ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΝΙΚΩΜΕΝ ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ

10653709_1534870996747092_8539149109170699043_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΣΧΑ 06/09/2014

Δρ. Λαμπράκης: Βρισκόμαστε σέ μιά αποστολή μαζί μέ τόν Αρτέμη καί παίρνουμε αυτή τήν ευκαιρεία γιά νά υπενθυμίσουμε σέ όλους ότι ο οργανισμός μας μετά από, βεβαίως, ενδελεχή σκέψη, αποφάσισε ότι πρέπει νά υποστηρίξουμε ένθερμα τήν προσπάθεια τού συνδέσμου εφέδρων αξιωματικών “Εχετλαίος”, οι οποίοι αύριο κάνουν τόν ΥπέρΜαραθώνιο. Καί γιατί τόν λέμε ΥπέρΜαραθώνιο; Γιατί ξεπερνάει τίς 42.195 μέτρα, τά οποία ήταν ο κλασσικός Μαραθώνιος τού Φειδιππίδη!

Γι` αυτό λοιπόν, θέλω νά δώσω έναν θερμό χαιρετισμό σέ όλους καί νά τούς πώ ότι πρέπει μέ όλες μας τίς δυνάμεις, νά υποστηρίξουμε αυτή τήν προσπάθεια, η οποία προάγει τήν ένωσιν όλων τών Ελλήνων! Αυτή η ένωσις όλων τών Ελλήνων, τήν οποία γιά πάρα πολύ καιρό ευαγγελιζόμεθα καί προάγομε τόσα χρόνια, έρχεται σέ μία συγκεκριμένη στιγμή… Καί θά μπορούσαμε νά επανέλθουμε στήν ρήσιν τού Φειδιππίδη “νικώμεν”! Αυτό τό “νικώμεν” πρέπει νά περάσει στό DNA τών Ελλήνων καί νά γίνει κυτταρική μνήμη, γιατί μόνον μέ τήν ένωση μπορούμε νά νικήσουμε!!

ΟΙ ΡΟΕΣ & ΟΙ ΥΦΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Θά εξηγήσουμε τί ακριβώς καί ποιές είναι οι ροές καί οι υφές τής αποστολής.

Ακούσατε τόν Αρτέμη.Όταν λέει “είναι εντολή”, δέν είναι δική του εντολή, είναι εντολή τού Ελληνισμού! Είναι μία πνευματική εντολή η οποία οπωσδήποτε πρέπει νά περνάει στό μεδούλι τών κοκκάλων τού Ελληνισμού, γιατί χωρίς αυτή τήν εντολή δέν θά φθάσουμε στό τέλος! Καί νά θυμάστε πάντα: οι προσπάθειες τού αντιπάλου δέους είναι νά διαμοιράζει τά ενεργειακά μας πεδία! Εμείς είμεθα εδώ γιά νά τά ενώνουμε τά ενεργειακά πεδία!!

ΕΘΝΑΡΧΗΣ – ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Εθνάρχης σημαίνει: άρχω τού έθνους! Τό έθνος τών Ελλήνων δέν έχει νά κάνει τίποτα μέ τό κράτος τών Ελλήνων. Η κρατική υπόστασις πού βλέπετε σήμερα, δέν έχει νά κάνει τίποτα μέ τό κληρονομικό δικαίωμα τού Ελληνισμού ανά τόν πλανήτη! Ο ελληνισμός ανά τόν πλανήτη έχει τεράστια κληρονομικά δικαιώματα, τά οποία δέν απεμπολούνται μέ κανένα τρόπο!

Επομένως, καί όπως πολύ σωστά κάποιος ιθύνων -εδώ στήν Ρωσσία- είπε κάποια στιγμή ότι “ναί, εσείς οι Έλληνες είσαστε όλοι βασιλείς, οι πραγματικοί Έλληνες”!! Αυτός πού τό είπε είχε γνώση τών λόγων τών οποίων έλεγε!!

Η λέξη λοιπόν “εθνάρχης”… καί γιατί κολλήσαμε στήν λέξη αυτή κι ο Αρτέμης κι εγώ; Είναι διότι παραδοσιακά, ο Καραμανλής είπε: “ανήκομεν είς τήν Δύσιν”. Μαζί μέ αυτό, είπε καί τό άλλο περίεργο: “η Κύπρος κείται μακράν”! Δέν είναι δυνατόν ένας εθνάρχης νά λέει ότι η Κύπρος κείται μακράν, τήν στιγμή πού ο Ελληνισμός είναι παγκόσμιος!! Καί ο τελευταίος Έλληνας, καί η τελευταία ενεργειακή μονάδα Ελληνισμού στόν πλανήτη, πρέπει νά είναι κυριαρχικό μέλημα τού εθνάρχη!! Μόνον αυτό τόν κάνει εθνάρχη!!

Δέν μπορεί λοιπόν, οι καζάροι, νά λένε κάποιον εθνάρχη, όταν λέει ότι η Κύπρος είναι μακράν. Όταν είπε τήν φράσιν “ανήκομεν είς τήν Δύσιν”, τί σήμαινε αυτό; Ίσως ότι κάποιοι αμφέβαλαν ότι ανήκομεν στήν Ανατολή. Αυτό όμως τί κάνει; καθορίζει τήν Ελλάδα σάν κέντρο αναφοράς. Δηλαδή, κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε στήν Ανατολή καί κάποιοι στήν Δύση. Γιά σκεφθείτε μία στιγμή ότι δέν είμαστε ούτε εκεί ούτε εδώ! Κοιτάμε πάντα ψηλά! Είμαστε τό γένος πού κατήλθε από ψηλά καί κοιτάει πάντα ψηλά!!

Επομένως, ο εθνάρχης, μάς ανάγκασε νά πάθουμε πραγματική -θά έλεγα- σκολίωση, κοιτώντας πάντα πρός τήν Δύση… Ο Αλέξανδρος, ο Διόνυσος, ο Μίνωας, ο Περσέας, κοίταζαν πρός τήν Ανατολή! Ο Καραμανλής κοιτάζει πρός τήν Δύση! Αυτό σημαίνει πώς ο Έλληνας έχει υποχρέωση νά κοιτάζει καί Ανατολή καί Δύση καί Βορρά καί Νότο!

ΕΛΛΑΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ο Δίας άφησε δύο αετούς ελεύθερους καί αυτοί αφού έκαναν τόν γύρο τής γής συναντήθηκαν στούς Δελφούς, γι` αυτό καί ονομάσθηκε ομφαλός τής γής! Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε γιά Ελλάδα, μιλάμε γιά σημείον αναφοράς!!

Γιά σκεφθείτε, ποιός άλλος γεωφυσικός χώρος -ξεχάστε τό πνευματκό, ξεχάστε τό ενεργειακό- εποπτεύει τριών ηπείρων; Κανένας!! Επομένως, αντιλαμβάνεσθε ότι υποχρέωση έναντι τών Ελλήνων καί έναντι τού Ελληνισμού, έχουμε… όχι νά κοιτάμε τήν Δύση ή τήν Ανατολή, αλλά νά κοιτάμε ψηλά!! Είμεθα Ελλάνιοι!! Ήρθαμε από ψηλά καί πάντα κοιτάμε ψηλά! Εάν ενθυμείσθε, οι Έλληνες, ουδέποτε επροσεύχοντο στούς θεούς τους γονατιστοί ή κοιτώντας τήν γή! Πάντα κοιτούν τά άστρα, κοιτούν επάνω!! Γιατί αυτή είναι η ροή τών ενεργειακών πεδίων!

Έχουμε μεγάλη υποχρέωση λοιπόν, ευρισκόμενοι στήν αποστολή στήν οποία είμαστε μέ τόν Αρτέμη, νά σταθεροποιήσουμε τήν θέση τής Ελλάδας καί τού Ελληνισμού στήν ορθή της κατεύθυνση, πού σημαίνει ψηλά!!

Αυτός ο ιθύνων στήν Ρωσσία, είπε καί μιά φράση ακόμη, γιά ένα μεγάλο κράτος: “αυτούς, μήν τούς ενοχλείτε γιατί εσάς έχουν ανάγκη” , “δέν σάς ενοχλούν! μάλλον σάς έχουν ανάγκη”. Μιλάμε γιά πολύ μεγάλα έθνη! Άρα, αντιλαμβάνεσθε ότι αυτό πού εμείς οι Έλληνες έχουμε ξεχάσει, αυτό πού προσπαθούν οι καζάροι νά μάς σβήσουν από τήν κυτταρική μας μνήμη, είναι ότι εμείς είμεθα τό κέντρο αναφοράς…!!

Γιά σκεφθείτε, εάν χάναμε τήν μάχη τού Μαραθώνα, θά υπήρχε Ευρώπη κατ` αρχήν; θά υπήρχε δυτικός πολιτισμός; θά υπήρχε διανόηση; Οι εχθροί τής εποχής εκείνης ήταν αποστατικοί. Οι σημερινοί εχθροί, πάλι αποστατικοί είναι. Αυτούς πολεμούμε!!

Καί, παρά τό γεγονός, ότι πίστεψαν γιά μιά στιγμή ότι έχουν εξαφανίσει τόν ελληνισμό… Εδώ θέλω νά σάς πώ κάτι τό πολύ τραγικό! Είναι μεγάλη ντροπή γιά τόν Ελληνισμό, συγκεκριμένα αυτή η προδοτική κυβέρνηση, νά παίρνει τέτοιες αποφάσεις καί νά κρατάει τέτοιες στάσεις! Δέν ξέρω άν έχετε ακούσει τήν μεγάλη ανακοίνωση εναντίον -προσωπικά- τού κ. Ευάγγελου Βενιζέλου… (Καλό θά ήταν νά αποκαλεί τόν εαυτό του μέ τό πραγματικό του όνομα).

Ο ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ & ΤΟ ΚΑΖΑΡΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ

Τό υπουργείο αμύνης τής Ελλάδος ενέκρινε τήν μετάβαση τής μπάντας τής Αεροπορίας, στήν Μόσχα καί ο κ. Βενιζέλος έβαλε “βέτο” καί δέν τό επέτρεψε. Πνέει τά μένεα, λοιπόν, η Ρωσσική πλευρά καί ιδιαίτερα τό υπουργείο εξωτερικών, εναντίον τού κ. Βενιζέλου. Εκείνος νομίζει ότι αυτό είναι ένα εύσημο καί ένα παράσημο στό πέτο του, από τό καζάρικο κατεστημένο. Απατάται πλάνην οικτράν!! Όταν ο Ελληνισμός αναλάβει τά ηνία τής Ελλάδος, καί τά πάρει από τά δικά του βρωμερά χέρια, νά είναι σίγουρος ότι θά αντιληφθεί ακριβώς τό μέγεθος τού ολισθήματος τό οποίο έκανε. Δέν είχε καμμία απολύτως επικινδυνότητα νά αφήσετε -κ. Βενιζέλε- τήν μπάντα τής Αεροπορίας νά έλθει στήν Μόσχα. Καί γιατί έπρεπε νά έλθει; γιατί αυτό τό Σαββατοκύριακο γιορτάζει η Μόσχα τήν ίδρυσή της από τό 1057. Αυτός ήταν ο λόγος πού είχε προσκληθεί. Ήταν μία πολιτιστική, θά έλεγα, ανταλλαγή, η οποία δέν είχε κανένα κίνδυνο. Καί δέν φαντάζομαι ότι καμμία Μέρκελ, κανένας Φούχτελ ή Ράϊανμπαχ ή Ομπάμα, νά είπε στόν Βενιζέλο νά μήν αφήσει τήν μπάντα νά πάει στήν Μόσχα. Ήταν δική του προσωπική επιλογή καί νά θυμάται ότι αυτό ήταν τό τελευταίο από τά μεγάλα του σφάλματα!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ

Θέλω νά σάς δώσω λοιπόν τό μήνυμα, ότι εάν όλοι ενωθούμε, τό μήνυμα τού Φειδιππίδη ο οποίος είπε… Έχουμε δύο εκδοχές, τού Λουκιανού καί τού Πλουτάρχου! Ο Πλούταρχος λέει ότι εκείνος ο οποίος ήταν ο πρώτος μαραθωνοδρόμος ονομαζόταν ή Ευκλής ή Θέρσιπος. Ο Πλούταρχος λέει, ότι η φράση πού είπε πρίν πεθάνει καί αφού είχε τρέξει όλο τόν δρόμο, μέ όλο τόν οπλισμό ήταν: “Χαίρετε, χαίρομεν”! Ο Λουκιανός λέει τήν εκδοχή τού Φειδιππίδη, πού έχει γίνει καί αποδεκτή, καί ο οποίος είπε: “Χαίρετε, νικώμεν”! Αυτό τό “νικώμεν”, πρέπει νά τό μετατρέψουμε σέ “νενικήκαμεν”!!

Αυτοί είναι οι λόγοι πού βρισκόμαστε στήν Μόσχα, νά μετατρέψουμε τό “νικώμεν” σέ “νενικήκαμεν”!!

Μέ πολύ αγωνιστικούς χαιρετισμούς σέ όλους τούς συνΈλληνες καί τίς συνΕλληνίδες, μέ μιά μεγάλη αγκαλιά γιά όλο τόν Ελληνισμό! Θάθελα πάρα πολύ νά στηρίξουμε όλοι, αυτή τήν προσπάθεια τών εφέδρων, οι οποίοι μέ τόν συμβολισμό τού Μαραθωνίου, θέλουν νά μάς ξαναφέρουν εκείνη τήν εποχή, τήν αντιπαράθεση τών δύο αντιπάλων, τού Ελληνικού δέους μέ τό αποστατικό. Καί νά είναι σίγουροι όλοι οι Έλληνες, ότι η έκβαση τής νέας μάχης τού Μαραθώνα καί μέ τήν βοήθεια τού Εχετλαίου, πού είναι καί τό όνομα τού συνδέσμου…Νά είναι σίγουροι όλοι οι Έλληνες ότι θά μετατρέψουμε τό “νικώμεν” σέ “νενικήκαμεν”!!

Έρρωσθε καί ευδαιμονείτε!!

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΟΤΙΜΑ ΣΠΑΝΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ: ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

Advertisements

EI END ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ : ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ DNA (ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ) ΣΥΛΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ

10550950_1507157369518455_4813457663139331377_n

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ : ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ DNA (ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ)
ΣΥΛΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ
Έχεις πρακτικά περίπου 3 τρισεκατομμύρια που είναι κατατεθειμένα υπέρ του Ελληνικού λαού – 2,3 είναι με το πρόγραμμα των δήμων και 600 δισεκατομμύρια για την κεντρική κυβέρνηση της Ελλάδος. Να σας εξηγήσω πολύ απλά ότι εάν ένας δήμος ο οποίος υποτίθεται έχει υπογράψει το πρόγραμμα και γνωρίζει ότι στην τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουνε αυτά τα χρήματα, έχει κάθε δικαίωμα να πάει στον κύριο Στουρνάρα και να του πει «αυτό εδώ μου ανήκει, πότε θα μου το δώσεις;». Εδώ όμως ερχόμαστε σε κάτι καινούριο, τις τελευταίες τρεις ημέρες κατατέθηκε εξώδικο εναντίον ποίου νομίζετε; Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή η επονομαζόμενη ΤΡΟΪΚΑ πήρε εξώδικο το οποίο πρέπει να απαντήσει εντός 7 ή 15 ημερών. Αντιλαμβάνεστε ότι η πίεση αυξάνεται σιγά-σιγά. Σας έχω πει πριν 6 μήνες ότι η ευδαιμονέστερη στιγμή της ζωής μου θα είναι να συλληφθεί η ΤΡΟΪΚΑ εντός Ελληνικού εδάφους και να παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη. Και δεν θα σταματήσουμε μέχρι αυτό να συμβεί. Προειδοποιώ δε τους πάντες, από τον κύριος Χαρδούβελη μέχρι τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο και τους πάντες, καμία πράξη πωλήσεως της Ελληνικής περιουσίας η οποία έγινε μετά την 23η Απριλίου του 2010 είναι νόμιμη. Θα ανατραπεί με μια απλή νομοθεσία. Προειδοποιώ δε και τους επίδοξους επενδυτές, δεν πρόκειται ποτέ να κρατήσουν αυτό που νομίζουν ότι αγοράζουν. Διότι δεν αγοράζουν τίποτα, δεν μπορείς να αγοράσεις κάτι με χρεόγραφο. Όταν φέρουν αξιόγραφα θα συζητήσουν με τους πραγματικούς Έλληνες. Και εάν επιθυμούμε να πουλήσουμε κάτι τότε θα το συζητήσουμε με βάση αξιογράφων και όχι με βάση χρεογράφων και ξέρουν αυτοί πολύ καλά τι εννοούμε. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι η καινούρια τράπεζα κεφαλαιοποιήθηκε σε ευρώ και όχι σε δολάριο; Πάλι σε χρεόγραφα;
Σας εξήγησα σήμερα ότι οι δύο δυνάμεις που μάχονται στο αποστατικό στρατόπεδο όλοι προέρχονται από την ίδια νοοτροπία. Θα ακολουθήσω μια καινούρια τράπεζα ψυχή τε και σώματι όταν είναι στηριγμένη επάνω σε αξιόγραφα, όχι πάνω σε χρεόγραφα. Δηλαδή τι κάνει η Νέα Τάξις Πραγμάτων, επειδή ξεμπροστιάστηκε και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, βάζει τον «καλό αστυνομικό» να μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Μην εξαπατάστε αγαπητοί μου συνέλληνες. Είναι μόνον εμείς οι Έλληνες και αυτοί οι υπόλοιποι, έτσι είναι οι δυνάμεις. Εκεί λοιπόν στο αποστατικό στρατόπεδο σκεφτήκανε να κάνουν αυτό που κάνουν. Και να σας πω, εμάς τους Έλληνες μας συμφέρει να συμπλεύσουμε με αυτούς διότι λένε ότι σκοπό έχουν να επαναφέρουν την οικονομία με βάση αξιογράφων (με τον χρυσό, με τον άργυρο, με τα μέταλλα), όχι με βάση χρεογράφων. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και λογικό και ηθικό και δίκαιο.

Η ΚΑΡΕΝ ΧΟΥΝΤΕΣ

Επειδή ίσως σε αυτή την φάση είναι δύσκολο να ελέγξουν τις πραγματικές αξίες, είναι κάτι που θέλω να πω τώρα. Είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει, θυμάστε την Κάρεν Χιούντες; Η Κάρεν Χιούντες ήτανε μία πραγματική αγωνίστρια η οποία τα έβαλε με την Νέα Τάξη Πραγμάτων. Το εκπληκτικό είναι ότι είναι χαζαρίνα. Ότι είναι εβραία και χαζαρίνα. Επομένως ρωτάει κανείς πως είναι δυνατόν να τα βάλει η Κάρεν Χιούντες να τα βάλει με την Νέα Τάξη Πραγμάτων; Είναι δυνατόν γιατί είναι στο στρατόπεδο το άλλο. Είναι στο στρατόπεδο που θέλει να επαναφέρει την βάση των αξιογράφων και όχι των χρεογράφων. Προσέξτε όμως τώρα που βρίσκεται η διαμάχη με τον Ελληνισμό. Η καινούρια ομάδα Πούτιν, Ινδία, Κίνα και τα λοιπά και αυτοί μέσα στο αποστατικό στρατόπεδο διεκδικούν την κυριότητα των σκληρών περιουσιακών στοιχείων του πλανήτη, του χρυσού, του αργύρου και των πολύτιμων μετάλλων. Αυτή η κυριότητα ανήκει στους Έλληνες. Αυτοί λοιπόν τώρα τι προσπαθούν να κάνουν. Δηλαδή η CIA έχει δέκα πράκτορες στην Άπω Ανατολή, έχει την Κάρεν στην Ουάσιγκτον, έχει και πολλούς άλλους οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν την ανθρώπινη διανόηση ότι η ιδιοκτησία των σκληρών περιουσιακών στοιχείων προέρχεται από τον Σολομώντα (δεν ξέρω που βρήκε ο Σολομών τόσο χρυσάφι…) και όχι από τον Μέγα Αλέξανδρο και τους αρχαίους Έλληνες. Αυτή είναι η διαμάχη τώρα. Η Κάρεν Χιούντες δεν ασχολείται τόσο με το παγκόσμιο καταπίστευμα και τα λοιπά, ασχολείται με την ιδιοκτησία της βάσεως. Η βάση, δηλαδή τα σκληρά περιουσιακά στοιχεία τα διεκδικούν οι εβραίου και οι Έλληνες. Οι εβραίοι μέσω του Σολομώντος και οι Έλληνες δικαιωματικά μέσω όλων των στοιχείων ιδιοκτησίας που έχουν. Η Κάρεν Χιούντες λοιπόν αυτό που κάνει – και δεν μιλάω συγκεκριμάνα για την Κάρεν γιατί είναι πραγματική αγωνίστρια – είναι ότι βρίσκεται μέσα σε αυτό το δεύτερο στρατόπεδο, στο αποστατικό πεδίο το οποίο προσπαθεί να εγκαταλειφθεί βέβαια η πολιτική των χρεογράφων, να έρθει η πολιτική των αξιογράφων αλλά να πείσει συγχρόνως και το ανθρώπινο γένος ότι η ιδιοκτησία των σκληρών στοιχείων ανήκει στους εβραίους και όχι στους Έλληνες. Αυτή είναι οι διαφορά. Έτσι πιστεύω πως τώρα οι Έλληνες έχουν καταλάβει ποια ακριβώς είναι η Κάρεν Χιούντες και ποιος ακριβώς είναι ο Πούτιν, ποιος είναι ο Κινέζος πρωθυπουργός. Προσπαθεί ο καθένας να οικειοποιηθεί την ιδιοκτησία των σκληρών περιουσιακών στοιχείων.

Αντ. Βαλσαμάκης: Η κυρία Κάρεν θέλει να επανέλθουνε τα αξιόγραφα, δηλαδή θέλει να επανέλθουνε οι πραγματικές αξίες που προκύπτουν από τον χρυσό, τον άργυρο και όλα αυτά τα μέταλλα αλλά την βάση, την αξία, τα μέταλλα αξίας να είναι στην κυριαρχία των εβραίων. Προσπαθούν να φτιάξουν ένα δεύτερο στρατόπεδο, να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από το πρώτο που χρησιμοποίει την πολιτική των χρεογράφων, να φέρουν την καινούρια πολιτική-ιδεολογία στην χρηματοπιστωτική που θα είναι αξιόγραφα αλλά οι αξίες να είναι δικές τους. Αυτό προσπαθεί να πετύχει. Είναι πονηρά σχέδια δικά τους.

Δόκτωρ Ε. Λαμπράκης: Αυτή είναι η κλασική θέση των χαζάρων. Θυμάστε ο λόγος για τον οποίο οι χαζάροι πήραν την εβραϊκή θρησκεία είναι επειδή θέλανε να είναι το αντίβαρο μεταξύ χριστιανισμού και μουσουλμανισμού. Πάντα λοιπόν έχουν τις δύο αντιμαχόμενες μερίδες και αυτοί προτείνουν την μέση λύση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με την πρόταση αυτή της μέσης λύσεως έχουν συστοιχηθεί πάρα πολύ με τα προηγούμενα 15-20-30 χρόνια. Να αποδιώξουμε βεβαίως τους κακούς (τους Μπους, τους Κίσινγκερ, τους Ροκφέλερ, τους Ρόντσιλτ) αλλά το σύστημα που θα επαναφέρουμε, που θα αναγνωρίζει τις εθνικές ταυτότητες, που θα βασίζεται στην συνεργασία των λαών, να βασίζεται σε ένα καθεστώς ιδιοκτησιακό το οποίο θα είναι στα χέρια των εβραίων. Ενώ αυτά τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία προϋπήρχαν της αποστασίας και ανήκουν στους Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτές είναι οι δύο δυνάμεις στον πλανήτη. Λοιπόν, εμάς μας συμφέρει αυτή την στιγμή να συστοιχηθούμε με την δεύτερη ομάδα, να περάσουμε απέναντι και κατόπιν θα τα βρούμε εμείς εκεί. Μην ανησυχείτε.

ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΜΕ ΗΡΕΜΙΑ

Εκείνο που θέλω είναι ένα πολύ απλό μήνυμα να δώσω σε αυτούς που ονομάζουν τους εαυτούς τους πολιτικούς άνδρες και ταγούς στην Ελλάδα. Είναι καλό και σωστό να σκεφτούν έστω ελάχιστά, έστω ότι, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούν να σκεφτούν σαν Έλληνες γιατί αυτό είναι γραμμένο στο λογισμικό τους, καλό θα ήταν από ότι έχουν αρπάξει όπως λέμε στην λαϊκή γλώσσα συζώντας με Έλληνες και προφασιζόμενοι ότι διοικούν την Ελλάδα καλό θα ήτανε να αποχωρήσουν με ηρεμία. Καλό θα ήταν να αποχωρήσουν με ηρεμία και να παραδώσουν τα ηνία επιτέλους στον Ελληνισμό διότι έτσι είναι το σωστό και το δίκαιο και το πιο σημαντικό ότι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Πρέπει με ηρεμία και με συντεταγμένη θα έλεγα κίνηση να μεταφερθεί η δυνατότητα στον Έλληνα και στον Ελληνισμό να αυτοδιοικηθεί επιτέλους μετά από 2500 σχεδόν χρόνια. Έρωσθε και ευδαιμονείτε. Να είστε πάντα υγιείς.
ΕΙ – Ε.Ν.D. ΟΜΙΛΙΑ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟ 18.7.2014 ART FM RADIO CYPRUS

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Ei-End Μνημοσυνη

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ : ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ DNA (ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ) ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ & ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ

10513430_1507048172862708_7920543149046285746_n(…..δεν το έχουν κάνει μόνο στον πλανήτη γαία το έχουν κάνει σε πάρα πολλούς πλανήτες!)

Τι προσπαθεί να κάνει η Νέα τάξη πραγμάτων , να εξαφανίσει το ανθρώπινο γένος. Φανταστείτε ότι μπορεί να είναι κυρίαρχοι εάν έχουνε 1 δις ρομπότ σε 50 χρόνια να τους κάνουν όλες τις δουλειές τους τι χρειάζονται εσένα και εμένα ; Δεν μας χρειάζονται, άρα επεξεργάζονται σε βάθος χρόνου την εξαφάνιση του ανθρώπινου γένους και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του πλανήτη.
Κάτι το οποίο το έχουν κάνει επανηλημένως σε άλλους πλανήτες. Ο Άρης παραδείγματος χάριν είναι το πλησιέστερο θύμα αυτών των συμπαντικών θα έλεγα τρομοκρατών. Είναι συμπαντικοί τρομοκράτες αυτοί, δεν το έχουν κάνει μόνο στον πλανήτη γαία το έχουν κάνει σε πάρα πολλούς πλανήτες. Και από την άλλη μεριά τώρα έχουμε την δύναμη, το σπέρμα, το πνεύμα των Ελλήνων το οποίο αντιστέκεται σε αυτήν την λαίλαπα.
Αυτή την στιγμή συμφέρει τον Ελληνισμό χωρίς να χάσει την ταυτότητα και το όραμά του να συνεργαστεί με αυτούς που θέλουν να επαναφέρουν την κανονική ροή των πραγμάτων όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά.
Να δώσω λοιπόν ένα μήνυμα στην Νέα τάξη πραγμάτων από τις εμπειρίες μου των περασμένων 3 εβδομάδων. Να μην τολμήσουν να φανταστούν ότι θα έχουν σαν συνομιλητή από την άλλη μεριά οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον Αρτέμη Σώρρα. Γιατί εάν επεξεργάζονται τέτοιο σχέδιο, λέω εάν, να είναι σίγουροι ότι ο πλανήτης δεν θα επιβιώσει. Θα γίνουν τέτοιες καταστροφές που ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα ή του Νώε θα είναι παιχνίδι μπροστά.
Θυμίζω μόνο τον πλανήτη Τιαμάτ, Φαέθων. Τι ακριβώς έγινε στον Τιαμάτ ; και θυμάστε ότι οι μασονικές στοές το έχουν ακριβώς απέναντι από την πόρτα, πάντα να τους υπενθυμίζει ότι δεν μπορούν να περάσουν ορισμένα όρια.
Στέλνουμε λοιπόν ένα μήνυμα σε όλες τις μασονικές στοές, στους Ιλουμινάτι, σε όλα τα μεγάλα παιδιά. Μην ξεπεράσετε τα όρια τα οποία έφεραν τον Τιαμάτ στην θέση που βρίσκεται. Ξέρετε ότι ο Τιαμάτ δηλαδή ο Φαέθων, τον χτύπησε, λέει, ο ήλιος, ο Απόλλων έγινε κομμάτια και έπεσε στον Ηριδανό ποταμό. Οι συμβολισμοί παραπέμπουν στην ζώνη των αστεροειδών που βρίσκετε μεταξύ του Άρη και του Δία. Αυτοί οι αστεροειδείς οι οποίοι περιφέρονται γύρω από τον ήλιο ακριβώς με την ίδια ταχύτητα που περιφερόταν ο Τιαμάτ, αυτό ήταν αποτέλεσμα μίας άλλης διένεξης. Επομένως καλό θα ήταν αυτοί που σκέπτονται αλλιώς να θυμόνται πάντα τι ακριβώς συνέβη στον πλανήτη Τιαμάτ και όλες οι στοές ας σκεφτούνε για ποιο λόγο έχουν Ελληνικά σύμβολα σαν δικά τους σύμβολα. Δεν εξευμενίζεται ο Ελληνισμός επειδή έχετε τον διαβήτη και το τρίγωνο σαν σήμα σας ή το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Η αποστασία πρέπει να τελειώσει. Θα έρθει η ώρα της. Αυτή την στιγμή πρέπει να σταματήσει η κατηφόρα να μπούμε σε μία ισορροπία και όσον αφορά την επαναφορά του Ελληνισμού αυτό θα είναι το δεύτερο σκέλος της προσπάθειας. Αυτή την στιγμή λοιπόν έχει μεγάλη σημασία στο χρηματοοικονομικό όσο και να μπλοκάρετε τον Σώρρα και όσο και να μπλοκάρετε τα resources, δηλαδή τας περιουσιακή στοιχεία τα οποία διαχειρίζεστε, δεν θα μπορέσετε εντέλει να κάνετε αυτό το οποίο επιθυμείτε. Να είστε απόλυτα σίγουροι ότι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Δεν είναι μακριά ο χρόνος. Όπως βλέπετε εμείς ούτε απειλούμε κανέναν, ούτε εκδικούμεθα κανέναν. Όπως όμως ο Θέογνης κοιτάει τον Ζήνα στα μάτια και του λέει «θαυμάζω σε φίλε Ζευς», το ίδιο λοιπόν πρέπει και εμείς. Να κοιτάξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους πούμε ότι υπάρχει κάτι που ονομάζεται Δικαιοσύνη και το οποίο είναι υπέρτατον αγαθόν. Τι σημαίνει ; η Δικαιοσύνη εφαρμόζεται και ανάμεσα στις θείες δυνάμεις. Επομένως να θυμόνται πάντα ότι δεν είναι η μετριοπάθεια την οποία δεικνύουμε, δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμις διότι ξέρουν πολύ καλά ότι εάν δεν είναι μετριοπαθείς θα υπάρξει ο απόλυτος Αρμαγεδών όπως τον λένε αυτοί.

ΕΙ – Ε.Ν.D. ΟΜΙΛΙΑ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟ 18.7.2014 ART FM RADIO CYPRUS

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

EI END ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ : ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ DNA (ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ) ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΕΜΕΙΣ & ΑΥΤΟΙ

10557167_1506573069576885_7138822184831019956_n

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ : ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ DNA
(ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ)
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΕΜΕΙΣ & ΑΥΤΟΙ
Δόκτωρ Ε. Λαμπράκης: Να θυμάστε αγαπητοί μου συνέλληνες, και σας το λέω αυτό πλέον μετά λόγου γνώσεως μετά από την τελευταία μου αποστολή που διήρκεσε τρεις εβδομάδες, η αποστολή αυτή ήταν ίσως η πλέον εποικοδομητική, θα έλεγα, από όλη την πορεία του Οργανισμού και ιδιαίτερα από όλη τη γνώση που έχω αποκτήσει μέχρι στιγμής ψάχνοντας τον ελληνισμό, τις ρίζες μου, ακούγοντας το DNA. Πρέπει να σας πω ότι οι προηγούμενες τρεις, τέσσερις εβδομάδες ήταν καταλυτικές για το τι ακριβώς και πώς ακριβώς στέκεται ο ελληνισμός απέναντι στον πλανήτη. Πρέπει λοιπόν πλέον μετα λόγου γνώσεως να σας πω οτι στον πλανήτη υπάρχουν δύο δυνάμεις, εμείς και οι αυτοί. Οι μάχες οι οποίες αυτή τη στιγμή μαίνονται στον πλανήτη, μαίνονται στην πλευρά αυτών. Η δική μας η πλευρά είναι κάτι που ίσως ούτε οι αγαπητοί συνέλληνες το έχουν πραγματικά ενστερνιστεί. Θα σας μεταφέρω μερικές από τις εμπειρίες μου, αυτές των τελευταίων 20 ημερών. Πρώτον πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο συνήθως λέμε “το αποστακτικό DNA”, δεν είναι πλέον μία συγκεχυμένη έννοια, είναι μία πολύ συγκεκριμένη έννοια η οποία έχει χρονική αρχή, χρονική συνέχεια και χρονική διάρκεια. Γνωρίζουμε πλέον με καταγεγραμμένα τα πάντα σε ποιό σημείο ακριβώς έγινε η αποστασία. Ξέρουμε επίσης οτι σε δύο σημεία στον πλανήτη υπάρχουν τα γραπτά στοιχεία τα οποία είναι τα αποδεικτικά της αποστασίας. Και όταν λέω της αποστασίας, θέλω όλοι αγαπητοί συνέλληνες και συνελληνίδες να θυμηθούν τον μεγάλο ιστορικό ποιητή τον Ησίοδο και τον Όμηρο. Θέλω επίσης να σας πω οτι κάποιες δυνάμεις, επίγειες δυνάμεις, κρατούν σαν επτασφράγιστο μυστικό ορισμένα γραπτά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πρώτον τη μεγαλοσύνη του ανθρώπινου γένους, που σημαίνει των Ελλήνων, και επίσης έχουν απόλυτα τα αποδεικτικά στοιχεία περί του πώς ακριβώς δημιουργήθηκε όλη αυτή η υλική υπόστασις, τα χρήματα και όχι μόνον, το χρηματοοικονομικό σύστημα σε όλον τον πλανήτη.

Η ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Πέραν πάσης αμφιβολίας τα πάντα στον πλανήτη οφείλονται στους Έλληνες. Όχι μόνον τα πνευματικά αλλά και τα υλικά. Είναι εντελώς απαραίτητο να αντιληφθούν οι Έλληνες ότι υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή για το ανθρώπινο γένος προ της αποστασίας και το ανθρώπινο γένος μετά την αποστασία. Αυτή ακριβώς είναι η γραμμή την οποία προσπαθούν με κάθε τρόπο, ιδιαίτερα οι αντιπρόσωποι των αποστατών οι “Εβραίοι”, μιλάμε για τους Καζάρους πάντα, οι οποίοι δεν επιτρέπουν στον Ελληνικό λαό, στον απλό συνέλληνα και στην απλή συνελληνίδα να αντιληφθεί ποιος ακριβώς είναι διατηρώντας την διαμάχη στην μετά την αποστασία περίοδο.

ΔΥΟ ΤΑΣΕΙΣ: ΝΤΠ & ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Είναι αλήθεια ότι υπάρχου δύο τάσεις, υπάρχουν δύο φατρίες στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Οι δύο αυτές φατρίες έχουν δύο πολύ κοινές επιδιώξεις. Οι επιδιώξεις είναι και οι δύο να επικρατήσουν, μιλάμε πάντα για το αποστακτικό στρατόπεδο, η μία είναι η Νέα Τάξις Πραγμάτων η οποία προσπαθεί να επιφέρει την υποδούλωση όλου του ανθρώπινου γένους, να είναι όλοι κάτω από μία συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση σκλάβοι, και οι άλλοι- πάντα στο αποστακτικό στρατόπεδο- η οποία προσπαθεί να διατηρήσει τις ταυτότητες των εθνών και η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να φέρει περισσότερη δικαιοσύνη αντιλαμβανόμενη ότι με τον τρόπο που δουλέψει η ομάδα Α, η πρώτη ομάδα, η πρώτη φατρία, δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί το ανθρώπινο γένος. Για να αντιληφθείτε έστω και ελάχιστα τι ακριβώς συμβαίνει θα σας πω ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο – να πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα- θυμάστε ότι ο υπεύθυνος ασφαλείας των Ναζί του Χίτλερ ήταν ο Φον Κανάρης. Ο Φον Κανάρης λοιπόν συνωμότησε για να δολοφονήσει τον Χίτλερ και για να επιφέρει μία ισορροπία στην Ευρώπη και την Αμερική που θεωρείτο ο πολιτισμένος κόσμος τότε. Τι αντιπροσώπευε ο Φον Κανάρης: ο Φον Κανάρης αντιπροσώπευε μία νοοτροπία η οποία ξεκινάει ακόμα από τους Ναΐτες.

ΟΙ ΝΑΪΤΕΣ ΙΠΠΟΤΕΣ

Οι Ναΐτες εάν ενθυμίστε ήσαν οι οποίοι βεβαίως και είναι μέλος των μασονικών στοών, αλλά και εντός των μασονικών στοών οι Ναΐτες προσπαθούν πάντα να ταυτοποιήσουν, και όλη αυτή η προβολή της θρησκευτικής υπόστασης των προσπαθειών τους ήταν πάντα ένα προκάλυμμα. Προσπαθούν πάντα, και το επέτυχαν βεβαίως, να φτάσουν στα αρχεία της αποστασίας. Στον 8ο, 9ο, 10ο και 11ο αιώνα οι Ναΐτες παρά το γεγονός ότι συνεργάστηκαν με το Βατικανό και τον Πάπα, τι προσπαθούσαν να κάνουν, δεν τους ενδιέφερε να υποστηρίξουν τον Πάπα, το Βατικανό και τα συμφέροντα του Βατικανού, με πρόσχημα την θρησκεία οι άνθρωποι αυτοί εντέλει βρήκαν πρόσβαση στα αρχεία της αποστασίας. Πώς δηλαδή έγινε η αποστασία,τα αρχεία του ανθρώπινου DNA, πότε αλλοιώθηκε και ποιές ήσαν οι διάφορες γραμμές αλλοίωσης. Αυτός ήταν ο σκοπός των Ναϊτών και ο Φον Κανάρης λοιπόν, ο οποίος ήθελε να δολοφονήσει τον Χίτλερ, ο οποίος Χίτλερ ήταν κάτω απο την επήρεια των Ναζί, και όταν λέμε Ναζί μιλάμε για μια σατανιστική θρησκεία η οποία έλκει την καταγωγή της ακόμα από την Βαβυλώνα.
Προτού φτάσουμε εκεί όμως θα ήθελα να σας πω πώς εκφράζονται σήμερα αυτές οι δύο τάσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες.
Τον Αύγουστο του 2011 λοιπόν, η δευτέρα ομάδα – ας τους ονομάσουμε οι Ναϊτες – η δευτέρα αυτή ομάδα λοιπόν αποφάσισε ότι η Νέα Τάξις Πραγμάτων (Ν.Τ.Π.) δεν “δουλεύει”, δεν πρόκειται ποτέ το ανθρώπινο γένος να γίνει δούλος και σκλάβος ορισμένων και αποφάσισαν να επαναστατήσουν. Με πρωτοβουλία της Ελβετίας μαζεύτηκαν 57 κράτη στο Μονακό στο Μόντε Κάρλο και αποφάσισαν να επαναφέρουν την δημιουργία του χρήματος σε ορθολογιστικές βάσεις.

ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ

Το χρήμα μπορεί να είναι ή αξιόγραφο ή χρεόγραφο. Τί σημαίνει αυτό; Είναι αξιόγραφο το χρήμα όταν πίσω από το χρήμα υπάρχει μία αξία. Δηλαδή στο χρηματοκιβώτιο της Τραπέζης Ελλάδος υπάρχουν 6 τόνοι χρυσού ή 600 τόνοι χρυσού και βάσει αυτών έχουμε κόψει το νόμισμα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Αυτό είναι αξιόγραφο. Εάν όμως δεν υπάρχει τέτοιο στο χρηματοκιβώτιο της Ελλάδος και κόβουμε χρήμα με υποσχετική χρέους, δηλαδή με ομόλογο, αυτό είναι χρεόγραφο. Έχομε λοιπόν αξιόγραφο, έχομε και χρεόγραφο. Το αξιόγραφο σταμάτησε να υπάρχει στον πλανήτη (εκτός από ορισμένες χώρες της Ασίας), σταμάτησε λοιπόν να υπάρχει στον πλανήτη από τον Β” Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τη συνθήκη του Bretton Woods, τόσον η Αμερική όσον και η Ευρώπη, εγκατέλειψαν το χρήμα ως αξιόγραφον και το έχουν πλέον ως χρεόγραφο. Δηλαδή το ευρώ που έχεις μέσα στην τσέπη σου αγαπητέ μου συνέλληνα είναι χρεόγραφο. Δεν αντιπροσωπεύει καμμία αξία. Αντιπροσωπεύει μόνον το χαρτί στο οποίο είναι τυπωμένο. Αυτή είναι η αξία του χρεογράφου. Εάν λοιπόν οι Έλληνες…

Α. Βαλσαμάκης: Όπως το δολλάριο.

Δόκτωρ Ε. Λαμπράκης: Όπως ακριβώς και το δολλάριο. Εάν οι Έλληνες εδανείσθησαν δολλάρια ή ευρώ μετά από το Bretton Woods δεν δανείσθηκαν αξιόγραφα, αλλά δανείσθηκαν χρεόγραφα! Επομένως επειδή το χρεόγραφο δεν έχει αξία, δεν έχουν δανειστεί τίποτα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Καθόμαστε ένα βράδυ 10 φίλοι σ” ένα φιλικό σπίτι να παίξουμε χαρτιά και αντί για χρήματα που δεν έχει κανένας μας αποφασίζομε να χρησιμοποιήσουμε φασόλια. Τα φασόλια λοιπόν τα παρέχει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, αλλά έχει μόνον 100 φασόλια. Λέει όμως “παιδιά εγώ θα σας τα δώσω τα φασόλια, αλλά στο τέλος της βραδιάς θα μου δώσετε 2 παραπάνω. Από 100 φασόλια θα μου δώσετε 102 φασόλια”. Κανένας από εμάς δεν έχει φασόλια, μόνον ο ιδιοκτήτης. Ας τον ονομάσουμε τον ιδιοκτήτη Ροθτσάιλντ. Έρχεται λοιπόν μας δίνει τα φασόλια και στο τέλος της βραδιάς θέλει 102 φασόλια. Όλοι εμείς δεν έχουμε φασόλια. Πού θα βρούμε τα 2 φασόλια να του τα δώσουμε πίσω; Θα παίξουμε, ο ένας θα χάσει, ο άλλος θα κερδίσει… κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού άλλος κερδίζει άλλος χάνει, έτσι; Λοιπόν… Στο τέλος της βραδιάς όμως αυτός που είχε τα φασόλια μας ζητάει πίσω τα 100 συν 2. Πού θα τα βρούμε εμείς να τα δώσουμε; Να σκεφτείτε ότι δεν έχουμε καθόλου φασόλια. Και λέει λοιπόν ο ιδιοκτήτης “Δεν έχεις φασόλια; Θα μου αφήσεις το πουκάμισό σου μέχρι να βρεις τα φασόλια να μου τα φέρεις”. Και εάν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Αμάραντος κέρδισε τον Βαλσαμάκη κι ο Βαλσαμάκης δεν έχει να του δώσει τα φασόλια που κέρδισε του λέει “Πρέπει να μου αφήσεις και το παντελόνι σου” και του παίρνει ο μεν Ροθτσάιλντ του παίρνει το πουκάμισο, ο δε Αμάραντος του παίρνει το παντελόνι. Αυτή είναι η αναλογία που συμβαίνει. Δηλαδή κάποιος εδάνεισε τίποτα και σου παίρνει πίσω κομμάτι-κομμάτι τον Εαυτό σου, το Σώμα σου, δηλαδή τη Γή σου, το σπίτι σου, τα υπάρχοντά σου χωρίς να σου έχει δώσει ποτέ ΤΙΠΟΤΑ! Αυτή είναι η πολύ απλή αναλογία που να την αντιληφθεί όλος ο κόσμος.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

Αποφάσισε λοιπόν αυτή η ομάδα των “ευαισθητοποιημένων” … μ” έχετε ακούσει πολλές φορές που σας μιλάω για Λευκούς Ιππότες, για Λευκά Πηλίκια, για Ομοσπονδία του Φωτός κ.τ.λ. … Όλοι αυτοί λειτουργούν μέσα στο αποστατικό στρατόπεδο. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας τί σημαίνει; Ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλον πας, θα είσαι πάντα μέσα στους κανόνες του αποστατικού στρατοπέδου. Και οι δύο λοιπόν αυτές τάσεις και ροπές βρίσκονται μέσα στο αποστατικό στρατόπεδο και ο Έλληνας βρίσκεται ακριβώς πριν την αποστασία. Ό,τι έμαθε το αποστατικό στρατόπεδο όσον αφορά επιστήμες, μαθηματικά, λογική, νόηση κ.τ.λ. κι όλα αυτά τα έμαθε από τους Έλληνες. Τα έμαθε από τον πριν της αποστασίας χώρο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι Συν-Έλληνες και οι Συν-Ελληνίδες μας ότι η Ελλάδα εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει μόνη της, μόνη της!!!, αυτό που ονομάζεται Άνθρωπος. Τί ακριβώς είναι η διαφορά των Ελλήνων από τους υπολοίπους. Η διαφορά είναι ότι οι Έλληνες είπαν εκείνο το θαυμάσιο ρητό του Πρωταγόρα, το οποίο το είχαν και πάντα σαν – θα λέγαμε – τελετουργικά το ακολουθούσαν “Πάντων χρημάτων μέτρον Άνθρωπος”. Τώρα τί λέει το αποστατικό DNA; “Πάντων ανθρώπων μέτρον χρήμα”. Καταλαβαίνετε την διαφορά; Ο μεν ο Πρωταγόρας μας λέει “Πάντων χρημάτων μέτρον Άνθρωπος”, ενώ ο εβραίος σου λέει “πάντων ανθρώπων μέτρον χρήμα”. Εάν δεν έχεις δηλαδή … και τί σημαίνει χρήμα; Χρήμα δεν σημαίνει το νόμισμα. Χρήμα σημαίνει… Προέρχεται από το ρήμα χράω-χρώμαι και δεν αφορά μόνον τις υλικές υποστάσεις. Το χρήμα σημαίνει και την πνευματική, την ενεργειακή μας υπόσταση. Το χρήμα λοιπόν “Πάντων Χρημάτων Μέτρον Άνθρωπος”, λέει λοιπόν ο Έλληνας, ο Φιλόσοφος, ο Πραγματικός Άνθρωπος ότι είναι αδύνατον να υπάρχει κάποιος ή κάτι στο Σύμπαν το οποίον να μη μπορεί να προσαρμόσει στα μέτρα του ο Άνθρωπος.

ΕΛΛΗΝ & ΕΒΡΑΙΟΣ

Σας αναφέρω δύο πολύ απτά παραδείγματα για να καταλάβετε τις νοοτροπίες της προ της αποστασίας και μετά την αποστασία. Είπαμε και το έχουμε αποδείξει επανειλημμένως ότι οι 2 δυνάμεις που μάχονται στον πλανήτη είναι ο Έλληνας αυτήν την στιγμή και ο εβραίος με την έννοια που έχομε πει για τους καζάρους αποστάτες. Στην βιβλιογραφία και των δύο, υπάρχουν 2 παράλληλοι μύθοι. Ο ένας είναι του Προμηθέα και ο άλλος είναι του Ιώβ. Και οι δύο – και ο Προμηθέας και ο Ιώβ υπέστησαν πάρα πολλά δεινά από τις πράξεις τις οποίες έκαναν. Ο μεν Ιώβ δεν έκανε τίποτε κακό και ενώ ήτο πλούσιος, ίσως ο σοφότερος, ο ευδαιμονέστερος άνθρωπος στον πλανήτη, ξαφνικά τα έχασε όλα. Κι άρχισε λοιπόν να παραπονιέται στο Θεό γιατί και για ποιόν λόγο του συμπεριφέρθηκε έτσι ο Θεός. Ο Θεός τον υποβιβάζει του λέει ότι “είσαι βλαξ, είσαι ανόητος, πώς τόλμησες ποτέ και να με ρωτήσεις ακόμη για ποιόν λόγο αγνοώντας, την δικαιότητα της Κρίσης μου” και ουδέποτε ο Ιώβ αποφάσισε να φέρει οποιαδήποτε αντίρρηση εις τον Θεόν του, παρά υπέστη όλη την τιμωρία χωρίς καμμία απολύτως αντίρρηση. Βλέπουμε τώρα τον Προμηθέα από την άλλη μεριά, ο οποίος δικαίως πάσχει και ουδέποτε υποβιβάζει τον εαυτό του έναντι του Διός. Εκείνο που κάνει; Τον κοιτάει στα μάτια και του λέει “ό,τι και να γίνει – δεν με ενδιαφέρει η τιμωρία που μου έβαλες – αλλά ό,τι και να γίνει το έκανα γιατί; Έτσι αισθανόμουν εγώ το Δίκαιο”. Τολμά δηλαδή ο Άνθρωπος να κοιτάει στα μάτια τον Θεό και να του λέει ότι Υπάρχει κάτι πολύ πιο δυνατό από σένα που ονομάζεται συναίσθημα της Δικαιοσύνης. Και εγώ επειδή αυτό το συναίσθημα χρησιμοποίησα και γι” αυτό ευεργέτησα την Ανθρωπότητα, δεν με ενδιαφέρει, ουδέποτε πρόκειται να σου ζητήσω συγνώμη… Και ο Θεός; Ο Θεός των Ελλήνων τί κάνει; Συζητάει με τον Προμηθέα και προσπαθεί να έχει Δια-Λογική συζήτηση για ποιόν λόγο και με ποιά κριτήρια επεβλήθη αυτή η τιμωρία. Να ενθυμήστε ότι και οι Θεοί ακόμη ορκίζοντω στα νερά της Στυγός ότι “εάν δεν υπακούσουν, εάν παρα-βλέψουν και παρα-ποιήσουν τους θεϊκούς νόμους του Σύμπαντος, την Δικαιοσύνη, την Αρετή, την Ισηγορία, την Ελευθερία, έπρεπε να υποστούν ορισμένη τιμωρία. Ακόμη και οι Θεοί λοιπόν, και οι Άνθρωποι λοιπόν, ο Έλληνας λοιπόν κοιτάει το Θεό του στα μάτια. Ένα από τα πολύ θαυμαστά, θα έλεγα, ρητά των αρχαίων ήτανε αυτό το οποίον έγραψε ο Θέογνις ομιλώντας με τον Δία. Ακούτε πώς απευθύνεται στον Δία. “Ζεύ φίλε θαυμάζω Σε”. Λέει ο Θέογνις προς τον Δία. “Ζεύ φίλε θαυμάζω Σε”. Ο δε Αισχύλος λέει “Πολλά τα δεινά και ουδέν Ανθρώπου δεινότερον έστίν”. Τα θαυμαστά λέει του Σύμπαντος είναι άπειρα, αλλά το θαυμαστότερον δημιούργημα από όλα είναι ο Άνθρωπος. Ο Άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ουσιαστικά είναι η Θεότης του Σύμπαντος. Εκεί μέσα στον ανθρώπινο νου, δηλαδή στο νοητικόν, στο επιθυμιτικόν και το θυμοειδές, σε αυτές λοιπόν τις 3 έννοιες, το τρισυπόστατον της θεότητος, το οποίον οι Έλληνες προέβαλλαν από την εποχή του Ερμή του Τρισμέγιστου ακόμα, εκεί βρίσκεται η Θεότης. Επομένως όταν ο Θέογνις βλέπει τον Δία και του λέει “Ζεύ Φίλε Θαυμάζω Σε”, τί σημαίνει; Ότι ήμεθα φτιαγμένοι από τα ίδια υλικά απλώς εσύ έχεις περισσότερες δυνατότητες από μένα. Και αυτή είναι η ουσία.

Η ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΟΥΣΙΑ

Τα πάντα στο Σύμπαν προήλθαν από την Πρωτόγονη Ουσία. Το Αστρικό μας Σώμα και το Φυσικό μας Σώμα, όπως και το Πνευματικό είναι οι τρείς υποστάσεις. Το Νοητικό, το Θυμικό και το Επιθυμητικό. Αυτές λοιπόν οι διαφορές είναι ανάμεσα στους δύο. Βλέπετε πώς ο Ιώβ αντιμετωπίζει τον Θεό σαν σκλάβος και βλέπετε πώς ο Προμηθέας αντιμετωπίζει τον Δία σαν ίσος προς ίσο. Έτσι, εκεί ακριβώς… σε αυτό το σημείο … εκεί ακριβώς είναι η αποστασία. Η αποστασία τί σημαίνει; Ότι ήρθε κάποιος, μια τρίτη οντότητα και προσήλκυσε ένα μέρος του Ελληνισμού προς τα εκεί, απεστάτησε όπως μας λέει ο Ησίοδος: ο Κρόνος και οι Τιτάνες κάνανε μία συμμαχία λέει και τα βάλανε με τους Ολυμπίους. Οι Ολύμπιοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι έφεραν τον Πολιτισμό στην Ανθρωπότητα, στο Ανθρώπινο Γένος. Κατ” επανάληψιν έχομε πει ότι ο Πολιτισμός κατήλθε στο Λύκαιον της Αρκαδίας και στην Κνωσσό. Επομένως, πρέπει να οριοθετήσομε τί ακριβώς έχει συμβεί για να μπορούμε σαν Έλληνες και Ελληνισμός να αντιληφθούμε γιατί είμαστε τόσο διαφορετικοί; Τί είναι η προ της αποστασίας Ανθρώπινη Φύση και τί είναι μετά την αποστασία ανθρώπινη φύση. (1:06:51)

ΕΙ – Ε.Ν.D. ΟΜΙΛΙΑ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟ 18.7.2014 ART FM RADIO CYPRUS

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Ei-End Μνημοσυνη

EI END ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

10544417_1506186402948885_1179540276509242064_n

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1:43:48- 2:02:18
ΕΡΩΤΗΣΗ: Δύο ερωτήσεις παρακαλώ, η μία από τον συνέλληνα τον Γιάννη εάν η Τράπεζα της Ανατολής ακόμη και σήμερα κλείνει ισολογισμό μέσα στην Εθνική Τράπεζα. Και η δεύτερη ερώτηση να σας την κάνω αμέσως, δύο κουβέντες για την υδρόλυση (των χημικών) που γίνεται στην Μεσόγειο, αυτή την καταστροφή.
Δόκτωρ Ε. Λαμπράκης: Κατ αρχήν η πρώτη ερώτησις, ναι γίνεται ισολογισμός σε ιδιαίτερο- γιατί ξέρεται δεν απορροφήθηκε ποτέ η Ανατολή από την Εθνική- εάν δείτε τους ισολογισμούς της Εθνικής μετά το 1935 θα δείτε ότι έχει μια ειδική στήλη όπου πάντα δίδει τον ισολογισμό της Ανατολής. Η Ανατολή σήμερα λειτουργεί σαν επενδυτική τράπεζα. Η επενδυτική αυτή τράπεζα έχει τον ίδιο κωδικό που είχε τότε, αλλά έχει άλλα ονόματα, έχει ονόματα άλλα έχουνε όμως το θράσος να λένε ότι -δεν μπορούνε βέβαια πλέον να το λένε, έτσι; γιατί -και σας το λέω τώρα μετά λόγου γνώσεως- αυτή η αποστολή των τελευταίων 20 ημερών μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία για το πώς ακριβώς ληστεύτηκε ο ελληνισμός. Και πρέπει να σας πω ότι και εσείς και εγώ και όλοι μας δεν θα μάθουμε ποτέ πώς το έχουν κάνει, απλώς θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, και για αυτό σας διαβεβαιώ! (χειροκροτήματα)

ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πρέπει όμως να σας δώσω και την προειδοποίηση μετά το χειροκρότημα ότι δεν αφήνουν την αρχή τόσο εύκολα. Κάτι για το οποίο έχεις χρησιχρησία 70 χρόνια ή και παραπάνω 80 χρόνια, είναι δύσκολο να αποδεχτείς ότι δεν είναι πλέον δικό σου. Έχουνε όμως ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα ότι επέβαλαν όλοι αυτοί οι επιβήτορες το Αγγλικό Δίκαιο. Το Αγγλικό Δίκαιο έχει μέσα κάτι που ονομάζεται Equity Law. Ενώ δηλαδή το δίκαιο το ελληνικό το οποίο ήτανε σε απόλυτη αρμονία με το Δίκαιο του Ασουρμπανιμπάλ, γιατί ο Ασουρμπανιμπάλ ήταν από τον Α-Σύριο για αυτό ονομάζονταν Α-σύριοι. Έχουμε Σύριο Α, Σύριο Β και Σύριο Γ. οι Ασσύριοι λοιπόν ήσαν από τον Α-Σύριο. Το Δίκαιο λοιπόν του Ασουμπαρνιμπάλ, το Δίκαιο του Λυκούργου και το Δίκαιο του Σόλωνος λένε ότι εάν εκλάπη κάτι από εσένα πρέπει να επανέρχεται με την απαιτούμενη απόδοση. Το Αγγλικό Δίκαιο το οποίο βασίζεται στο Ρωμαϊκό Δίκαιο που είναι το LEX FORI, οι μεν Ρωμαίοι ήταν κοσμοκράτορες και οι Άγγλοι ήταν θαλασσοκράτορες, το δίκαιο όμως που χρησιμοποίησαν και οι δύο ήταν το ίδιο. Το δικό τους δίκαιο λέει ότι εάν κλέψεις κάτι, επειδή πίστευαν ότι θα ήταν πάντα κυρίαρχοι στον πλανήτη τόσον οι Ρωμαίοι τόσον και οι Άγγλοι, και αν μου κλέψεις κάτι όχι μόνο θα μου δώσεις το κλοπιμαίο αλλά και ό,τι δημιούργησες χρησιμοποιώντας το κλοπιμαίο, αυτό λέγεται Equity Law. Στην Αγγλία μέχρι τον 19ο αιώνα υπήρχαν ειδικά δικαστήρια που ονομάζονταν Equity Course. Equity σημαίνει ισοζυγία, ισοτιμία. Δεν απαιτούμε λοιπόν- και εμείς λογαριάσαμε το τι μας χρωστάνε για την Τράπεζα της Ανατολής με βάση το δικό τους το δίκαιο. Έτσι; Διότι αυτών το δίκαιο χρησιμοποιούμε και σήμερα ακόμη, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή των μνημονίων και στην Ελλάδα το Αγγλικό Δίκαιο επικρατεί. Το Αγγλικό Δίκαιο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, αυτό που είναι το βασικό είναι ότι ενώ στο μεν δίκαιο το κανονικό των ανθρώπων, το Αστικό Δίκαιο των κανονικών ανθρώπων είναι ότι εάν κατηγορήσω κάποιον για κάτι πρέπει εγώ που τον κατηγορώ να αποδείξω ότι το έκανε. Το Αγγλικό Δίκαιο είναι το ανάποδο, εάν σε κατηγορήσω για κάτι πρέπει ο κατηγορούμενος να αποδείξει την αθωότητά του. Δηλαδή ο κοσμοκράτορας κρατάει όλα τα στοιχεία τα αποδεικτικά και μετά λέει σε αυτόν που κατηγορεί απόδειξέ μου ότι δεν το έκανες. Εδώ λοιπόν όμως έρχεται το ίδιο το δικό τους το δίκαιο πλέον να τους «δαγκώσει», διότι εμείς χρησιμοποιώντας το δίκαιο το δικό τους τους λέμε θέλουμε όσα κλέψατε, τα οποία βασικά ξέρετε τα δώσανε όλα στον Χίτλερ να φτιάξει τη Γερμανία. Η Γερμανία για να μπορεί σήμερα να σας κουνάει το δάκτυλο, την έχετε φτιάξει εσείς, έδωσαν λεφτά οι δικοί σας πρόγονοι. Αυτοί που ήρθαν από την Μικρά Ασία και ήρθαν στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο είναι πάρα πολλοί Μικρασιάτες, όλοι αυτοί λοιπόν, όλων αυτών την περιουσία κατάσχεσαν οι σαββατιανοί Σιωνιστές Εβραίοι τα έδωσαν στον Χίτλερ για να φτιάξει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Γερμανία η οποία σήμερα σας κουνάει το δάκτυλο. Τα χρήματα τα οποία λέει η Γερμανία ότι χρωστάτε είναι δικά σας λεφτά. Αυτά που σας δανείσανε δηλαδή είναι ακριβώς τα δικά σας λεφτά, και δεν εννοώ τα καταπιστεύματα. Τα χρήματα τα οποία είναι σήμερα στην Bundesbank στην Deutsche Bank και σε όλες τις γερμανικές τράπεζες είναι όλα ελληνικής ιδιοκτησίας γιατί σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο και το Equity Law τα κλέψατε και δημιουργήσατε αυτό που λέγεται «γερμανικό θαύμα», το δημιουργήσατε με δικά μας λεφτά και δεν μπορείτε να μας κουνάτε το δάκτυλο, η κυρία Δωροθέα η οποία θέλει τώρα να φύγει από την καγκελαρία, την κάνει με αλαφρά πηδηματάκια. Έρχεται το τέλος του 2014 και ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του. (χειροκροτήματα)
Να είστε εν εκγρηγόρσει και να φοβάστε, και να φοβάστε έτσι; Ο γενναίος δεν είναι εκείνος που δεν ξέρει φόβον, γενναίος είναι εκείνος ο οποίος παρά το ότι γνωρίζει τον φόβο κάνει αυτό που πρέπει. Αυτό είναι γενναιότης! Το να έχεις άγνοια του φόβου δεν είναι γενναιότης, έτσι; Γεναιότης είναι να γνωρίζεις τον φόβο και να κάνεις ακριβώς αυτό που πρέπει κατανικώντας ψυχικά τον φόβο.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ

ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Ei-End Μνημοσυνη

EI END ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: Η ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

10544383_1506197816281077_3676526037071509716_nΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: Η ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
END ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Για την υδρόλυση η οποία γίνεται 100 χιλιόμετρα από τα Χανιά και είναι με χημικά από τη Συρία.
Λαμπράκης: Ο λόγος που γίνεται αυτό, ξέρετε ποιος είναι αυτός ο λόγος; Επειδή γνωρίζουν ότι η μεγάλη αλλαγή έρχεται, θέλουν να εμποδίσουν την εξόρυξη υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών. Θα μπορούσαν να το πάνε στον Νότιο Πόλο να το κάνουν, στο Βόρειο Πόλο, στη βόρεια θάλασσα, μολύνουν όμως την δική σου θάλασσα αγαπητέ μου συνέλληνα για να σε εμποδίσουν, όταν καταλάβεις, και το ξέρουν ότι έρχεται η αλλαγή. Είτε με το καλό είτε με το κακό, ο Έλληνας θα επανακαταλάβει τον γεωφυσικό του χώρο. Όταν συμβεί αυτό λοιπόν, δεν θα μπορείτε,, δεν θα μπορούμε εμείς να κάνουμε εξόρυξη μέσα στη θάλασσα αερίου και υδρογονανθράκων. Και το κάνουνε σε τέτοιο γεωφυσικό χώρο που να μολύνει τόσο τα ύδατα νοτίως της Κρήτης όσο και το Ιόνιο. Αυτή η κίνηση σας δίνει και το στίγμα ΠΟΎ είναι ο πλούτος της Ελλάδος.
END ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Θα τους προλάβουμε γιατρέ μου;
Λαμπράκης: Πιστεύουμε ναι.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ

ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Ei-End Μνημοσυνη

EI END ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ

1919621_1506199159614276_6043745447509760267_n

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ

END ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Είχατε πει πριν από καιρό ότι χοντρικά οι αεροψεκασμοί έχουν σταματήσει.
Λαμπράκης: Όχι αυτό δεν το είπα ποτέ. Είπα σταμάτησαν για 40 ημέρες. Σταμάτησαν για 40 ημέρες και θα σταματούν και κάθε φορά που είναι καλοκαίρι σταματούν για τον εξής λόγο. Για να είναι αποτελεσματικοί οι αεροψεκασμοί πρέπει να επακολουθεί πάντοτε βροχή. Όταν δείτε είναι στις μεταβατικές εποχές Άνοιξη και Φθινόπωρο. Όταν δείτε καθαρό ουρανό κάποια μέρα και δείτε γραμμές ψεκασμών, θα περιμένετε βροχή τις επόμενες 48 ώρες, διότι η βροχή είναι αυτή που κατεβάζει τα βαρέα μέταλλα και όλα αυτά που ρίχνουν. Βασικά τώρα το κάνουν για την νανοτεχνολογία. Δημιουργούν δίκτυα ηλεκτρικής αγωγιμότητος στο σώμα του ανθρώπου, μαζί με τους ψεκασμούς μπαίνουν στο σώμα μας και με την νανοτεχνολογία αυτά που ονομάζονται Morgellons. Τα Morgellons είναι μικρά νανοτεμαχίδια, τα οποία δημιουργούν ένα δίκτυο στον συνδετικό ιστό των κυττάρων. Τα κύτταρα μας συνδέονται μεταξύ τους με ένα δίκτυο ινώδους ιστού και πάνε τα Morgellons και καθίζουν επάνω σε αυτό το δίκτυο δημιουργώντας λοιπόν ένα καλώδιο πολλαπλών χρήσεων μέσα στο σώμα μας. Με αυτόν τον τρόπο κατόπιν το HΑΑRP, από τα τηλέφωνα τα κινητά από όλα τα ασύρματα, η ασύρματη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων εκατονταπλασιάζει την ισχύ της μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Αυτός είναι ο λόγος των ψεκασμών.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ

ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Ei-End Μνημοσυνη

EI END ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ & ΟΙ ΝΑΖΙ

10524723_1506203259613866_6313905926242965070_n

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ & ΟΙ ΝΑΖΙ

Πρέπει να σας πω ότι μετά από αυτό που ακούσατε σήμερα για την Συνθήκη του Μονακό, γίνεται μία μεγάλη μάχη ακόμα και στα υψηλόβαθμα στελέχη των Ηνωμένων Πολιτειών, των ενόπλων δυνάμεων, υπάρχουν δύο μερίδες, η μία μερίδα η οποία δεν θέλει να γίνεται αυτό και η άλλη μερίδα που το προτείνει. Γίνεται θανάσιμη μάχη, δεν καταλαβαίνετε εσείς σε αυτό το επίπεδο, αλλά γίνεται μια θανάσιμη μάχη κορυφής αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι αυτό που για τέσσερα πέντε χρόνια ονομάζανε το G7, ΤΟ G5, ΤΟ G20 έχει πλέον ατονήσει, δεν τους παρακολουθεί κανένας, δεν τους ακούει κανένας. Οι Ροθτσάιλντ έχουν χρεοκοπήσει την BIS γιατί τους κλείσανε τη Federal Reserve εδώ αλλά τυπώνουν δολάρια στον πλανήτη. Έχουνε μηχανές σε 5 σημεία στην Ευρώπη και τυπώνουν δολάρια. Λοιπόν αυτό το πράγμα στην Αμερική έχει σταματήσει τώρα πλέον, δηλαδή από τον Δεκέμβριο του 2013 μέσα στην Αμερική δολάριο δεν τυπώνεται πλέον, και αυτό που γίνεται τώρα είναι μία σταδιακή θα έλεγα προσαρμογή. Ό,τι δολάριο διακινείται μέσα στην Αμερική πρέπει να έχει ένα υπόβαθρο σε χρυσό, επειδή όμως έχουν κλέψει τον χρυσό- το συνδέω με τα γεγονότα που σας είπα πριν- οι Παραγουανοί και όλες οι χώρες της Νοτίου Αμερικής θέλουν να πάρουν πίσω, να κατασχέσουν τις περιουσίες της ΕΛΙΤ, οι οποίες είναι στη Νότιο Αμερική, και οι οποίες είναι η προέκτασις των ναζιστών της Γερμανίας. Όλοι οι ναζιστές, 6000, τα υψηλότερα στελέχη του ναζισμού τα παρέλαβε ο πατέρας του γέρο Μπους, ο Πρέσκοτ Μπους, σε μία ειδική αποστολή που ονομαζόταν Paperclip. Με αυτή λοιπόν την αποστολή παρέλαβε όλους τους ναζί και τους έφερε στην Αμερική και σήμερα που σας λέω οι Εσκενάζι Καζάροι που εκείνη την εποχή τους λέγανε Γερμανούς Ναζί είναι οι ίδιοι που κάνανε κουμάντο τότε κάνουνε κουμάντο και σήμερα. Το γεγονός ότι τσακώνονται μεταξύ τους τώρα είναι επειδή βλέπουν τον υπόλοιπο κόσμο, 147 έθνη από τα 192 με πέντε από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Ιράν, Βραζιλία, Νότιος Αμερική, Αργεντινή, μαζί με τις περισσότερες χώρες της Νοτίου Αμερικής, όλες πλέον βρίσκονται σε αυτή τη μεγάλη σύνοδο, οι οποίες έχουν βάλει αμέτι μουχαμέτι να κάνουν το εξής: πρώτον να επαναφέρουν τη βάση χρυσού και αργύρου, δεύτερον να δημιουργήσουν ένα δικαστικό σώμα στο οποίο θα υπακούν όλοι οι λαοί της Γης. Τώρα δηλαδή αν πας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και μια υπόθεσις τελεσιδικήσει εκεί τι συμβαίνει; Εάν η υπόθεσις είναι εναντίον μια χώρας από τις πέντε που έχουν βέτο στα Ηνωμένα Έθνη, δεν εκτελεί η χώρα την απόφαση. Με τη νέα νομοθεσία όμως, με την νέα τάξη πραγμάτων, την πραγματική δηλαδή συμφωνία των λαών δημιουργήθηκε ένα δικαστήριο στο οποίο θα υπακούν όλοι οι λαοί. Εάν δηλαδή δεν βρίσκεις το δίκιο σου μέσα στην Ελλάδα, μπορείς να πας στο Διεθνές Δικαστήριο αλλά σε κρατικό επίπεδο πάντα και να βρεις το δίκιο σου εκεί και η απόφαση θα είναι άμεσα εκτελεστή.
Φανταστείτε τώρα αυτοί ιδιαίτερα οι πέντε έξι λαοί, δηλαδή Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία οι οποίοι έχουν τη μεγάλη μερίδα στην καταδίκη από την ανθρωπότητα στο ότι έχουν κατακλέψει όλους τους λαούς, αυτοί δεν θα παραδώσουν την αρχή τόσο εύκολα, κρατούν τους μηχανισμούς με χέρια και με δόντια για να μην επιβληθεί η νέα τάξις, να μην επιβληθεί π.χ. ξέρετε όλα τα εμβόλια τα οποία κάνετε στα παιδιά σας είναι θανατηφόρα; Ξέρετε ότι δημιουργούν όλες τιε ασθένειες στην ενήλικη ζωή; Ξέρετε ότι το 70% των φαρμάκων που παίρνετε κάνουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από ότι σας τα πουλούν; Θα υπάρξει λοιπόν μία πραγματικά Αρχή, ιατρική Αρχή παγκόσμια, η οποία θα επιβλέπει την αρετή τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ελευθερία όλων των λαών. Αυτό προσπαθούν οι Καζάροι να σταματήσουν τώρα. Ευτυχώς όμως τα ¾ των λαών της γης έχουν προσυπογράψει την αλλαγή.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ

ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Ei-End Μνημοσυνη

EI END ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

10527391_1506209936279865_928298396396853711_nΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
END ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Μια τέταρτη ερώτηση. Η αλλαγή που φανταζόμαστε ότι θα έρθει θα είναι οικονομική ή θα είναι σε άλλο επίπεδο;
Λαμπράκης: Επειδή ξέρετε- θυμάστε που σας είπα προηγουμένως τη σπηλιά του Πλάτωνα; Ξέρετε τι σας βάζουν και βλέπετε σε εκείνον τον τοίχο; Δολάριο, ευρώ, δραχμή, λιρέτα, γιεν, γουάν. Κατάλαβες; Ο ελληνισμός λοιπόν δεν έχει να κάνει ποτέ με δολάρια, ευρώ κλπ. Εάν όμως εγώ δεν σε απελευθερώσω από αυτό που βλέπεις εκεί δεν μπορείς να κάνεις τη στροφή. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η αλλαγή θα γίνει και στα δύο πεδία. Το οικονομικό είναι το ευκολότερο. Γιατί ο,τι υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη ανήκει σε σένα. Πώς είναι το μικρό σου;
Βαγγέλης
Δόκτωρ Ε. Λαμπράκης: Βαγγέλη πρέπει να σου πω ότι είσαι δισεκατομμυριούχος διότι από τα λεφτά των προγόνων σου έχουν κάνει τα πάντα αυτοί. Αυτό λοιπόν θα απελευθερώσει την ακοή και την όρασή σου από τον τοίχο που βλέπεις τις σκιές και θα σε γυρίσει στην αλήθεια. Καταλαβαίνεις λοιπόν η αλλαγή θα έρθει σε δύο στάδια, πρώτον οικονομική και κατόπιν η πνευματική και ψυχική αλλαγή.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ

ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Ei-End Μνημοσυνη

EI END ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ: ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

10351518_1505794409654751_679050261585212289_n

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ: ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Αντώνης Βαλσαμάκης : Πλην όμως δεν πρέπει να μας περνάει εντελώς απαρατήρητο η τακτική και η νοοτροπία της γείτονος Τουρκίας. Οι Τούρκοι με διαταγές των στρατηγών τους, προσέξτε είναι σοβαρό, η πληροφόρηση αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή, κάνει 3 έως 6 παραβιάσεις τόσο του εναέριου όσο και του θαλάσσιου χώρου της Ελλάδος εβδομαδιαία. Στο σημείο που αρχίζει από την Ξάνθη και κατευθύνεται νότια και το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι ο 25ος παράλληλος, ο 25ος μεσημβρινός όπως λέγεται. Αυτός λοιπόν χωρίζει το Αιγαίο με μία νοητή γραμμή στα δύο του κομμάτια, στο Ανατολικό και στο Δυτικό. Έχουν αποφασίσει λοιπόν οι Τούρκοι να εκμεταλλευτούν αντί πάσης θυσίας το ανατολικό κομμάτι του Αιγαίου. Μέσα σε αυτό το κομμάτι του Αιγαίου συμπεριλαμβάνεται η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος και πολλά άλλα νησιά μέχρι το Νότιο Αιγαίο αυτός λοιπόν είναι ο απώτερος σκοπός τους. Πάρα πολλά σενάρια υπάρχουν επ’ αυτού. Αυτή την στιγμή όμως δεν υπάρχει επακριβής πληροφόρηση για τα επόμενα βήματά τους. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν αντί πάσης θυσίας ένα θερμό επεισόδιο. Ένα επεισόδιο στο οποίο θα χυθεί αίμα θα έλεγα. Μπορεί να είναι ολίγων ωρών ή ολίγων εικοσιτετράωρων αυτό όμως επιθυμούν ούτως ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να αμφισβητήσουν πάρα πολλά πράγματα από διεθνής συμβάσεις. Είναι διαταραγμένοι από την εποχή των στρατοδικείων, θα το θυμάστε όλοι, από τότε είναι διαταραγμένοι. Εν τοιαύτη περιπτώση οπωσδήποτε υπάρχει η εξαγωγή της Τουρκικής κρίσης προς το Αιγαίο γιατί το εσωτερικό της Τουρκίας είναι ένας πάμφτωχος λαός, ένας λαός δύσμοιρος, ένας λαός με πολλά εσωτερικά προβλήματα. Άλλωστε όταν βλέπουμε σε μία χώρα οι δείκτες της οικονομίας να ανθούν ξέρουμε επακριβώς τι σημαίνει για τον λαό. Η Τουρκία λοιπόν έχει μία καλή ανάπτυξη, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια στον οικονομικό τομέα που αυτό από μόνο του συνεπάγεται όλα τα δεινά του Τουρκικού λαού. Όλο αυτό λοιπόν προσπαθεί να το βγάλει να το κάνει εξαγώγιμο προϊόν προς τα έξω, ένα θερμό επεισόδιο θα έδινε την λύση. Όλα αυτά όμως έχουν στο στόχαστρο εμάς, μην ξεχνάτε ότι το σχέδιο Φαιδώρα το οποίο είναι εν δράση θέλει τον διαμελισμό της πατρίδας μας. Όλα αυτά πολύ πιθανόν να είχαν αρχίσει και να είχαν τελειώσει περί τον Δεκέμβριο μην του 2012 εάν εμείς δεν είχαμε μπει στην μέση, εάν εμεί δεν είχαμε φροντίσει για ορισμένα πράγματα τα οποία ο πολύς κόσμος, οι πολλοί Έλληνες τα αγνοούν. Εμείς προσωπικά ουδέποτε θα τα βγάλουμε στο φως δημοσίως για ευνόητους λόγους. Πλην όμως τους λέω με κάθε επίγνωση των λεγομένων μου ότι εάν ο οργανισμός END με τα οικονομικά εργαλεία του Αρτέμη Σώρρα δεν είχανε βγει στο προσκήνιο η Ελλάδα δεν θα ήταν αυτή που είναι σήμερα από τον Δεκέμβριο μήνα του 2012. Αυτά όλα δεν πρέπει ποτέ να τα ξεχνάμε ποτέ να τα λησμονούμε, απεναντίας να τα έχουμε καθημερινά στο πίσω μέρος του μυαλού μας.

ΕΙ – Ε.Ν.D. Λαμπράκης, Βαλσαμάκης 18.7.2014 artFM Radio Cyprus

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Ei-End Μνημοσυνη

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ

10520759_1505436826357176_4117845777955113323_nΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ

Δόκτωρ Ε. Λαμπράκης: Θα πρέπει να σας πω ότι οι παλμοί οι οποίοι χτυπούν στη Χαλκίδα έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθότι η Χαλκίδα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος για όσους είναι ευαισθητοποιημένοι και ξέρουν τον γεωφυσικό χώρο της Χαλκίδας. Το μόνο που μπορώ να σας υπενθυμίσω είναι ότι στα στενά του Ευρίπου τα νερά – και ξέρετε την σημασία των υδάτων έτσι; – 6 ώρες ανέλκονται και 6 ώρες κατέρχονται. Εάν θέλετε αυτό να το μεταφράσετε μεταφυσικά θα καταλάβετε την σημασία, αλλά περισσότερο το ενεργειακό τοπίο του χώρου. Αυτές ήταν οι 3 πρώτες μέρες της Αποστολής. Τις επόμενες ημέρες ευρισκόμουν σε άλλες χώρες, εκτός Ελλάδος, οι οποίες αυτήν την στιγμή δεν μου επιτρέπεται να σας πω… Θέλω όμως να σας κάνω την εξής δήλωση: Για μια ακόμη φορά μου δόθηκε η ευκαιρία να αντιληφθώ και να ενστερνιστώ την μεγάλη προσωπικότητα του Αρτέμη. Πρέπει να σας πω – και κάποια στιγμή θα το καταγράψει αυτό η Ιστορία, εάν βεβαίως αφήσουν οι επικυρίαρχοι να καταγραφεί η Ιστορία όπως πρέπει – πρέπει να σας πω ότι διαχρονικά ο τρόπος με τον οποίον χειρίζεται ο Αρτέμης τα συμφέροντα του Ελληνισμού και των Ελλήνων δεν διαφέρει καθόλου από εκείνο που έκανε ο Θεμιστοκλής στον Μαραθώνα, τη Σαλαμίνα ή ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω… Και όπως εκείνοι, ιδιαίτερα ο Λεωνίδας έδωσε τη ζωή του για να μην περάσει η λαίλαπα και να παραμείνει η Ευρώπη και η Δύση Ελληνική (γιατί έτσι είναι) … πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος που χειρίζεται τα συμφέροντα του Ελληνισμού ο Αρτέμης – για όσους από σας που μπορεί να μην συμφωνείτε με τον τρόπο που εκφράζεται ή με τον τρόπο που παρουσιάζει τα πράγματα – ένα πράγμα πρέπει να σας πω όταν αντιληφθείτε τη μεγαλοσύνη των χειρισμών και το πώς ακριβώς οραματίστηκε την αποστολή και την φέρει σε πέρας θα αντιληφθείτε ότι από εδώ και πέρα ό,τι και να συμβεί ήταν μια μεγάλη, πραγματικά μεγάλη προσφορά και μια θυσία του Αρτέμη στο βωμό του Ελληνισμού. Δεν θέλω να πώ περισσότερα. Να δώσω μόνο ένα μήνυμα… Θέλω να πω σ’ εκείνους που κάθονται από την άλλη μεριά του τραπεζιού ότι εάν και για οποιονδήποτε λόγο δεν κάθεται ο Αρτέμης από αυτήν την μεριά του τραπεζιού, αυτοί που θα κάθονται δεν θα είναι τόσο ευγενείς όσο ο Αρτέμης. Αυτό το μήνυμα πάει σε πολλές κατευθύνσεις, έχει πολλούς παραλήπτες, εντός και εκτός της Ελλάδος. Ιδιαίτερα εκτός. Και επαναλαμβάνω το μήνυμα: Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Αρτέμης δεν κάθεται στην μια μεριά του τραπεζιού, αυτοί που θα κάθονται θα είναι άτεγκτοι και δεν θα συγχωρήσουν απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι σοβαρό το μήνυμα το οποίο μεταφέρω.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ε4)

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

10501962_1505440429690149_9190948230968400396_nΑγαπητοί μου Συν-Έλληνες και Συν-Ελληνίδες βρισκόμαστε μπροστά στην μεγαλύτερη προδοσία που έγινε ποτέ στον Ελληνισμό. Οι “πολιτικοί άντρες” οι οποίοι διαφεντεύουν υποτίθεται τα συμφέροντα του Ελληνισμού, κάθε άλλο παρά Έλληνες είναι. Δεν υπηρετούν βεβαίως καμμία ιδεολογία και το πολύ σημαντικό μεταξύ αυτών και ημών είναι ότι εμείς έχομε ιδεολογική ταυτότητα, η οποία λέγεται Ελληνισμός. Ξέρετε οι πολιτικοί άντρες στην Ελλάδα από την εποχή του Καποδίστρια και εντεύθεν, δεν είχαν ποτέ ιδεολογική ταυτότητα. Πάντα έπρεπε να είναι προσκολλημένοι σε κάποια ξένη δύναμη. Είχαμε το κόμμα των αγγλόφιλων, το κόμμα των ρωσόφιλων, το κόμμα των γαλλόφιλων και τελευταία το κόμμα των αμερικανόφιλων. Δεν άκουσα ποτέ κάποιο να πει ότι είναι κόμμα του ελληνισμού και ξέρετε και τον λόγο; Γιατί ο Ελληνισμός δεν έχει κόμματα! Μόνον οι ξενόφερτες ιδέες είναι κομματιασμένες και είναι κόμματα και κομμάτια, διότι δεν έχουν οι ίδιες ιδεολογική ταυτότητα. Αυτό που βλέπετε και συμβαίνει στον πλανήτη δεν είναι τυχαίο. Επειδή είναι σήμερα η πρώτη μέρα και η πρώτη φορά που επικοινωνούμε μαζί, καλό θα ήτανε να ταυτοποιήσουμε – γιατί ξέρετε έχω ιδιαίτερη ευαισθησία με το Ηράκλειο κι ας με συγχωρήσουν τα Χανιά, λόγω της εγγύτητος της Κνωσσού και λόγω της Γνώσης ότι οι πολιτισμοί στην Γαία κατέβηκαν σε 2 σημεία. Πρώτον στην Κνωσσό και δεύτερον στο Λύκαιον Όρος της Αρκαδίας.

ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ

Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, καλό θα ήταν σήμερα να κάνομε μία αναδρομή για να αντιληφθείτε και εσείς ποιά είναι τα αφεντικά τα οποία υπηρετούν οι κύριοι Βενιζέλος, Σαμαράς και όλο το επιτελείο των προδοτών. Διότι δεν πρόκειται περί τίποτε …. Κατ’ αρχήν το να προδίδεις κάτι σημαίνει ότι ξέρεις ποιό είναι το σωστό. Το ελαφρυντικό που έχουν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι ΔΕΝ είναι Έλληνες. Ότι δεν εδιδάχθησαν ποτέ τον Ελληνισμό, ότι δεν ξέρουν τί θα πει Ελληνισμός. Η ιδεολογική τους ταυτότητα απόλυτα συμπλέει με το άλλο DNA και ένα από τα μεγάλα μαθήματα που πήρα σ’ αυτό το ταξίδι, έχοντας μιλήσει με πάρα πολύ υψηλόβαθμα στελέχη της παγκόσμιας ελίτ, μπορώ να σας πω ότι στον πλανήτη αυτόν υπάρχουν ΕΜΕΙΣ και ΑΥΤΟΙ! Δεν υπάρχει τρίτη δύναμις. Εάν εμείς δεν έχουμε αυτό που λέγεται ιδεολογική ταυτότητα, δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να τους νικήσουμε. Επομένως, ο Οργανισμός έχει την Αποστολή να ταυτοποιήσει και να φέρει μπροστά στα μάτια όλων των Ελλήνων την ιδεολογική ταυτότητα του Ελληνισμού.

ΡΟΚΦΕΛΕΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΡΟΘΤΣΑΪΛΝΤ

Πρακτικά αυτό που βλέπετε σήμερα είναι μια τεράστια διαμάχη κορυφής. Δεν θα περίμενε κανένας από μένα να κάνω την ακόλουθη δήλωση. Υπάρχει μία θανάσιμη διαμάχη μεταξύ των Ροκφέλερς και των Ροθτσάιλντ. Ποιός θα το φανταζότανε αυτό; Θυμάστε ότι πριν από περίπου 3 εβδομάδες σε “ατύχημα” δολοφονήθηκε ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ, ο οποίος ήταν γιος του Τζέραλντ Ροκφέλερ και αυτό βέβαια κανένας δεν σας είπε ότι αυτό ήταν μία πολύ στοχευμένη δολοφονία. Η Οικογένεια Ροκφέλερ έχει χάσει πολλές “μάχες” τελευταία. Πρώτα το 2010 έχασε τη “μάχη” έναντι των Ροθτσάιλντ για το ποιός είναι το αφεντικό της Ευρώπης. Για να μην είμαστε … για να μην “χαϊδεύουμε” αυτιά, η ουσία είναι ότι Ευρωπαϊκή Ένωσις “σημαίνει” Ροθτσάιλντ. Ούτε Μέρκελ υπάρχει, ούτε Σαρκοζί υπάρχει, ούτε … Κατ’ αρχήν όλοι αυτοί οι άνθρωποι … η Μέρκελ είναι κατευθείαν φυσικός απόγονος του Αδόλφου Χίτλερ, ο Σαρκοζί, ο Ολάφ, ο Κάμερ, ο Μπλερ, όλοι αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν τα “συμφέροντα” της Ευρώπης είναι όλοι από την ίδια κάστα, είναι όλοι εβραίοι ή σιωνιστές – ας πούμε καλύτερα τη λέξη σιωνιστές και σατανιστές κι αυτό σας το λέω μετά λόγου γνώσεως. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από ένα μήνα βρέθηκαν 800 μωρά δολοφονημένα σε μια εκκλησία στη Σκωτία με τελετουργικό τρόπο από την Καθολική Εκκλησία. Δεν θέλω να πάω σε αυτή τη λεπτομέρεια, απλώς θέλω να σας πω τις ισορροπίες. Μία δεύτερη ήττα των Ροκφέλερς ήταν ότι έχασαν την Ιαπωνία στην Ομάδα που λέγεται “Λευκοί Δράκοντες”. Οι “Λευκοί Δράκοντες”, λοιπόν … Αντιλαμβάνεστε με αυτά που θέλω να σας πω ότι υπάρχει μία μεγάλη διαμάχη κορυφής σε αυτούς που τσακώνονται. Ένα πολύ υψηλόβαθμο στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής του Πλανήτη μου έκανε την ακόλουθη δήλωση πριν από μερικές μέρες. “Οι Εβραίοι”, μου λέει, “είναι δύσκολο να το καταλάβεις, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσουν αυτήν την διαμάχη. Και ξέρεις γιατί; Διότι σε επίπεδο κορυφής ο καθένας κυνηγάει τα δικά του συμφέροντα. Διότι δεν τους συνδέει καμία ιδεολογική ταυτότητα. Και μ’ αυτόν τον τρόπο, γι’ αυτόν τον λόγο δεν είναι δύσκολο να κερδίσει τη μάχη η πλευρά η φωτεινή”.

Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ, ΜΟΝΑΚΟ 08/2011

Τον Αύγουστο του 2011, με την πρωτοβουλία της Ελβετικής Κυβερνήσεως έγινε μία σύσκεψη στο Μόντε Κάρλο στο Μονακό. Στη σύσκεψη αυτή είχαν προσκληθεί περίπου 57 Υπουργοί Οικονομικών. Από όλες τις χώρες του Πλανήτη. Το ό,τι αποφασίσθηκε εκεί και το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται έκτοτε, είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπετε αυτήν την τεράστια διαμάχη στον πλανήτη. Η εφαρμογή των όσων συμφωνήθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση … Οι χώρες αρχικώς ήταν 57 και ο σκοπός της διασκέψεως που επίσημα εκλήθη από την Ελβετία ήταν η επαναφορά στο χρηματοοικονομικό σύστημα της ισοτιμίας χρυσού, αργύρου και των άλλων πολυτίμων μετάλλων. Στοχευμένα αποκλείστηκαν από αυτές τις διεργασίες οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Με άλλα λόγια, ΔΕΝ έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν σ’ αυτήν την συνεδρίαση οι Ηνωμένες Πολιτείες – οι ονομασίες που σας λέω και οι χώρες που σας λέω έχουν μεγάλη σημασία για να καταλάβετε την σημερινή ισορροπία των καταστάσεων. Ενσυνείδητα λοιπόν και ενεργά αποκλείστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Αυτή η συνεδρίασις ήταν μία καταλυτική θα έλεγα στην Ιστορία της Ανθρωπότητας για τις προηγούμενες 15-20 χιλιάδες χρόνια και την σημασία αυτής της συνδιάσκεψης θα την αξιολογήσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Αρχικά, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 -θα σας πω ακριβώς τί έγινε σε κείνη τη συνεδρίαση – είχαν προσυπογράψει 117 χώρες, μέχρι τον Μάιο του 2012 είχαν παραλάβει όλη την Συμφωνία της συνδιασκέψεως 179 χώρες για να καταλήξουν στην εξής ισορροπία. Εν τέλει υπέγραψαν 147 χώρες από όλον τον πλανήτη την αλλαγή του χρηματοοικονομικού συστήματος. Θα καταλάβετε μετά από 5-10 λεπτά τί ακριβώς συμφωνήθηκε εκεί. Το νέο σύστημα το οποίο αποφασίστηκε σε εκείνη τη συνδιάσκεψη σηματοδοτεί την επαναφορά του χρυσού για την δημιουργία χρήματος. Αυτό βέβαια είναι μία πολύ μεγάλη και μία πολύ δύσκολη θα έλεγα αποστολή γιατί φέρνει σε αντιπαράθεση τα 147 κράτη με τα υπόλοιπα που δεν τα προσυπέγραψαν. ΠΡΟΚΑΛΩ, λοιπόν, τον κ. Βενιζέλο και τον κ. Σαμαρά με την σημερινή εκπομπή από το Ηράκλειο που πιστεύω ότι ακούγεται και από τις άλλες … δεν ξέρω, έχετε συνδεθεί με άλλα ραδιόφωνα;

E4: Είμαστε συνδεδεμένοι με το ART FM, το Ράδιο Sorras, το Ράδιο Άρτα, το Ράδιο Αετός, το Ράδιο Ζεύς, το Ράδιο Θάλασσα, τα Μεσσηνιακά Νέα, το Ράδιο Γαλαξίας από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το Ράδιο Laser, το Ράδιο Πειρασμός, τα Διδυμάκια, 5 πειρατικοί σταθμοί, και φαντάζομαι και 2 Κρητικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι επιτρέψτε μου να μην τους ονομάσω αυτήν την στιγμή.

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ;

Δόκτωρ Λαμπράκης: Εγώ προκαλώ τώρα παγκόσμια και μέσω όλων αυτών των σταθμών, ΠΡΟΚΑΛΩ και ΠΡΟΣΚΑΛΩ τους κυρίους Βενιζέλο, Σαμαρά, Παπανδρέου, Παπαδήμο και τον κ. Στουρνάρα να μας πουν ακριβώς ποιά θέση έλαβε η Ελλάς έναντι αυτής της συνεδριάσεως, αυτής της συνδιασκέψεως και … δεν χρειάζεται να κάνετε μεγάλη προσπάθεια να καταλάβετε ποιά θέση έχει λάβει η Ελλάς όταν ακούσετε τί ακριβώς συνέβη κατόπιν. Εκείνο το οποίο συνέβη είναι ότι … Κατ’ αρχήν να δείτε ποιοί ήσαν οι … Οι οικοδεσπότες ήταν οι Ελβετοί… Μεταξύ των Χωρών, οι οποίες είχαν προσκληθεί και οι οποίες αντιπροσωπεύτηκαν επίσημα σε κυβερνητικό επίπεδο ήσαν η Ολλανδία, η Τσεχοσλοβακία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κίνα, η Ρωσσία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη, η Παραγουάη, η Βενεζουέλα… Όλες σχεδόν – με εξαίρεση 4 Εμιράτων – όλες σχεδόν οι Χώρες του Κόλπου… Ο Καναδάς αντιπροσωπεύτηκε από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), οι οποίες αντιτίθενται στη Νέα Τάξη Πραγμάτων. Έλαβαν επίσης μέρος η Οργάνωσις που ονομάζεται “Λευκοί Δράκοι” από την Άπω Ανατολή. Επίσης, έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι μίας Οργανώσεως που ονομάζεται “Τα Λευκά Πηλίκια”. “Τα Λευκά Πηλίκια” είναι 3.000 πολύ υψηλόβαθμα στελέχη του Αμερικανικού Πενταγώνου, της CIA, της … Επίσης – του DIA και όλων των άλλων μεγάλων Μυστικών Υπηρεσιών του Πλανήτη, οι οποίοι είναι αντίθετοι με το πώς οι σιωνιστές έχουν επιβάλλει την κυριαρχία τους στην αμερικανική οικονομία και το αμερικανικό στράτευμα. Από το τί έγινε μετά, θα καταλάβετε πώς ακριβώς έχει διαιρεθεί πλέον η διοίκησις θα έλεγα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ: ΡΟΚΦΕΛΕΡ, ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΚΛΠ

Πολλοί εξέφρασαν την επιθυμία να λάβουν μέρος στην συνδιάσκεψη και τους απαγορεύτηκε. Ο πρώτος ήταν ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ο Ναότο Καν, στον οποίον απαγορεύτηκε αυστηρώς να λάβει μέρος. Η δεύτερη ήταν η Κριστίν Λαγκάρντ, στην οποίαν απαγορεύτηκε να εμφανιστεί … Όπως επίσης πολλά μέλη της σπείρας των ναζιστών, Ροκφέλερ, Κίσσινγκερ, Μπους και όλου αυτού που ονομάζουμε στρατιωτικοοικονομικό σύμπλεγμα στην Αμερική, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει τη Νέα Τάξη Πραγμάτων από το 1945 μέχρι το 1995, ζητούσαν να λάβουν μέρος στη συνδιάσκεψη και τους απαγορεύτηκε αυστηρώς. Ένας ο οποίος ήταν “σκληρό καρύδι” υποτίθεται, ο Τζέι Ροκφέλερ, εμφανίστηκε στην πόρτα και του ζήτησαν αρχικά οι υπηρεσίες ασφαλείας να αποχωρήσει. Αυτός προσπάθησε να πει “ξέρετε ποιός είμαι” κ.τ.λ., βέβαια ο υπεύθυνος ασφαλείας στο Μονακό “ξέρουμε είσαι ο κ. Κανένας και δεν έχεις κανένα απολύτως λόγο να είσαι σε αυτή τη συνδιάσκεψη. Εσύ και αυτούς που αντιπροσωπεύεις είστε πλέον μία ομάδα γερόντων χωρίς Νόηση και Διανόηση, είσαστε σκόνη για τον Πλανήτη και δεν μας ενδιαφέρει τί πιστεύετε”. Παρά το γεγονός ότι άρχισε να φωνάζει και να “διαρρηγνύει τα ιμάτιά του”, τον πήρε η υπηρεσία ασφάλειας και τον πέταξε έξω από τη συνδιάσκεψη. Μετά από περίπου μία ώρα ήλθε με μία ομάδα αυτούς που ονομάζουμε Men in Black, δηλαδή με μία ομάδα που φοράνε όλοι μαύρα. Επειδή η συνδιάσκεψη εγνώριζε ότι θα συμβούν τέτοια πράγματα τους συνέλαβαν όλους και τους έβγαλαν έξω από την συνδιάσκεψη, συμπεριλαμβανομένου και του Τζέι Ροκφέλερ. Για να μην δημιουργηθεί διπλωματικό θέμα, την επομένη το πρωί ενοικίασαν ένα κρουαζιερόπλοιο και βγήκαν στην ανοιχτή θάλασσα έξω από το Μονακό για να συνεχίσουν την διάσκεψη. Σύντομα, 2 μαύρα ελικόπτερα εμφανίστηκαν πάνω από το πλοίο με πολύ εξελιγμένα μηχανήματα ωτοακούσεως – ωτακουστικής και αντιγραφής όλων των τεκταινομένων, όπως επίσης και παρεμβολής παρασίτων – ηλεκτρομαγνητικών παρασίτων – για να μην επιτρέπουν σε αυτούς που ήταν στην διάσκεψη να συνεχίσουν τις εργασίες. Οι εκπρόσωποι του Πενταγώνου, δηλαδή της Οργάνωσης που λέγεται “Τα Λευκά Πηλίκια” – έτσι λέγεται “Τα Λευκά Πηλίκια” – οι αντιπρόσωποι λοιπόν αυτής έδωσαν την εντολή σε δύο Harrier Jets, δηλαδή 2 πολεμικά αεροπλάνα Harrier, τα οποία σηκώθηκαν και κυνήγησαν τα μαύρα ελικόπτερα, τα οποία βέβαια εξαφανίστηκαν. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα και πάρα πολλά ερωτηματικά για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει λοιπόν η μία μερίδα, αυτοί που ονομάζονται The Military Industrial Complex, στα αμερικάνικα έτσι το λένε, δηλαδή το Στρατιωτικο Επιχειρηματικό Σύμπλεγμα, το οποίο κατευθύνεται από τους νεοταξίτες, την οικογένεια Μπους όπως και την οικογένεια Ροκφέλερ, την οικογένεια Ροθτσάιλντ και όλα αυτά τα καλά παιδιά, τα οποία έχουν επιβάλλει την κυριαρχία τους στον Πλανήτη. Σημασία έχει ότι στην συνδιάσκεψη ήταν και μερικές πολύ σημαντικές χώρες της Νοτίου Αμερικής. Ιδιαίτερα η Νότιος Αμερική έχει μεγάλη σημασία γιατί εκεί στη Νότιο Αμερική έχουμε ίσως από τις πιο σπάνιες και τις πιο πολύτιμες – τα πιο πολύτιμα φυσικά αγαθά που υπάρχουν στον Πλανήτη.

ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΩΝΩΝ

Δόκτωρ Ε. Λαμπράκης : Ερώτημα επίσης γεννάται το εξής και μην σας κάνει έκπληξη αυτό που θα ακούσετε, ποιος είναι εκείνος ό οποίος διευθύνει τα εργοστάσια κλωνοποίησης των ανθρώπων στο CAP DAY του Maryland ; Ξέρετε ότι πάρα πολλοί στις ανώτατες διοικητικές θέσεις της Αμερικής αλλά και όχι μόνο, και άλλων χωρών έχουν αντικατασταθεί από κλώνους. Κάποια άλλη μέρα όταν ξαναβρεθούμε θα αναφέρουμε κάποια κλασικά παραδείγματα για να καταλάβετε τι εννοούμε. Ομιλούμε για αρχηγούς κρατών, υπουργούς οικονομικών, υπουργούς αμύνης οι οποίοι είναι κλωνοποιημένοι και οι οποίοι κατευθύνονται από τα εν λόγω κέντρα. Διερωτάται λοιπόν μετά από την συνδιάσκεψη του Μονακό ο απλός και εχέφρων άνθρωπος ποιος έχει τον λόγο και ποιος έχει την διοίκηση των εργαστηρίων. Είναι η οργάνωση «Λευκά Πηλίκια» ή είναι η οργάνωσης της Νέας τάξης πραγμάτων ; Σημασία επίσης έχει το γεγονός, γιατί δεν ξέρουμε ποιος διευθύνει όλες αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες είναι εν υπνώσει μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων έτοιμες να εκραγούν ανά πάσα στιγμή με μία απλή εντολή. Ποιο λοιπόν από τα δύο κομμάτια του Αμερικανικού στρατού και των στρατηγών, ποιος είναι εκείνος ο οποίος στον οποίο υπακούν αυτά τα λένε sleeping shells, έτσι τα λένε στην δική τους γλώσσα.

ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ – Η ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Έχει μεγάλη σημασία να ενθυμίστε ορισμένα περιστατικά, π.χ. τον νόμο ΝΕΣΑΡΑ τον υπέγραψε ο Bill Clinton με την παρουσία πέντε Αμερικανών στρατηγών και μιας ομάδας Delta Force. Έχει επίσης μεγάλη σημασία ότι πριν από τέσσερις μήνες ο πρόεδρος Ομπάμα, πέντε έξι μήνες ίσως λίγο περισσότερο να είναι απέλυσε 79 στρατηγούς σε διάστημα τριών ημερών διότι αρνήθηκαν να υπακούσουν τις εντολές της Νέας τάξης πραγμάτων και να αρχίσει ο παγκόσμιος πόλεμος. Καταλαβαίνεται λοιπόν ότι μεταξύ της διασκέψεως του Μονακό και των άλλων καταστάσεων που μόλις περιέγραψα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μία μεγάλη πραγματικά μεγάλη διχοτόμηση στα ανώτατα κλιμάκια των ανώτατων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ποιο πρόσφατο από όλα θα σας το αναφέρω τώρα. Ξέρετε ότι στο Λονδίνο αυτή την στιγμή γίνεται μία έκθεσης όλων των πολεμικών αεροσκαφών του πλανήτη. Η μεν Ρωσία συμμετέχει με το CU35 και η Αμερική έπρεπε να συμμετέχει με το F35. Πριν 48 ώρες, 24 ώρες δηλαδή πριν αρχίσει η έκθεση όλος ο στόλος των F35 των Ηνωμένων Πολιτειών καθηλώθηκε γιατί έπιασε φωτιά ή ένα ή δύο F35 χωρίς κανένα λόγο και καταστράφηκε στο έδαφος, την ώρα της απογείωσης δηλαδή και γι’ αυτό το λόγο έχουν καθηλωθεί όλα τα F35. Άρα αυτή την στιγμή στο Λονδίνο ο μόνος ο οποίος εμφανίζει στρατιωτικά αεροπλάνα είναι η Ρωσία με τα CU35 και η Γαλλία με τα Amaras. Επομένως κάτι δεν πάει καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά.

Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

Η παρουσία λοιπόν πολλών χωρών της Νοτίου Αμερικής είχε μεγάλη σημασία σε εκείνη την συνδιάσκεψη του Μονακό. Οι λεπτομέρειες αυτής της συνεδριάσεως έγιναν ακόμα πιο σταθερές με μία δεύτερη συνεδρίαση η οποία συνέβη στην Μόσχα τρεις μήνες αργότερα με συμμετοχή 92 χωρών. Και από τις δύο αυτές συνεδριάσεις αποφασίστηκε από 147 πλέον χώρες, η Ελλάδα ήτανε μία από τις χώρες που παρέλαβε την συνδιάσκεψη, τα αποτελέσματα της συνδιασκέψεως, τον Σεπτέμβριο του 2011. Εσείς να κάνετε τους συνειρμούς σας ποιοι ήταν τότε στην Αρχή ; για να καταλάβετε ποια θέση έλαβε η Ελλάς. Αλλά δεν ήταν στο τελικό κατάλογο των 147 που προσυπέγραψαν την αλλαγή του χρηματοοικονομικού συστήματος και την απομάκρυνση από τα ανύπαρκτα χρήματα. Η Ελλάδα είναι υποδουλωμένη σήμερα από ένα ανύπαρκτο χρέος, από ένα χρέος το οποίο ισχυρίζονται οι δανειστές ότι βασίζεται σε χρήμα που έδωσαν στους Έλληνες το οποίο δεν είναι χρήμα διότι δεν βασίστηκε ποτέ σε κανένα ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο. Τα χρήματα τα οποία υποτίθεται ότι μετεφέρθησαν στην Ελλάδα είχαν απλώς την αξία του χαρτιού στο οποίο ήταν τυπωμένα τίποτα παραπάνω. Αποφάσισαν λοιπόν αυτά τα 147 έθνη, από τα 192 που είναι στα Ηνωμένα Έθνη, να σταματήσει αυτή η μεγάλη κοροϊδία του ανθρώπινου γένους να επανέλθει αυτό που ονομάζουμε ισοτιμία χρυσού και αργύρου. Να κλείσουν και να απολύσουν αυτόματα αυτό που ονομάζεται Federal Reserve Poor. Κινήσεις οι οποίες ακολούθως έγιναν με πολύ συναπτές διαδικασίες και αυτό έγινε το τέλος του 2013 στην Αμερική. Οι χώρες οι οποίες δεν λαμβάνουν και σήμερα μέρος είναι αυτές οι αρχικές χώρες οι οποίες είπαμε καθώς επίσης και οι δορυφόροι τους και φαντάζομαι όλοι να αισθάνεστε ότι η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς τους δορυφόρους.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ε4)

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ – ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΙ Η “ΑΠΟΒΑΣΗ” ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ

10514737_1505465129687679_4035646430322972862_nΒλέπετε τις σπαστικές κινήσεις που κάνουν στον Ελληνικό πολιτικό χώρο, βλέπετε αυτή την μεγάλη κλοπή του ΤΧΣ, πρέπει να σας πω και αυτό ίσως είναι μία είδησης την οποία δεν έχετε ακούσει ότι εξώδικά εστάλησαν και στην Τρόικα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητος, στην ιστορία της Νέας τάξης πραγμάτων όπου εξώδικα που σημαίνει δικαστική διαμάχη εστάλησαν στους επιβήτορες, στους αντιπροσώπους των επιβητόρων. Σε αυτούς λοιπόν απευθύνω μία άλλη προειδοποίηση σήμερα, να ενθυμούνται ότι όταν ο Αρτέμης Σώρρας και η END κάνουν αυτό που ο Αρτέμης συνήθως ονομάζει ΑΠΟΒΑΣΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ !!!! δεν μιλώ μόνο περί των Ελλήνων προδοτών. Συγκεκριμένα μία προειδοποίηση στην κυρία Θεοδώρα, κυρία Θεοδώρα πολύ σύντομα θα προσκληθείτε να παραδώσετε κλειδιά, τα κλειδιά που ανήκουν στον Ελληνισμό. Και όταν δείτε τα αποδεικτικά στοιχεία καλό θα είναι να κάνετε αυτό που δηλώσατε σήμερα ότι θα κάνετε. Ακούσατε τι είπε σήμερα η κυρία Μέρκελ ; μόλις εξελέγει καγκελάριος επιθυμεί λέει όμως είπε σήμερα να αποχωρήσει από την καγκελαρία να παραδώσει τα κλειδιά σε κάποιον Φούχτεν ή κάποιον Μιλχάουζεν ή κάποιον Μανχάουζεν όπως θέλει να τον λέει και εκείνη θα μετακινηθεί σε θέση παγκόσμιας εμβέλειας. Φαντάζομαι θα ήθελε να γίνει γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, μια θέση που την είχαν υποσχεθεί στο Γιωργάκη αλλά ίσως και να μην του βγει, ή κάποια άλλη παγκόσμια θέση ή προέδρου της Ε.Ε. ή κάτι άλλο. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να ενθυμίστε ότι μία κυρία Μέρκελ η οποία εξελέγει προ δύο μηνών καγκελάριος, δηλώνει σήμερα ότι θέλει να αποχωρήσει από την καγκελαρία. Γνωρίζει τι έρχεται, γνωρίζει τι την περιμένει γι’ αυτό το λόγο εξέφρασε την επιθυμία αυτή, σήμερα μάλιστα έκανε την δήλωση αυτή.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ε4)

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΙΑ

10461658_1505467239687468_8549664741889951730_nΣε αυτή την αποστολή είχα την μεγάλη τύχη να βρω όλα τα αποδειχτικά στοιχεία ότι δύο πράγματα, η μεγάλη απάτη που έγινε εναντίων του Ελληνισμού 3.250 χρόνια πριν, δεύτερον την μεγάλη απάτη εναντίων του Ελληνισμού που έγινε πριν από 2.500 χρόνια και τρίτον όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στον πλανήτη είναι βασισμένα σε ιδιοκτησία των Ελλήνων και του Ελληνισμού. Χωρίς εγώ να πω το παραμικρό ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της παγκόσμιας ελίτ που βρίσκεται στην μεριά του φωτός, μου δήλωσε απερίφραστα ότι η Ντόϊτσεμπανκ είναι δική σας, με δικά σας λεφτά χτίστηκε. Αυτά που σας έκλεψαν από το 1904, χωρίς να έχει ιδέα τι έγινε το 1904, ήξερε μόνο ότι από την εποχή εκείνη άρχισαν να ληστεύουν τον Ελληνισμό για να στήσουν τις Γερμανικές τράπεζες. Για την ιστορία σας λέω ότι στις 30 Δεκεμβρίου του 1936 μεταφέρθηκαν από τον Ιωάννη Μεταξά στην Γερμανία του Χίτλερ 790 εκατομμύρια χρυσά Γαλλικά φράγκα τα οποία ήταν όλα κλοπιμαία των Ελλήνων της διασποράς ιδιαίτερα δε της μαρτυρικής Ιωνίας, της Αλεξάνδριας και της Κωνσταντινουπόλεως. Τα χρήματα εάν θυμάστε την εποχή εκείνη ο μεγάλος οικονομικός παράγοντας του πλανήτη δεν ήσαν άλλοι από τους Έλληνες επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Την μεν οικονομική αυτοκρατορία την διηύθυναν οι Έλληνες την δε πολιτική μια ομάδα Εβραίων Σαβατισταί και οι οποίοι ήσαν από το 1600, ξέρετε αυτό που ονομάζουμε Σιωνισμός σήμερα προέρχεται από κάποιον Σαβατάι Ζεν ο οποίος έζησε το 1646 με 1672 και ο οποίος έπεισε όλους του Εβραίους και ιδιαίτερα τους Εσκενάζι οι οποίοι ζούσαν στην οθωμανική αυτοκρατορία και τις Αραβικές χώρες να ασπαστούν τον Μουσουλμανισμό, είναι οι λεγόμενοι Ντομνέδες.

ΝΤΟΜΝΕΔΕΣ, ΙΣΡΑΗΛ & ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ & ΤΟ ΑΥΤΟ

Αυτοί οι Ντομνέδες λοιπόν κατέλαβαν την εξουσία στην Τουρκία και στα περισσότερα Αραβικά κράτη όντας οι ίδιοι Καζάροι και με την εντολή κάποιου ο οποίος ονόμαζε τον εαυτό του Μεσσία ο Σαβατάι Ζεν , οι Σαβατιστές – Σατανιστές, αυτοί λοιπόν κατέλαβαν την αρχή από τότε και αυτοί διοικούσαν την Οθωμανική αυτοκρατορία. Και σήμερα ακόμα το Σερχαντίν που είναι το ανώτατο δικαστήριο των Εβραίων έδρα έχει την Κωνσταντινούπολη και μετεφέρθει στην Κωνσταντινούπολη το 1454 ένα χρόνο μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Αναλύοντας την ιστορία γιατί έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε θα καταλάβετε εντέλει ότι η Τουρκία και το Ισραήλ είναι ένα και το αυτό. Θα αντιληφθείτε επίσης ότι είναι αδύνατον και αποκλείεται εάν δεν αντιληφθούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοί μας ποιοι είναι από την άλλη μεριά, πολλοί τους λέτε Rockefeller, Rothschild, άλλοι νέα τάξη πραγμάτων, άλλοι το ένα, άλλοι το άλλο. ‘Όλοι από αυτούς συμπεριλαμβανομένων και όλων των Ελλήνων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων πολλών και από αυτών που η ιστορία τους ονόμασε ήρωες της επαναστάσεως, ο Κουντουριώτης π.χ., να μην πηγαίναμε έναν έναν. Όλοι αυτοί λοιπόν ήταν οπαδοί του Σαβατάι Ζεν ο οποίος τον 16ο και τον 17ο αιώνα μετέφερε αυτήν την διαμάχη και δημιούργησε αυτήν την μεγάλη τάξη των Ντομνέδων πολλοί από τους οποίους βλέπε οικογένεια Καρά-αμάν-αλή μετακινήθηκαν στην Ελλάδα και κατέλαβαν αρχή. Ντομνές ήταν και ο Κεμάλ Ατατούρκ, ήταν δεύτερος εξάδελφος δυστυχώς του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η ΓΗ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ

Να θυμίστε ότι η γη της Ιωνίας είναι η αγία γη του Ελληνισμού, η γη της Ιωνίας ήταν Ελλάδα από την εποχή του Δαρείου, του Ξέρξη και του Μαρδόνιου. Ήταν Ελλάδα από τον Θαλλή από τον Δία τον Πριηνέα από τον Κλεόβουλο και οπωσδήποτε πρέπει να ενθυμίστε ότι οι περισσότερες ηλιο-αχτίδες του Ελληνισμού προήλθαν από αυτήν την αγιασμένη γη της Ιωνίας η οποία είναι η γη η οποία έδωσε την ονομασία, οι Τούρκοι σήμερα σας λένε Γιουνάν, οι Κινέζοι σας λένε Γιουνάν, τι σημαίνει αυτό ; για 7000 χρόνια η γη της Ιωνίας ήτανε η κοιτίδα τους Ελληνισμού και σας διαβεβαιώ ότι θα ξαναγίνει η κοιτίδα του Ελληνισμού. Δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει ο αγώνας μέχρις ότου τα πάτρια εδάφη του Ελληνισμού επανέλθουν στην κυριαρχία των Ελλήνων.

Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΙΑ

Θέλω επίσης σήμερα να δώσω ένα πολύ μεγάλο μήνυμα και το επαναλαμβάνω αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία. Ο αγώνας που κάνει ο Αρτέμης ο Σώρρας και η END κατάληξη έχει την επιβολή του Ελληνισμού σε όλη την γαία. Δεν υπάρχουν τρεις δυνάμεις, είναι αυτοί και εμείς. Όσοι θέλουν να συστοιχηθούν με τον Ελληνισμό να το κάνουν τώρα. Στους αντιπάλους λέμε ότι κι αν ακόμα βγάλετε εμάς από την μέση να είστε σίγουροι ότι αυτοί που έρχονται από πίσω, δεν θα είναι τόσο ευγενείς και ίσως να μην επιθυμούν και ειρηνική συμβίωση. Αδράξτε λοιπόν τις ευκαιρίες αυτή την στιγμή. Ξέρω ότι ακούν πολλοί εκεί που πρέπει, ξέρω ότι αυτό που λέγεται τώρα μεταφράζεται αυτομάτως τουλάχιστον σε 30 γλώσσες. Σας λέω λοιπόν ότι καιρός είναι να σκεφτείτε σοβαρά διότι αν έλθει η επόμενη ομάδα του Ελληνισμού δεν θα σας αντιμετωπίσει με την ίδια ευγένεια και ξέρετε τι λέω.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ε4)

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: NASA – ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

10550941_1505468516354007_7766202422717214827_n
Θέλω να κλείσω με το εξής, να υπενθυμίσω στην NASA ότι τα δύο διαστημόπλοια τα οποία δεν κατάφεραν να βγουν από τον γεωφυσικό χώρο της γης ήταν εκείνα τα δύο διαστημόπλοια τα οποία δεν είχαν Ελληνικά ονόματα. Δεν υπάρχει διαστημόπλοιο το οποίο να έφυγε από την Αμερική χωρίς να έχει Ελληνικό όνομα. Η Μυθωδία του Παπαθανασίου στις 6 Ιουνίου του 2001 έγινε με σκοπό να εξευμενίσει αυτούς που πρέπει να εξευμενίσει για να επιτρέψουν την δίοδο του διαστημοπλοίου Οδυσσεύς το οποίο κατευθύνετο στον πλανήτη. Η NASA είναι η κατεξοχήν υπηρεσία η οποία μισεί τον Ελληνισμό, αναγκάζεται όμως εκ των πραγμάτων να ονομάζει τα διαστημόπλοιά της Απόλλων και Οδυσσεύς για να τους επιτρέπεται η δίοδος στους χώρους τους οποίους πρέπει να επιτρέπετε. Τα δύο τα οποία ετόλμησαν να μην τα ονομάσουνε με Ελληνικά ονόματα έπαθαν τεχνική βλάβη και κατεστράφησαν. Επομένως καλό θα ήτανε σε επίπεδο επίγειο να αντιληφθούν οι αντίπαλοι ότι η ώρα είναι τώρα εάν θέλουν να έχουμε ειρηνική συμβίωση σε αυτόν τον πλανήτη. Πιστεύω ότι έχουν δοθεί αρκετά εχέγγυα αυτή την στιγμή ότι υπάρχει καλή θέληση να υπάρξει μία ομαλή μετάβαση προς την ειρηνική συμβίωση των λαών. Επειδή όμως δεν εμπιστευόμεθα κανέναν και επειδή μπορεί να γνωρίζουμε και λίγο περισσότερα από όσα μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε, τους προειδοποιούμε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να συγχωρεθεί καμία μα καμία ατασθαλία ή παράβαση από την συμφωνίες. Όπως εμείς τηρούμε τις συμφωνίες απαιτούμε αυτές οι συμφωνίες να τηρηθούν και εκ μέρους τους.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ε4)

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΕΛΛΗΝΑ – Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥ

10492479_1505469873020538_9056708286045307082_nΟ καθένας από εσάς θα κληθεί σύντομα να φέρει στους ώμους του μια μεγάλη αποστολή. Οι αληθινοί Έλληνες στην Ελλάδα είναι από 3 μέχρι 5 εκατομμύρια. Αυτοί λοιπόν οι Έλληνες που αφυπνίζονται συνεχώς έχουν και άλλα αδέλφια σε άλλες χώρες, τα οποία δεν τα γνωρίζουν, τα οποία ίσως να μην μιλούν την γλώσσα των Ελλήνων αλλά η καρδιά τους και το DNA λειτουργεί με το ελληνικό λογισμικό.
Είναι πολλά εκατομμύρια, αλλά δεν είναι αρκετά αυτή τη στιγμή για να φέρουν τη μεγάλη αλλαγή στην ανθρωπότητα. Το ότι έχει αποφασιστεί οι ελληνικές αρχές, ο ελληνισμός θα επικρατήσει στον πλανήτη σαν δημόσια διοίκηση, αυτό είναι γεγονός. Η λέξις κομματοκρατία, κόμματα, πολιτικές φατρίες δεν έχουν θέση στον ελληνισμό .
Όταν μιά ομάδα ανθρώπων διανοουμένων, δηλαδή διανοούμενος σημαίνει αυτός ο οποίος σκέπτεται θεϊκά, Δίαν-νοούμαι και Δίαν-νοώ. Όποιος λοιπόν νοεί Δίαν και νοείται Δίαν, δηλαδή έχει Θεία λογική, όταν διαβάζει ένα κείμενο, ιδιαίτερα δε ελληνικό, δεν μπορεί να το μεταφράζει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Όταν λέμε αλήθεια εννοούμε αλήθεια. Εάν μεταφερθούμε λίγο στο “σπήλαιο του Πλάτωνα” είναι σαν όλοι να είμεθα γύρω από μια φωτιά, η οποία φωτίζει την αλήθεια. Είμαστε όμως με την πλάτη γυρισμένη προς τη φωτιά και βλέπουμε την σκιά της αλήθειας στον τοίχο να είναι τόσο συγκεχυμένη η μια αλήθεια από την άλλη που να μην μπορεί κανένας πλέον να ξεχωρίσει τη αλήθεια από το ψεύδος. Ο ελληνισμός έχει την υποχρέωση να γυρίσει 180 μοίρες στροφή την ανθρωπότητα προς το φως, προς το κέντρο της σπηλιάς που είναι το φως και φωτίζει την αλήθεια, και όχι να έχει στραμμένα τα νώτα της η ανθρωπότης προς το φως και να προσπαθεί να διαχωρίσει από τις σκιές στον τοίχο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Αυτή την υποχρέωση λοιπόν την αποθέτουν οι Θείες δυνάμεις στους ώμους των Ελλήνων εδώ και δύο και τρία χρόνια. Η ώρα όμως έφτασε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Είμεθα πάρα πολύ κοντά, σύντομα θα κληθούμε όλοι μας όπου ετάχθη έκαστος. Ξέρουν και οι αντίπαλοι, και όταν λέω αντίπαλοι εννοώ τους πολιτικούς τούς οποίους εσείς έχετε επιλέξει να διακυβεύουν τις τύχες του ελληνισμού. Αυτοί είναι αντίπαλοι, δεν είστε εσείς. Δεν είναι εκεί για τα δικά σας τα συμφέροντα. Δεν είναι εκεί για τα συμφέροντα του ελληνισμού. Το μόνο ελαφρυντικό το οποίον έχουν είναι ότι όλοι προέρχονται από την αντίπαλη παράταξη, το αποστατικό DNA, και το μόνο που πρέπει να αντιληφθούν και οι ίδιοι είναι ότι οι πράξεις τους από τώρα και στο εξής θα καθορίσουν και το πώς ακριβώς θα τους αντιμετωπίσει ο ελληνισμός. Και αυτό προειδοποίησις είναι.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ε4)

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

10430442_1505473499686842_4179100728980973015_n

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ BUSH & O ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

Η συμμετοχή των χωρών της Νοτίου Αμερικής έχει μεγάλη σημασία. Το 2006 τον Απρίλιο η οικογένεια Bush αγόρασε μία περιοχή στην Παραγουάη 430.000 στρέμματα. Η περιοχή βρίσκεται σε έναν ευλογημένο τόπο κοντά στα σύνορα Παραγουάης Βολιβίας και Βραζιλίας. Σε πολύ μεγάλο βάθος υπάρχει μία υπόγεια δεξαμενή γλυκού νερού, ποσίμου νερού το οποίο είναι τόσο μεγάλο που είναι ικανό να συντηρήσει όλο τον πληθυσμό του πλανήτη για 200 χρόνια. Η οικογένεια λοιπόν Bush με την συνεργασία του τότε δικτάτορα της Παραγουάης Ντουάρτε, Νικάνορ Ντουάρτε ήταν το όνομα του δικτάτορα συμφώνησε με την οικογένεια Bush να πωλήσει 430.000 στρέμματα στην οικογένεια, και πρέπει να σας πω ότι έχουν αποθηκευτεί σε αυτό το κτήμα όπως και σε ένα άλλο παρόμοιο κτήμα στην Ουρουγουάη χρυσός που ισοδυναμεί σε σημερινές τιμές 330 τρις δολάρια, όλα κλεμμένα από την οικογένεια Bush και να φυλάσσονται από την CIA η οποία όμως ουσιαστικά είναι μία οργάνωση που προστατεύει πλέον τα συμφέροντα αυτών των ελάχιστων χωρών οι οποίες εξακολουθούν να υποστηρίζουν αυτά τα ανύπαρκτα χρήματα και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται στην παγκόσμια οικονομία. Το 2008 μετά από ένα μεγάλο πολιτικό αγώνα τις εκλογές τις κέρδισε ο Lugo, ο οποίος Fernando Lugo ήταν ένας επίσκοπος της καθολικής εκκλησίας ο οποίος πέταξε τα ράσα όταν αντελήφθει την μεγάλη απάτη της καθολικής εκκλησίας, και αποφάσισε να απελευθερώσει την χώρα του. Κέρδισε τις εκλογές το 2008. Οι βασικές πολιτικές θέσεις του Lugo είναι, γιατί ξέρετε στην Παραγουάη το 98% της γης το κατέχει το 2% της ελίτ, η συμφωνία η οποία λοιπόν έκανε ο Ντουάρτε με την οικογένεια Bush είναι σε μία περιοχή που ονομάζεται, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το όνομα της περιοχής, ο νομός στον οποίο βρίσκεται ονομάζεται Πάσο Πάτρια. 300.000 οικογένειες ζουν σε αυτά τα 430.000 στρέμματα τα οποία πλέον είναι ιδιωτική περιουσία της οικογενείας Bush όπως επίσης είναι και ιδιοκτησία της μεγαλύτερης δεξαμενής γλυκού νερού στον πλανήτη αυτή την στιγμή. Ο Fernando Lugo λοιπόν κέρδισε τις εκλογές της Παραγουάης, έχει σταθερή πολιτική γραμμή ότι πρέπει να γίνει αναδασμός και να δοθεί ένα κομμάτι γης ένας κλήρος δηλαδή σε αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν γεννηθεί και ζουν σε αυτόν τον πραγματικά ευλογημένο τόπο από την φύση. Ξέρετε ότι η περιοχή σε μέταλλα και όλες εκείνες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που μας δίνει άπλετα η φύση, είναι μία από τις πλουσιότερες περιοχές στον πλανήτη. Επιπλέον όμως του υπογείου πλούτου έχει και την μεγαλύτερη δεξαμενή ποσίμου ύδατος στον πλανήτη που είναι αρκετή για 200 χρόνια για όλους τους ανθρώπους, τον πληθυσμό της Γης σήμερα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένας δικτάτορας όπως ο Νικάνορ Ντουάρτε, που ξέρετε η Παραγουάη για 65 χρόνια από την στιγμή που έγινε η συνθήκη στο Bretton Woods, ήτανε υπό δικτατορία, μια στυγνή δικτατορία και αυτό το αντιλαμβάνεστε από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Γης, το 98% της γης το κατέχουν το 2%. Το Βατικανό επολέμησε με λύσσα να μην εκλεγεί ο Fernando Lugo και ήτανε ο πρώτος ο οποίος σηκώθηκε και μίλησε υπέρ αυτού του αναδασμού, υπέρ της επαναφοράς του χρηματοοικονομικού συστήματος σε υγιείς βάσεις σε εκείνη την συνάντηση του Μονακό.

ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Αυτή την στιγμή πρέπει να σα πω ότι γίνεται ένας θανάσιμος πόλεμος κορυφής για το ποιος τελικά θα επιβιώσει στον πλανήτη. Πρέπει να θυμάστε την ισορροπία των δυνάμεων, έχουμε 147 χώρες στην μία μεριά, μέσα σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται η Ρωσία, η Κίνα, η Βραζιλία, η Αργεντινή, το Ιράν , η Ινδία, η Νότιος Αφρική. Δεν συμπεριλαμβάνονται δε, οι ακόλουθες χώρες Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά το Ισραήλ. Μέσα στις χώρες που δεν υπέγραψαν την συνθήκη είναι και η Ελλάς. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί οι εντός εισαγωγικών πολιτικοί άντρες οι οποίοι διοικούν την Ελληνική επικράτεια, αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο είναι οι εχθροί του λαού, αντιλαμβάνεστε ότι στηρίζουν μία στιγμή δικτατορία επιβητόρων οι οποίοι σκοπό έχουν τον αφανισμό του πλανήτη, τον αφανισμό της ανθρωπότητος, και είτε το ξέρουν είτε όχι από σήμερα και πέρα δεν έχουν πλέον το ελαφρυντικό της αγνοίας. Τους προειδοποιούμε λοιπόν και τους λέμε σήμερα με αυτή την πρώτη επικοινωνίας μας μέσω της END Ηρακλείου ότι δεν έχουν πλέον καμία δικαιολογία. Τους έχουμε δώσει όλες τις προειδοποιήσεις που χρειάζεται, τους έχουμε δώσει όλες τις προειδοποιήσεις που θα μπορούσαν να έχουν από την συμπαντική ισορροπία και δεν μπορούν πλέον να ισχυριστούν άγνοια διότι όταν θα επέλθει η τιμωρία, η τιμωρία θα επέλθει όχι από εκδίκηση αλλά θα επέλθει λόγο της αποκαταστάσεως του δικαίου, του συναισθήματος του δικαίου. Και επειδή αυτή η τιμωρία το ξέρετε και εσείς αγαπητοί μου συν- Έλληνες ότι πλησιάζει με τόσο ταχύ βήμα που ακούτε την αναπνοή αυτής της ελευθερίας, την αισθάνεσθε στο μυαλό σας και στην καρδιά σας, το ξέρουν και εκείνοι.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΙΣ 14-7-2014 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ε4)

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΝΤΖΗ, ΒΙΚΥ ΔΡΟΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΓΕΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ