμουνα. Έτσι λοιπόν έρχεται η πρώτη ψυχρολουσία στην Νέα Υόρκη από μία δική του επαφή. Άρα λοιπόν το χαρτί ήτανε μια χαρά αλλά ο κύριος Σώρρας είναι επικίνδυνος, όχι επικίνδυνος, δεν νοιώθουν ασφάλεια οι άνθρωποι. Ρωτάει ο Λαμπράκης εύλογα, γιατί τότε ήταν νεογνό ενώ τώρα νοιώθει μεγάλος, ήτανε βρέφος τότε: «μα καλά συγνώμη τι πρόβλημα υπάρχει εφόσον το έγγραφο είναι καλό; Εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι εδώ τι εννοείται φοβάστε, δηλαδή δεν νοιώθετε άνετα με τον κύριο Σώρρα; τι μπορεί να κάνει ο κύριος Σώρρας; να σας πάρει την τράπεζα να φύγει; Εδώ είναι ο άνθρωπος με το διαβατήριό του με όλα τα χαρτιά του, τα πάντα» όχι, «αυτό που σας είπαμε. Σταματάμε την διαδικασία, δεν νιώθουμε ασφαλής με τον κύριο Σώρρα». Από κει αγαπητοί συν-Έλληνες αντιλαμβάνεστε ποιος ήμουνα τότε εγώ για το σύστημα και το καθεστώς ποιος ήταν ο Λαμπράκης ο οποίος δεν αντιλαμβανόταν ούτε καν τι είχε.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ

Αργότερα, τουλάχιστον 4-5 μήνες μετά έκοψα όλα τα ομόλογα, όλο το συμβόλαιο λοιπόν το έκοψα στο όνομα που πρέπει, στις εταιρίες που πρέπει και βγήκαμε σε μία διαδικασία όπως έπρεπε να κινηθούμε. Θέλω να πω λοιπόν πως ο Λαμπράκης δεν ήξερε καν. Η δεύτερη ψυχρολουσία έρχεται όταν πηγαίνει στο ραντεβού την ίδια μέρα μετά από τρεις ώρες με το βαφτιστήρι του ο οποίος εργαζόταν στην JP MORGAN και του είχε δώσει ήδη τα χαρτιά και του είχε πει «βεβαίως, μπορούμε άμεσα να το κάνουμε και θα ήτανε και πολύ ευτυχισμένοι όλοι» όμως το σύρμα από τις μυστικές υπηρεσίες είχε πέσει από την ΗSBC και την JP MORGAN και τον έστησε τον Λαμπράκη ο βαφτισημιός του δύο φορές για 2 ώρες, δεν ήρθε ποτέ, τον έπαιρνε τηλέφωνο δεν το σήκωνε και κάποια στιγμή του λέω: «τι γίνεται γιατρέ τι κάνουμε εδώ, που είναι αυτοί, που είναι οι δικοί σου, που είναι αυτά που κανόνισες;», φυσικά ποτέ δεν τον πρόσβαλα για πολλές αποτυχίες που είχε, δεν έφταιγε ο Λαμπράκης, δεν ήξερε. Τώρα πως έγινε τόσο ειδικός, με τόσο θράσος απύθμενο και με τόσο ναρκισσισμό αν το θέλετε που κινείται και που βρήκε όλη αυτήν την μομφή ότι μας είδε και μας υπέδειξε, θα το δούμε όμως. Άλλωστε έχω πει ότι έχει πει τόσα πολλά πράγματα που καταρρίπτεται από μόνος του και δεν χρειάζεται εγώ να κάνω πάρα πολλά. Αυτή λοιπόν είναι η γνωριμία μου με τον Λαμπράκη και με τα προϊόντα μου τα οποία ‘’ενεργοποίησε’’ αυτός ο άνθρωπος, το πώς τα ενεργοποίησε να μας το εξηγήσει. Έπειτα του είπε ο βαφτισημιός του ότι: «νονέ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, μου απαγορέψαν από την εταιρία να δω τον κύριο Σώρρα», μα τι θα σε κάνει; θα σε φάει ο άνθρωπος; Του λέει, έλα λίγο εδώ μη με ξευτιλίζεις εμένα έτσι, με ξευτίλισες, του λέει. Είναι αλήθεια λοιπόν δεν ήρθε ποτέ, του είπε «η εταιρία δεν με αφήνει η JP MORGAN η MORGAN STANLEY να έρθω». Αν αυτό σας λέει κάτι τα συμπεράσματα είναι δικά σας.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ ΓΙΑ ΤΟΝ SORRAS FM & SORRAS TV
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΩΣΕ – ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014


ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΚΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

27/9/2014 ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ! ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ, ΣΕΒΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ !!!

507236-1459331_10202596741064725_699745502_nΓιώργος Καρασαρλής ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΣΗΚΩΣΗ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!!ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!!!
ΣΤΗΣ 27/9/2014 ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ,ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΝ ΣΕΒΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ!!! ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

1620868_681104581939835_730511860_n

SEVI LAMBRAKI1800353_10202869396909526_513885348_n511015-ÁÄÑÉÁÍÏÓ 2

10430439_1467866953476552_802286244301601168_n