Gallery

Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19-5-2019

Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19-5-2019

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19-5-2019

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΦΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ & ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19-5-2019
Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19-5-2019
Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19-5-2019
Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19-5-2019
Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19-5-2019
Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19-5-2019
Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19-5-2019
Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19-5-2019
Advertisements
Gallery

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πρόλογος – Το Νομικό Γεγονός

Την 26η Φεβρουαρίου του 2019 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ Αρ.Φύλλου 32 η κύρωση του Νόμου 4596/2019 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (ΦΕΚ 32/26-02-2019).

Ο Νόμος 4596/2019 κυρώνει το Πρωτόκολλο υπ’ αριθμόν 16 στην «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» η οποία υπογράφηκε στην Ρώμη από το «Συμβούλιο της Ευρώπης» στις 4/11/1950 (Σύμβαση της Ρώμης). Τέθηκε σε ισχύ στις 03/09/1953 οπότε και υποχρεώθηκαν στην τήρηση και εφαρμογή της όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι 14 Ευρωπαϊκά Κράτη αρχικά όπου ανάμεσά τους ήταν και η Ελλάδα και 47 Κράτη σήμερα. Τονίζουμε εδώ ότι το «Συμβούλιο της Ευρώπης» δεν είναι η «Ευρωπαϊκή Ένωση», παρότι τα περισσότερα Ευρωπαϊκά Κράτη ανήκουν και στους δύο αυτούς Οργανισμούς.

Η Σύμβαση της Ρώμης του 1950 ήταν αποτέλεσμα της θέλησης των Ευρωπαϊκών Κρατών για έμπρακτη εφαρμογή της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της Γενικής Συνέλευσις του Ο.Η.Ε. της 10ης Δεκεμβρίου 1948. Η Σύμβαση αυτή των Ευρωπαϊκών Κρατών αποτελεί δε πρωτοπόρα πράξη σταθμό στην σύγχρονη ιστορία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε πρώτη προσέγγιση τιμά τα μέλη της, τουλάχιστον την εποχή που την υπέγραψαν και κύρωσαν.

Η Κύρωση του πρωτοκόλλου 16 στην Σύμβαση της Ρώμης (σημαίνει ότι προστέθηκε άλλο ένα πρωτόκολλο με αριθμό 16), όπως στην Ελλάδα εκφράστηκε με τον Νόμο 4596/2019, ήταν αποτέλεσμα της επίμονης προσπάθειας του «Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», να βοηθήσει εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις προς τα Δικαστήρια των Κρατών Μελών, που μέχρι και σήμερα αποδεικνύουν αδυναμία να επιλαμβάνονται και να επιλύουν τις νομικές υποθέσεις τους τηρώντας την Σύμβαση (άρα το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο). Κατά την διαδικασία αποδείχθηκε ότι στην Ελλάδα ανάμεσα σε άλλα χρειάστηκε τροποποίηση ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, που ως έχει σε κάποια κρίσιμα άρθρα (πχ Άρθρο 177) επιτρέπει στους Δικαστικούς Λειτουργούς να λαμβάνουν αποφάσεις που παραβιάζουν την Διεθνή Σύμβαση, άρα παραβιάζουν και το Άρθρο 28 του Συντάγματος.

Αξίζει να μνημονεύσουμε ότι ο Νόμος 4596 δεν προήλθε εν μία νυκτί, αλλά είναι αποτέλεσμα πίεσης του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ξεκίνησε με την Γνωμοδότηση 285/2013 η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης (που σήμερα είναι κατά κανόνα και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αυτή η Γνωμοδότηση οδήγησε στην Οδηγία 2016/343/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εδώ εμπλέκεται πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτοντας τεράστια ισχύ στην αρχική Γνωμοδότηση). Με την Γνωμοδότηση αυτή προσδιορίστηκε η ανάγκη θέσπισης ελάχιστων κανόνων σχετικά με τον τρόπο απονομής Δικαιοσύνης, όπως πχ είναι το Τεκμήριο της Αθωότητας.
Η υποχρέωση τήρησης της Οδηγίας σφραγίστηκε την 02/03/2017 στο Στρασβούργο με την Κύρωση του Πρωτοκόλλου 16 στην Σύμβαση της Ρώμης οπότε και όλα τα Κράτη-Μέλη υποχρεώθηκαν στην άμεση εφαρμογή της. Με καθυστέρηση δύο ετών κυρώθηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τον Ν.4596/2019 που όμως δεν άρει την μέχρι τότε συνταγματική υποχρέωση (Άρθρο 28) της Ελλάδας να τηρεί τόσο την ίδια την Σύμβαση της Ρώμης του 1950 όσο και την Οδηγία 2016/343 όπως κυρώθηκε το 2017 στο Στρασβούργο.

 Κατανοώντας την ιστορική σημασία του Νομικού Γεγονότος

Διαβάζοντας κάποιος την «Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών» του 1950 και με τα πρωτόκολλα που έχουν προσεκτικά κυρωθεί μέχρι σήμερα δεν μπορεί παρά να εκπλαγεί με την έκταση της παραβίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα η οποία παραβιάζει Διεθνείς Συμβάσεις που έχει η ίδια συνυπογράψει, δικαιολογώντας πλήρως την παρέμβαση των Διεθνών Δικαστηριών (του Ευρωπαϊκού στην προκειμένη) σε νομικά γεγονότα που πραγματοποιούνται εντός Ελληνικής Επικράτειας.

Εμείς οι Έλληνες Πολίτες που πάνω από όλα και πριν από όλα από είμαστε Άνθρωποι και θέλουμε να παραμείνουμε Άνθρωποι με όλα τα Κυριαρχικά μας Δικαιώματα ως Αυτόχθονες Ιθαγενείς της χώρας μας, μέχρι πρότινος δεν είχαμε νομικές γνώσεις επιπέδου δικαστών και δικηγόρων. Αναγκαστήκαμε όμως εκ των αδικοπραξιών εις βάρος μας να τις λάβουμε προκειμένου να θέσουμε εαυτούς σε κατάσταση άμυνας με δυνατότητα νίκης. Δεν νοείται Νίκη οποιοδήποτε αποτέλεσμα που δεν μπορεί να λογιστεί υπέρ κανενός πλην του Ανθρώπου απανταχού της Γαίας. Σαφέστατα όχι των Εταιριών, όχι των Ιδιωτών και των Τραπεζιτών που έχουν απωλέσει καθετί ανθρώπινο αντικαθιστώντας το με το αλόγιστο Οικονομικό Κέρδος, που αποδεδειγμένα στην πράξη έναν ωφελεί και δέκα βλάπτει, άρα είναι Άδικο να λαμβάνει την οποιαδήποτε προτεραιότητα, εάν δεν εξασφαλίζεται πρώτα η ωφέλεια προς ολόκληρη την Ανθρωπότητα και όχι σε ένα τμήμα αυτής ωσάν οι «άλλοι» να είναι όχι απλά ζώα αλλά άψυχα αντικείμενα.

Ήδη από το 1948 με την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. ενισχυμένη από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη της Ρώμης του 1950, έχει συμφωνηθεί ότι ο Άνθρωπος είναι πάνω από κάθε Εταιρία, κάθε Ιδιωτική Συμφωνία και κάθε Τράπεζα, Κράτος ή άλλο κάθε είδους Οργανισμό.

Δεν προσεγγίζουμε λοιπόν δια του παρόντος πονήματος καμία καινούρια θεώρηση των πραγμάτων, παρά μόνον καταγγέλλουμε με σαφήνεια την κατάφωρη παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που προφανέστατα τελούνται παγκοσμίως, αλλά βιώσαμε έντονα και την κάθετη πτώση τους στην Ελλάδα σε μέγεθος κακουργήματος με τις ευλογίες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι πρότινος δεν συμφωνούσε με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρότι τα Κράτη-μέλη είναι σχεδόν τα ίδια σε αμφότερους τους Διεθνείς Οργανισμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ουδείς Έλληνας Βουλευτής δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε επίσημη καταγγελία, έστω προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά της αντιανθρώπινης πρακτικής εξόντωσης του Ελληνικού Έθνους (άρα και Λαού) μέσω ψηφισμάτων που παραβιάζουν όλα του τα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες, εν ονόματι της όποιας «Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» που σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να αφεθεί να περιορίζει ανθρώπινα δικαιώματα. Όσοι δε καυχώνται ότι δεν τα ψήφισαν, φέρουν την τεράστια ποινική ευθύνη που θα περιμένει την εκτέλεσή της και αυτή, επειδή δεν έχουν καν ασκήσει μήνυση κατά όσων Βουλευτών αποδέχτηκαν εγκρίνοντας ψηφίζοντας τέτοιες απάνθρωπες πρακτικές, πράττοντας Προδοσία κατά του Έθνους ως Αντιπρόσωποι υπέρ Αυτού.

Η μήνυση Βουλευτή από Βουλευτή είναι αδύνατον να μπει σε Αρχείο και δεν καλύπτεται από Ασυλία.

Όσοι δεν έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας που στερούνται οι Έλληνες Πολίτες, συνεπικούρησαν με αυτόν τον έμμεσο τρόπο υπέρ των απάνθρωπων ψηφισμάτων διασώζοντας εαυτούς προς άγραν ψήφων υπέρ των αντιπολιτευόμενων κομμάτων, εκ των Πολιτών που βασανίζονται από τα ψηφίσματα που τάχα προκύπτουν με οριακή κάθε φορά ψηφοφορία. Τέτοιες μηνύσεις ή αγωγές έχουν γίνει μόνον από μεμονωμένους Πολίτες και έχουν όλες τεθεί στο Αρχείο πλην περιπτώσεων όπου δεν είχαν ορθή νομική διατύπωση και αν μη τι άλλο απορρίφθηκαν από την ποινική διαδικασία.

Όλη αυτή η εικόνα δεν αφήνει αμφιβολία ότι η Ελλάδα διοικείται από ένα σύνολο αντιανθρώπων που απαρτίζουν την Ανώτερη Διοίκηση του Κράτους (Κυβέρνηση, Βουλή, Κρατικές Εξουσίες, Κεντρική Τράπεζα, εύλογα θα προσθέσει κάποιος και τα ΜΜΕ και τις Μεγάλες Πολυεθνικές Εταιρίες γνωστές και ως «Δανειστές») και λειτουργούν αδιαμφισβήτητα ως ένα Απάνθρωπο Τυραννικό Καθεστώς ενδεδυμένο με τον μανδύα της Δημοκρατίας που ίσως να φροντίζουν να ισχύει για τις μεταξύ τους σχέσεις αλλά δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για τις σχέσεις τους με τους Πολίτες καθιστώντας τους επί της ουσίας Υπηκόους όπως εξάλλου αναφέρονται και στο Σύνταγμα (που πράγματι χρήση αναθεώρησης το λιγότερο – σαφέστατα  υπέρ του Έλλην Ανθρώπου), ταυτίζοντας έτσι δύο αντίθετες έννοιες με τον ίδιο τρόπο που ταυτίζουν επίμονα την Υπηκοότητα με την Ιθαγένεια, κάτι παντελώς παράλογο και εν τέλη Διεθνώς Παράνομο.

 Σύνδεση του Νομικού Γεγονότος με τον Αρτέμη Σώρρα

Ο Αρτέμης Σώρρας από το 2012 αποτελεί το κόκκινο πανί του τοπικού Καθεστώτος. Παρατηρήσαμε διαχρονικά ότι κανένα κομμάτι του εξ ορισμού κομματιασμένου Καθεστώτος δεν στέκεται έστω ουδέτερο απέναντι στην Αλήθεια που έφερε μαζί του αυτός ο Άνθρωπος. Από τον Ιούνιο του 2018 το Καθεστώς κατάφερε να τον κλείσει παράνομα στην Φυλακή. Και το παρόν άρθρο επί της ουσίας δημιουργήθηκε για να καταδείξει με σαφήνεια και χωρίς ουδεμία αμφιβολία για την κακουργηματική παρανομία που τελεί συνειδητά σύσσωμο το Καθεστώς κατά ενός Ανθρώπου με Δικαιώματα και Θεμελιώδεις Ελευθερίες αναγνωρισμένες από το Διεθνές Δίκαιο και επί του προκειμένου από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Ρώμης, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Γνωμοδότηση 285/2013, από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/343/ΕΕ, από την Κύρωση του Πρωτοκόλλου 16 Σύμβασης Ρώμης την 02/03/2017 στο Στρασβούργο, και εν τέλη από το Ν.4596/2019 της Ελλάδος ο οποίος αποτυπώνει με ακρίβεια όλα τα προηγούμενα τα οποία η Ελλάδα ως Κράτος βάση του Άρθρου 28 του Συντάγματος όφειλε να τηρεί στο ακέραιο.

Ενημερώνουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με την Σύμβαση της Ρώμης και κυρίως στα Άρθρα 5 και 6, στην Οδηγία 2016/343/ΕΕ, στο 16ο Πρωτόκολλο που προστέθηκε οριστικά την 02/03/2017 στο Στρασβούργο και κυρώθηκε επίσημα πλέον από την Ελληνική Βουλή στον Ν.4596/2019, ο Αρτέμης Σώρρας όχι απλά δεν έπρεπε να έχει φυλακιστεί αλλά στην σημερινή θέση του έπρεπε να βρίσκονται εκατοντάδες Πολιτικοί που 300 (συν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) από αυτούς σήμερα βρίσκονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και 20 στο Ευρωπαϊκό, που όλοι τους ξέχασαν ότι οφείλουν να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες πρωτίστως των Ελλήνων. Αντίθετα επιχειρώντας να εξασφαλίσουν  ότι η Ελλάδα δεν θα βγει ποτέ από την πορεία προς τον ολοκληρωτικό αφανισμό του Έθνους της, προφυλάκισαν τον Αρτέμη Σώρρα, τον μοναδικό άνθρωπο που έδωσε την αληθινή διάσταση στην άμεση απελευθέρωση της Ελλάδος πρώτα από τους άμεσους Δανειστές και αμέσως μετά από οτιδήποτε άλλο την ωθεί να μην υπερασπίζεται ούτε τον εαυτό της.

 Διεισδύοντας στην ουσία του Νομικού Γεγονότος – Ανάδειξη της αδικίας κατά Αρτέμη Σώρρα

Ως ευθεία εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/343/ΕΕ θα παραθέσω τις τροποποιήσεις που ορίζει ο Νόμος 4596/2019 που καταδεικνύουν την τερατώδη αδικία που έχει υποστεί ο Αρτέμης Σώρρας και κατά συνέπεια την αδικία που συνεχίζουμε ως επέκταση αυτής όλοι οι Έλληνες.

Στο Άρθρο 8 θα διαβάσουμε επιτέλους την ιστορική τροποποίηση του άθλιου άρθρου 177 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (βάση του οποίου απονέμουν δικαιοσύνη οι δικαστικοί λειτουργοί), ενός άρθρου που επί 70 συναπτά έτη επέτρεπε την παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα, ένα άρθρο που ουδείς Έλλην Νομικός κατήγγειλε στα Διεθνή Δικαστήρια, προκαλώντας μας την απορία αν το διδάσκονται στην ουσία του ως νέοι.

Το Άρθρο 177 (προσέξτε την παρ.1) μέχρι σήμερα έγραφε το εξής εκπληκτικό και τίποτα άλλο, αφήνοντας στους Δικαστές ελεύθερο πεδίο να αποφασίζουν «κατά πεποίθηση και συνείδηση» δίνοντας περιθώρια να λαμβάνουν χώρα ακραίες αδικίες όπως συνέβη με την προφυλάκιση του Αρτέμη Σώρρα:
«1. Οι δικαστές δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν νομικούς κανόνες αποδείξεων, πρέπει όμως να αποφασίζουν κατά την πεποίθησή τους, ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής τους και οδηγούμενοι από την απροσωπόληπτη κρίση που προκύπτει από τις συζητήσεις και που αφορά την αλήθεια των πραγματικών γεγονότων, την αξιοπιστία των μαρτύρων και την αξία των άλλων αποδείξεων.
2. Αποδεικτικά μέσα, που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, δεν λαμβάνονται υπόψη στην ποινική διαδικασία.
»

Πλέον προστίθεται το Άρθρο 177Α που ξεκαθαρίζει το τοπίο δράσης και τα όρια της «συνείδησης» του Δικαστικού ο οποίος πλέον έχει την υποχρέωση ο ίδιος να ερευνά για τις αποδείξεις υπέρ του κατηγορούμενου και όχι να τις προσκομίσει ο κατηγορούμενος:

«1. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εξετάζουν αυτεπαγγέλτως όλα τα αποδεικτικά μέσα, που θεμελιώνουν την ενοχή ή κατατείνουν στην αθωότητα του κατηγορουμένου, καθώς και  κάθε στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την επιμέτρηση της ποινής. Ο κατηγορούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται υπέρ τουΟι δικαστές και εισαγγελείς είναι υποχρεωμένοι να ερευνούν με επιμέλεια κάθε στοιχείο ή αποδεικτικό μέσο που επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούμενος, αν αυτό είναι χρήσιμο για να εξακριβωθεί η αλήθεια.
2. Οποιαδήποτε αμφιβολία περί της ενοχής είναι προς όφελος του κατηγορουμένου ή του υπόπτου.
»

Στην περίπτωση του Αρτέμη Σώρρα δεν λήφθηκε καν υπόψη το εξαιρετικά σοβαρό και πληρέστατο σε αποδείξεις Απολογητικό Υπόμνημα (που μάλιστα ήταν και υπέρ του Εθνικού Συμφέροντος) που προσκόμισε μάλιστα ο ίδιος χωρίς να κοπιάσει πουθενά ο Εισαγγελέας, βάση του οποίου και τηρώντας το Διεθνές Δίκαιο και το Άρθρο 28 του Συντάγματος, έπρεπε όχι απλά ο Αρτέμης Σώρρας να είναι σήμερα ο ίδιος ελεύθερος και όλη η Ελλάδα μαζί του, αλλά να κληθούν σε απολογία με την κατηγορία της Εσχάτης Προδοσίας έως απλής Προδοσίας κατά παράβασης Καθήκοντος πολλές εκατοντάδες πολιτικοί (και ο Κεντρικός Τραπεζίτης και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας) αλλά και όσοι δημοσιογράφοι ευθύνονται για τις ψευδείς πληροφορίες που δημοσίευσαν μέχρι τότε οδηγώντας τον Εισαγγελέα να κινηθεί αυτεπάγγελτα εναντίον ενός όχι απλά αθώου Πολίτη αλλά και Εθνικού Ευεργέτη.

Στο Άρθρο 5.2 ο Νόμος 4596/2019 ορίζει:

«2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα, σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, από τη στιγμή που ένα πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για τέλεση αξιόποινης πράξης, έως: α) την περάτωση της διαδικασίας με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή αμετάκλητο βούλευμα, αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ή β) τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο ή την απόρριψη της έγκλησης από τον αρμόδιο εισαγγελέα, αν δεν έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη.»

Εδώ γίνεται ξεκάθαρο ότι το Άρθρο 177Α (και όλα όσα ορίζει ο Νόμος 4596) ισχύει από την στιγμή που κάποιος κρίνεται απλά ύποπτος, πριν ακόμη συλληφθεί ή παραπεμφθεί, σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, άρα ισχύουν για την απάνθρωπη απόφαση του Εισαγγελέα να διατάξει την παράνομη προσωποκράτηση του Αρτέμη Σώρρα, πόσο μάλλον όταν ακόμη και μετά από σχεδόν έναν χρόνο δεν έχει συνταχθεί το κατηγορητήριο εις βάρος του.

Στο άρθρο 6 προστίθεται το παρακάτω Άρθρο 72Α στον Κ.Π.Δ.:
«Τεκμήριο αθωότητας
Οι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους σύμφωνα με τον νόμο.
»

Στο Άρθρο 7 ο Ν.4596 ξεκαθαρίζει απέναντι στον Νόμο τις Δημόσιες αναφορές στην ενοχή προσώπου (αφορά φυσικά τόσο τα ΜΜΕ όσο και τα φυσικά πρόσωπα που αναμεταδίδουν πληροφορίες για πρόσωπα):

«Ο ύποπτος ή κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα, προς αποκατάσταση της βλάβης, την οποία υπέστη εξαιτίας της προσβολής του τεκμηρίου αθωότητάς του από δηλώσεις δημόσιων αρχών που έλαβαν χώρα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πριν την έκδοση της απόφασης σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό, οι οποίες αναφέρονται κατά τρόπο άμεσο στην εκκρεμή ποινική διαδικασία και είτε παροτρύνουν το κοινό να πιστέψει στην ενοχή του είτε προβαίνουν σε εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών με την οποία προδικάζουν τη δικαστική κρίση της υπόθεσης.»

Γίνεται σαφές ότι όχι απλά ο Αρτέμης Σώρρας είναι εξ ορισμού Αθώος βάση του Άρθρου 6 αλλά και όσοι τον έχουν καταδικάσει σε ένοχο παριστάνοντας τον αδέκαστο Δικαστή παραβιάζουν τόσο τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσο και τους Νόμους του Κράτους, βάση του Άρθρου 7. Η ποινική ευθύνη όλων όσων αγνόησαν το τεκμήριο της αθωότητας στον Αρτέμη Σώρρα και έσπευσαν και σπεύδουν ακόμη να τον κατηγορούν διαδίδοντας αισχρά ψεύδη προδικάζοντας την δικαστική κρίση, είναι ξεκάθαρη. Μετά την επαίσχυντη ταλαιπωρία που έχουν υποβάλλει στον Αρτέμη Σώρρα και την έκθεση όλων των Ελλήνων στα ψεύδη τους, κάποιοι που αισθάνονται ότι η κοινωνική ή οικονομική ή πολιτική τους θέση βρίσκεται στο απυρόβλητο πρέπει να ετοιμαστούν για την Φυλακή καθότι πέραν της ποινικής ευθύνης λόγω της θέσης τους, δεν θα έχουν τα χρήματα να εξαγοράσουν την ποινή τους όσα και αν νομίζουν ότι έχουν.

Ρίχνοντας μία ματιά στην ίδια την «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» η οποία υπογράφηκε στην Ρώμη από το «Συμβούλιο της Ευρώπης» στις 4/11/1950 βρίσκεται και εκεί αντιμέτωπος με ευθείες παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Αρτέμη Σώρρα.

Το Άρθρο 5 αναφέρεται στο δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια και έχει παραβιαστεί ολόκληρο. Συγκεκριμένα δε αναφέρει και την περίπτωση που υποτίθεται ότι ισχύει για τον Αρτέμη Σώρρα στην παράγραφο 1.γ που αναφέρει ότι μπορεί κάποιος να στερηθεί την ελευθερία του:
«εάν συνελήφθη και κρατήται όπως οδηγηθή ενώπιον της αρμοδίας δικαστικής αρχής εις την περίπτωσιν ευλόγου υπονοίας ότι διέπραξεν αδίκημα, ή υπάρχουν λογικά δεδομένα προς παραδοχήν της ανάγκης όπως ούτος εμποδισθή από του να διαπράξη αδίκημα ή δραπετεύση μετά την διάπραξιν τούτου.»

Στο ίδιο Άρθρο 5 στην παράγραφο 3 διευκρινίζει ότι ο Αρτέμης Σώρρας έπρεπε μέχρι σήμερα να έχει είτε δικαστεί είτε απελευθερωθεί. Διότι είναι καταφανές ότι οι 12 και 18 μήνες δυνατότητα προσωποκράτησης χωρίς δίκη, είναι πέραν κάθε «λογικής προθεσμίας» στην περίπτωση του Αρτέμη Σώρρα κατά του οποίου δεν έχει καν συνταχθεί κατηγορητήριο, ενώ επί της ουσίας του Άρθρου 5 η πολύμηνη προσωποκράτησή του αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από τον ίδιο τον εφαρμοστή του Νόμου:

«Παν πρόσωπον συλληφθέν ή κρατηθέν, υπό τας προβλεπομένας εν παραγράφω 1γ του παρόντος άρθρου συνθήκας οφείλει να παραπεμφθή συντόμως ενώπιον δικαστού ή ετέρου δικαστικού λειτουργού νομίμως εντεταλμένου όπως εκτελή δικαστικά καθήκοντα, έχει δε το δικαίωμα να δικασθή εντός λογικής προθεσμίας ή απολυθή κατά την διαδικασίαν. Η απόλυσις δύναται να εξαρτηθή από εγγύησιν εξασφαλίζουσαν την παράστασιν του ενδιαφερομένου εις την δικάσιμον.»

Ταυτόχρονα στην παράγραφο 4 προσθέτει και ενισχύει το Άρθρο 5 και δείχνει το έγκλημα που τελείται με την συνέχιση της παράνομης κράτησης άνευ συντεταγμένου κατηγορητηρίου:
«Παν πρόσωπον στερούμενον της ελευθερίας του συνεπεία συλλήψεως ή κρατήσεως έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, ίνα τούτο αποφασίση εντός βραχείας προσθεσμίας επί του νομίμου της κρατήσεώς του και διατάξη την απόλυσίν του εν περιπτώσει παρανόμου κρατήσεως.»

Στην παράγραφο 5 ξεκαθαρίζει το δικαίωμα επανόρθωσης (άρα αποζημίωσης) προς τον Αρτέμη Σώρρα που κρατείται παράνομα χωρίς καν να έχει συνταχθεί το κατηγορητήριο:
«Παν πρόσωπον θύμα συλλήψεως ή κρατήσεως υπό συνθήκας αντιθέτους προς τας ανωτέρω διατάξεις, έχει δικαίωμα επανορθώσεως.»

Στον ίδιο τόνο συνεχίζει και το Άρθρο 6 που στην παράγραφο 1 ξεκινά ως εξής μην επιτρέποντας ουδεμία υπεκφυγή των Δημόσων Αρχών όσον αφορά την περάν κάθε λογικής και νόμου καθυστέρηση στην σύνταξη κατηγορητηρίου προς εκδίκαση:
«Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δημοσία και εντός λογικής προθεσμίας υπό ανεξαρτήτου και αμερολήπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίση είτε επί των αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του αστικής φύσεως, είτε επί του βασίμου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως.»

 Επίλογος

Αρχίζοντας με την άρση του παράλογου δικαιώματος στον Δικαστικό Λειτουργό (άρθρο 177-177Α ΚΠΔ) να αγνοεί ακόμη και ατράνταχτα αποδεικτικά στοιχεία τοποθετώντας την όποια πεποίθηση και συνείδηση του πάνω από αυτά, αλλά και με την τεκμηρίωση της αθωότητας υπέρ των Κατηγορουμένων πριν αποδειχθούν ένοχοι (άρθρο 72-72Α ΚΠΔ), μοιράζοντας και ποινικές ευθύνες σε όσες Δημόσιες Αρχές δεν το σέβονται, το Διεθνές Δίκαιο πίεζε εδώ και περίπου 70 χρόνια προς την εφαρμογή του από όλους όσους το συνυπέγραψαν και το «ξέχασαν» παραχωμένο κάπου μέσα στην νομική τους βαλίτσα.

Η εμφάνιση του Αρτέμη Σώρρα στο δημόσιο σκηνικό από το 2012 κατέδειξε βήμα προς βήμα το χάος που υπήρχε ανάμεσα στο Διεθνές Δίκαιο και στην Ελληνική Νομοθεσία λόγω των Νομοθετών που αρνούνταν πεισματικά να ενσωματώνουν το Διεθνές Δίκαιο στο Ελληνικό και της εγκληματικής ανοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσει τις πιέσεις προς αυτήν την δίκαιη κατεύθυνση. Αποτέλεσμα αυτής της εκ πρώτης όψεως παράλογης πρακτικής ήταν να υπογράφουν οι υποτίθεται Έλληνες Πολιτικοί το ένα μνημόνιο μετά το άλλο, να ψηφίζουν νόμους που συνέθλιψαν τους Ανθρώπους Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς που συγκροτούν το Κυρίαρχο Ελληνικό Έθνος στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά και όλους όσους σήμερα συνθέτουν τον Ελληνικό Λαό, παραβιάζοντας βάναυσα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των ίδιων των Ελλήνων στον τόπο τους.

Είναι προφανές ότι υπάρχει πίεση άνωθεν προς τους Έλληνες κυβερνώντες και συγκυβερνώντες, η οποία για πρώτη φορά φαίνεται να βρίσκεται εναρμονισμένη με την ανάλογη πίεση που ασκεί η βάση, δηλαδή ο Άνθρωπος, καταδεικνύοντας ότι το πρόβλημα της μη χρηστής απονομής δικαιοσύνης οφείλεται σε όλους αυτούς που οι Έλληνες πολίτες μέχρι πρόσφατα εμπιστεύονταν την Διοίκηση της χώρας τους.

20/05/2019 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διά την Ελλήνων Συνέλευσις

Μιλτιάδης Αναστασιάδης

ΠΗΓΗ

Gallery

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟ CARAVEL 17-5-2019

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CARAVEL 17-5-2019

Gallery

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ 16-5-2019

 

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16-5-2019

ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙ ΕΠΑΞΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΕΙ ΕΠΑΞΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

42 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΟ 80% ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΑΣΑΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ «ΘΥΣΙΑ» ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΤΔ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

ΜΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΞΕΡΟΥΝ ΠΩΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΔΕΝ ΣΤΕΚΕΙ ΔΙΧΩΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ

ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙ ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΟΣ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ

Gallery

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 15-5-2019

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΔΑΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 87,5 15-5-2019

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΕΙΑ ΠΡΟΦΑΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Gallery

ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17-5-2019

Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 17-5-2019

ΦΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΑΡΟΤΙ ΙΔΡΥΘΗΚΑΜΕ ΤΟ 2015

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΕΙ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 400 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΕΙΧΑΜΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗΝ Ε.ΣΥ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ

ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΑΚΚΟΥΒΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Gallery

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΘΑ ΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ 14-5-2019

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΟΝ FRESH RADIO ΑΘΗΝΩΝ 14-5-2019

Ε.ΣΥ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΩΝΙΖΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ ΗΡΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΠΟΤΕ Η ΒΟΥΛΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΑ ΧΑΛΚΕΥΜΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΨΗΦΟΥΣ ΤΟΤΕ ΟΛΗ Η ΒΟΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΙΛΟΥΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΓΕΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ (ΚΟΜΜΑΤΑ) ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΨΑΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ

ΘΑ ΛΙΩΣΩ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΞΕΙ ΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑ ΙΣΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΘΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙΣ

ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΝΕ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ

Ο ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΓΕ ΤΟΥ

ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΡΟΥΒΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ

ΚΑΘΕ CELEBRITY ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΙΔΗ ΤΡΑΒΑΕΙ ΚΟΣΜΟ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΔΩΣΑΝ ΑΡΓΑ ΕΝΩ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ

Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΘΑ ΠΕΤΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΒΑΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ ΕΦΥΓΕ ΕΞΩ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΟΛΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ 490 ΝΟΜΟΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΑΖΕ ΟΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΛΟΙ

Ο ΚΑΘΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΕ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥ ΤΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ;

Η ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ

H ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΡΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΦΠΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ

Η ΚΟΡΥΦΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΗΕ

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΘΑ ΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΟΒΕΙΣ ΤΗΝ ΡΙΖΑ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΟΧΙ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΑΝΑΠΟΔΕΣ ΜΕΡΜΥΓΚΟΦΩΛΙΕΣ

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΚΡΙΝΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ 6 ΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΤΙ ΛΕΩ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΗ

ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΙΧΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΜΕ ΒΟΗΘΑΕΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ ΜΙΛΑΝΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ

ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ΕΙΠΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ

ΠΟΛΛΑ ΜΜΕ ΛΕΝΕ ΠΩΣ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΩ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΔΕΝ ΕΚΛΕΨΑ

ΑΛΛΟ SITE ΛΕΕΙ ΠΩΣ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΔΙΟΙΚΟΥΝ

Ο ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΔΙΑΤΑΞΟΥΝ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟ

ΣΤΙΣ 16 ΜΑΙΟΥ ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΜΗΝΥΣΗ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΤΟ 2012

ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΜΗΝΥΣΗ ΔΙΧΩΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ Η ΜΗΝΥΣΗ Η ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΘΩΩΘΕΙ ΟΙ 302 (ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΤΔ)

ΟΣΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΙΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΕΞΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ

Gallery

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ 9-5-2019

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 9-5-2019

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ 7ΕΤΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 7 ΕΤΗ

ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΚΑΘΕ 7 ΕΤΗ

ΤΩΡΑ ΩΡΙΜΑΣΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

Η ΝΟΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟ ΙΔΙΟ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΛΥΔΑ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ

ΕΧΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΠΩΣ Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΕ ΛΗΘΗ

ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΨΕΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΙΧ ΗΤΑΝ Η ΡΩΜΗ ΟΤΑΝ ΕΠΕΣΕ

ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΒΡΙΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΑΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΑΣ ΩΣ ΔΙΚΑ ΣΟΥ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΥΑΛΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΟΛΑ

ΜΥΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΑ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΤΡΙΑΔΑ ΕΧΕΙ ΜΥΑΛΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΝΟΥ

ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ

ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΝΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΩΣ ΘΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΝΟΥ ΩΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΛΟΙ ΛΕΓΑΝΕ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΘΗΚΟ

ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΠΑ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΑ ΕΝΟΧΛΗΘΗΚΑΝ

ΟΛΟΙ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΜΥΑΛΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΝΟΥ ΝΟΗΣΗ

ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΝΟΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΦΥΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΟΤΕ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ

ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΙΧΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΝΕ ΝΑ ΠΟΥΝ ΠΩΣ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΕΟ ΚΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΩΣ Η ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΟΡΙ

ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΙΝΕΖΟΙ ΗΤΑΝ ΓΙΟΥΝΑΝ (ΙΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ)

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ

ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΥΤΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΨΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΘΕΙ

ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΑΣ

ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΛΗΘΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΟΔΟΠΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΛΛΟΓΕΝΗ

ΕΑΝ ΣΥΝΕΒΗ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΩΣ ΣΚΛΑΒΟΙ ΕΠΙΛΥΔΕΣ ΕΛΑΒΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΛΙΣΕΔΕΚ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΕΘΝΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ ΟΥΣΙΑΣ

ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΤΗΝ ΛΕΝΕ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΙΑΣΩΝ

ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΦΟΙΝΙΚΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΚΟ

ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΟΦΟΥ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ ΕΓΡΑΦΕ

Gallery

ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ 5-5-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 5-5-2019

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟΥΣ 42 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ

Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑ ΤΡΩΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΘΑ ΠΑΡΑΞΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙ ΣΑΜΑΡΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΟΥ

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΧΑΖΑΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΗ ΡΟΠΗ

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΜΕΡΚΕΛ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΧΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΟΥ

ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ

Gallery

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΟΣΟ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΟΥ 23-4-2019

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΟΣΟ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΟΥ 23-4-2019

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΜΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟ Ε103 ΣΕΡΡΩΝ 23-4-2019

Gallery

ΜΟΛΙΣ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 19-4-2019

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ ATHENS FRESH RADIO 19-4-2019

ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΩΔΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΕΛΛ ΜΕ 2Λ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΟΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ

ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΜΑΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩ ΤΟ 2012

ΤΟ 2012 ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ ΔΟΛΙΩΣ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΕΜΑΤΕ ΔΙΚΙΟ ΕΧΕΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΛΙΩΣΩ

ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΔΑΝΕΙΟ 1,5 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΔΩ ΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ ΓΙΑ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ 1,5 ΔΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΠΙΣΩ

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΗΡΕ 2 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1,5 ΔΙΣ ΚΑΙ 3,5 ΔΙΣ

ΟΤΑΝ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΘΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΩΣΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΩ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΘΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ;

ΕΙΜΑΙ Ο ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟΥΣ ΜΟΥΓΚΟΥΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ (ΣΟΙΜΠΛΕ)

ΑΝ ΕΙΧΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΩΡΑ ΜΠΑΤΣΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΜΙΣΘΟ

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΜΠΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΘΕΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΜΙΣΘΟ ΝΑ ΦΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΕΙ

ΤΟ 40% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΑΝ ΠΤΩΧΕΥΕ Η ΧΩΡΑ ΤΟ 2012

ΘΑ ΠΤΩΧΕΥΑΝΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΔΕΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕ Η ΧΩΡΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΗΓΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ

ΟΤΑΝ ΕΒΑΛΑ ΤΑ 600 ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΤΩΧΕΥΕ Η ΧΩΡΑ

ΟΤΑΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΗΤΑΝ ΑΦΑΝΤΟΙ

ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ 600 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 50 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ BLOOMBERG

ΟΤΑΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Ο ΠΤΩΧΕΥΤΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΜΕΝΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΠΙΣΩ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΚΑΝΕΝΑΣ

ΤΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΝΑ ΨΕΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ ΤΡΑΒΑ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ

ΑΝ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΓΙΝΑΝ ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΣΑΝ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΟΥΣΑΝ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ

ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ 2019 ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΑΙ ΜΕ 4 ΦΟΡΕΣ ΤΑ 600 ΣΤΟΥΣ Π/Υ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΓΗΡΑΙΟΤΕΡΟΙ

ΔΕΝ ΕΧΩ ΨΩΝΙΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΩ ΨΩΝΙΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ

ΕΧΟΥΜΕ 2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΙΑΝΕΛΛΑΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΔΑΝΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΑΛΗΣ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΡΡΕΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΘΗΛΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΕΞΩ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΝΟΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΟΗΣΗ ΕΥΦΥΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ

ΟΤΙ ΔΕΝ ΝΟΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΛΗΣΗ ΣΟΥ

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΝΩΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΚΑΣΟΥΝ

ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΩΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13 ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΚΙΣΤΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ

Gallery

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙ 92,3 15-4-2019

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙ 92,3 15-4-2019

Gallery

ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΜΕ 480 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 9-4-2019

ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΜΕ 480 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 9-4-2019.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ ATHENS FRESH RADIO 9-4-2019.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ.

ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΜΕ ΒΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΜΙΣΟΣ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΕΚ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ.

ΚΟΝΤΕΥΟΥΜΕ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 7ΕΤΙΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΛΑ.

ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟ.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ BIS.

ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΤΡΑΤΟ 480 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΜΕ 42 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ 7 10 15 ΑΤΟΜΑ ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΣ.

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΛΛΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ.

ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ 2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΑΞΙΑΚΟΥ ΜΑΣ.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΜΕ 480 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ.

Η ΒΟΥΛΗ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΠΕΦΤΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ.

ΕΙΔΑΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΝΑ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ.

ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΑΕΙ.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΨΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΘΑ ΛΙΩΣΩ ΤΑ ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΑΣ ΚΑΙ ΟΡΚΙΖΕΣΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.

ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΩΣ ΗΡΘΑΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΦΥΤΡΩΣΑΜΕ;

ΕΛΑ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.

ΠΗΓΑΜΕ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΕΒΑΣΕ.

ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΘΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΑΝ.

Gallery

ΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΔΕΚΑ 6-4-2019

ΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΔΕΚΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 6-4-2019

ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΑΒΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΕΦΕΣΗ ΕΑΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΟΠΟΙΟΣ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΛΙΩΣΕΙ

ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΘΩΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΠΗΓΑΜΕ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥΣ 4 ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΥΣΑΝ

ΚΑΙ ΜΗΝΥΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΠΑΛΙ ΕΝΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΣΤΑΣ ΘΑ ΔΙΚΑΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΑΚΡΗ

ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΣΑΣ ΛΙΩΣΩ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ

Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ REGISTER ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΧΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Ο ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΟΗΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΤΟΣ ΗΛΙΘΙΟΣ ΕΓΚΑΘΕΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΛΕΒΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΝΕ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΘΑ ΣΚΟΥΞΕΤΕ ΜΟΛΙΣ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ UCC ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ ΘΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΜΕΝΑ

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ WIKIPEDIA ΠΟΥ ΜΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ 150 ΦΟΡΕΣ

ΑΦΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΩ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ;

ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΜΗΝΥΣΑ ΤΟ ΣΔΟΕ ΤΟ ΣΔΟΕ ΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΑΛΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΘΕΛΕΙ ΞΥΛΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ

ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ BRETTON WOODS ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΞΗΛΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΝΑ ΞΗΛΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ 150.000 ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΕΓΩ ΑΛΛΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΘΕ ΟΦΕΙΛΗ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩ ΤΕΤΟΙΑ ΖΩΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ

ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΞΗΛΩΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ

ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 177-8 Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΚΑΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΘΥΜΗΘΩ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ;

ΡΩΤΗΣΑΤΕ ΤΙ ΤΡΑΒΑΕΙ Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ 10 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; ΓΙΑΤΙ ΛΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ;

ΒΓΑΛΑΝΕ 2 ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 35.000€ ΚΑΙ 40000€ ΛΟΓΩ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΗΝΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΣΕ 6 ΧΡΟΝΙΑ. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ.

ΕΚΑΝΑ ΜΗΝΥΣΗ ΣΤΟΥΣ 302 ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ

ΘΕΛΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΩ ΑΜΠΑΡΙΖΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΘΑ ΣΑΣ ΛΙΩΣΩ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΑΕΙ 1300 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ

ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΚΟ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ

ΑΣ ΒΓΑΛΕΙΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ

ΟΛΗ Η ΒΟΥΛΗ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΨΗΦΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ

ΚΡΑΤΗΣΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΣΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΚΟΙΤΑΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

ΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΔΕΚΑ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΑΓΑΖΟ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΑΥΤΟΙ ΣΤΗΝ ΣΤΕΙΛΑΝΕ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΡΙΟ 21 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΞΩ

ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΧΤΥΠΑΝΕ ΤΗΝ ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ

ο Αρτέμης Σώρρας στο ράδιο διασπορά 6-4-2019
Ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία του Αρτέμη Σώρρα με το Ράδιο Διασπορά 6-4-2019